Създаване на основна презентация в PowerPoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте PowerPoint за бързо и лесно създаване на основна презентация. PowerPoint предлага много функции, които можете да използвате, за да ускорите и да подобрите работата си.

Забележка : За информация за PowerPoint 2016 или PowerPoint 2013 вижте Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint.

Следва рамка на задачите, включително описание на всяка задача с хипервръзки към всяка една от процедурите, които можете да използвате, за да създадете вашата презентация. В зависимост от сложността на презентацията е възможно да не се наложи да изпълнявате всички процедури, разгледани в тази статия. Въпреки че можете да извършите процедурите в произволна последователност, се препоръчва редът, показан по-долу.

Връзки към помощни статии

Тази статия съдържа:

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint

Кратък преглед на работата в прозорец на PowerPoint

Именуване и записване на вашата презентация

Процедури как да дадете име и да запишете своята презентация

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Процедури как да добавяте, пренареждате или изтривате слайдове в своята презентация

Добавяне на текст към слайд

Процедури за:

 • Добавяне на текст в текстово поле

 • Добавяне на текст, който е част от фигура

 • Добавяне на текст, който не зависи от фигура

Прилагане на шаблон към вашата презентация

Процедури за:

 • Прилагане на шаблон, който е вграден в PowerPoint

 • Прилагане на шаблон, който е създаден от вас и след това е записан на компютъра ви

 • Изтегляне на безплатен шаблон за PowerPoint от Office.com или уеб сайт на друг разработчик и прилагане към вашата презентация

  Съвет : Прилагането на предварително създаден шаблон може да ви спести време.

Прилагане на тема за добавяне на цвят и стил към вашата презентация

Процедури как да добавите цвят и да форматирате и приложите ефекти към текст и други елементи в презентация

Съвет : Ако сте приложили предварително създаден шаблон, най-вероятно няма да искате да променяте цветовете, шрифтовете и стиловете на темата.

Вмъкване на картина

Процедури за това как да добавите картина или изображения

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Процедури как да добавяте, променяте и изтривате много различни фигури

Вмъкване на екранна снимка или изрязване на екрана

Процедури как да вмъкнете екранна снимка и друго съдържание

Създаване на графика SmartArt

Процедури как да създавате илюстрации с дизайнерско качество само с няколко щраквания на мишката

Добавяне на номера на слайдовете, номера на страниците или дата и час

Процедури как да добавяте номера на слайдовете, номера на страниците или датата и часа за слайдове, страници с бележки и изложения

Създаване на хипервръзка

Процедури за:

 • Създаване на хипервръзка към слайд в същата презентация

 • Създаване на хипервръзка към слайд в различна презентация

 • Създаване на хипервръзка към страница или файл в уеб

 • Създаване на хипервръзка към имейл адрес

 • Създаване на хипервръзка към нов файл

Изнасяне и разпространение на вашата презентация

Предоставя връзка към процедури за много различни методи, чрез които можете да изнесете или разпространите презентация

Скрито преглеждане на бележките на докладчика при представяне на презентация на няколко монитора

Как да виждате презентацията и своите бележките на докладчика на един компютър (вашия лаптоп например), докато вашата аудитория гледа презентацията без бележки на друг монитор (прожектирана на по-голям екран например), и как да настроите изгледа на представящия

Отпечатване на слайдове или изложения

Процедури за:

 • Задаване на размера на слайда, ориентация на страниците и номера на началния слайд

 • Задаване на опциите за печат и последващо отпечатване на вашите слайдове или изложения

 • Записване на настройките за печат

Създаване и печат на страници с бележки

Процедури за:

 • Създаване на страници с бележки

 • Създаване на повече място за бележките

 • Добавяне на изображение или форматиране към всички страници с бележки

 • Показване на страници с бележки на уеб страница

 • Отпечатване на страници за бележки с миниатюри на слайдове

 • Отпечатване на страници за бележки без миниатюри на слайдове

Отпечатване на слайдовете

Общ преглед на отпечатването в PowerPoint и процедури как да настроите размера на слайда и ориентацията за печат и как да отпечатате слайдовете

Какво искате да направите?

