Създаване на изглед само за InfoPath на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Въведение в изгледите само за InfoPath

Сценарии за използване

Стъпка 1: Добавяне на изглед само за InfoPath към шаблон за формуляр, съвместим с браузър

Стъпка 2: Показване на изгледа само за браузър, когато шаблона за формуляр, разрешен за браузър се отваря в уеб браузър

Стъпка 3: Показване на изгледа само за InfoPath, когато шаблона за формуляр, разрешен за браузър се отваря в InfoPath

Въведение в изгледите само за InfoPath

Можете да проектирате един шаблон на формуляр, който може да се използва от два типа потребители – такива, които имат Microsoft Office InfoPath инсталиран, и такива, които нямат. Този тип шаблон на формуляр се нарича шаблон на формуляр, съвместим с браузър. В шаблон на формуляр, съвместим с браузър, всички функции на InfoPath, настройки и контроли, които не работят в уеб браузър, са скрити или забранени в режим на проектиране. По този начин не сте изкушени да ги използвате в своя проект.

Когато сте готови да споделите шаблон за формуляр, съвместим с браузър с потребители, които трябва да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това направете го браузър. Ако потребителите имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, формулярът ще се отвори в InfoPath. Ако те нямат инсталиран InfoPath, формулярът ще се отвори в уеб браузър. И в двата случая шаблона за формуляр не включва функции на InfoPath, настройки или контроли, които няма да работят в браузър.

Ако очаквате много от потребителите ви да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, може да не искате да ограничавате проекта на вашия шаблон на формуляр до подмножеството от функции, поддържани в уеб браузър. В този случай можете да създадете два изгледа на вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Единият изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона на формуляр в уеб браузър. Другият изглед ще се използва изключително от потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. Този изглед само за InfoPath никога няма да се показва в уеб браузър. По тази причина можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, които в противен случай не бихте могли да използвате, като например потребителски роли или контроли образец/детайл.

В тази тема ще научите как да проектирате специален изглед само за InfoPath в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. В допълнение ще научите как да създавате правило, което определя дали потребителят, отварящ шаблона на формуляр, има InfoPath, инсталиран на своя компютър. Ако InfoPath бъде открит, потребителят ще види изгледа, специфичен за InfoPath. Ако InfoPath не бъде открит, потребителят ще види изгледа, специфичен за браузъра, в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Сценарии за употреба

Представете си, че работите за застрахователна компания и че проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, за обработка на застрахователни полици. Вашият шаблон на формуляр, съвместим с браузър, трябва да може да се използва от собственици на полици, които отварят и попълват формуляра на полица от уеб сайта на вашата компания, както и от вътрешни потребители, които преглеждат и одобряват данните във формуляра на полицата. Вашето очакване е, че външните потребители нямат InfoPath, инсталиран на своите компютри, а вътрешните имат. За да сте полезни и на двата типа потребители, можете да проектирате два различни шаблона на формуляр – един, който е съвместим с браузър и друг, който не е. Но е по-лесно и ефикасно от гледна точка на време да проектирате един шаблон на формуляр, съвместим с браузър, който включва следните изгледи:

Изглед 1: Външен изглед за попълване на полица    Това е изгледът, който собствениците на полици виждат, когато влязат във вашия уеб сайт и отворят формуляр с полица. Тъй като няма как да знаете дали собственикът на полица има копие на InfoPath, инсталирано на неговия компютър, шаблонът на формуляр трябва да бъде съвместим с браузър. Тоест трябва да сте сигурни, че формулярът може да се попълва чрез използване на уеб браузър.

Изглед 2: Вътрешен изглед за обработка на полица    Този изглед е за проверяващите на полици, които преглеждат подадения формуляр на полица и го препращат за одобрение. Всички служители на застрахователната компания имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. По тази причина можете да проектирате специален изглед само за InfoPath специално за тях. За разлика от изгледа за попълване на полица, до който получават достъп собствениците на полици, като използват уеб браузър, изгледът, специфичен за InfoPath, се показва само в InfoPath и може да съдържа всички функции, контроли и настройки, които не са налични в шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на изглед само за InfoPath в шаблон на формуляр, съвместим с браузър

За да създадете изглед само за InfoPath в шаблон на формуляр, съвместим с браузър, променяте настройка в диалоговия прозорец Свойства на изгледа. Тази настройка позволява на потребителите на InfoPath да виждат изгледа, но не позволява изгледът да се показва в уеб браузър.

 1. Отворете шаблона на формуляра, съвместим с браузър.

 2. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 3. Под Действия в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху Добавяне на нов изглед.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на изглед въведете име за изгледа и след това изберете OK.

 5. В списъка Избор на изглед щракнете двукратно върху изгледа, който току-що добавихте.

 6. Изберете раздела Общи.

 7. Изчистете отметката от квадратчето Покажи на менюто "Изглед" при попълване на формуляра.

  Забележка: Изчистването на това квадратче не позволява на потребителите, които нямат инсталиран InfoPath, да опитват да превключат към изгледа само за InfoPath.

