Създаване на колона в списък на SharePoint или библиотека

Създаване на колона в списък на SharePoint или библиотека

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

SharePoint колони помощ групирате, категоризирате и проследявате информация, в списък или библиотека. Колони, за да включите типове съдържание като един ред от текст, падащ списък с опции, число, което се изчислява от други колони или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Можете също да добавите колони, които са били създадени друго място в сайта на SharePoint . Когато използвате съществуваща колона, че получавате ползите от колоните, създадени в други страници.

За да изтриете страницата или сайта колона, вижте Изтриване на колона в списък на SharePoint или библиотека.

Забележка: За да създадете колона за списък или библиотека, най-малко трябва да сте член на групата по подразбиране проектанти SharePoint за сайта.

Актуализира юли, 2017 благодарение на обратна информация от клиенти.

Създаване на проста колона в SharePoint Online списък или библиотека

Можете да добавите нова колона към списък или библиотека по няколко начина. Ако ви е нужно прост текст, числа или колона с дати, използвайте тези стъпки.

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, която искате да създадете колона в.

 2. Изберете Добави колона  Добавяне на бутон за колона на списък вдясно от името на последната колона в началото на списъка или библиотеката.

  Забележка: SharePoint Online екрана изглежда различно от примерите тук? Вашият администратор може да има класически опит Настройване на списък или библиотека с документи или използвате по-стара версия на SharePoint Server. Ако е така, щракнете върху раздела за SharePoint Server 2016 версия по-горе. Вижте коя версия на SharePoint използвам?

 3. В падащото меню изберете типа на колона, която искате (текст, число, лице, дата и др.).

  Добавяне на колона, падащо в библиотека с група свързани документи
 4. В диалоговия прозорец нова колона въведете заглавие или заглавие на колона в полето " име ".

  Нова колона диалоговия прозорец за въвеждане на заглавие или заглавие
 5. Щракнете върху Създай.

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, където искате да създадете колона.

 2. В всички елементи или всички документи изгледа на списъка или библиотеката, която искате да добавите колона щракнете върху Добави колона  Добавяне на бутон за колона на списък в края на заглавен ред и след това щракнете върху още....

  Добавяне на колона, падащо в библиотека с група свързани документи

  Забележка: Екрана изглежда различно от примерите тук? Вашият администратор може да има класически опит Настройване на списък или библиотека с документи или използвате по-стара версия на SharePoint Server. Ако е така, щракнете върху раздела за SharePoint Server 2016 версия по-горе. Вижте коя версия на SharePoint използвам?

 3. В раздела Име и тип въведете желаното име за колоната в полето Име на колона.

  Диалогов прозорец ''Създаване на колона''

 4. Под Типът информация в тази колона еизберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната. За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 5. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

  В зависимост от типа на колоната, която сте избрали още опции може да се появят в секцията Допълнителни настройки на колона . Изберете допълнителните настройки, които искате. За повече информация относно настройки на колона вижте сайта типове колони и опции.

 6. Можете да добавите проверка да се уверите колона влизане отговаря какво се очаква. Щракнете върху Проверка на колоната , за да разгънете секцията и въведете формула , която искате да използвате за проверка на данните. Добавяне на потребител съобщение , което описва какво трябва да изглежда като валидни данни, да помогне на потребителите въведат невалидни данни. За информация за проверка и формула синтаксис вижте примери на общи формули в списъци на SharePoint.

  Колона за проверка на диалоговия прозорец с полета попълнено с примерни данни

  Разделът за Проверка на колона на не е налична за всички типове колони.

 7. Щракнете върху OK, за да запишете.

 1. В началната страница на порталния сайт щракнете върху Настройки на  Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  Настройки на сайта от библиотека с документи
 2. На страницата Настройки на сайта под Галерии на Web Designer, щракнете върху колони на сайта.

  Опция за колона на сайт в страницата за настройки на сайта
 3. На страницата Колони на сайта щракнете върху Създаване.

