Обобщени таблици

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Възможността за бързо анализиране на данни може да ви помогне да вземате по-добри бизнес решения. Но понякога е трудно да разберете откъде да започнете, особено когато имате голямо количество данни. Обобщените таблици са чудесен начин за обобщаване, анализиране, изследване и представяне на данните ви и можете да ги създавате само с няколко щраквания. Обобщените таблици са много гъвкави и могат бързо да бъдат адаптирани в зависимост от начина, по който ви трябва да покажете резултатите. Можете също да създавате обобщени диаграми въз основа на обобщени таблици, които автоматично ще се актуализират с актуализирането на обобщените ви таблици.

Например ето един прост списък на разходите в домакинството и обобщена таблица въз основа на него:

Данни за разходи в домакинството

Съответна обобщена таблица

Примерни данни за разходи на домакинство за създаване на обобщена таблица с "Месеци", "Категории" и "Суми"Примерна обобщена таблица с "Категории" в раздела "Редове" и "Месеци" в раздела за колони

След това, ето я обобщената диаграма:

Пример на обобщена диаграма на Excel

Забележка: Екранните снимки в тази статия са направени в Excel 2016. Ако имате друга версия, това, което виждате, може да е малко по-различно, но освен ако не е упоменато друго, функциите са същите.

Преди да започнете

 • Вашите данни трябва да бъдат подредени в табличен формат и да нямат празни редове или колони. Най-добре е да използвате таблица на Excel, както в нашия пример по-горе.

 • Таблиците са чудесен източник на данни за обобщена таблица, защото добавените в таблицата редове автоматично се включват в обобщената таблица, когато обновите данните, а всички нови колони ще бъдат включени в списъка с полета на обобщената таблица. Иначе ще трябва или ръчно да актуализирате диапазона на източника на данни, или да използвате формула за динамично именуван диапазон.

 • Типовете данни в колоните трябва да бъдат едни и същи. Например, не трябва да смесвате дати и текст в една и съща колона.

 • Обобщените таблици работят върху снимка на вашите данни, наречена кеш, така че реалните ви данни не се променят по никакъв начин.

Създаване на обобщена таблица

Ако имате малък опит с обобщени таблици или не сте сигурни как да започнете, използването на препоръчителна обобщена таблица е добър вариант. Когато използвате тази функция, Excel определя логично оформление, като съпоставя данните с най-подходящите области в обобщената таблица. Така получавате отправна точка, от която можете да започнете да експериментирате. След като е създадена препоръчителната обобщена таблица, можете да изпробвате различни ориентации и да пренареждате полетата, за да постигнете конкретните резултати. Функцията за препоръчителни обобщени таблици е добавена в Excel 2013, така че ако вашата версия е по-стара, следвайте указанията по-долу за ръчно създаване на обобщена таблица.

Препоръчителна обобщена таблица

Ръчно създаване на обобщена таблица

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Отидете на Вмъкване > Таблици > Препоръчителна обобщена таблица.

  Отидете на "Вмъкване > Препоръчани обобщени таблици", за да накарате Excel да създаде обобщена таблица вместо вас

 3. Excel анализира вашите данни и ви предоставя няколко опции, както в този пример с използване на данни за разходите на домакинството.

  Диалогов прозорец "Препоръчани обобщени таблици" в Excel
 4. Изберете обобщената таблица, която изглежда най-подходяща за вас, и натиснете OK. Excel ще създаде обобщена таблица в нов лист и ще покаже списък с полета на обобщената таблица.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Отидете на Вмъкване > Таблици > Обобщена таблица.

  Отидете на "Вмъкване > Обобщена таблица", за да вмъкнете празна обобщена таблица

  Ако използвате Excel for Mac 2011 и по-стара версия, обобщената таблица е в раздела Данни в групата Анализ.

  Раздел "Данни", група "Анализ"

 3. Excel ще покаже диалоговия прозорец Създаване на обобщена таблица с избрано име на диапазона или таблицата. В този случай използваме таблица, наречена "tbl_HouseholdExpenses".

  Диалогов прозорец "Създаване на обобщена таблица" на Excel
 4. В раздела Изберете къде искате да бъде поставена обобщената изберете Нов работен лист или Съществуващ работен лист. За Съществуващ работен лист ще трябва да изберете работния лист и клетката, където искате да бъде поставена обобщената таблица.

