Създаване на задачи и задания

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Много хора се поддържа списък с неща за вършене – на хартия, в електронна таблица, или чрез използване на комбинация от хартия и електронни методи. В Outlook можете да комбинирате вашите различни списъци в един списък, разширен с напомняния и проследяване.

Създаване на задача

 1. Щракнете върху Задачи > Нова задача или натиснете Ctrl+Shift+K.

  Командата ''Нова задача'' на лентата

 2. В полето Тема въведете име на задачата. Ако имате много за въвеждане, направете темата кратка и добавете подробностите в основния текст на задачата.

 3. Ако има фиксирана начална или крайна дата, задайте Начална дата или Краен срок.

 4. Задайте приоритета на задачата, като използвате Приоритет.

 5. Ако искате напомняне в изскачащ прозорец, поставете отметка до Напомняне и задайте датата и часа.

 6. Щракнете върху Задача > Запиши и затвори.

Има бърз начин да създадете задача, базирана на имейл съобщение, което сте получили. За повече информация вижте Създаване на задача от съобщение.

 1. В Задачи, в раздела Начало, в групата Създай щракнете върху Нова задача.

  Командата ''Нова задача'' на лентата

Клавишна комбинация    За да създадете нова задача, натиснете CTRL+SHIFT+K.

 1. В полето Тема въведете име на задачата. Може да добавите допълнителни подробности в основния текст на задачата.

 2. В раздела Задача, в групата Действия щракнете върху Запиши и затвори.

Може да създадете задача от всеки елемент – например имейл съобщение, контакт, елемент от календар или бележка.

Направете едно от следните неща:

 • Плъзгане на имейл съобщение в лентата на задачите

  За да се използват тези процедури, лентата на задачите трябва да бъде сортирана по Начална дата или Краен срок.

  1. Плъзнете елемента в секцията със списъка на задачите от лентата на задачите.

  2. Когато видите червена линия със стрелки в двата края на мястото, където искате да поставите задачата, отпуснете бутона на мишката.

   Снимка на секцията за срещи в лентата на задачите

 • Плъзгане на елемент до "Задачи"

  Когато плъзнете елемент до Задачи в навигационния екран, може да използвате всички функции на елемент на задача. Съдържанието на елемента, с изключение на прикачените файлове, се копира в основния текст на задачата. Даже ако оригиналният елемент бъде по-късно изтрит, задачата, включително копираното съдържание на елемента, ще продължи да бъде достъпна.

 • Плъзнете елемента до раздела Задачи от навигационния екран.

  Съвет: За да добавите елемента като прикачен файл към задачата вместо поставянето на текст в тялото на задачата, с десния бутон върху елемента и го плъзнете в списъка със задачи и след това щракнете върху Копирай тук като задача с прикачен файл.

Ако вашата задача включва лице или организация във вашите контакти, можете да създадете връзка към този контакт.

Забележка: Връзки към контакти трябва да е включено.

Как да включа връзки към контакти?

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Контакти.

 4. Под СвързванеПоставете отметка в квадратчето Показвай контакти, свързани с текущия елемент .

 • В отворена задача, в долната част на прозореца щракнете върху Контакти, щракнете върху даден контакт и след това щракнете върху OK.

По подразбиране лентата на задачите се вижда във всички изгледи на Outlook.

За да създадете нова задача, направете едно от следните неща:

 • В лентата на задачите щракнете в текстовото поле Въведете нова задача и въведете описанието на задачата. Натиснете клавиша ENTER, за да приключите. Задачата се появява в списъка на задачите с днешна дата.

 • В лентата на задачите щракнете двукратно в полето Въведете нова задача, за да отворите задача в нов прозорец. Можете да въведете допълнителни подробности за задачата.

Съвет: За да включите или изключите лентата на заданията, в раздела изглед , в групата оформление щракнете върху Лента на задачите и щракнете върху нормално, намаленили изключите. Това променя лентата на заданията, само в текущия изглед, не във всички изгледи.

