Създаване на макрос на потребителския интерфейс

Създаване на макрос на потребителския интерфейс

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Microsoft Access, макроси, които са прикачени към потребителския интерфейс на обекти като командни бутони, текстови полета, формуляри и отчети са известни като макроси на ПИ. Това ги отличава от макроси с данни, които са приложени към таблици. Можете да използвате макроси (UI), за да автоматизирате последователност от действия, например отваряне на друг обект, прилагане на филтър, стартиране на операция за експортиране и много други задачи. В тази статия ви запознава с конструктора на макроси току нов дизайн и ви показва основните задачи, които участват в създаване на макрос за потребителски интерфейс.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access – вид база данни, която проектирате с Access и публикувате онлайн. Вижте Създаване на приложение на Access за повече информация.

В тази статия

Общ преглед

Какво ново

Създаване на самостоятелен макрос

Създаване на вграден макрос

Добавяне на действия към макрос

Управление на потока на програма с If, Else If и друго

Създаване на submacros

Групирате свързани действия

Разгъване и свиване на макрокоманди или блокове

Копиране и поставяне на действия на макроси

Споделяне на макрос с други хора

Изпълнение на макрос

Отстраняване на грешки в макроси

Преобразуване на макроси на VBA код

Общ преглед

Макросите могат да се съдържат в макрос обекти (понякога го наричат самостоятелни макроси), или те могат да бъдат вградени в събитие свойства на формуляри, отчети или контроли. Вградени макроси стават част от обекта или контролата, в която са вградени. Макрос обекти са видими в навигационния екран, под макроси; не са вградени макроси.

Всеки макрос се състои от един или повече макрокоманди. В зависимост от контекста, който работите някои макрокоманди може да не е достъпен за използване. По-конкретно Ако проектирате уеб база данни, няма да можете да използвате определени макрокоманди, които не са съвместими с публикуване в Access Services функция.

За повече информация относно създаването на уеб бази данни вижте статията на изграждане на база данни на Access за споделяне в уеб.

Най-горе в документа

Какво ново

Достъп до функциите нов дизайнер за създаване на макроси, започващи с Access 2010. Някои от предимствата на този нов дизайн, включват:

 • Каталог за действие    Макрокоманди са организирани по тип и може да се търси.

 • IntelliSense    Когато въвеждате изрази, IntelliSense предлага възможно най-стойности и ви позволява да изберете правилния.

 • Клавишни комбинации    Използване на клавишни комбинации за по-бързо, по-лесно макрос писане.

 • Поток на програмата    Създаване на по-четлив макроси с коментар линии и групи от действия.

 • Условни изрази    Позволяват по-сложни логика изпълнение с поддръжка на вложени If/Else/Else ако.

 • Повторно използване на макрос    Каталогът на действията показва други макроси, които сте създали, ви позволява да ги копирате в тази, върху който работите.

 • По-лесно споделяне    Копиране на макрос, след което го поставете като XML в имейл, дискусионна група публикация, блог или код примерен уеб сайт.

Най-горе в документа

Създаване на самостоятелен макрос

Тази процедура създава обект на самостоятелен макрос, който ще се показва под макроси в навигационния екран. Самостоятелни макроси са полезни, когато искате да използвате повторно макрос на много места на заявката. Като се обадите на макроса от другите макроси, можете да избегнете дублира един и същ код на няколко места.

 1. В раздела Създаване , в групата макроси и код щракнете върху макроси.

  Access отваря конструктора на макроси.

 2. В лентата за бърз достъп щракнете върху Запиши.

 3. В диалоговия прозорец Запиши като въведете име за макроса и след това щракнете върху OK.

 4. Продължете с раздела Добавяне на действия към макрос.

Най-горе в документа

Създаване на вграден макрос

Тази процедура създава макрос, който е вграден в свойство на събитие на обект. Такъв макрос не се показва в навигационния екран, но може да бъде наречена от събития, като например За зареждане или Щракнете върху.

Тъй като макроса става част от формуляр или отчет обекта, вградени макроси се препоръчва за автоматизиране на задачи, които са специфични за определен формуляр или отчет.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на формуляра или отчета, които ще съдържат макроса и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. Ако списъкът със свойства вече не се вижда, натиснете F4, за да се види.

