Създаване на именуван набор в OLAP отчет с обобщена таблица

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато работите с онлайн аналитична обработка OLAP обобщена таблица в Excel 2010, можете да създавате именувани набори – гъвкава функция, която можете да използвате за:

 • Групиране на често използвани набори от елементи, които можете да използвате повторно, дори когато тези набори не присъстват в данните.

 • Комбиниране на елементи от различни йерархии по начини, които не бяха възможни в предишните версии на Excel, което често се нарича асиметрично отчитане.

 • Създаване на именуван набор с помощта на потребителски многоизмерни изрази (MDX) – език за заявки за OLAP бази данни, който предоставя синтаксис за изчисления, подобен на формулите за работни листове.

Ако не сте запознати с езика за заявки за многомерни изрази (MDX), можете да създадете именуван набор, който се базира на елементи в редовете или колоните на вашия отчет с обобщена таблица. За да научите повече за езика за заявки MDX, вижте Изпълнение на заявки за многомерни данни.

Ако сте запознати с езика за MDX заявки, можете да използвате MDX, за да създадете или модифицирате именуван набор.

Какво искате да направите?

Създаване на именуван набор на базата на елементи на ред или колона

Използване на MDX за създаване на именуван набор

Редактиране или изтриване на именуван набор

Създаване на именуван набор на базата на елементи от редове или колони

 1. Щракнете върху OLAP отчет с обобщена таблица, за който искате да създадете именуван набор.

Това показва Инструменти за обобщена таблица, добавяйки раздел Опции и Проектиране.

 1. В раздела Опции , в групата изчисления щракнете върху полета, елементи, и набории след това щракнете върху Създаване на набор на базата на елементи на ред или Създаване на набор на базата на елементи на колона.

Инструменти за обобщена таблица: групата ''Изчисления'' в раздела ''Опции''

Показва се диалоговият прозорец Нов набор. Ако е нужно, можете да преоразмерите този диалогов прозорец с плъзгане на манипулатора за оразмеряване в долния му десен ъгъл.

 1. В полето Име на набор въведете името, което искате да използвате за набора.

 2. За да зададете редовете, които искате да включите в именувания набор, направете едно или повече от следните неща:

  • За да премахнете даден ред от списъка с елементи, щракнете върху областта отляво на реда, който искате да изберете и след това щракнете върху Изтрий реда.

  • За да добавите нов ред към списъка с елементи, щракнете върху областта вляво от реда, под който искате да добавите новия ред, и след това щракнете върху Добави ред.

  • За да създадете копие на елемент, щракнете върху областта вляво от реда, който искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай реда.

  • За да преместите елемент в друго местоположение, щракнете върху областта вляво от реда, който искате да преместите, и след това използвайте стрелките Нагоре и Надолу, за да го преместите на подходящото място.

 3. По подразбиране елементите от различни нива ще се показват в отделни полета в йерархията, а именуваният набор замества текущите полета в областта на реда или колоната.

  • За да покажете тези елементи в едно и също поле с други елементи, изчистете отметката от квадратчето Показвай елементите от различни нива в отделни полета.

  • За да продължите да показвате текущите полета в областта на реда или колоната, изчистете отметката от квадратчето Замести полетата, които в момента са в областта за редове с новия набор или Замести текущите полета в областта за редове с новия набор. Наборът няма да се появи в обобщената таблица, когато щракнете върху OK, но ще бъде наличен в Списък с полета на обобщена таблица.

 4. Щракнете върху OK, за да създадете именуван набор.

  Забележка: 

 5. За да отмените всички действия след затварянето на диалоговия прозорец, щракнете върху Отмени в лента с инструменти за бърз достъп.

 6. Към именувани набори не може да се прилага никакво филтриране.

Най-горе на страницата

Използване на MDX за създаване на именуван набор

Важно: Когато използвате MDX, за да създадете именуван набор или да модифицирате MDX дефиницията на съществуващ именуван набор, всички допълнителни модификации може да стане само с помощта на MDX.

 1. Щракнете върху OLAP отчет с обобщена таблица, за който искате да създадете именуван набор по избор.

 2. В раздела Опции , в групата изчисления щракнете върху полета, елементи, и набории след това щракнете върху Управление на набори.

Инструменти за обобщена таблица: групата ''Изчисления'' в раздела ''Опции''

Показва се диалоговият прозорец Диспечер на набори. Ако е нужно, можете да преоразмерите този диалогов прозорец с плъзгане на манипулатора за оразмеряване в долния му десен ъгъл.

 1. Щракнете върху Създай и след това щракнете върху Създаване на набор с помощта на MDX.

 2. В полето Име на набор въведете името, което искате да използвате за набора.

 3. За да зададете MDX дефиниция за именувания набор, направете някое от следните неща:

  • В полето Дефиниция на набор въведете или поставете копирана MDX дефиниция.

  • В раздела Полета и елементи изберете записа от списъка с полета, който искате да включите, и след това щракнете върху Вмъкни.

   Можете също да плъзнете запис от списъка с полета в полето Дефиниция на набор или да щракнете двукратно върху запис от списъка с полета.