Списъкът на задачите за деня се вижда само в изгледите за ден и за седмица на календара в Outlook.

Списък на задачите за деня в изглед за седмица на календара

 1. Задръжте показалеца в списъка на задачите за деня под желания от вас ден.

 2. Щракнете върху Щракнете тук за добавяне на задача.

 3. Въведете тема на задачата и след това натиснете клавиша ENTER.

  По подразбиране на задачата ще се зададат начална дата и краен срок за деня, под който сте вмъкнали задачата. За да промените началната дата или крайния срок на задачата, плъзнете задачата върху деня, който желаете. За да промените началната дата или крайния срок на ръка, щракнете с десния бутон върху задачата и после щракнете върху Отвори.

Забележка: За да включите или изключите ежедневен списък със задачи, в "Календар" в раздела изглед , в групата оформление щракнете върху списък на задачите за деня и след това изберете нормален, намаленили изключване.

Какво искате да направите?

Лента за задания Задача е елемент, който създавате в Outlook, за да проследите до завършването му. Задача за изпълнение е произволен елемент на Outlook – например задача, имейл съобщение или контакт –, която е маркирана с флаг за изпълнение. По подразбиране всички задачи се отбелязват с флаг за изпълнение, когато те са създали, дори ако нямат начална или крайна дата. Следователно когато създадете задача, или маркиране с флаг имейл съобщение или контакт, елемент задача за изпълнение се създава автоматично.

Когато трябва да бързо да укажете, че даден елемент изисква вниманието си по-късно, маркиране с флаг е най-добрата опция. Когато маркирате с флаг елемент, се показва с флаг в изглед "поща", в "задачи", в лентата на заданията и в списъка на задачите за деня в календара. Маркиране с флаг на съобщение или контакт не създава нова задача. Тъй като задача за изпълнение все още е имейл съобщение или контакт след се отбелязват с флаг, не могат да го дадете като задача на някой друг, или показват му ход или процент на завършеност.

Задача може да възникне веднъж или няколко пъти. повтарящ се задача може да се повтаря периодично, или може да се повтаря въз основа на дата, че да маркирате като задача завършена. Например можете да създадете повтаряща се задача да изпратите отчет за състоянието на вашия ръководител в последния петък на всеки месец или създаване на повтаряща се задача да получи прическа един месец след последно.

Задачи и задания се показват в "задачи", в да правя лента и в списъка на задачите за деня в календара. Без значение в кой сте в изглед лентата на задачите ви дава информация за вашите елементи на календара, задачите и задачите.

Има няколко начина за създаване на нова задача в Outlook. Можете да използвате командата задача (щракнете върху Създай в менюто файл ), въведете задача в текстовото поле въведете нова задача в лентата на задачите от всеки изглед в Outlook, въведете в празното пространство в списък на задачите за деня в "Календар" или щракнете и въведете в к СК тук, за да добавите нова задача текстовото поле в горната част на изглед "задачи". От тях най-бързият начин е да използвате лентата на задачите.

Можете също да създадете задача, като плъзнете елемент, например имейл съобщение, в задачи в навигационен екран. След това се създаде копие на имейл съобщението като задача.

Дали можете да проследявате задачи, които са присвоени на себе си (например напомняния да отговаряте на имейл съобщения), или да проследите задачи, които са присвоени на други хора (например хода на нечий проект), задачи на Outlook са вашето решение. Можете да бързо Добавяне и актуализиране на задачи или да ги маркирате като завършена. Със задачите, включени в изгледа на календара имате богат интерфейс за следене не само от вашите срещи, но задачи, които трябва да изпълните в даден ден също.

 1. В менюто файл посочете Създайи след това щракнете върху задача.

  Клавишна комбинация за да създадете нова задача, натиснете CTRL + SHIFT + K.

 2. В полето Тема въведете име за задачата.

  Забележка: Вече сте въвели достатъчно информация, за да създадете задача. Стъпките по-долу не са задължителни, но ще ви помогне да управлявате по-добре вашите задачи в Outlook.