  Бутона "Създай" в страницата за колони на сайта
 4. В раздела име и тип въведете името, което искате, в полето име на колона.

 5. Изберете типа на информацията, която искате да съхраните в колоната.

  За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 6. В секцията Група изберете съществуваща група, в която да съхранявате нова колона на сайт или създаване на нова група за съхраняване на колоната.

  Списък на съществуващи групи могат да се различават с версия на SharePointи какви групи са били добавени.

 7. В раздела Допълнителни настройки на колона изберете допълнителна колона настройките, които искате. Опциите, налични в този раздел се различават в зависимост от типа на колоната, която сте избрали в раздела име и тип .

  За повече информация относно настройки на колона вижте сайта типове колони и опции.

 8. Щракнете върху OK.

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, която искате да създадете колона в.

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва на страницата, щракнете върху Настройки на  Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , щракнете върху Съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  Сайт на съдържанието на страницата с избран списък
 2. Щракнете върху Настройки на  Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Меню "Настройки" с избрано настройки на библиотеката
 3. В страницата Настройки превъртете надолу до секцията колони и след това щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

  Близък план на връзката Добавяне на съществуваща колона в страницата с настройки
 4. На страницата Добавяне на колони от колони на сайт в раздела Избор на колони изберете групата колони на сайта за избор в списъка избор на колони на сайта от падащото меню.

  Добавяне на съществуваща колона страница с 3 избрани

  Когато изберете група колони от списъка, наличните колони на сайта се показват в списъка Налични колони на сайта.

  добавяне на колони от колони на сайта

  Забележка: Списъка Налични сайта колона по подразбиране за всички групи, но да ограничите броя на полетата чрез избиране на групи, които могат да съдържат това, което търсите. Например основни колони на документ или по избор на колони.

 5. Изберете колони на сайта, който искате да добавите и щракнете върху Добави. Колоните, които се показват в списъчното поле на колони, за да добавите . За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, уверете се, че Добавяне към изгледа по подразбиране е избрано. Някои списъци, например списък на задачите също така имате опцията Добавяне към всички типове съдържание, което е избрано по подразбиране. Ако искате да добавите колона към всички типове съдържание, уверете се, че Добави към всички типове съдържание , остава избран.

  В зависимост от типа на списъка или библиотеката може да има повече настройки в раздела Опции . Изберете допълнителни опции, които искате.

 6. Щракнете върху OK, за да запишете.

Създаване на колона в SharePoint Server 2016, или SharePoint Server 2013 списък или библиотека

 1. Ако списъкът или библиотеката, още не е отворен, щракнете върху името му в страницата или в бързо стартиране ".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва на страницата, щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху Съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Раздела Библиотека и преглед на лентата
 3. В групата Управление на изгледи щракнете върху Създаване на колона.

  Връзка за създаване на колона в библиотека на SharePoint Online
 4. В раздела Име и тип въведете желаното име за колоната в полето Име на колона.

  Диалогов прозорец ''Създаване на колона''

 5. Под Типът информация в тази колона еизберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната. За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 6. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

  В зависимост от типа на колоната, която сте избрали още опции може да се появят в секцията Допълнителни настройки на колона . Изберете допълнителните настройки, които искате. За повече информация относно настройки на колона вижте сайта типове колони и опции.

 7. Можете да добавите проверка да се уверите колона влизане отговаря какво се очаква. Щракнете върху Проверка на колоната , за да разгънете секцията и въведете формула , която искате да използвате за проверка на данните. Добавяне на потребител съобщение , което описва какво трябва да изглежда като валидни данни, да помогне на потребителите въведат невалидни данни. За информация за проверка и формула синтаксис вижте примери на общи формули в списъци на SharePoint.

  Колона за проверка на диалоговия прозорец с полета попълнено с примерни данни

  Разделът за Проверка на колона на не е налична за всички типове колони.