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint

Именуване и записване на вашата презентация

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Добавяне и форматиране на текст

Прилагане на по-подходящ облик към вашата презентация

Добавяне на графични колекции, графики SmartArt и други обекти

Добавяне на хипервръзки

Проверка на правописа и визуализация на презентацията

Научете за подготовката за изнасяне на презентацията

Може би трябва да създадете презентация на PowerPoint до края на деня, но не сте създавали такава досега. Или може би сте създавали презентации на PowerPoint отдавна, но не си спомняте как.

Тази статия е чудесно място да започнете да се учите (или да си припомните) как да използвате PowerPoint. В края на тази статия ще имате нова презентация на PowerPoint и солидна основа от знания и увереност относно използването на Office PowerPoint 2007.

 • Можете да намерите за полезно да отпечатате тази статия, преди да започнете работа, така че да не е необходимо да превключвате между екрана на статията и прозореца на PowerPoint. За да отпечатате тази тема, натиснете Ctrl+P.

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint

Направете едно от следните неща:

 • Ако Office PowerPoint 2007 вече е стартиран, запишете и затворете всички отворени презентации и след това излезте и стартирайте отново PowerPoint 2007.

  Връзки към информация за записването на презентации ще намерите в раздела Вж. също.

 • Ако Office PowerPoint 2007 не е стартиран, го стартирайте сега.

Когато стартирате PowerPoint, той отваря шаблон ''Празна презентация'' в изгледа, наречен "Нормален изглед", където създавате и работите по слайдовете.

Работната област, когато първоначално стартирате PowerPoint

1. В екрана Слайд може да работите директно върху отделни слайдове.

2. Пунктираните граници означават контейнери, в които може да въведете текст или да вмъкнете картини, диаграми и други обекти.

3. Разделът Слайдове показва версия с миниатюра на всеки от пълноразмерните слайдове, показани в екрана Слайд. След като добавите другите слайдове, можете да щракнете върху миниатюра от раздела Слайдове, за да накарате този слайд да се появи в екрана Слайд. Или пък може да плъзгате миниатюрите, за да пренаредите слайдовете във вашата презентация. Можете и да добавяте или изтривате слайдове в раздела Слайдове.

4. В екрана Бележки можете да въведете бележки за текущия слайд. Можете да раздадете своите бележки на аудиторията или да правите справка в тях в изглед на представящия, когато изнасяте своята презентация.

Забележка : По подразбиране Office PowerPoint 2007 прилага шаблона "Празна презентация", който се вижда на предната илюстрация, към новите презентации. "Празна презентация" е най-лесният и най-общият от шаблоните в Office PowerPoint 2007. "Празна презентация" е добър шаблон, който да използвате, когато започвате работа с PowerPoint, тъй като той е прост и може да се приспособи към много типове презентации. За да създадете нова презентация, която се базира на шаблона за празна презентация, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Създай, щракнете върху Празни и най-нови под Шаблони и след това щракнете двукратно върху Празна презентация под Празни и най-нови.

След като отворите шаблона за празна презентация, се вижда само малка част от екрана Бележки. За да видите по-голяма част от екрана Бележки, така че да имате повече място за въвеждане в него, направете следното:

 1. Посочете горната граница на екрана Бележки.

 2. Когато показалецът стане Хоризонтална разделителна линия , плъзнете границата нагоре, за да направите малко повече място за бележките на докладчика, както е показано на илюстрацията по-долу.

Работното пространство с преоразмерения екран ''Бележки''

Обърнете внимание, че слайдът в екрана Слайд се преоразмерява автоматично, за да се побере на свободното място.

Близо до горната част на екрана има три бутона, които може да намерите за полезни:

 • Отмени Изображение на бутон , който отменя последната промяна. (За да видите екранно пояснение за това кое действие ще бъде отменено, задръжте показалеца над бутона. За да видите меню с другите последни промени, които също могат да бъдат отменени, щракнете върху стрелката вдясно от Отмени изображение на бутон .) Можете също да отмените промяна, като натиснете CTRL+Z.