 3. Щракнете върху контролата или секцията, която съдържа свойство на събитие, в който искате да вградите макроса. Можете също да изберете контролата или раздел (или на целия формуляр или отчет) с помощта на падащия списък под Тип на селекцията в горната част на списъка със свойства.

 4. В прозореца на задачите списък със свойства щракнете върху раздела събитие .

 5. Щракнете в полето на свойството за събитието, което искате да се активира макроса. Например за команден бутон, ако искате макрос за изпълнение при щракване върху бутона, щракнете в полето на свойството На щракнете върху .

 6. Ако полето на свойството съдържа думи [Вграден макрос], това означава, че макрос вече е бил създаден за това събитие. Можете да редактирате макроса като продължава с останалите стъпки в тази процедура.

 7. Ако полето на свойството съдържа думи [Процедура за събитие], това означава, че вече е бил създаден на Visual Basic for Applications (VBA) процедура за това събитие. Преди да можете да вградите макрос в случай, трябва да премахнете процедурата. Можете да направите това чрез изтриване на думи [Процедура за събитие], но първо трябва да разгледате процедура за събитие, за да се уверите, че премахването му няма да наруши нужната функционалност в базата данни. В някои случаи можете да създадете отново функционалността на VBA процедура с помощта на вграден макрос.

 8. Щракнете върху бутона за изграждане на Изображение на бутон .

 9. Ако се появи диалоговият прозорец Избор на конструктор , уверете се, че е избрано Конструктор на макроси и след това щракнете върху OK.

  Access отваря конструктора на макроси. Продължете със следващия раздел, за да добавяте действия към макроса.

Най-горе в документа

Добавяне на действия към макрос

Действия са отделни команди, които съставят макрос, а всеки е име според какво прави, например FindRecord или CloseDatabase.

Стъпка 1: Отидете или потърсете макрокоманда

Първата стъпка при добавяне на действие е да го намерите в списъка на падащото меню за Добавяне на ново действие или в каталога на действията.

Забележки: 

 • По подразбиране Добавяне на ново действие падащия списък и каталог на действията се показват само важните действия, които ще се изпълнят в бази данни, които не са надеждни. За да видите всички действия:

  • В раздела Структура, в групата Показване/скриване щракнете върху Показване на всички действия.

 • Ако каталог на действията не е показан, в раздела проектиране , в групата Покажи/Скрий щракнете върху Каталога на действията.

За да намерите действие, използвайте един от следните методи:

 • Щракнете върху стрелката в полето Добавяне на ново действие падащия списък и превъртете надолу, докато намерите действието. Програма за потока елементи са изброени първи, и след това макрокоманди са изброени по азбучен ред.

 • Преглед за действие в каталога на действията екран. Действията, които са групирани по категория. Разгъване на всяка категория, за да видите действията. Ако изберете действие, кратко описание на действието се показва в долната част на каталога на действията.

 • Търсене за действие в каталога на действията екран, като въведете в полето за търсене в горната част на екрана. Докато въвеждате, да покажете всички макроси, които съдържат този текст се филтрира списъка с действия. Access търси имена на макроси и техните описания за текст, които въвеждате.

Стъпка 2: Добавяне на действие към макрос

След като сте намерили макрос действието, което искате, добавете го към макроса с помощта на един от следните методи:

 • Изберете действие в списъка Добавяне на ново действие или просто започнете да пишете името на действие в полето. Access добавя действието на мястото, където се показва списъка Добавяне на ново действие .

 • Плъзнете действието от каталога на действията в прозореца за макроси. За да ви покаже къде да се вмъкват действието, когато отпуснете бутона на мишката, се показва лента с вмъкване.

 • Щракнете двукратно върху действие в каталога на действията.

  • Ако действие е избрана в прозореца на макрос, Access добавя ново действие непосредствено под избраната.

  • Ако Група, Ако, Else If, Elseили подмакрос блок е избрана в прозореца на макрос, Access добавя ново действие към този блок.

  • Ако няма действие или блок е избрана в прозореца на макрос, Access добавя ново действие в края на макроса.

   Забележки: 

   • Ако вече сте създали една или повече макроси, те са изброени под възела в тази база данни в каталога на действията.