 3. В раздела задача , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори или продължете със следните стъпки, за да персонализирате вашата задача.

 4. Ако искате, задайте Начална дата и краен срок за изпълнение на задачата.

  Ако зададете началната дата, полето "крайна дата" автоматично се задава на същия ден. Можете да промените полето "крайна дата" към всяка дата, която искате.

 5. Ако искате да направите задачата повтаряща се, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху повторяемост.

 6. В диалоговия прозорец Повторяемост на задача щракнете върху честотата (ежедневно, седмично, месечна или годишна) с който трябва да се повтаря задачата и след това направете едно от следните неща:

  • Се повтаря въз основа на редовни интервали задачата     В секцията повторяемост изберете опциите за честотата на интервала, който искате. Не избирайте Генерирай нова задачаили задачата няма да се повтаря периодично.

  • Направете задачата повтаряща се въз основа на дата на завършване     Изберете Генерирай нова задачаи въведете в полето период от време, след което трябва да се генерира нова задача.

   Всеки път, когато маркирате задача като завършена, ще се създаде нова задача въз основа на вашите изисквания.

   Съвет: Това е най-добрият избор, когато не искате следващия напомняне за задача, за да се появява, докато предходната е маркиран като изпълнен. Ако не маркирате елемента пълен, следващата ще никога не се покаже напомнянето. Например ако имате напомняне да платите сметката си програма на 15 всеки месец и не я означите повторението на 15 април като завършена, в може да ще виждате не още завършени 15 април задача. Само след като маркирате 15 април задача като завършена прави май 15-повторение на задачата се появяват.

 7. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Повторяемост на задачата .

 8. Ако искате да добавите напомняне предупреждение, поставете отметка в квадратчето напомняне и след това въведете датата и часа за напомняне.

 9. Можете да зададете потребителски звук се възпроизвежда заедно с вашето напомняне. Щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Преглед, изберете звуков файл, за да възпроизведете, щракнете върху Отвории след това щракнете върху OK. Това променя напомнянето звук само за тази задача.

 10. Ако искате да следите напредъка си на тази задача, в състояние, приоритети % завършено полета, въведете стойностите, които искате.

  Полетата състояние и % завършено са свързани. Когато промените стойността в някой от двата поле, стойността в полето "други" съответно се променя.

Състояние

% Завършено

Не е стартирано

0

В ход

1-99

Completed

100

Изчакване на някой друг

0-100

Отложено

0-100

 1. Ако искате да присвоите цветова категория към задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху категоризиранеи след това щракнете върху една от цветови категории в менюто. За повече цветови категории щракнете върху Всички категории.

  Първия път, когато използвате цветна категория, ще бъдете подканени да дадете име на цветна категория, която е по-смислен за вас. Можете да създадете потребителски цветови категории, да асоциирате цветове по избор с цветови категории и да присвоявате клавишни комбинации на Цветовите категории. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца на задачите.

  Съвет: Променили мнението си за присвояване на цветова категория? Щракнете с десния бутон на цвета или името на категорията цвят и след това щракнете върху Изчисти име на категория или Изчисти всички категории.

 2. Ако вашата задача включва лице или организация във вашите контакти, можете да създадете бърза връзка за контакт, като щракнете върху Контакти в долната част на прозореца и след това изберете запис. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Избор на контакти .

  Забележка: По подразбиране свързване на контакти не се появи съобщение, контакти и задачи на windows. За да включите свързване контакт, в раздела задача , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори. В главния прозорец на Outlook, в менюто инструменти щракнете върху Опции. В раздела предпочитания щракнете върху Опции за контактии в контакт диалоговия прозорец Опции под Свързване на контакт, поставете отметка в квадратчето Показвай контакт свързване на всички формуляри . Отворете вашата задача, за да продължите с тази процедура.

 3. Ако не искате други хора да виждат на запис в споделена задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху Поверително.

 4. Ако искате да въведете пропътувано разстояние, работните часове и друга информация за фактуриране, в раздела задача , в групата Показване щракнете върху подробни данни. Въведете информацията в текстовите полета Общо работадействителна работа, пропътувано разстояниеи информацията за фактуриране .