 • Върни изображение на бутон или Повтори Изображение на бутон , което или повтаря, или връща последната промяна в зависимост от това какво действие току-що сте извършили. (За да видите екранно пояснение за това кое действие ще бъде повторено или отменено, задръжте показалеца над бутона.) Можете също да повторите или отмените промяна, като натиснете CTRL+Y.

 • Помощ за Microsoft Office PowerPoint Изображение на бутон , за да отворите екрана Помощ за PowerPoint. Можете също да отворите помощта, като натиснете F1.

Вж. също

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Именуване и записване на вашата презентация

Както с всяка софтуерна програма, добра идея е да дадете име и да запишете своята презентация веднага и след това да записвате промените си често, докато работите:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Запиши като и след това направете едно от следните неща:

  • За презентация, която да може да бъде отваряна само в Office PowerPoint 2007, щракнете върху Презентация на PowerPoint.

  • За презентация, която да може да бъде отваряна в Office PowerPoint 2007 или по-стари версии на PowerPoint, щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003.

   Ако изберете тази опция, не можете да използвате никоя от функциите, които са нови в Office PowerPoint 2007.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като, в списъка Запиши като щракнете върху папка или друго местоположение, където искате да запишете презентацията си.

 3. В полето Име на файл въведете името на презентация си или не правете нищо, за да приемете името на файла по подразбиране, и след това щракнете върху Запиши.

Отсега нататък може да натискате CTRL+S или да щраквате върху Запиши Изображение на бутон до горната част на екрана, за да запишете бързо своята презентация по всяко време.

Вж. също

Записване на файл

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Единственият слайд, който се предоставя автоматично във вашата презентация, има два контейнера – един, форматиран за заглавие, и друг, форматиран за подзаглавие. Подреждането на контейнерите в слайд, се нарича оформление. Office PowerPoint 2007 също предоставя и други типове контейнери, като тези за картини и графики SmartArt.

Когато добавяте слайд към вашата презентация, можете да направите следното, за да изберете едновременно с това и оформление за новия слайд:

 1. В раздела Слайдове щракнете точно под слайда, който вече се вижда там.

 2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху стрелката до Нов слайд.

  стрелката до бутона ''нов слайд''

  Показва се галерия с миниатюри на различните оформления на слайдове, които са налични.

  галерия от налични оформления на слайдове

  1. Името идентифицира съдържанието, за което е предназначено всяко оформление.

  2. Контейнери, в които се показват цветни икони, могат да съдържат текст, но можете също да щракнете върху иконите за автоматично вмъкване на обекти, включително графики SmartArt и графична колекция.

 3. Щракнете върху желаното оформление за своя нов слайд.

  Новият слайд сега се появява както в раздела Слайдове, където е маркиран като текущ слайд, така и в екрана Слайд. Повторете тази процедура за всеки нов слайд, който искате да добавите.

  Ако искате вашият нов слайд да има същото оформление като предишния слайд, можете просто да щракнете върху Нов слайд, вместо да щраквате върху стрелката до него.

Определете от колко слайдове имате нужда

За да изчислите броя на слайдовете, от които имате нужда, направете структура на материала, който планирате да включите, и след това разделете материала на отделни слайдове. Може би искате поне:

 • Основен заглавен слайд

 • Въвеждащ слайд, който показва основните точки или области във вашата презентация

 • Един слайд за всяка точка или област, която е в списъка във въвеждащия слайд

 • Слайд за обобщение, който повтаря списъка на основните точки или области във вашата презентация

Като използвате основната структура, ако имате три основни точки или области за представяне, можете да планирате да имате най-малко шест слайда: заглавен слайд, въвеждащ слайд, по един слайд за всяка от трите основни точки или области и слайд с резюме.

проста презентация от шест слайда

Ако има голямо количество материал за представяне в някоя от вашите основни точки или области, можете да създадете подгрупа от слайдове за този материал, като използвате същата структура.

Съвет : Помислете колко време трябва да се вижда на екрана всеки слайд по време на презентацията. Добра стандартна оценка е от две до пет минути на слайд.