 8. Щракнете върху OK, за да запишете.

 1. В началната страница на порталния сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта под Галерии на Web Designer, щракнете върху колони на сайта.

  Опция за колона на сайт в страницата за настройки на сайта
 3. На страницата Колони на сайта щракнете върху Създаване.

  Бутона "Създай" в страницата за колони на сайта
 4. В раздела име и тип въведете името, което искате, в полето име на колона.

 5. Изберете типа на информацията, която искате да съхраните в колоната.

  За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 6. В секцията Група изберете съществуваща група, в която да съхранявате нова колона на сайт или създаване на нова група за съхраняване на колоната.

  Списък на съществуващи групи могат да се различават с версия на SharePointи какви групи са били добавени.

 7. В раздела Допълнителни настройки на колона изберете допълнителна колона настройките, които искате. Опциите, налични в този раздел се различават в зависимост от типа на колоната, която сте избрали в раздела име и тип .

  За повече информация относно настройки на колона вижте сайта типове колони и опции.

 8. Щракнете върху OK.

 1. Ако списъкът или библиотеката, още не е отворен, щракнете върху името му в страницата или в бързо стартиране ".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва на страницата, щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху Съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  Сайт на съдържанието на страницата с избран списък
 2. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  "Списък", избрано в лентата
 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Настройки на библиотеката на SharePoint бутони в лентата

 4. В страницата Настройки превъртете надолу до секцията колони и след това щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

  Близък план на връзката Добавяне на съществуваща колона в страницата с настройки
 5. На страницата Добавяне на колони от колони на сайт в раздела Избор на колони изберете групата колони на сайта за избор в списъка избор на колони на сайта от падащото меню.

  Добавяне на съществуваща колона страница с 3 избрани

  Забележка: Списъка Налични сайта колона по подразбиране за всички групи, но да ограничите броя на полетата чрез избиране на групи, които могат да съдържат това, което търсите. Например основни колони на документ или по избор на колони.

  Когато изберете група колони от списъка, наличните колони на сайта се показват в списъка Налични колони на сайта.

  добавяне на колони от колони на сайта

 6. Изберете колони на сайта, който искате да добавите и щракнете върху Добави. Колоните, които се показват в списъчното поле на колони, за да добавите . За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, уверете се, че Добавяне към изгледа по подразбиране е избрано. Някои списъци, например списък на задачите също така имате опцията Добавяне към всички типове съдържание, което е избрано по подразбиране. Ако искате да добавите колона към всички типове съдържание, уверете се, че Добави към всички типове съдържание , остава избран.

  В зависимост от типа на списъка или библиотеката може да има повече настройки в раздела Опции . Изберете допълнителни опции, които искате.

 7. Щракнете върху OK, за да запишете.

Създаване на колона в SharePoint Server 2010 списък или библиотека

Следната процедура започва от страницата на списъка или библиотеката, към която искате да добавите колона.

 1. Ако списъкът или библиотеката, още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ". Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека. Името на раздела може да варира в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Ако например вашият списък е календар, името на раздела е "Календар".

 3. В групата Управление на изгледи щракнете върху Създаване на колона.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на списък

  диалогов прозорец ''създаване на колона''

  1. В раздела Име и тип въведете желаното име за колоната в полето Име на колона.

  2. Под Типът информация в тази колона еизберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната. За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

  Забележка: В зависимост от типа на колоната, която сте избрали е възможно да не можете да промените типа на тип колона, след като я създадете.

 5. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

  В зависимост от типа на колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки на колона може да се появяват още опции. Изберете допълнителните настройки, които искате.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, уверете се, че Преглед на добави към по подразбиране е избрано.

  Ако искате данните в колоната проверен, в секцията за Проверка на колона , въведете формулата , която искате да използвате за проверка на данните и въведете потребителско съобщение , че искате да докаже, потребителите, за да ги въведете валидни данни. Разделът за Проверка на колона на не е налична за всички типове колони.