   Налични записи от списъка с полета

   Запис от списъка с полета

   Примери на MDX, генерирани с помощта на куба на Adventure Works

   Измерение

   [Продукт]

   Йерархия на атрибутите (включва член "Всички")

   [Продукт].[ Категория]

   Ниво на йерархията на атрибутите (не включва член "Всички")

   [Продукт].[ Категория].[ Категория]

   Член на йерархията на атрибутите

   [Продукт].[ Категория].&[4]

   Йерархия на потребителите

   [Продукт].[ Категории продукти]

   Ниво на йерархията на потребителите

   [Продукт].[ Категории продукти].[ Категория]

   Член на йерархията на потребителите

   [Продукт].[ Категории продукти].[ Категория.&[4]

   Мярка

   [Мерки].[Размер на интернет продажбите]

   Изчислена мярка

   [Мерки].[ Интернет отношение към родителски продукт]

   Именуван набор

   [Базова група продукти]

   Стойност на KPI

   Стойност на KPI("Обща норма на печалба за продукта")

   Цел за KPI

   Цел за KPI("Обща норма на печалба за продукта")

   Състояние на KPI

   Състояние на KPI("Обща норма на печалба за продукта")

   Тенденция на KPI

   KPITrend("Обща норма на печалба за продукта")

   Свойство на член от йерархията на потребителите

   [Продукт].[ Категории продукти].Свойства("Клас" )

   Свойство на член от йерархията на атрибутите

   [Продукт].[ Продукт]. Свойства("Клас")

  • В раздела Функции изберете една или повече функции от наличните MDX функции, които искате да използвате, и след това щракнете върху Вмъкни. MDX функциите са поддържат от "Услуги за анализ"; те не включат VBA функции.

   Аргументите на функциите са поставени в двойни ъглови скоби (<< >>). Можете да заместите аргументите контейнери, като щракнете върху тях и след това въведете валидните имена, които искате да използвате.

   Примери за MDX функции

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Набор» )
   AGGREGATE( «Набор»[, «Числов израз»] )
   «Ниво».ALLMEMBERS
   «Йерархия».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Член» «Ниво» )
   ANCESTOR( «Член», «Разстояние» )
   ANCESTORS( «Член», «Разстояние» )
   ANCESTORS( «Член», «Ниво» )
   ASCENDANTS( «Член» )
   AVG( «Набор»[, «Числов израз»] )
   AXIS( «Числов израз» )
   BOTTOMNCOUNT( «Набор», «Брой»[, «Числов израз»] )
   BOTTOMPERCENT( «Набор», «Процент», «Числов израз» )
   BOTTOMSUM( «Набор», «Стойност», «Числов израз» )…

 4. За да тествате нова MDX дефиниция, щракнете върху Тестване на MDX.

 5. По подразбиране елементите от различни нива ще бъдат показани в отделни полета в йерархията, полетата са подредени и дублираните записи се премахват автоматично (защото към набора са добавени HIERARCHIZE и DISTINCT) и именуваният набор замества текущите полета в областта на реда или колоната.

  • За да покажете тези елементи в едно и също поле с други елементи, изчистете отметката от квадратчето Показвай елементите от различни нива в отделни полета.

  • За да промените йерархията по подразбиране и да запазите дублираните записи, изчистете отметката от квадратчето Подреждай автоматично и премахвай копията от набора.

  • За да продължите да показвате текущите полета в областта на реда или колоната, изчистете отметката от квадратчето Замести текущите полета в областта за редове с новия набор или Замести текущите полета в областта за колони с новия набор. Наборът няма да се появи в обобщената таблица, когато щракнете върху OK, но ще бъде наличен в Списък с полета на обобщена таблица.

 6. Ако имате връзка с куб на SQL Server 2008 Analysis Services, по подразбиране се създава динамичен именуван набор. Този именуван набор автоматично се преизчислява при всяка актуализация.

  • За да избегнете преизчисляването на именувания набор при всяка актуализация, изчистете отметката от квадратчето Преизчислявай набора при всяка актуализация.

 7. Щракнете върху OK, за да създадете именуван набор.

  Забележка: 

 8. За да отмените всички действия след затварянето на диалоговия прозорец, щракнете върху Отмени в лента с инструменти за бърз достъп.

 9. Към именувани набори не може да се прилага никакво филтриране.

Най-горе на страницата

Редактиране или изтриване на именуван набор

 1. Щракнете върху OLAP отчета с обобщена таблица, съдържащ именувания набор, който искате да редактирате или изтриете.

 2. В раздела Опции , в групата изчисления щракнете върху полета, елементи, и набории след това щракнете върху Управление на набори.

Инструменти за обобщена таблица: групата ''Изчисления'' в раздела ''Опции''

Показва се диалоговият прозорец Диспечер на набори. Ако е нужно, можете да преоразмерите този диалогов прозорец с плъзгане на манипулатора за оразмеряване в долния му десен ъгъл.

 1. Изберете набора, който искате да редактирате или изтриете.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да редактирате избрания именуван набор, щракнете върху Редактиране и след това направете желаните промени.

  • За да изтриете избрания именуван набор, щракнете върху Изтрий и след това щракнете върху Да за потвърждение.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×