Прилагане на ново оформление към слайд

За да промените оформлението на съществуващ слайд, направете следното:

 1. В раздела Слайдове щракнете върху слайда, към който искате да приложите ново оформление.

 2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Оформление и след това щракнете върху желаното ново оформление.

  Ако приложите оформление, което няма достатъчно контейнери от подходящия тип за съдържанието, което вече съществува в слайда, автоматично се създават допълнителни контейнери, за да включат това съдържание.

Копиране на слайд

Ако искате да създадете два слайда, които са сходни по съдържание и оформление, можете да си спестите работа, като създадете един слайд, който има цялото форматиране и съдържание, което ще се споделя от двата слайда, и след това направите копие на този слайд, преди да добавите окончателните, финални щрихи към всеки от тях.

 1. В раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху слайда, който искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай в контекстното меню.

 2. Все още в раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху мястото, където искате да добавите новото копие на слайда, и след това щракнете върху Постави в контекстното меню.

Можете също да вмъкнете копие на слайд от една презентация в друга.

Пренареждане на слайдовете

 • В раздела Слайдове щракнете върху слайда, който искате да преместите, и след това го плъзнете до желаното място.

  За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайда, който искате да преместите, и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху всеки от слайдовете, които искате да преместите.

Изтриване на слайд

 • В раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху слайда, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий слайда в контекстното меню.

Вж. също

Създаване и печат на презентация в структурен изглед

Копиране и поставяне на слайдове

Какво е оформление на слайд?

Добавяне и форматиране на текст

Най-често срещаното съдържание за слайдове в презентация на PowerPoint е текстът – в заглавия и списъци с водещи символи.

 • За да добавите текст към някой слайд, щракнете върху контейнера, където искате да добавите текста, и след това въведете или поставете текста, който искате да добавите.

Форматиране на списъци с водещи символи

Някои контейнери автоматично форматират текста ви като списък с водещи символи, а други контейнери – не. В раздела Начало, в групата Абзац направете едно от следните две неща:

 • За да превключите между списък с водещи символи и текст без водещи символи, изберете текста и след това щракнете върху Водещи символи изображение на бутон .

 • За да промените стила на водещите символи в списък с водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи символи Изображение на бутон и след това щракнете върху желания стил за водещи символи.

  Можете също да направите тези промени с помощта на минилентата с инструменти, която е удобна, миниатюрна, полупрозрачна лента с инструменти, която се появява, когато изберете текст. За да видите ясно минилентата с инструменти, задръжте показалеца върху нея. За да използвате минилентата с инструменти, щракнете върху някоя от наличните команди.

  Можете също да покажете минилентата с инструменти, като щракнете с десния бутон върху неизбран текст.

Промяна на облика на текст

Има много начини за промяна на облика на текста в слайд, като се започне от основните бутони в раздела Начало за форматиране на шрифта, стила, размера, цвета и характеристиките на абзаците и се стигне до допълнителни опции, като например анимация или конвертиране в графика SmartArt.

Добавяне на бележки на докладчика

Прекалено многото текст създава безпорядък в слайда и отвлича вниманието на аудиторията. Но ако част от информацията, която ви трябва, не е на екрана, който вашата аудитория вижда, как можете да я следите?

Решението на тази дилема са бележките на докладчика, които можете да въведете в екрана Бележки за всеки слайд. Бележките на докладчика ви помагат да не претрупвате презентацията, която се вижда на екрана, с излишно съдържание, докато вие все пак можете да следите цялата информация, от която имате нужда, по време на презентацията.

Лесно можете да изрежете прекалено подробния текст от екрана Слайд по всяко време и след това да поставите този текст направо в екрана Бележки, така че все още да можете да го използвате за справка.

Можете да отпечатате своите бележки на докладчика и след това да правите справка в тях, докато изнасяте своята презентация. Друг вариант – ако изпълнявате вашата презентация на Office PowerPoint 2007 от един монитор (на подиум например), докато вашата аудитория го гледа на втори монитор, можете да използвате изгледа на представящия, за да показвате бележките само на своя монитор, докато представяте.