 5. В раздела задача , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори.

Има няколко начина да превърнете имейл съобщение в задача или задача за изпълнение.

Направете някое от следните неща:

 • Маркиране на имейл съобщението за последващи действия

  Маркиране с флаг на съобщение е най-добрата опция, когато трябва да бързо да маркирате елемент за вниманието по-късно. Когато маркирате с флаг елемент, той се показва в изгледа "поща" с флаг, в "задачи", в лентата на заданията и в списъка на задачите за деня в "Календар". Маркиране с флаг на съобщение или контакт не създава нова задача. Тъй като задача за изпълнение все още остава имейл съобщение или контакт след се отбелязват с флаг, не могат да го дадете като задача на някой друг, или показват му ход или процент на завършеност.

  1. В пощащракнете с десния бутон на колоната с флагове за имейл съобщение.

  2. Изберете датата на падежа.

   За да добавите флаг за последваща дейност бързо, щракнете върху колоната флаг до имейл съобщението. Началната и крайната дата на днешния ден се задават автоматично.

   За да промените времето за напомняне, звук, Начална дата, краен срок или флаг текста, който се появява в информационната лента, или да изчистите флаг за напомняне, щракнете с десния бутон на колоната с флагове до имейл съобщението и след това щракнете върху по избор или Добавяне на напомняне. И двете опции отвори същия диалогов прозорец, но когато използвате Добавяне на напомняне, автоматично е поставена отметка в квадратчето напомняне.

   Диалогов прозорец ''За изпълнение''

 • Плъзнете имейл съобщение в лентата на задачите за създаване на задача за изпълнение

  За да се използват тези процедури, лентата на задачите трябва да бъде сортирана по Начална дата или Краен срок.

  1. Щракнете върху имейл съобщение за да го изберете и след това плъзнете съобщението в раздела задача от списъка на лентата на задачите.

  2. Когато видите червена линия със стрелки във всеки край са разположени там, където искате да поставите задачата, отпуснете бутона на мишката.

   Снимка на секцията за срещи в лентата на задачите

 • Плъзнете имейл съобщение до бутона задачи, за да създадете нова задача

  Когато плъзнете имейл съобщение в задачи в навигационния екран, можете да използвате всички функции на елемент от задачите и съдържанието на имейл съобщението, с изключение на прикачени файлове, се копира в тялото на задачата. Дори ако оригиналното съобщение се изтрива по-късно, задача, включително копираното съдържание, с изключение на прикачени файлове, на имейл съобщението, е все още са налични.

  1. Щракнете върху имейл съобщение за да го изберете и след това го плъзнете бутона " задача " в навигационния екран.

   За да добавите съобщението като прикачен файл към задачата вместо поставянето на текст в тялото на задачата, с десния бутон върху съобщението и го плъзнете в списъка със задачи. В контекстното меню щракнете върху Копирай тук като задача с прикачен файл.

   Нов прозорец на задачите елемент се появява, и копие на съдържанието на имейл се поставя в тялото на задачата. Темата на имейл съобщението става темата на задачата. Ако искате, можете да промените темата.

   Забележка: Вече сте въвели достатъчно информация, за да създадете задача. Стъпките по-долу не са задължителни, но ще ви помогне да управлявате по-добре вашите задачи в Outlook.

  2. В раздела задача , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори или продължете със следните стъпки, за да персонализирате вашата задача.

  3. Ако искате, задайте Начална дата и краен срок за изпълнение на задачата.

   Ако зададете Начална дата, полето "крайна дата" автоматично се задава за същия ден. Можете да промените краен срок на дата, която искате.

  4. Ако искате да направите задачата повтаряща се, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху повторяемост.

  5. В диалоговия прозорец Повторяемост на задача щракнете върху честотата (ежедневно, седмично, месечна или годишна) с който трябва да се повтаря задачата и след това направете едно от следните неща:

   • Се повтаря периодично задачата     В секцията повторяемост изберете опциите за честотата на интервала, който искате. Не избирайте Генерирай нова задачаили задачата няма да се повтаря периодично.