    • Плъзгане на самостоятелен макрос (какъвто е в списъка под макроси) в прозореца на макрос създава RunMacro действие, който се изпълнява макрос, който чрез плъзгане в. След това можете да използвате падащия списък да се обадите submacros, ако е налице.

    • Ако просто искате да копирате действията от самостоятелен макрос в текущия макрос (вместо RunMacro действие), с десния бутон върху него в каталога на действията и след това щракнете върху Добавяне на копие на макрос.

    • Плъзгане на вграден макрос (какъвто е в списъка под обект на формуляр или отчет) в прозореца на макроса копира действията от този макрос в текущия макрос.

   • Можете също да създадете действие, като плъзгате обект на база данни от навигационния екран в прозореца на макрос. Ако плъзнете таблица, заявка, формуляр, отчет или модул в екрана с макроси, Access добавя действие, което се отваря таблица, заявка, формуляр или отчет. Ако плъзнете друг макрос в прозореца за макроси, Access добавя действие, което се изпълнява макроса.

Стъпка 3: Попълнете аргументи

Повечето макрокоманди изискват поне един аргумент. Можете да видите описание на всеки един аргумент, като изберете действието и след това придвижване на показалеца над аргументите. За много аргументи можете да изберете стойност от падащия списък. Ако аргументът изисква да започнете да въвеждате в израз, IntelliSense ви помага да въведете израз за препоръчване възможни стойности, докато въвеждате, както е показано на следващата илюстрация:

Използване на IntelliSense за въвеждане на израз

Когато видите стойност, която искате да използвате, го добавите към вашия израз, като щракнете двукратно върху него или чрез клавишите със стрелки, за да го маркирате и след това натиснете клавиша TAB или ENTER.

За повече информация относно създаването на изрази вижте статията Въведение в изразите.

За използването на IntelliSense със свойства в уеб бази данни

Когато създавате на вграден макрос на потребителския интерфейс на формуляр, съвместим с уеб, IntelliSense ви позволява да добавите е свойство на формуляр към израз. Въпреки това в уеб база данни, са достъпни само подмножество на свойства на формуляр с помощта на макроси на ПИ. Например дадена контрола, наречена Control1 във формуляр с име Form1, IntelliSense ще ви позволяват да добавяте [формуляри]! [Form1]! [Control1]. [ControlSource] към израз в макрос за потребителски интерфейс. Въпреки това ако след това публикувате базата данни в Access Services, макрос, съдържащ този израз ще генерира грешка при изпълнение на сървъра.

Следващата таблица показва свойствата, които можете да използвате в потребителския интерфейс на макроси в уеб бази данни:

Свойства, които можете да използвате

Формуляр

Надпис, замърсен, AllowAdditions, AllowDeletions, AllowEdits

Контрола за раздел

Видими

Етикет

Надпис, видим, преден план цвят, цвят на фона

Attachment

Видими, разрешен

Команден бутон

Надпис, видими, разрешен, цвят на текста

Текстови tBox

Разрешен, видим, заключена, фонов цвят, цвят на обратно, стойност

Квадратче за отметка

Разрешен, видим, заключен, стойност

Пример за име на подател, предшестващо вмъкнат коментар

Видими, обратно цвят

Разгъващ се списък

Разрешен, видим, заключен, стойност

Списъчно поле

Разрешен, видим, заключен, стойност

Уеб браузър

Видими

Подформуляр

Разрешен, видими заключен

Контрола за навигация

Разрешен, видими

Преместване на действие

Действия се изпълняват в ред, от горе до дъното на макроса. За да преместите действие нагоре или надолу в макроса, използвайте един от следните методи:

 • Плъзнете действието, нагоре или надолу, там, където желаете.

 • Изберете действието, и след това натиснете CTRL + стрелка нагоре или CTRL + стрелка надолу.

 • Изберете действието и след това щракнете върху стрелката Премести нагоре или Премести надолу от дясната страна на екрана с макроси.

Изтриване на действие

За да изтриете макрокоманда:

 • Изберете действието и след това натиснете клавиша DELETE. Като алтернатива можете да щракнете върху бутона Изтриване (X) от дясната страна на екрана с макроси.

