Създаване на външен списък от таблица на SQL Azure с услугите за бизнес свързване и защитеното хранилище

Създаване на външен списък от таблица на SQL Azure с услугите за бизнес свързване и защитеното хранилище

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като администратор на SharePoint Online можете да използвате услугите в SharePoint Online, за да осъществите достъп до данни от база данни на Microsoft SQL Azure. Тъй като SQL Azure е базирана на облак технология за релационни бази данни, връзката се осъществява изцяло в облака. Тази статия описва как да използвате технологиите на SharePoint, за да осъществите достъп до данни от база данни на SQL Azure, без да е необходимо да пишете код.

За да използвате данни от база с данни на SQL Azure, трябва да създадете външен списък с помощта на услугите за бизнес свързване (BCS) и защитеното хранилище. Услугите за бизнес свързване осъществяват връзка между решенията на SharePoint и външни данни, а защитеното хранилище разрешава удостоверяването на потребители за данните. Чрез използване на външен списък можете да покажете съдържанието на таблица от SQL Azure в SharePoint Online. Потребителите могат да четат, редактират и актуализират данните – и всичко това в SharePoint Online.

За повече информация как да използвате услугите за бизнес свързване за използване на външни данни вижте Въведение във външните данни.

Бази данни на SQL Azure са базирани на облака релационни бази данни, които са създадени с помощта на технологията на SQL Server. За да научите как да започнете с тези бази данни, вижте Първи стъпки с Microsoft Azure SQL база данни чрез портала за управление на платформата на Microsoft Azure

В тази статия

Общ преглед на стъпките на процеса

Как услугите за бизнес свързване и защитеното хранилище работят заедно

Стъпка 1: Задаване на разрешения в хранилището на метаданни на услугите за бизнес свързване

Стъпка 2: Създаване на защитеното хранилище съпоставяне на идентификационни данни

Създаване на целевото приложение на защитеното хранилище

Съхраняване на идентификационни данни за целево приложение

Стъпка 3: Създаване на външен тип съдържание

Стъпка 4: Създаване на външен списък

Създаване на външен списък с помощта на SharePoint Online

Създаване на външен списък с помощта на SharePoint Designer 2010

Стъпка 5: Даване на разрешения за управление на външния тип съдържание

Общ преглед на стъпките на процеса

За да създадете външен списък, който да ви позволи да осъществите достъп до данни от SQL Azure, трябва да изпълните поредица от отделни стъпки.

Таблицата по-долу изброява стъпките и необходимия за всяка от тях софтуер.

Какво да се направи:

Къде да се направи:

Стъпка 1: Задаване на разрешения в хранилището на метаданни на услугите за бизнес свързване

Център за администриране на SharePoint (в SharePoint Online)

Стъпка 2: Създаване на съпоставяне за защитеното хранилище

Център за администриране на SharePoint (в SharePoint Online)

Стъпка 3: Създаване на външен тип съдържание

SharePoint Designer 2010 ИЛИ Visual Studio

Стъпка 4: Създаване на външен списък

Център за администриране на SharePoint (SharePoint Online)

Стъпка 5: Даване на разрешения за управление на вашия външен тип съдържание

Център за администриране на SharePoint (SharePoint Online)

Най-горе на страницата

Как услугите за бизнес свързване и защитеното хранилище работят заедно

Услугите за бизнес свързване осъществяват връзка с данни във външно хранилище на данни. Можете да показвате данните във външен списък, а да ги съхранявате на друго място. Услугите за бизнес свързване ви позволяват да свържете решенията на SharePoint с два вида ресурси:

 • База данни на SQL Azure

 • Уеб услуга на WCF, която функционира като крайна точка за друг вид хранилище за данни

В SharePoint Online услугите за бизнес свързване ви позволяват да осъществите достъп до външен източник на данни с помощта на защитеното хранилище. Защитеното хранилище пази шифровани копия на идентификационните данни. То позволява на администратор на SharePoint Online да асоциира група на SharePoint, която използва един-единствен акаунт в SQL Azure, който може да осъществява достъп до целевата база данни. Когато потребител на SharePoint преглежда данните във външния списък, защитеното хранилище използва асоциирания акаунт в SQL Azure, за да поиска в данните от SQL.