 7. Щракнете върху OK.

 1. Щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  Настройки на сайта в менюто действия на сайта
 2. На страницата "Настройки на сайта" под Галерии щракнете върху Колони на сайта.

  Опция за колона на сайт в страницата за настройки на сайта
 3. На страницата Колони на сайта щракнете върху Създаване.

  Бутона "Създай" в страницата за колони на сайта
 4. В раздела име и тип въведете името, което искате, в полето име на колона.

 5. Изберете типа на информацията, която искате да съхраните в колоната.

  За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 6. В секцията Група изберете съществуваща група, в която да съхранявате нова колона на сайт или създаване на нова група за съхраняване на колоната.

  Списък на съществуващи групи могат да се различават с версия на SharePoint сървър и какви групи са били добавени.

 7. В раздела Допълнителни настройки на колона изберете допълнителна колона настройките, които искате. Опциите, налични в този раздел се различават в зависимост от типа на колоната, която сте избрали в раздела име и тип .

  За повече информация относно настройки на колона вижте сайта типове колони и опции.

 8. Щракнете върху OK.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека. Името на раздела може да варира в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Ако например вашият списък е календар, името на раздела е "Календар".

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Настройки на списък

 4. В страницата Настройки на списък или Настройки на библиотеката превъртете надолу до секцията колони , щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

  Близък план на връзката Добавяне на съществуваща колона в страницата с настройки
 5. В колони от колони на сайт в страницата, в раздела Избор на колони изберете колона в списъка Налични колони на сайта и след това щракнете върху Добави.

  Когато изберете дадена колона в Налични колони на сайта, групата колоната е в и описание се показват, ако има такива.

  Добавяне на колона на сайт

  Забележка: Списъка Налични сайта колона по подразбиране за всички групи, но да ограничите броя на полетата чрез избиране на групи, които могат да съдържат това, което търсите. Например основни колони на документ или по избор на колони.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, уверете се, че Добавяне към изгледа по подразбиране е избрано.

  В зависимост от типа на списъка или библиотеката може да има повече настройки в раздела Опции . Изберете допълнителни опции, които искате.

 7. Щракнете върху OK.

Можете да промените настройките за колона, например името на колоната. В зависимост от типа на колоната и типа на списъка можете да направите допълнителни промени, като например колко текст, потребителят може да въведе. Програми например SharePoint Designer 2010 предлага много повече възможности за промяна на колони, като например задаване на ширината на колоната.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата щракнете върху раздела списък или библиотека . Името на раздела може да се различават в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Например ако списъкът ви е календар, името на раздела е календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Настройки на списък

 4. В страницата Настройки на списък или Настройки на библиотеката , в раздела колони щракнете върху името на колоната, която искате да промените.

  секцията ''колони'' на настройките на списък

 5. Променете настройките, които искате, и след това щракнете върху OK.

Създаване на колона в SharePoint Server 2007 списък или библиотека

Забележка: Следната процедура започва от страницата на списъка или библиотеката, към която искате да добавите колона. Ако списъкът или библиотеката, още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ". Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 1. Ако списъкът или библиотеката, още не е отворен, щракнете върху името му в бързо стартиране ". Ако списъкът или библиотеката не са там, щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  В менюто действия на сайта с изглед на цялото съдържание на сайта осветена
 2. В менюто Настройки меню 'настройки' щракнете върху Създаване на колона.

 3. В раздела име и тип въведете името, което искате, в полето име на колона.

  Поставяне на име за вашата колона в полето "име"
 4. Под Типът информация в тази колона еизберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната. За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 5. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

  Добавяне на допълнителни настройки на страницата създаване колона
 6. В зависимост от типа на колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки на колона може да се появяват още опции. Изберете допълнителните настройки, които искате.

 7. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, щракнете върху Добавяне към изгледа по подразбиране.

 8. Щракнете върху OK.