   • Направете задачата повтаряща се въз основа на дата на завършване     Изберете Генерирай нова задачаи въведете в полето период от време, след което трябва да се генерира нова задача.

    Всеки път, когато маркирате задача като завършена, нова задача ще бъде създаден въз основа на избора си.

    Това е най-добрият избор, когато не искате следващия напомняне за задача, за да се появява, докато предходната е маркирани като завършени. Ако не маркирате елемента пълен, следващата ще никога не се покаже напомнянето. Например ако имате напомняне да платите сметката си програма на 15 всеки месец и не я означите повторението на 15 април като завършена, в може да ще все още виждате 15 април задача. След като маркирате 15 април завършена задача, май 15-повторение на задачата ще се покаже.

  6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Повторяемост на задачата .

  7. Ако искате да добавите напомняне, поставете отметка в квадратчето напомняне , за да включите напомняне предупреждение. Въведете датата и часа, който искате за напомнянето.

  8. Можете да зададете потребителски звук се възпроизвежда заедно с вашето напомняне. Щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Преглед, изберете звуков файл, за да възпроизведете, щракнете върху Отвории след това щракнете върху OK. Това променя напомнянето звук само за тази задача.

  9. Ако искате да следите напредъка си в тази задача, в състояние, приоритети % завършено полета въведете или изберете желаните от вас опции.

   Полетата състояние и % завършено са зависими от помежду си. Като променяте стойността в едно поле, стойността в полето "други" съответно се променя.

Състояние

% Завършено

Не е стартирано

0

В ход

1-99

Completed

100

Изчакване на някой друг

0-100

Отложено

0-100

 1. Ако искате да присвоите цветова категория към задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху категоризиранеи след това щракнете върху една от записи от менюто. За повече цветови категории щракнете върху Всички категории.

  Първия път, когато използвате цветна категория, ще получите подкана да предоставите име, което е по-смислен за вас. Можете да създадете потребителски цветови категории, да асоциирате цветове по избор с цветови категории и да присвоите клавишни комбинации. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца на задачите.

  Променили мнението си за присвояване на цветова категория? Щракнете с десния бутон на цвета или името на категорията цвят и след това щракнете върху Изчисти име на категория или Изчисти всички категории.

 2. Ако вашата задача включва лице или организация във вашите контакти, можете да създадете бърза връзка за контакт, като щракнете върху Контакти в долната част на прозореца и след това изберете запис. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Избор на контакти .

 3. Ако не искате други хора да виждат на запис в споделена задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху Поверително.

 4. Ако искате да въведете пропътувано разстояние, работните часове и друга информация за фактуриране, в раздела задача , в групата Показване щракнете върху подробни данни. Въведете информацията в текстовите полета Общо работадействителна работа, пропътувано разстояниеи информацията за фактуриране .

 5. В раздела задача , в групата Запиши щракнете върху Запиши и затвори.

Маркиране на контакт е най-добрата опция, когато трябва да бързо да маркирате контакт за вниманието по-късно. Маркиране на контакт се създава задача за изпълнение, с текста на флага в информационната лента. Маркирани с флаг контакта е показана в списъка със задачи, лентата на задачите и в списъка със календар за ежедневни задачи. Маркиране на контакт не създава нов елемент задача. Тъй като задача за изпълнение все още остава контакт, нямате възможност да го дадете като задача на някой друг, или да посочат му ход или процента на изпълнение.

 1. В " Контакти" с десния бутон върху контакта.

 2. Посочете Изпълнение в контекстното меню и след това щракнете върху датата на падежа.

  За да промените времето за напомняне, звук, Начална дата, краен срок или флаг текста, който се появява в информационната лента, или да изчистите флаг за напомняне, щракнете върху по избор или Добавяне на напомняне. (И двете опции отвори същия диалогов прозорец, но когато използвате Добавяне на напомняне, отметката от квадратчето Напомняне е избрано автоматично.)