Вж. също

Скрито преглеждане на бележките на докладчика при представяне на презентация на няколко монитора

Добавяне на форматиране в документа ви с помощта на минилентата с инструменти

Създаване и печат на страници с бележки

Добавяне на текст към слайд

Прилагане на по-подходящ облик към вашата презентация

Досега се фокусирахте върху подреждането и основното съдържание на своите слайдове. Сега е време да помислите за цялостния облик на своята презентация. Какъв визуален тон искате? Какъв изглед (и усещане) ще я направи ясна и привлекателна за вашата аудитория?

Office PowerPoint 2007 предоставя голямо разнообразие от теми за проектиране, които ви улесняват да промените цялостния облик на своята презентация. Темата представлява набор от елементи за проектиране, който предоставя специфичен, унифициран облик за всички ваши документи на Office с помощта на определени комбинации от цветове, шрифтове и ефекти.

Office PowerPoint 2007 автоматично прилага темата на Office към презентации, които са създадени с помощта на шаблона за празна презентация, но можете лесно да промените облика на своята презентация по всяко време, като приложите различна тема.

Един и същи слайд, към който са приложени две различни теми

Прилагане на различна тема към вашата презентация

 • В раздела Проектиране, в групата Теми щракнете върху темата на документа, която искате да приложите.

  • За да визуализирате текущия слайд с конкретна приложена тема, поставете показалеца върху миниатюрата на тази тема.

  • Щракнете върху стрелките до реда с миниатюри, за да видите миниатюри на допълнителни теми.

   Стрелки за показване на още теми

  • Ако не посочите друго, Office PowerPoint 2007 прилага темите към цялата презентация. За да промените облика само на избрани слайдове, в раздела Слайдове натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху всеки слайд, който искате да промените. Когато всички слайдове са избрани, щракнете с десния бутон върху темата, която искате да приложите към тях, и след това щракнете върху Приложи към избраните слайдове в контекстното меню.

  • Ако по-късно решите, че искате различна тема, щракнете върху тази тема, за да я приложите.

Вж. също

Прилагане, персонализиране и записване на тема на документ в Word или Excel

Добавяне на графични колекции, графики SmartArt и други обекти

Искате да създадете възможно най-ефективното визуалното представяне – и често поредица от слайдове, които съдържат само списъци с водещи символи, не е най-динамичният избор. Липсата на визуално разнообразие може да предизвика разсейване на аудиторията ви. Освен това много видове информация не се представят най-добре с абзац или списък с водещи символи.

Едно и също съдържание на слайд със и без графично съдържание

За щастие, Office PowerPoint 2007 дава възможност да добавите много други видове аудио- и визуално съдържание, включително таблици, графики SmartArt, графична колекция, фигури, диаграми, музика, видеоклипове, звуци и анимации. Можете също да добавяте хипервръзки – за по-гъвкаво придвижване както в рамките на презентацията ви, така и до местоположения извън нея. Можете също така да добавите красиви преходи между слайдовете.

В този раздел са представени само някои от най-основните видове обекти и ефекти, които можете да добавите към своите слайдове.

Добавяне на графична колекция

 1. Щракнете върху контейнера, към който искате да добавите графична колекция.

  Ако не изберете контейнер или ако изберете контейнер, който не може да съдържа изображение, графичната колекция се вмъква в центъра на слайда.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Графична колекция.

  Отваря се прозорецът на задачите Графична колекция.

 3. В прозореца на задачите Графична колекция намерете графичната колекция, която искате, и след това щракнете върху нея.

  When you search for clip art and pictures online, you'll be directed to Bing. You're responsible for respecting copyright, and the license filter in Bing can help you choose which images to use.

Сега можете да премествате графичната колекция, да я преоразмерявате, да я завъртате, да добавяте текст към нея и да извършвате други промени.

