Създаване на графика SmartArt

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Графика SmartArt е визуално представяне на вашата информация, че да можете бързо и лесно да създавате, изберете измежду много различни оформления, да общуват вашето съобщение или идеи. Можете да създадете графика SmartArt в Excel, Outlook, PowerPoint и Word.

графика smartart с текст на слайд и галерия с оформления

В тази статия

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

Какво да се помисли, когато създавате графика SmartArt

Създаване на графика SmartArt и добавяне на текст към него

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Прилагане на стил на SmartArt към графика SmartArt

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

Най-съдържание, който е създаден с помощта на програми от Microsoft Office е текстови, въпреки че използването на илюстрации подобрява разбиране и памет и улеснява действие. Създаване на качеството на дизайнер илюстрации могат да бъдат повикване, особено ако не сте професионален дизайнер или не може да си позволите да наемете професионален дизайнер. Ако използвате версии на Microsoft Office по-стара от Office 2007, може да прекарват много време получаване фигури да бъде със същия размер и да са подравнени правилно, текста изглеждат добре и ръчно форматиране на фигури, за да съответства на общия стил на документа. С графики SmartArt можете да създадете дизайнер качество илюстрации само с няколко щраквания на мишката.

Можете да създадете графика SmartArt в Excel, Outlook, PowerPoint и Word. Въпреки че не можете да създадете в повечето други програми на Office, можете да копирате и поставите графики SmartArt като изображения в тези програми.

Когато създавате графика SmartArt, получавате подкана да изберете типа на графика SmartArt, като например процес, йерархия, цикълили зависимост. Всеки тип на графиките SmartArt съдържа няколко различни оформления. След като изберете оформление, е лесно да превключите на оформлението или типа на графика SmartArt. Повечето от вашия текст и други съдържание, цветове, стилове, ефекти и форматиране на текст автоматично се пренася в новото оформление.

Когато добавяте и редактирате вашето съдържание в текстовия екран, вашата графика SmartArt се актуализира автоматично – фигурите се добавят или премахват според нуждите.

Можете също да добавите и премахнете фигури във вашата графика SmartArt, за да приспособите структурата на оформлението. Например въпреки че оформлението базов процес се появява с три фигури, ви процес може да се наложи само две фигури или може да се наложи пет фигури. Докато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста си, подреждането на фигурите и размера на текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично – поддържане на първоначалния дизайн и граница на оформлението за вашата графика SmartArt.

Отнася се за PowerPoint    Тъй като презентациите на PowerPoint често съдържат слайдове със списъци с водещи символи, можете бързо да конвертирате текст от слайд в графика SmartArt. Освен това можете да анимирате графика SmartArt в презентации на PowerPoint.

Когато избирате оформление, се показва контейнер за текст (например [текст]), така че да можете да видите как изглежда вашата графика SmartArt, нито се го показва по време на слайдшоу. Обаче фигурите винаги се показват и отпечатват, освен ако не ги изтриете. Можете да заместите текста в контейнера с ваши собствени съдържание.

Най-горе на страницата

Какво да се помисли, когато създавате графика SmartArt

Преди да създадете графика SmartArt, се визуализира какъв тип и оформлението са най-подходящи за показване на вашите данни. Какво искате да предадете с вашата графика SmartArt Искате определен вид? Тъй като можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления (измежду всички типове), докато намерите това, което най-добре илюстрира съобщението си. Вашата графика трябва да бъде ясно и лесно да се следват. Експериментирайте с различни типове с помощта на таблицата по-долу като отправна точка. В таблицата е предназначена да ви помогнат да започнете и не е изчерпателен списък.

Предназначението на графика

Тип графика

Показвай непоследователни информация

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала

Процес

Показване на непрекъснат процес

Циклична

Показване на дърво на решенията

Йерархия

Създаване на организационна диаграма

Йерархия

Илюстриране на връзки

Релация

Показване как частите се отнасят към цялото

Матрица

Показване на пропорционални зависимости с най-големия компонент отгоре или отдолу

Пирамида

Начертаване на фамилно дърво с картини

Картина

Също така, помислете за размера на текста, който имате, тъй като количеството текст често определя оформлението, което можете да използвате и колко на брой фигури трябва в оформлението. Като цяло графики SmartArt са най-ефективни, когато броят на фигури и размера на текста са ограничени до ключови точки. По-големи количества текст може да отвлича вниманието от външен вид на вашата графика SmartArt и да го направите по-трудно да визуалното. Въпреки това някои оформления, например Списък трапецоиди в типа на списъка , работят добре с по-големи количества текст.

Някои оформления за графики SmartArt съдържат фиксиран брой фигури. Например оформлението Насрещни стрелки в типа зависимост е предназначена да показва два конфликтните идеи или концепции. Само две фигури могат да съответстват на текст и оформлението не може да бъде променен за да покажете повече идеи или концепции.

графиката smartart "насрещни стрелки".
Насрещни стрелки оформление с две конфликтните идеи

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление, което има повече от две фигури за текст, като например оформлението с Базова пирамида в типа пирамида . Имайте предвид, че променянето на оформления или типове може да промени значението на вашата информация. Например оформлението със стрелки, сочещи надясно, като например базов процес в типа процес , има различно значение от графика SmartArt със стрелки, обикалящи в кръг, като например Непрекъснат цикъл в типа цикъл .

Най-горе на страницата

Създаване на графика SmartArt и добавяне на текст към него

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  групата "илюстрация" в раздела "вмъкване" на powerpoint 2010.
  пример за групата илюстрация в раздела Вмъкване , в PowerPoint 2010

 2. В диалоговия прозорец избор на графика SmartArt щракнете върху типа и оформлението, което искате.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки : 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

    контролата ''текстов екран''

   • За да добавите текст в произволна позиция близо до или върху вашата графика SmartArt, в раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле, за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете във фигура в графиката SmartArt и след това въведете вашия текст. За най-добри резултати използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Най-горе на страницата

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура.

  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране раздели, се уверете, че сте избрали графиката SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела " проектиране ".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележки : 

 • За да добавите фигура от текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора, преди или след текста, където искате да добавите фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете фигура от вашата графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете цялата графика SmartArt, щракнете върху границата на графиката SmartArt и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да прилагате цветови вариации, които са получени от цветове на тема към фигури във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  групата "стилове на smartart" в раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране раздели, се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела " проектиране ".

 3. Щракнете върху желаната от вас вариация на цветове.

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на графика SmartArt към графика SmartArt

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

Съвети    

 • Да започнете с празно оформление, изтрийте всички текста в контейнера (например [текст]) в текстовия екран, или натиснете CTRL + A и след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да преоразмерите цялата графика SmartArt, щракнете върху нейната граница и плъзнете манипулаторите за оразмеряване навън или навътре, докато графиката SmartArt стане с желания от вас размер.

 • Ако вече имате текст в слайд на PowerPoint, можете да конвертирате текста от слайд в графика SmartArt.

 • Ако използвате PowerPoint, можете да анимирате графика SmartArt , за да подчертаете всяка фигура или всяко йерархично ниво.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×