Лентата на задачите се появява във всички изгледи на Outlook по подразбиране. Можете да включите лентата на заданията, или изключите. Освен това можете да изберете да показва намален версия на лентата на задачите, който използва по-малко място на екрана. Когато включване или изключване на лентата на задачите, или го намалите в конкретен изглед, настройката се отнася само за този изглед. Например ако изключите лентата на задачите в изглед "поща", той ще остане извън всеки път, когато сте в изгледа "поща", включително следващия път, когато стартирате Outlook. Въпреки това той остава в в други изгледи като календар, бележки и задачи.

 • За включване / изключване на лентата на задачите, щракнете върху изглед, посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху нормално, намаленили изключите.

 • За да създадете нова задача в лентата на задачите, щракнете върху в полето въведете нова задача текст (наречени в панела за въвеждане на задача, въведете тема за тази задача и след това натиснете клавиша ENTER.

  Панел за въвеждане на задачи

  По подразбиране ще бъде възлагана задача, краен срок и Начална дата, която се базират на флага настройка за Задаване на бързо щракване . Когато инсталирате Outlook за първи път, тази настройка е конфигуриран като днес.

  Ако създадете задача и промяна на флага на друг краен срок за избор, всички предстоящи задачи, които въвеждате в лентата на заданията ще използва новата настройка. Винаги можете да замените избора, който се показва и изберете друга опция. Въпреки това когато рестартирате Outlook, въведена първата задача ще бъде по подразбиране Задаване на бързо щракване флага настройка.

  За да промените настройката по подразбиране флаг, щракнете с десния бутон на колоната с флагове в произволен изглед, щракнете върху Задаване на бързо щракванеи след това изберете флаг, задаване на желания от вас. Опциите включват Без дата. Изберете Без дата флаг прави елемента се показват в групата " Без дата " в лентата на задачите.

  Забележка: Вече сте въвели достатъчно информация, за да създадете задача. Стъпките по-долу не са задължителни, но ще ви помогне да управлявате по-добре вашите задачи в Outlook.

 • Продължете със следните стъпки, за да персонализирате вашата задача, като щракнете двукратно върху задачата в лентата на задачите.

 • Ако искате, задайте Начална дата и краен срок за изпълнение на задачата.

  Ако зададете Начална дата, полето "крайна дата" автоматично се задава за същия ден. Можете да промените краен срок на дата, която искате.

 • Ако искате да направите задачата повтаряща се, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху повторяемост.

 • В диалоговия прозорец Повторяемост на задача щракнете върху честотата (ежедневно, седмично, месечна или годишна) с който трябва да се повтаря задачата и след това направете едно от следните неща:

  • Се повтаря периодично задачата     В секцията повторяемост изберете опциите за честотата на интервала, който искате. Не избирайте Генерирай нова задачаили задачата няма да се повтаря периодично.

  • Направете задачата повтаряща се въз основа на дата на завършване     Изберете Генерирай нова задачаи въведете в полето период от време, след което трябва да се генерира нова задача.

   Всеки път, когато маркирате задача като завършена, нова задача ще бъде създаден въз основа на избора си.

   Това е най-добрият избор, когато не искате следващия напомняне за задача, за да се появява, докато предходната е маркирани като завършени. Ако не маркирате елемента пълен, следващата ще никога не се покаже напомнянето. Например ако имате напомняне да платите сметката си програма на 15 всеки месец и не я означите повторението на 15 април като завършена, в може да ще все още виждате 15 април задача. След като маркирате 15 април завършена задача, май 15-повторение на задачата ще се покаже.

 • Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Повторяемост на задачата .

 • Ако искате да добавите напомняне, поставете отметка в квадратчето напомняне , за да включите напомняне предупреждение. Въведете датата и часа, който искате за напомнянето.

 • Можете да зададете потребителски звук се възпроизвежда заедно с вашето напомняне. Щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Преглед, изберете звуков файл, за да възпроизведете, щракнете върху Отвории след това щракнете върху OK. Това променя напомнянето звук само за тази задача.

