Създаване на блоксхема с графики SmartArt

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Блоксхема показва последователните стъпки в задача или процес. Има много различни оформления за графики SmartArt, които можете да използвате, за да илюстрирате стъпки в процеса, включително оформления, които могат да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Процес на акценти на картини''
Процес на акцентиране на картини оформление е един от много оформленията на процес, които можете да използвате за показване на картини, свързани с последователните стъпки в задача или процес. Например можете да използвате оформление на процес на акцентиране на картини за показване на процеса на как кухня бележки може да стане му продукти за градина.

Тази статия обяснява как да създадете блоксхема, който съдържа картини. Можете да използвате методите, описани в тази статия, за да създадете или промените почти всяка графика SmartArt. Опитайте различни оформления, за да постигнете желаните резултати.

С помощта на графика SmartArt в Excel, PowerPoint или Word, можете да създадете блоксхема и да го включите в работен лист, презентация или документ.

Какво искате да направите?

Създаване на блоксхема с картини

Добавяне или изтриване на полета в потока на диаграма

Преместване на поле в потока на диаграма

Промяна на цветовете на потока на диаграма

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма поток

Анимиране на потока на диаграма

Създаване на блоксхема с картини

 1. В раздела Вмъкване , в групата илюстрации щракнете върху SmartArt.

 2. В галерията избор на графика SmartArt щракнете върху процесаи след това щракнете двукратно върху Процес на акцентиране на картини.

  Изберете процес

 3. За да добавите картина, в полето, което искате да го добавите към, щракнете върху картина икона Picture icon , изберете картината, която искате да се показват в диаграмата и след това щракнете върху Вмъкване.

 4. За да въведете текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

   Забележка: Ако текстовият екран не се вижда, в раздела проектиране , щракнете върху Текстовия екран.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   Забележка: За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на полета в потока на диаграма

Добавяне на поле

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите поле.

 2. Щракнете върху съществуващото поле, което е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новото поле.

 3. В раздела проектиране , в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Добавяне на фигура към графика SmartArt

  Ако не виждате раздела " проектиране ", се уверете, че сте избрали графиката SmartArt.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но след него, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но пред него, щракнете върху Добави фигурата пред.

Когато трябва да добавите поле към вашия блоксхема, експериментирате с добавянето на полето преди или след избраното поле, за да получите мястото за новото поле.

Добавяне на поле от текстовия екран

 1. Поставете курсора в началото на текста, където искате да добавите поле.

 2. Въведете текста, че в новото си поле, натиснете клавиша ENTER и след това да създадете отстъп на новото поле, натиснете TAB, или да отрицателен отстъп, натиснете SHIFT + TAB.

Изтриване на поле

 • За да изтриете поле, щракнете върху границата на полето, което искате да изтриете, и натиснете DELETE.

Преместване на поле в потока на диаграма

 • За да преместите поле, щракнете върху полето и след това го плъзнете до новото му местоположение.

 • За да преместите поле в много малки стъпки, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Промяна на цветовете на потока на диаграма

За бързо Добавяне на качеството на конструктор на преглед и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или прилагане на стил на SmartArt към диаграма поток. Можете също да добавите ефекти, например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти. И в презентации на PowerPoint, можете да анимирате поток диаграма.

Прилагане на цветове на тема

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. В раздела проектиране , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Щракнете върху Промяна на цветовете

  Ако не виждате раздела " проектиране ", се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

  Изберете цвят на тема

Съвет: Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

Промяна на стила на фона или цвета на поле в потока на диаграма

 1. В графиката SmartArt щракнете с десния бутон в полето, което искате да промените и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

  Изберете форматиране на фигура

 2. За да промените стила на запълване, в екрана за Форматиране на фигура , щракнете върху стрелката до запълване , за да разгънете списъка и след това изберете от следните опции:

  • Без запълване

  • Плътно запълване

  • Отидете в центъра за администриране на Exchange.