Конвертиране на текст от слайд в графика SmartArt

Графиката SmartArt е визуално представяне на вашата информация, което можете да персонализирате напълно. Конвертирането на текста в графика SmartArt е бърз начин да конвертирате съществуващи слайдове в професионално проектирани илюстрации. Например с едно щракване можете да конвертирате слайд с дневен ред в графика SmartArt.

преобразуван слайд ''дневен ред'' на powerpoint

Можете да избирате от много вградени оформления, за да предадете ефективно своето послание или идеи.

За да конвертирате съществуващ текст в графика SmartArt:

 1. Щракнете върху контейнера, съдържащ текста, който искате да конвертирате.

 2. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Преобразуване в SmartArt графика Изображение на бутон .

 3. В галерията, за да видите как изглежда дадена графика SmartArt с текста ви, задръжте показалеца над миниатюрата за тази графика SmartArt. Галерията съдържа оформления за графики SmartArt, които работят най-добре със списъци с водещи символи. За да видите целия набор от оформления, щракнете върху Още графики на SmartArt.

  Когато намерите графика SmartArt, която ви харесва, щракнете върху нея, за да я приложите към своя текст.

  Сега можете да премествате графиката SmartArt, да я преоразмерявате, да я завъртате, да добавяте текст към нея, да прилагате различен бърз стил към нея и да извършвате други промени.

Въпреки че е особено лесно да създадете графика SmartArt за съществуващ текст, можете също да работите по обратния начин – първо да вмъкнете графиката SmartArt, която искате, и след това добавяте текст към нея:

 1. Щракнете върху контейнера, към който искате да добавите графика SmartArt.

  Ако не изберете контейнер или ако изберете контейнер, който не може да съдържа изображение, графиката SmartArt се вмъква в центъра на слайда.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

 3. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt, в най-левия екран щракнете върху желания тип графика SmartArt.

 4. В централния екран намерете и щракнете върху желаното оформление и след това върху OK.

  За да видите визуализация на някое оформление, щракнете върху него. Визуализацията се показва в най-десния екран.

Добавяне на преход между слайдове

Преходите между слайдовете са подобни на анимация ефекти, които се появяват, когато преминавате от един слайд към следващия. Office PowerPoint 2007 предоставя много типове преходи между слайдовете, включително стандартни изчезвания, разтваряния, изрязвания и изтривания, както и по-необичайни преходи, като колела и шахматни дъски.

 • В раздела Анимации, в групата Преход към този слайд щракнете върху желания от вас преход.

  • За да визуализирате текущия слайд с приложен конкретен преход, поставете показалеца върху миниатюрата на този преход.

  • Щракнете върху стрелките до реда с миниатюри, за да видите миниатюри на допълнителни преходи.

   стрелки за показване на още преходи

  • Ако по-късно решите, че искате различен преход, щракнете върху него, за да го приложите.

Можете да изберете други опции в групата Преход към този слайд, за да контролирате скоростта на прехода, да добавите звук и да приложите един и същ преход към всички слайдове в презентацията.

Вж. също

Прилагане или промяна на бърз стил за фигури

Научете повече за графиките SmartArt

Добавяне на преходи между слайдове

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Добавяне на таблица към слайд

Добавяне на хипервръзки

Можете да използвате хипервръзки, за да преминавате от един слайд към друг, към мрежово или интернет местоположение или дори изцяло към друг файл или програма.

 1. Изберете текста, върху който искате да щраквате, за да се активира хипервръзката.

  Като алтернатива можете да изберете обект (например графична колекция или графика SmartArt).

 2. В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка щракнете върху подходящия бутон в полето Моите места за целта на вашата връзка (т.е. мястото, до което води).

  За да отидете на друг слайд в презентацията, изберете Място в този документ.

 4. Намерете и щракнете върху целевото местоположение, направете желаните промени в полетата Текст за показване и Адрес и след това щракнете върху OK.

Вж. също

Създаване или редактиране на хипервръзка

Проверка на правописа и визуализация на презентацията

Когато всички слайдове изглеждат точно по начина, по който искате, има още две стъпки за завършване на вашата презентация.