За да направи това възможно, администраторът на SharePoint Online дефинира външен тип съдържание в SharePoint Designer или във Visual Studio. След това някой, който притежава необходимите разрешения, създава външен списък в сайт на SharePoint Online, като създава препратка към външния тип съдържание. Потребители, разполагащи с необходимите разрешения, могат да преглеждат или актуализират списъка.

Забележка: SharePoint Online не поддържа използване на външни списъци.

Тази илюстрация показва как възникват връзките между различните елементи:

Диаграма, която показва връзката между потребител, SharePoint Online и външен източник на данни в SQL Azure

В следващия списък са описани стъпките в процеса на свързване. Всяка стъпка отговаря на номера в диаграмата по-горе.

 1. Потребителят влиза в SharePoint Online и отваря външен списък. Услугата за бизнес свързване (BDC) в SharePoint Online подава заявка за външен тип съдържание за този списък в хранилището за метаданни на услугата за свързване на бизнес данни, което съдържа списъка. Заявката иска следната информация: как да се получи достъп до външната система, кои операции се поддържат и какви идентификационни данни да се използват.

 2. Средата за изпълнение на услугата за бизнес свързване изпраща заявката (SOAP по HTTP) към крайната точка на услугата Windows Communication Foundation (WCF) на SQL Azure.

 3. Услугата на SQL Azure връща данните в плик на SOAP.

 4. Сайтът на SharePoint Online показва външния списък в браузъра на потребителя. Потребителят може да извършва всички конфигурирани операции в източника на данни, за които има разрешения.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Задаване на разрешения в хранилището на метаданни на услугите за бизнес свързване

За да изпълните тази стъпка, следвайте процедурата в Задаване на разрешения за хранилището на метаданни за локално решение на услугите за бизнес свързване в SharePoint 2013.

Когато свършите със стъпките в тази процедура, върнете се на тази страница и започнете стъпка 2: Създаване на съпоставяне на идентификационни данни за защитеното хранилище.

Стъпка 2: Създаване на съпоставяне на идентификационни данни за защитеното хранилище

Обикновено, когато създавате съпоставяне на идентификационни данни в защитеното хранилище, вие съпоставяте множество потребители на SharePoint с един-единствен акаунт в SQL Azure. Може да използвате група на SharePoint или просто да изброите всички потребителски имена. Акаунтът в SQL Azure разполага с необходимите разрешения за достъп до таблицата на целевата база данни. Вашата целева база данни в SQL Azure е известна като целево приложение на защитеното хранилище или само като целево приложение.

Съвет: Уверете се, че разполагате с идентификационни данни на SQL Azure готови. Ще използвате тези идентификационни данни, когато създавате съпоставяне между потребители на SharePoint и SQL Azure акаунт.

Създаване на целевото приложение на защитеното хранилище

За да създадете целево приложение на защитеното хранилище, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Отидете на URL адреса на центъра за администриране на SharePoint в SharePoint Online.

 2. Щракнете върху защитено хранилище.

 3. В лентата щракнете върху Създай, за да отворите страницата, в която можете да укажете настройките за целево приложение.

 4. В раздела Настройки на целево приложение направете следното:

  • Под ИД на целево приложение укажете стойност за уникален идентификатор. Този идентификатор съпоставя външния тип съдържание с идентификационните данни, необходими за удостоверяване на потребителя. Не можете да променяте идентификатора на целевото приложение, след като се създали целевото приложение.

  • Под Показвано име укажете удобно за използване име за назоваване на целевото приложение.

  • Под Имейл адрес за контакт укажете имейл адреса, който искате хората да използват, когато имат въпроси за целевото приложение (външна система за данни).

  • Под Тип целево приложениеПроверете дали стойността е зададена на Ограничени група. Група ограничени означава, че защитеното хранилище съдържа съпоставяне, който се свързва група от потребители на SharePoint към акаунт в единична, външни данни, който може да действа от тяхно име. Освен това тип приложение е ограничена група се ограничава до указаната външна система за данни.

 5. В секцията Полета за идентификационни данни въведете имената на полетата, които искате да използвате за потребителското име и паролата на системата с външни данни. По подразбиране защитеното хранилище използва Потребителско име в Windows и Парола за Windows. Препоръчително е да приемете тези стойности. Не можете да редактирате тези типове полета, след като приключите със създаването на приложението.