 8. Поставете отметка в квадратчето Разреши само InfoPath функциите (изгледът няма да е наличен в уеб браузъри) и след това щракнете върху OK.

 9. Проектирайте изгледа си, както обикновено.

  Сега можете да използвате много от функциите, контролите и настройките във вашия изглед само за InfoPath, които в противен случай нямаше да бъдат налични в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Например можете да използвате всички контроли в прозореца на задачите Контроли вместо само тези, които работят в браузър. Освен това няма да виждате никакви грешки или съобщения относно съвместимостта с браузър в прозореца на задачите Проверка на проект.

  Забележка: Въпреки че можете да използвате по-голямата част от функциите на InfoPath във вашия изглед само за InfoPath, определени функции и настройки, които се прилагат за шаблон на формуляр, съвместим с браузър, като цяло остават забранени или скрити. Например не можете да разрешите цифрови подписи за целия шаблон на формуляр или да използвате скрипт във вашия изглед, тъй като един от изгледите на вашия шаблон на формуляр е съвместим с браузър.

 10. За да добавите допълнителни изгледи само за InfoPath във вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, повторете стъпки 2-9.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Показване на изгледа само за браузър, когато шаблонът на формуляр, разрешен за браузър, е отворен в уеб браузър

В тази процедура ще научите как да създавате правило, което определя изгледа, който потребителят вижда, когато за първи път отвори формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Правилото се изпълнява, когато формулярът се отвори за първи път и след като е изпълнено определено условие. Условието в този случай трябва да е свързано с това дали потребителите отварят шаблона на формуляр, разрешен за браузър, в уеб браузър. Ако е така, се показва изгледът само за браузър на шаблона на формуляр. Този изглед е ограничен до набора от функции, които се поддържат в браузър.

 1. Отворете вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, съдържащ изгледа само за InfoPath.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 3. В списъка Категория щракнете върху Отваряне и записване.

 4. Под Поведение при отваряне щракнете върху Правила.

 5. В диалоговия прозорец Правила за отваряне на формуляр щракнете върху Добавяне.

 6. В диалоговия прозорец Правило въведете значещо име за вашето правило, като например Правило 1: Превключване към изглед на браузър.

 7. За да укажете кога да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условие.

 8. В първото поле под Прилагай правилото, когато това условие е вярно щракнете върху Изразът.

 9. Във второто поле въведете xdEnvironment:IsBrowser()и след това щракнете върху OK.

 10. В диалоговия прозорец Правило щракнете върху Добавяне на действие.

 11. В списъка Действие изберете Превключване на изгледи.

 12. В списъка Изглед щракнете върху изгледа за браузър, към който искате да превключите и след това изберете OK.

 13. За да не се изпълняват никакви правила след това правило (за текущото събитие), отметнете квадратчето Спри обработката на правила, щом това правило завърши в диалоговия прозорец Правило

  Правилото, което току-що създадохте, ще се изпълни, когато шаблонът на формуляр бъде отворен и условието, което указахте – че средата на потребителя е уеб браузър – е изпълнено.

Най-горе на страницата

Стъпка 3: Показване на изгледа само за InfoPath, когато шаблонът на формуляр, разрешен за браузър, е отворен в InfoPath

Сега ще добавите друго правило във вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Това правило се изпълнява, когато формулярът се отвори за първи път и след като е изпълнено определено условие. Условието в този случай е свързано с това дали потребителят, който отваря шаблона на формуляр, разрешен за браузър, има InfoPath, инсталиран на своя компютър. Ако Infopath е инсталиран, се показва изгледът на шаблона на формуляр само за InfoPath. Тъй като този изглед е видим само от InfoPath, той може да съдържа пълния диапазон от функции на InfoPath.

 1. Отворете вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, съдържащ изгледа само за InfoPath.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 3. В списъка Категория щракнете върху Отваряне и записване.

 4. Под Поведение при отваряне щракнете върху Правила.

 5. Щракнете върху Добавяне.

 6. В диалоговия прозорец Правило въведете значещо име за вашето правило, като например Правило 1: Превключване към изглед за InfoPath.

 7. За да укажете кога да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условие.

 8. В първото поле под Прилагай правилото, когато това условие е вярно щракнете върху Изразът.

 9. Във второто поле, въведете не (xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Щракнете върху Добавяне.

 11. В първото поле под първото условие щракнете върху Изразът.

 12. Във второто поле, въведете не (xdEnvironment:IsMobile())и след това щракнете върху OK.

 13. В диалоговия прозорец Правило щракнете върху Добавяне на действие.

 14. В списъка Действие в диалоговия прозорец Действие щракнете върху Превключване на изгледи.

 15. В списъка Изглед щракнете върху изгледа само за InfoPath, към който искате да превключите, и след това натиснете OK.

 16. За да не се изпълняват никакви правила след това правило (за текущото събитие), отметнете квадратчето Спри обработката на правила, щом това правило завърши в диалоговия прозорец Правило

  Правилото, което току-що създадохте, ще се изпълни, когато шаблонът на формуляр бъде отворен и условието, което указахте – че средата на потребителя е InfoPath, а не уеб браузър или мобилно устройство – е изпълнено.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×