Създаване на организационна диаграма

Създаване на организационна диаграма

Ако искате да илюстрирате отношенията в йерархията на вашата фирма или организация, можете да създадете графика SmartArt, която използва оформление на организационна диаграма, като например Организационна диаграма, или можете да използвате Microsoft Visio за създаване на организационна диаграма. Ако имате Visio, можете да прочетете повече за това Кога Visio е най-добрият начин за създаване на организационна диаграма.

Общ преглед на създаването на организационна диаграма

Организационната диаграма представя графично структурата на управление на организацията, като например ръководителите на отдели и служителите на неръководни длъжности в рамките на фирмата. С помощта на графика SmartArt в Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint или Microsoft Word можете да създадете организационна диаграма и да я включите в работен лист, презентация или документ. За да създадете организационна диаграма бързо и лесно, можете да въведете или поставите текста в организационната си диаграма, а след това текстът да бъде автоматично разположен и подреден.

Когато добавите поле за помощник към оформление на организационна диаграма, като напр. Организационна диаграма, полето за помощника в текстовото поле се посочва с прикачен с линия водещ символ.

Оформление на организационна диаграма с фигури за един ръководител, двама подчинени и един помощник.

Въпреки че можете да използвате други йерархични оформления, за да създадете организационна диаграма, полето за помощник и висящите оформления са налични само с оформления на организационна диаграма.

За да придадете професионален и привлекателен вид на вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или да приложите стил на графика SmartArt към организационната диаграма. Можете също да добавяте ефекти, като напр. отблясъци, обли ръбове или 3D ефекти. В презентации на PowerPoint можете също да анимирате своята организационна диаграма.

СЪВЕТ: Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация за всяка задача.

Съвет : Можете да създадете организационна диаграма с картини на хората във вашата организация.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Групата "Илюстрации" от лентата

 2. В галерията Избор на графика SmartArt щракнете върху Йерархия, щракнете върху оформление на организационна диаграма (например Организационна диаграма), след което щракнете върху OK.

 3. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   Забележка : За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележка : Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   контрола "Текстов екран"

Добавяне на поле

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите поле.

 2. Щракнете върху съществуващото поле, което е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новото поле.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела ''Проектиране'' в ''Инструменти за SmartArt''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но след него, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но пред него, щракнете върху Добави фигурата пред.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво над избраното поле, щракнете върху Добави фигурата над.

   Новото поле заема позицията на избраното поле и избраното поле и всички полета непосредствено под него минават с едно ниво надолу.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво под избраното поле, щракнете върху Добави фигурата под.

   Новото поле се добавя след другите полета от същото ниво.

  • За да добавите поле на помощник, щракнете върху Добавяне на помощник.

   Полето на помощника се добавя над другите полета от същото ниво в графиката SmartArt, но се показва в текстовия екран след другите полета от същото ниво.

   Добавяне на помощник е налично само за оформления на организационна диаграма. То не е налично за йерархични оформления, като например Йерархия.

Забележки : 

 • Когато трябва да добавите поле към графика на отношения, експериментирайте с добавяне на фигурата пред или след избраната фигура, за да постигнете желаното разположение за новата фигура. Коригирането на грешки в графики SmartArt е просто.

 • За да добавите фигура от текстовия екран:

  1. На нивото на фигурата, поставете курсора в края на текста, където искате да добавите нова фигура.

  2. Натиснете ENTER, след което въведете текста, който искате да се съдържа в новата фигура.

  3. За да добавите поле на помощник, натиснете ENTER, когато е избрано поле на помощник в текстовия екран.

 • Въпреки че не можете да свържете автоматично с линия две полета от най-високо ниво в оформленията на организационна диаграма, като например Организационна диаграма, можете да имитирате този изглед чрез добавяне на поле към графиката SmartArt, след което да начертаете линия, за да свържете полетата.

 • За да преместите поле, щракнете върху полето, което искате да преместите, след което го плъзнете до новото му местоположение. За да преместите или "побутнете" полето на много малки стъпки, задръжте натиснат Ctrl, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Изтриване на поле

За да изтриете поле, щракнете върху границата на полето, което искате да изтриете, и натиснете DELETE.

За да се покаже отношение на отчитане с пунктирана линия между две полета, променете стила на свързващата ги линия.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чиято линия искате да промените.

 2. Щракнете с десния бутон върху линията, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 3. Щракнете върху Стил на линия и след това върху желания от вас Тип тире.

Висящото оформление засяга оформлението на всички полета под избраното поле.

 1. Щракнете върху полето в организационната диаграма, към което искате да приложите висящо оформление.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху Оформление и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела ''Проектиране'' в ''Инструменти за SmartArt''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  • За да центрирате всички полета под избраното поле, щракнете върху Стандартен.

   Организационна диаграма със ''Стандартно висящо'' оформление

  • За да центрирате избраното поле над полетата под него и да подредите полетата под него хоризонтално с по две полета на ред, щракнете върху И двете.

   Организационна диаграма с висящо оформление ''И двете''

  • За да подредите избраното поле отдясно на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вляво, щракнете върху Ляво висящ.

   Организационна диаграма с оформление ''Ляво висящ''

  • За да подредите избраното поле отляво на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вдясно, щракнете върху Дясно висящ.

   Организационна диаграма с оформление ''Дясно висящ''

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема, към полетата във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Изображение на раздела ''Проектиране'' в ''Инструменти за SmartArt''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Съвет : Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на поле, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 2. Щракнете върху екрана Запълване и след това върху Плътно запълване.

 3. Щракнете върху Цвят Избор на цвят , след което щракнете върху желания цвят.

 4. За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към полетата в графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто стил на SmartArt искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

Забележки : 

Ако използвате Microsoft PowerPoint, можете да анимирате организационна диаграма, за да подчертаете всяко поле, всяко разклонение или всяко йерархично ниво.

 1. Щракнете върху организационната диаграма с графика SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация и след това щракнете върху По разклонение едно по едно.

  Изображение на раздела ''Анимации''

Забележка :  Ако копирате организационна диаграма, която има приложена към нея анимация, в друг слайд, анимацията също се копира.

Вж. също

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×