  Забележки: 

  • Ако изтриете блок от действия, например Ако блок или Група блок, всички действия в блока също се изтриват.

  • Преместване нагоре, надолуи Изтриване на команди са налични в контекстното меню, което се появява, когато щракнете с десния бутон на макрокоманда.

Най-горе в документа

Управление на потока на програма с If, Else If и друго

Да се изпълни макрокоманди само при определени условия са изпълнени, можете да използвате дали блок. Това замества колоната с условия , използвана в по-ранните версии на Access. Можете да разширите дали блок с Else If и Else блокове, подобно на други последователен програмни езици като VBA.

Следващата илюстрация показва прост If блок, включително Else If и Else блокове:

Макрос, съдържащ инструкция If/Else If/Else.

Ако блок изпълнява Ако полето ExpirationDate е по-малко от текущата дата.

Блок Else If изпълнява Ако полето ExpirationDate е равна на текущата дата.

Else блок изпълнява ако нито една от предишните блокове.

Ако блок свършва тук.

Добавяне на If блок към макрос

 1. Изберете Ако от падащия списък Добавяне на ново действие или я плъзнете от прозореца на каталога на действията в прозореца за макроси.

 2. В полето в горната част на блока Ако въведете израз, който определя кога ще бъде изпълнена блок. Изразът трябва да е булев (тоест този, който се оценява на или да или не).

 3. Добавяне на действия към дали блок, като ги изберете от списъка на падащото меню за Добавяне на ново действие , което се появява в рамките на блок, или като ги плъзнете от прозореца на каталога на действията на дали блок.

Добавяне на друг или Else If блокове, за да If блок

 1. Изберете Ако блок и след това в долния десен ъгъл на блок, щракнете върху Добавяне на друг или да Добавите Else If.

 2. Ако добавяте блок Else If , въведете израз, който определя кога ще бъде изпълнена блок. Изразът трябва да е булев (тоест такъв, който се оценява на True или False).

 3. Добавяне на действия към Else If или друго блок, като ги изберете от списъка на падащото меню за Добавяне на ново действие , което се появява в рамките на блок, или като ги плъзнете от прозореца на каталога на действията на блок.

  Забележки: 

  • Команди, за да добавите АкоElse Ifи Else блокове са налични в контекстното меню, което се появява, когато щракнете с десния бутон на макрокоманда.

  • Ако блокове могат да бъдат вложени до 10 нива в дълбочина.

Най-горе в документа

Създаване на submacros

Всеки макрос може да съдържа няколко submacros. Подмакрос е предназначен се нарича по име от макрокоманди RunMacro или OnError .

Можете да добавите подмакрос блокирате към макрос по същия начин, която макрокоманда, както е описано в раздела Добавяне на действия към макрос. След като сте добавили подмакрос блок, можете да плъзнете макрокоманди в нея или да изберете действия от списъка Добавяне на ново действие , който се появява в рамките на блок.

Забележки: 

 • Можете също да създадете подмакрос блок, като изберете едно или повече действия, щракнете с десния бутон, след което изберете Направи подмакрос блок.

 • Submacros винаги трябва да бъде последното блокове в макрос; не можете да добавяте действия (с изключение на повече submacros) под подмакрос. Ако изпълните макрос, който съдържа само submacros без специално именуване подмакрос искате, ще се изпълнява само първата подмакрос.

 • Да се обадите подмакрос (например в свойство на събитие, или като използвате действието RunMacro или OnError действие), използвайте следния синтаксис:

  macroname.submacroname

Най-горе в документа

Групирате свързани действия

Можете да подобрите четливостта на макрос чрез обединяването действия и присвояване смислено име на групата. Например, можете да групирате действия, които се отварят и филтрира формуляр в група наречена "отвори" и "филтър за формуляр." Това го прави по-лесно да видите кои действия са свързани помежду си. Група блок не влияе върху начина, по който се изпълняват действията и групата не може да бъде наречена или изпълнение поотделно. Основната му употреба е за етикети група от действия, които да ви помогне да разберете макроса, като я прочетете. Освен това по време на редактиране на големи макрос, можете да свиете всяка група блок до един ред, намаляване на размера на превъртане, които трябва да направите.