 • Ако искате да следите напредъка си в тази задача, в състояние, приоритети % завършено полета въведете или изберете желаните от вас опции.

  Полетата състояние и % завършено са зависими от помежду си. Като променяте стойността в едно поле, стойността в полето "други" съответно се променя.

Състояние

% Завършено

Не е стартирано

0

В ход

1-99

Completed

100

Изчакване на някой друг

0-100

Отложено

0-100

 1. Ако искате да присвоите цветова категория към задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху категоризиранеи след това щракнете върху една от записи от менюто. За повече цветови категории щракнете върху Всички категории.

  Първия път, когато използвате цветна категория, ще получите подкана да предоставите име, което е по-смислен за вас. Можете да създадете потребителски цветови категории, да асоциирате цветове по избор с цветови категории и да присвоите клавишни комбинации. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца на задачите.

  Променили мнението си за присвояване на цветова категория? Щракнете с десния бутон, цвета или namef цветова категория и след това щракнете върху Изчисти име на категория или Изчисти всички категории.

 2. Ако вашата задача включва лице или организация във вашите контакти, можете да създадете бърза връзка за контакт, като щракнете върху Контакти в долната част на прозореца и след това изберете запис. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Избор на контакти .

 3. Ако не искате други хора да виждат на запис в споделена задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху Поверително.

 4. Ако искате да въведете пропътувано разстояние, работните часове и друга информация за фактуриране, в раздела задача , в групата Показване щракнете върху подробни данни. Въведете информацията в текстовите полета Общо работадействителна работа, пропътувано разстояниеи информацията за фактуриране .

 5. В раздела задача , в групата Запиши щракнете върху Запиши и затвори.

За да преместите дадена задача нагоре или надолу в списъка, щракнете върху и плъзнете елемента към желаната позиция. Докато плъзгате задачата, червена линия със стрелки, показва къде да се поставят задачата, когато отпуснете бутона на мишката.

Списък на задачите за деня се показва само в изгледите за ден и седмица на календара на Outlook. За да превключвате ежедневен списък със задачи или изключите, в "Календар", щракнете върху изглед, посочете Списък на задачите за деняи след това щракнете върху нормално, намаленили изключите.

Списък на задачите за деня

За да покажете само общия брой задачи, направете едно от следните неща:

 • В "Календар" щракнете върху изглед, посочете Списък на задачите за деняи след това щракнете върху намален.

 • Посочете горния ръб на списък на задачите за деня. Когато показалецът стане Икона за боравене с размера , плъзнете ръба в долната част на прозореца.

За да създадете нови задачи в списък на задачите за деня, трябва да използвате настройката за нормален списък на задачите за деня.

 1. В списъка със ежедневни задачи като витае вашия указател, щракнете, за да добавите задача се показва.

 2. Щракнете върху произволно празно място под ден колона.

 3. Въведете тема на задачата и след това натиснете клавиша ENTER.

  По подразбиране ще бъде възлагана задача, Начална дата и краен срок на ден в колоната над списъка на задачите за деня. За да промените началната дата или краен срок на задачата, плъзнете създадения задачата в деня, в който задачата е дължимо. Вместо да плъзгате задачата, можете да отворите задачата и след това променете началния и краен срок. За да направите това, можете да щракнете с десния бутон на задачата и след това щракнете върху Отвориили изберете елемента, натиснете ESC и след това натиснете клавиша ENTER.

 4. Ако искате да направите задачата повтаряща се, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху повторяемост.

 5. В диалоговия прозорец Повторяемост на задача щракнете върху честотата (ежедневно, седмично, месечна или годишна) с който трябва да се повтаря задачата и след това направете едно от следните неща:

  • Се повтаря периодично задачата     В секцията повторяемост изберете опциите за честотата на интервала, който искате. Не избирайте Генерирай нова задачаили задачата няма да се повтаря периодично.