  Екранна снимка на раздела с полета за идентификационни данни от страницата със свойства за целевото приложение на защитеното хранилище. Тези полета ви позволяват да укажете идентификационните данни за влизане в целевото приложение

 6. В раздела Администратори на целево приложение, в полето Администратори на целево приложение въведете името на група или списък с потребители, които могат да редактират това целево приложение. Можете също да потърсите името на група в сървъра за онлайн указатели на Microsoft. Обикновено този раздел съдържа името на администратора на SharePoint Online или глобален администратор.

 7. В раздела Членове, в полето Членове въведете името на групата, която ще използва целевото приложение. В общия случай това е група от услугата за онлайн указатели на Microsoft.

  Ако вие сте глобален администратор, можете да създавате групи в услугата за глобални указатели на Microsoft с помощта на центъра за администриране на Office 365.

 8. Щракнете върху OK, за да създадете целевото приложение и да се върнете в страницата на услугата за защитено хранилище.

Съхраняване на идентификационни данни за целевото приложение

След като създадете целевото приложение, вече сте готови да въведете идентификационните данни, които защитеното хранилище ще използва за достъп до външните данни. За да зададете идентификационните данни, изпълнете стъпките по-долу

 1. В центъра за администриране на SharePoint щракнете върху защитено хранилище

 2. Щракнете върху стрелката до новото целево приложение и изберете Задаване на идентификационни данни.

 3. В диалоговия прозорец Задаване на идентификационни данни за целеви приложения на защитеното хранилище (група) въведете потребителското име и паролата на акаунта. Акаунтът трябва да има достъп до целевата база данни. В илюстрацията по-долу потребителското име е Потребителско име в Windows, а паролата е Парола за Windows.

  Важно: Запишете на сигурно място тази информация. След като зададете тези идентификационни данни, те не могат да бъдат извлечени от администратор.

  Екранна снимка, показваща диалоговия прозорец с полета за идентификационни данни, който използвате, когато създавате целево приложение на защитеното хранилище. В нея за показани стойностите по подразбиране: потребителско име в Windows и парола за Windows.

Най-горе на страницата

Стъпка 3: Създаване на външния тип съдържание

Можете да създадете външен съдържание тип (външен), като използвате Microsoft Visual Studio, или с помощта на Microsoft SharePoint Designer 2010. Тази процедура описва как да създадете външен в SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 е достъпна за изтегляне от центъра на Microsoft за изтегляния.

Вие трябва да сте администратор на SharePoint Online или глобален администратор, за да изпълните тази задача.

За да създадете външен тип съдържание, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Стартирайте Microsoft SharePoint Designer.

 2. Щракнете върху бутона за Отваряне на сайт за да отворите сайта на SharePoint Online екип в главната колекция. URL адреса на главната колекция ще наподобява този пример URL адрес: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online може да се покаже подкана за валидни идентификационни данни.

  Забележки: 

  • Ако SharePoint покаже подкана да добавите нов потребител, се уверете, че използвате потребителски акаунт с достатъчно разрешения. Потребителският акаунт трябва да може да извършва и да тества промени в услугите за бизнес свързване в сайта на SharePoint Online. Обикновено тези стъпки трябва да се изпълняват от администратора на SharePoint Online или от глобален администратор.

  • Ако искате да използвате друг потребител, щракнете върху Добавяне на нов потребител, щракнете върху Личен или Организация, след което влезте в сайта като администратора на SharePoint Online или като глобален администратор и щракнете върху Влизане.

 3. След като сайтът се отвори, в дървото Обекти на сайт отляво на прозореца на приложението щракнете върху Външни типове съдържание.

 4. Изберете раздела Външни типове съдържание и след това в лентата щракнете върху Външен тип съдържание, за да започнете процеса на създаване.

 5. В раздела Информация за външен тип съдържание на страницата променете Име и Показвано име. Уверете се, че стойността в полето Име е описателна. Полето Показвано име представлява удобно за използване име за външния тип съдържание.