Ако действията, които искате да групирате вече са в макроса, използвайте тази процедура, за да ги добавите към Група блок:

 1. Изберете действията, които искате да групирате.

 2. С десния бутон върху избраните действия и след това щракнете върху Направи група блок.

 3. В полето в горната част на блока с Група въведете име за групата.

Ако действията, които вече не са налични:

 1. Плъзнете блока с Група от каталога на действията в прозореца за макроси.

 2. В полето в горната част на блока с Група въведете име за групата.

 3. Плъзнете макрокоманди от каталога на действията в групата блок, или изберете действия от списъка Добавяне на ново действие , който се появява в рамките на блок.

Група блокове може да съдържа други Група блокове и могат да бъдат вложени до максимум 9 нива в дълбочина.

Най-горе в документа

Разгъване и свиване на макрокоманди или блокове

Когато създавате нов макрос, конструктора на макроси показва макрокоманди с всички аргументи, които са видими. В зависимост от размера на макроса може да искате да свиете някои или всички макрокоманди (и блокове от действия), докато редактирате макроса. Това го прави по-лесно да получите обща представа за структурата на вашия макрос. Можете да разширите някои или всички от действия, ако е необходимо да ги редактирате.

Разгъване или свиване на единична макрокоманда или блок

 • Щракнете върху плюс (+) или минус (-) знак отляво на името на макроса или блок. Като алтернатива натиснете клавиша със стрелка нагоре и надолу клавишите със стрелки, за да изберете действие или блок и след това натиснете клавишите със стрелка наляво или стрелка надясно, за да свиете или разгънете го.

Разгъване или свиване на всички действия на макроси (но не блокира)

 • В раздела проектиране , в групата Разгъни/Свий щракнете върху Действия за разгъване или Свиване действия.

Разгъване или свиване на всички действия на макроси и блокове

 • В раздела проектиране , в групата Разгъни/Свий щракнете върху Разгъни всички или Свиване на всички.

Съвет: Можете да "поглед" отвътре свита действие като преместите показалеца на мишката над действието. Access показва аргументи на действия в пояснение.

Най-горе в документа

Копиране и поставяне на действия на макроси

Ако трябва да се повтаря действия, които вече сте добавили към макрос, можете да копирате и поставите съществуващите действия, колкото бихте направили с абзаци с текст в word процесор. Когато поставяте действия, те се вмъкват точно под текущо избраното действие. Ако блок е избрана, действията се поставя вътре в блока.

Съвет: За да бързо да дублирате избрани действия, задръжте натиснат клавиша CTRL и плъзнете действие(я) на място в макроса, където искате те да се копират.

Споделяне на макрос с други хора

Когато копирате макрокоманди в клипборда, те могат да се постави като Extensible Markup Language (XML) в произволно приложение, което приема текст. Това ви позволява да изпратите макрос до колега чрез имейл съобщения, или публикуване на макроса в обсъждане форум, блог или друг уеб сайт. Получателят след това да копирате XML и го поставете в техните конструктор на макроси на Access 2010. Макросът е възстановена точно както сте го написали.

Изпълнение на макрос

Можете да изпълните макрос, като използвате някой от следните методи:

 • Щракнете двукратно върху макрос в навигационния екран.

 • Повикване на макроса с помощта на макрокоманда RunMacro или OnError .

 • Въведете името на макроса в свойство на събитие на обект. Макросът ще се изпълнява, когато това събитие се задейства.

Най-горе в документа

Отстраняване на грешки в макроси

Ако имате проблеми с получаването на макрос за изпълнение, има няколко инструменти, можете да използвате за достъп до източника на проблема.

Добавяне на действия на обработване на грешки към макрос

Препоръчваме да добавите грешка обработка действия за всеки макрос, докато го напиша и ги оставя в макроса окончателно. Когато използвате този метод, Access показва описания на грешки, когато се появяват. Грешка описанията ви помогне да разберете грешката, така че да можете да отстраните проблема по-бързо.

Използвайте следната процедура, за да добавите подмакрос на обработване на грешки към макрос:

 1. Отворете макроса в изглед за проектиране.

 2. В дъното на макроса изберете подмакрос от падащия списък Добавяне на ново действие .

 3. В полето отдясно на думата подмакросвъведете име за подмакрос, като например ErrorHandler.