Проверка на правописа във вашата презентация

Въпреки че програмата за правописна проверка е включена автоматично в Office PowerPoint 2007, все пак е добра идея да проверите правописа отново, след като завършите работата си по своята презентация:

 1. Натиснете CTRL+HOME, за да се придвижите до горната част на вашата презентация.

 2. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

  Ако Office PowerPoint 2007 намери правописни грешки, той показва диалогов прозорец, като първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка, е избрана. Можете да укажете как искате да се реши проблемът с всяка намерена от програмата грешка. След като решите проблема с една сгрешена дума, програмата избира следващата и т.н.

Преглед на презентацията като слайдшоу

За да видите презентацията си на екрана на компютъра точно по начина, по който ще я вижда вашата аудитория, когато представяте, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Стартирай слайдшоу направете едно от следните неща:

  • За да стартирате от първия слайд на презентацията, щракнете върху От началото.

  • За да започнете със слайда, който се вижда в момента, в екрана Слайд щракнете върху От текущия слайд.

   Презентацията се отваря в изглед на слайдшоу.

 2. Щракнете, за да преминете към следващия слайд.

  За да се върнете към нормален изглед по всяко време, натиснете ESC.

Разбира се, можете да визуализирате презентацията си по всяко време, докато я създавате.

Вж. също

Проверка на правопис и граматика

Научете за подготовката за изнасяне на презентацията

Сега, когато вашата презентация е завършена, последващите ви действия зависят от това кой ще изнася презентацията, както и от мястото, където ще бъде изнесена, и оборудването, което ще се използва:

 • Презентацията ще се изпълнява ли на компютъра, на който е създадена, или на друг компютър? Или пък ще бъде представяна от компактдиск или местоположение в мрежата?

 • Ако презентацията се изнася на живо, вие или някой друг ли ще я представя, или ще се изпълнява автоматично?

В зависимост от отговорите на тези въпроси трябва да изпълните следващите процеси в посочения ред, в друг ред или (в някои случаи) изобщо да не ги изпълнявате:

 • Репетиция и време    Важно е да оставите достатъчно време за всеки, който изнася презентацията, за да е сигурно, че се вмества в графика (включително време в края за въпроси, ако е необходимо), и да направите съответно репетиция. Добра идея е да репетирате презентацията на мястото, където ще бъде представена, с помощта на оборудването, което ще се използва, и за предпочитане пред поне един или двама души. По този начин представящият може да свикне с техниката и аудиторията на живо – а обратната връзка от тази аудитория може да бъде полезна, за да определите дали не трябва да поправите нещо преди действителното изнасяне.

 • Отпечатване на изложения и бележки на докладчика    Можете да отпечатате презентацията като бележки на докладчика или като изложения:

  • Бележките на докладчика показват по един слайд в началото на всяка отпечатана страница и съдържанието на екрана Бележки за този слайд в долната част на страницата. Те могат да бъдат използвани от говорещия като скрипт или структура по време на презентацията. Те могат също да бъдат раздадени на аудиторията, така че всеки член да има по-пълна информация за презентацията.

  • Изложенията показват по един, два, три, четири, шест или девет слайда на една отпечатана страница и са предназначени за случаи, при които не е желателно да включите съдържанието на екрана Бележки в това, което давате на аудиторията. (Изложението с три слайда на страница включва мястото с изчертани редове, където аудиторията може да пише бележки.)

   изложения и бележки на докладчика

 • Пакет за компактдиск или уеб разпространение    Когато използвате "пакет за компактдиск", за да копирате готовата презентация на PowerPoint на компактдиск, в местоположение в мрежата или на твърдия диск на вашия компютър, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 и всички файлове, които са свързани с вашата презентация (например видеоклипове или звуци), също се копират. По този начин всички елементи на презентацията са включени и хората, които нямат инсталиран Office PowerPoint 2007 на компютрите си, все пак ще могат да гледат презентацията.

Връзки към повече информация

Копиране на презентация на компактдиск, в мрежа или на локален диск

Репетиция и определяне на времетраенето на презентация

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Създаване и печат на страници с бележки

Отпечатване на слайдовете на PowerPoint и на изложения

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×