 6. Изберете хипервръзката Щракнете тук, за да откриете външни източници на данни и да дефинирате операции , за да отворите страницата на операцията Designer. Екранна снимка на панела ''Информация за външен тип съдържание'' и връзката ''Щракнете тук, за да откриете външни източници на данни и да дефинирате операции'', която се използва за създаване на връзка с услугите за бизнес свързване.

 7. Щракнете върху Добавяне на връзка, за да отворите диалоговия прозорец Избор на външен тип източник на данни.

 8. Изберете SQL Server, за да осъществите достъп до базата данни на SQL Azure.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец ''Добавяне на връзка'', в който можете да изберете тип източник на данни. В този случай типът е ''SQL Server'' и може да бъде използван за свързване с SQL Azure.

  Забележка: Не можете да използвате локални източници на данни, като например тип .NET, с SharePoint Online. Освен това, не можете да използвате локален източник на данни от "SQL Server" с SharePoint Online.

 9. Когато изберете "SQL Server", укажете следното:

  • Име на сървъра за база данни

  • Име на базата данни

  • Име

   Важно: 

   • URL адрес, който използвате за достъп до базата данни съдържа напълно квалифицирано име на сървъра. Например ако имате достъп до базата данни чрез https://aaapbj1mtc.database.windows.net напълно квалифицирано име на вашия сървър е aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Ако влезете на по-високо ниво, например портала за управление за Microsoft Azure, можете да откриете пълното име на сървъра. В страницата на портала, под Абонаменти щракнете върху името на своя абонамент. След това под Пълно име на сървър разгънете своя абонамент и името на сървъра. Имената на базите данни се появяват под всяко име на сървър.

   Екранна снимка на диалоговия прозорец за връзка със SQL Server, в който можете да попълните името на своя сървър за база данни в SQL Azure и да използвате ''Свързване с въплътена самоличност по избор'', за да въведете идентификатор на вашето приложение за защитеното хранилище.

   В диалоговия прозорец Връзка със SQL Server изберете Свързване с въплътена самоличност по избор. След това в текстовото поле ИД на приложение за защитено хранилище въведете идентификатор на приложението за защитеното хранилище, което съхранява идентификационните данни за целевата база данни, и щракнете върху OK.

 10. Ако бъдете подканени да въведете идентификационни данни за достъп до външния източник на данни, въведете правилните идентификационни данни за Потребителско име и Парола, за да осъществите достъп до външната система за данни. След това щракнете върху OK, за да се свържете.

  В раздела Програма за търсене на източници на данни можете да видите списък с таблиците, които са налични в SQL базата данни на Azure. За да видите списък с възможните операции за тази таблица, отворете контекстното меню за таблицата.

  Можете да изберете определени опции като Нова операция за четене на елемент и Нова операция за актуализиране за таблицата. Или можете просто да изберете Създаване на всички операции.

  Екранна снимка, показваща базата данни Tailspintoys в SharePoint Designer. Ако щракнете с десния бутон на мишката върху името на таблицата, ще се покаже меню, в което можете да изберете операциите за създаване.

 11. Щракнете върху Създаване на всички операции, за да отворите съветник, след което щракнете върху Напред.

  В страницата Свойства на операция на съветника, в екрана Грешки и предупреждения прочетете информация за възникнали проблеми. Важно е да отстраните съобщаваните проблеми, които виждате. Например може да е необходимо да изберете поле за показване в контрола за избиране на външен елемент. За таблица на клиент бихте могли да изберете името на клиента.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец ''Всички операции'', който обяснява, че сте избрали да създадете всички свойства, необходими за правата за създаване, четене на елемент, актуализиране, изтриване и четене на списък.

  Важно: Съветникът може да покаже съобщение за предупреждение, ако в целевата таблица съществуват уникални задължителни полета, като например "ИД на клиент". Това е валидно, в случай че указаното поле е задължително и уникално в таблицата, като например първичен ключ.

  Екранна снимка 2 на диалоговия прозорец ''Всички операции'' в SharePoint Designer. Тази страница показва предупреждения, които обясняват настройките за ключови свойства в списъка.

  Забележка: За повече информация как да дефинирате филтри във външни типове съдържание, вижте как да: дефиниране на филтри за контроли за избор на външен елемент .