 5. Ако искате да включите множество таблици или източници на данни в обобщената таблица, щракнете върху квадратчето за отметка Добавяне на тези данни към модела на данните.

 6. Натиснете OK, и Excel ще създаде празна обобщена таблица и ще покаже списъка с полета на обобщената таблица.

Работа със списъка с полета на обобщената таблица

В областта Име на полето в горния край поставете отметка в квадратчето за всяко поле, която искате да добавите в обобщената таблица. По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Ред, полетата за дата и час се добавят към областта Колона, а числовите полета се добавят към областта Стойности. Можете също ръчно да плъзнете и пуснете наличен елемент в някое от полетата на обобщената таблица, а ако вече не искате даден елемент в обобщената таблица, просто го плъзнете извън списъка с полета или махнете отметката. Възможността за пренареждане на полетата е една от функциите за обобщени таблици, която изключително улеснява променянето на външния им вид.

Списък с полета на обобщената таблица

Съответстващи полета в обобщена таблица

Пример на диалоговия прозорец на списъка "Полета на обобщени таблици на Excel"Пример на обобщена таблица и начин на свързване на полета със списъка "Полета".

Стойности в обобщената таблица

 • Обобщаване на стойности по

  По подразбиране полетата на обобщената таблица, които се поставят в областта Стойности, ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности. Можете да промените изчислението по подразбиране, като първо щракнете върху стрелката вдясно от името на полето, след което изберете опцията Настройки на полетата за стойности.

  Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel

  След това променете изчислението в раздела Обобщаване на стойности по. Обърнете внимание, че когато промените метода на изчисление, Excel автоматично ще го добавя в раздела Име по избор, например "Сума на FieldName", но можете да го промените. Ако щракнете върху бутона Числов формат, можете да промените формата на числата за цялото поле.

  Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel за опции на "Обобщаване на стойности по"

  Съвет: Тъй като промяната на изчислението в раздела Обобщаване на стойности по ще промени името на полето на обобщената таблица, най-добре е да не преименувате вашите полета на обобщената таблица, докато не сте готови с настройването на обобщената таблица. Един трик е да използвате Търсене и заместване (Ctrl + H) >Търси какво > "Сумата от", след което Замести с > оставете празно, за да заместите всичко наведнъж, вместо ръчно да въвеждате отново.

 • Показвай стойностите като

  Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

  Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

  След като сте отворили диалоговия прозорец Настройка на поле за стойност, можете да направите избора си от раздела Показвай стойностите като.

  Диалогов прозорец "Стойност на полета за стойности в обобщена таблица > Показвай стойностите като"
 • Показване на стойност като изчисление и като процент.

  Просто плъзнете елемента два пъти в раздела Стойности, а след това задайте опциите Обобщаване на стойности по и Показвай стойностите като за всеки от тях.

Обновяване на обобщени таблици

Ако добавите нови данни към вашия източник на данни за обобщената таблица, всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, трябва да се обновят. За да обновите само една обобщена таблица, можете да щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица, след което изберете Обнови. Ако имате няколко обобщени таблици, първо изберете някоя клетка в някоя обобщена таблица, след което в лентата отидете на Инструменти за обобщена таблица > Анализиране > Данни > щракнете върху стрелката под бутона Обнови и изберете Обнови всичко.

Обновете всички обобщени таблици от лентата > "Инструменти за обобщена таблица > Анализиране > Данни", щракнете върху стрелката под бутона "Обнови" и изберете "Обнови всички".

Изтриване на обобщена таблица

Ако сте създали обобщена таблица и решите, че вече не я искате, можете просто да изберете целия диапазон на обобщената таблица, след което натиснете Изтрий. Това няма да окаже никакво влияние върху други данни или обобщени таблици или диаграми около нея. Ако обобщената таблица е на отделен лист, в който няма други данни, които искате да запазите, изтриването на този лист е бърз начин за премахване на обобщената таблица.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Сродни теми

Създаване на обобщена диаграма

Използване на сегментатори за филтриране на данни в обобщена таблица 

Създаване на времева линия на обобщена таблица за филтриране по дати

Създаване на обобщена таблица с модела на данните за анализиране на данни в няколко таблици

Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица

Промяна на първичните данни за обобщена таблица

Изчисляване на стойности в обобщена таблица

Изтриване на обобщена таблица

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×