 4. От падащия списък Добавяне на ново действие , който се появява в рамките на подмакрос блок изберете Макрокомандата съобщение .

 5. В полето съобщение въведете следния текст: = [MacroError]. [ Описание]

 6. В дъното на макроса изберете OnError от падащия списък Добавяне на ново действие .

 7. Задайте аргумента отидете наИмена макрос.

 8. В полето Име на макрос въведете името на вашия подмакрос за управление грешки (в този пример ErrorHandler).

 9. Плъзнете OnError Макрокомандата до върха на макроса.

Следващата илюстрация показва макрос с Действието OnError и подмакрос, който се нарича ErrorHandler.

Макрос, съдържащ подмакрос за управление на грешки.

Действието OnError макрос се поставя в горната част на макроса и видеоповиквания ErrorHandler подмакрос в случай на грешка.

ErrorHandler подмакрос работи само ако той се извиква Действието OnError и показва прозорец за съобщение, което описва грешката.

Използвайте командата Единична стъпка

Единична стъпка е макрос отстраняване на грешки режим, които можете да използвате за изпълнение на макрокоманда една по една. След като се извършва всяко действие, диалогов прозорец, който показва информация за действието и кодове на грешки, които се появяват като резултат. Въпреки това тъй като няма описание на грешката в диалоговия прозорец Единична стъпка на макрос, ви препоръчваме да използвате обработване на грешки подмакрос метода, описан в предишния раздел.

За да започнете Единична стъпка режим:

 1. Отворете макроса в изглед за проектиране.

 2. В раздела проектиране , в групата инструменти щракнете върху Единична стъпка.

 3. Запишете и затворете макроса.

Следващия път, когато изпълните макроса, появява се диалоговият прозорец Единична стъпка на макрос . Диалоговият прозорец показва следната информация за всяко действие:

 • Име на макрос

 • Условие (ако блокира)

 • Име на действие

 • Аргументи

 • Номер на грешка (грешка брой 0 означава няма грешка)

Както можете да преминавате през действията, щракнете върху един от трите бутона в диалоговия прозорец:

 • За да видите информация за следващо действие в макроса, натиснете стъпка.

 • За да спрете всички макроси, които се изпълняват в момента, щракнете върху Спиране на всички макроси. Единична стъпка режим все още ще бъдат в сила следващия път, когато изпълнявате макрос.

 • За да излезете от режима на единична стъпка и продължете изпълнението на макроса, щракнете върху продължи.

  Забележки: 

  • Ако натиснете стъпка след последното действие в макрос, Единична стъпка режим ще бъдат в сила следващия път, когато изпълнявате макрос.

  • За да въведете режим на единична стъпка, докато се изпълнява макрос, натиснете CTRL + знак за нова.

  • За да влезете в режим на единична стъпка от определено място в макрос, добавете SingleStep Макрокомандата в този момент.

  • Единична стъпка режим не е налична в уеб база данни.

Най-горе в документа

Преобразуване на макроси на VBA код

Макросите предоставят подмножество на командите, които са налични във Visual Basic for Applications (VBA) език за програмиране. Ако решите, че имате нужда от повече функции, отколкото могат да предоставят макроси, можете да лесно преобразуване на самостоятелен макрос за обект на VBA код и след това да се възползвате от набор от разширени функции на VBA, които предоставя. Имайте предвид, обаче, VBA код няма да се изпълняват в браузъра. всеки VBA код, който добавяте към уеб база данни ще се показват само когато базата данни е отворена в Access.

Забележка: Не можете да конвертирате вградени макроси на VBA код.

За да преобразувате макрос във VBA код:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на макроса обекта и след това щракнете върху режим на проектиране.

 2. В раздела проектиране , в групата инструменти щракнете върху Преобразуване на макроси на Visual Basic.

 3. В диалоговия прозорец преобразуване на макрос Задайте дали искате код и коментарите, добавени към VBA модул за отстраняване на грешки и след това щракнете върху Конвертиране.

Достъп до потвърждава, че макросът е конвертирана и отваря редактора на Visual Basic. Щракнете двукратно върху конвертират макроса в прозореца на проекта за преглед и редактиране на модула.

Най-горе в документа

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×