Можете да промените настройките за колона, например името на колоната. В зависимост от типа на колоната и типа на списъка можете да направите допълнителни промени, като например размера на текста, потребителят може да въведе.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Настройки меню 'настройки' щракнете върху Настройки на списък или настройки на опцията, която искате.

  • Блог сайт под Връзки с администраторащракнете върху Управление на публикации, за да покажете списъка с публикации. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък.

 3. Под колонищракнете върху името на колоната, която искате да промените.

 4. Променете настройките, които искате, и след това щракнете върху OK.

Забележка: Можете да укажете, че дадена колона е индексиран, който и да го направите по-бързо да превключвате между изгледи на списъците или библиотеките, които обхващат множество папки. За да видите настройките за списък или библиотека, основната страница за персонализиране на настройките, щракнете върху Индексирани колони. Изберете колоната, която искате да индексирате и след това щракнете върху OK. За повече информация за индексите вижте управление на големи списъци и библиотеки в SharePoint.

Колона на сайт е дефиниция на колона за многократна употреба или шаблон, който можете да присвоите на множество списъци в множество SharePoint сайтове. Колони на сайта са полезни, ако вашата организация иска да установи единни настройки за списъците и библиотеките. Можете да споделяте настройките в множество списъци и библиотеки, така че не е нужно да създавате отново настройките всеки път.

 1. В началната страница на порталния сайт щракнете върху действия за сайта, посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Модифициране на всички опцията за настройки на сайта под настройки на сайта
 2. На страницата Настройки на сайта под галерии, щракнете върху колони на сайта.

 3. В страницата на Галерията с колони за сайта щракнете върху Създаване.

 4. В раздела име и тип въведете името, което искате, в полето име на колона.

  Поставяне на име за вашата колона в полето "име"
 5. Под Типът информация в тази колона е изберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната.

  За повече информация относно типове колони вижте сайта типове колони и опции.

 6. В секцията Група изберете съществуваща група, в която да съхранявате нова колона на сайт или създаване на нова група за съхраняване на колоната.

  Списък на съществуващи групи могат да се различават с версия на SharePointи какви групи са били добавени.

  Следващата таблица описва групите, които са налични по подразбиране.

  Изберете тази опция

  За да покажете това

  Базови колони

  Колоните, които са полезни в много типове списъци или библиотеки.

  Core контакти и календар на колони

  Колоните, които са полезни при списъци с контакти и календар. Тези колони обикновено се използват за синхронизиране на метаданни от клиента контакти и календар програми, например Microsoft Outlook.

  Основни колони на документ

  Стандартни колони на документ от Microsoft Office основното множество свойства и задаване за метаданни на Dublin Core.

  Основната задача и проблем колони

  Колоните, които са полезни в списъците със задачи и проблеми. Тези колони обикновено се използват за синхронизиране на метаданните от клиент задача и проблем програми, например Office Outlook.

  Потребителски колони

  Колоните, които добавяте към отговарят на целта на вашия списък или библиотека.

  Разширени колони

  Набор от специални колони.

  Водещи показатели на представянето

  Колоните, които са полезни за показване на водещи показатели индикатор за данни.

  Колони на оформление на страница

  Колоните, които са полезни за съдържащи информация за оформление на страница.

  Публикуване на колони

  Колоните, които са полезни за информация за публикуване.

  Отчети

  Колоните, които са полезни за създаване на отчети.

 7. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

  Добавяне на допълнителни настройки на страницата създаване колона
 8. В зависимост от типа на колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки на колона може да се появяват още опции. Изберете допълнителните настройки, които искате.

 9. Щракнете върху OK.

Още действия с колони

Слушаме ви!

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Нека се знае какво е объркващ или липсващи. Ако сте получили тук от търсене и не е информацията, която иска, нека знае какво търсите. Включете вашия SharePointOS и версии на браузъри. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно стъпките и актуализиране на тази статия.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×