 12. Изберете Готово, за да приемете свойствата на операциите, които конфигурирахте. SharePoint Designer показва операциите като списък с операции за външен тип съдържание.

Когато приключите с тази стъпка, вече сте готови да създадете външен списък, за да използвате данните от външния източник.

Стъпка 4: Създаване на външен списък

Можете да създадете външен списък с помощта на SharePoint Designer или като добавите "Външен списък" като приложение към екипния сайт на SharePoint Online. Тази процедура описва как да създадете външен списък от екипния сайт на SharePoint Online.

Създаване на външен списък с помощта на SharePoint Online

 1. Отидете в началната страница на екипния сайт на SharePoint Online.

 2. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 > Добавяне на приложение.

 3. В страницата Вашите приложения въведете Външен списък в диалоговия прозорец за търсене и стартирайте търсенето.

 4. Щракнете двукратно върху заглавието "Външен списък", за да отворите диалоговия прозорец Добавяне на външен списък.

 5. В полето Име въведете име за списъка.

 6. В полето Външен тип съдържание въведете името, което искате да използвате. Можете например да използвате името на външния тип съдържание, който сте създали в SharePoint Designer. Можете също да щракнете върху иконата за база данни, за да намерите името на външен тип съдържание.

 7. Щракнете върху Създай,

Най-горе на страницата

Създаване на външен списък с помощта на SharePoint Designer 2010

 1. В SharePoint Designer 2010 щракнете върху Създаване на списъци и формуляри на лентата.

  Възможно е SharePoint Designer да покаже съобщение, че "Създаването на списъци и формуляри изисква външният тип съдържание да бъде записан". Щракнете върху Да, за да запишете външния тип съдържание.

  В Създаване на списъци и формуляри за databasename клиенти на диалогов прозорец, въведете смислено име за външния списък в текстовото поле Име на списък . Например ако сте създали външен за таблицата "Клиенти" база данни, можете да използвате "Tailspintoys клиенти" в името на списъка.

 2. Изберете Операция за четене на елемент от списъка с операции.

 3. Въведете името на базата данни на SQL Azure в текстовото поле Системен екземпляр.

  Диалогов прозорец ''Създаване на списъци и формуляри'' с избор за създаване на външен списък, за който са попълнени всички четири полета.

 4. Щракнете върху OK и след това върху Запиши, за да създадете външния списък в сайта на SharePoint Online.

Стъпка 5: Даване на разрешения за управление на външния тип съдържание

За да завършите настройването на външния списък, трябва да дадете разрешения на хората, които ще го използват. За да дадете разрешенията, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Отидете в центъра за администриране на SharePoint и щракнете върху bcs.

 2. Изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 3. Поставете отметка в квадратчето до името на външния тип съдържание, който сте създали току-що, след което щракнете върху Задаване на разрешения за обекти.

  Важно:  Трябва ръчно да зададете разрешения за управление на външния тип съдържание на администратор на SharePoint Online или на глобален администратор чрез командата Задаване на разрешения за обекти. Ако не зададете изрично тези разрешения, администраторите няма да имат разрешение за управление на външния тип съдържание.

  Екранна снимка на центъра за администриране на SharePoint Online в услугите за бизнес свързване, показваща бутона ''Задаване на разрешения за обекти'' в лентата.

 4. В диалоговия прозорец задаване на разрешения за обекти поставете отметки в квадратчетата за всички разрешения ("Редактиране", "Изпълнение", "Може да се избере по клиенти" и "Задаване на разрешения"), от които се нуждае администраторът на SharePoint Online.

  Забележка:  Уверете се, че поне един потребител или група разполага с права за Задаване на разрешения. Ако не присвоите тези права на никого, може да създадете неуправляема връзка с услугите за бизнес свързване.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец ''Задаване на разрешения за обекти'' в SharePoint Online. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете разрешения за определен външен тип съдържание.

 5. Изберете Разпространение на разрешения до всички методи на този външен тип съдържание. Това действие ще замести всички съществуващи разрешения.

  Забележка:  Ако искате да добавите група, която може да използва външните списъци, трябва също да дадете на групата права за Изпълнение. Това позволява на потребителите от групата да изпращат заявки до външния източник и да преглеждат резултатите в SharePoint.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×