  • Направете задачата повтаряща се въз основа на дата на завършване     Изберете Генерирай нова задачаи въведете в полето период от време, след което трябва да се генерира нова задача.

   Всеки път, когато маркирате задача като завършена, нова задача ще бъде създаден въз основа на избора си.

   Това е най-добрият избор, когато не искате следващия напомняне за задача, за да се появява, докато предходната е маркирани като завършени. Ако не маркирате елемента пълен, следващата ще никога не се покаже напомнянето. Например ако имате напомняне да платите сметката си програма на 15 всеки месец и не я означите повторението на 15 април като завършена, в може да ще все още виждате 15 април задача. След като маркирате 15 април завършена задача, май 15-повторение на задачата ще се покаже.

 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Повторяемост на задачата .

 7. Ако искате да добавите напомняне, поставете отметка в квадратчето напомняне , за да включите напомняне предупреждение. Въведете датата и часа, който искате за напомнянето.

 8. Можете да зададете потребителски звук се възпроизвежда заедно с вашето напомняне. Щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Преглед, изберете звуков файл, за да възпроизведете, щракнете върху Отвории след това щракнете върху OK. Това променя напомнянето звук само за тази задача.

 9. Ако искате да следите напредъка си в тази задача, в състояние, приоритети % завършено полета въведете или изберете желаните от вас опции.

  Полетата състояние и % завършено са зависими от помежду си. Като променяте стойността в едно поле, стойността в полето "други" съответно се променя.

Състояние

% Завършено

Не е стартирано

0

В ход

1-99

Completed

100

Изчакване на някой друг

0-100

Отложено

0-100

 1. Ако искате да присвоите цветова категория към задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху категоризиранеи след това щракнете върху една от записи от менюто. За повече цветови категории щракнете върху Всички категории.

  Първия път, когато използвате цветна категория, ще получите подкана да предоставите име, което е по-смислен за вас. Можете да създадете потребителски цветови категории, да асоциирате цветове по избор с цветови категории и да присвоите клавишни комбинации. Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца на задачите.

  Променили мнението си за присвояване на цветова категория? Щракнете с десния бутон на цвета или името на категорията цвят и след това щракнете върху Изчисти име на категория или Изчисти всички категории.

 2. Ако вашата задача включва лице или организация във вашите контакти, можете да създадете бърза връзка за контакт, като щракнете върху Контакти в долната част на прозореца и след това изберете запис. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Избор на контакти .

 3. Ако не искате други хора да виждат на запис в споделена задача, в раздела задача , в групата Опции щракнете върху Поверително.

 4. Ако искате да въведете пропътувано разстояние, работните часове и друга информация за фактуриране, в раздела задача , в групата Показване щракнете върху подробни данни. Въведете информацията в текстовите полета Общо работадействителна работа, пропътувано разстояниеи информацията за фактуриране .

 5. В раздела задача , в групата Запиши щракнете върху Запиши и затвори.

За да преместите дадена задача нагоре или надолу в списъка, щракнете върху и плъзнете елемента към желаната позиция. Докато плъзгате задачата, червена линия със стрелки, показва къде да се поставят задачата, когато отпуснете бутона на мишката.

 1. Отворете задачата.

 2. В дъното на прозореца на задачите щракнете върху Контакти.

  Бутонът "Контакти" липсва

  Ако не виждате бутона контакти, направете следното:

  1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  2. В раздела предпочитания под контакти и бележки, щракнете върху Опции за контакти.

  3. В диалоговия прозорец Опции за контакт под Свързване на контактПоставете отметка в квадратчето Показвай контакт свързване на всички формуляри .

 3. В диалоговия прозорец Избор на контакти , под елементиизберете контакта, който искате да се свържете към тази задача.

  За да изберете няколко контакта, щракнете върху един контакт, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху всеки допълнителен контакт.

  За да видите свързани елементи от контакт, Отворете контакта и в раздела контакт , в групата Показване щракнете върху дейности. За да видите тип на определен елемент в списъка Покажи , щракнете върху типа на елемента.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×