  • Запълване с картина или текстура

  • Запълване с шарка

  Форматиране на фигура на графика SmartArt

 3. Щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това изберете цвят от галерията.

 4. За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Промяна на стила или цвета на граница на клетка

 1. В графиката SmartArt щракнете с десния бутон в полето, което искате да промените и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

  Изберете форматиране на фигура

 2. За да промените цвета на границата на полето, в екрана за Форматиране на фигура , щракнете върху стрелката до линия , за да разгънете списъка и след това изберете от следните опции:

  • Няма линия, плътна линия или градиентна линия

  • Цвят

  • Прозрачност (използвайте контролата за прозрачност слайд или въведете процент)

  • Ширина (в пиксели)

  • Тип на съединение

  • Тип тире

  • Тип на връх

  Форматиране на линия на графика SmartArt

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма поток

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към полетата в графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто стил на SmartArt искате да промените.

 2. В раздела проектиране , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания стил.

  .

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

  Ако не виждате раздела "Проектиране", се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

Забележка: 

 • Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздейства стилът на SmartArt върху графиката SmartArt.

 • Можете също да персонализирате вашата графика SmartArt чрез преместване на полета, преоразмеряване на полета, Добавяне на запълване или ефект и добавяне на картина.

Анимиране на потока на диаграма

Ако използвате PowerPoint, можете да анимирате вашата блоксхема да подчертаете всяко поле.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела анимации , в групата анимация щракнете върху Опции за ефектии след това щракнете върху един по един.

  Добавяне на анимация към графика SmartArt

Забележка: Ако копирате поток диаграма, която има анимация, приложена към нея в друг слайд, анимацията също се копира.

Вж. също

Избиране на графика SmartArt

Създаване на организационна диаграма, като използвате графики SmartArt

Създаване на блоксхема

С помощта на графика SmartArt в Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007или Microsoft Office Word 2007, можете да създадете блоксхема и да го включите в работен лист, имейл съобщение, презентация или документ.

Какво искате да направите?

Създаване на блоксхема с картини

Добавяне или изтриване на полета в потока на диаграма

Преместване на поле в потока на диаграма

Промяна на цветовете на потока на диаграма

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма поток

Анимиране на потока на диаграма

Създаване на блоксхема с картини

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Групата 'Илюстрации'' от лентата

 2. В галерията избор на графика SmartArt щракнете върху процесаи след това щракнете двукратно върху Процес на акцентиране на картини.

 3. За да добавите картина, в полето, което искате да го добавите към, щракнете върху картина икона Picture icon , изберете картината, която искате да се показват в диаграмата и след това щракнете върху Вмъкване.

 4. За да въведете текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележка: Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   Контрола "Текстов екран"

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   Забележка: За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на полета в потока на диаграма

Добавяне на поле

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите поле.

 2. Щракнете върху съществуващото поле, което е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новото поле.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура.

  SharePoint Designer 2010 в менюто ''Действия за сайта''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но след него, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но пред него, щракнете върху Добави фигурата пред.

  Когато трябва да добавите поле към вашия блоксхема, експериментирате с добавянето на полето преди или след избраното поле, за да получите мястото за новото поле.

Добавяне на поле от текстовия екран

 1. Поставете курсора в началото на текста, където искате да добавите поле.

 2. Въведете текста, че в новото си поле, натиснете клавиша ENTER и след това да създадете отстъп на новото поле, натиснете TAB, или да отрицателен отстъп, натиснете SHIFT + TAB.

Изтриване на поле

 • За да изтриете поле, щракнете върху границата на полето, което искате да изтриете, и натиснете DELETE.

Преместване на поле в потока на диаграма

 • За да преместите поле, щракнете върху полето и след това го плъзнете до новото му местоположение.

 • За да преместите поле в много малки стъпки, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Промяна на цветовете на потока на диаграма

Да бързо да добавите поглед дизайнер качество и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или да приложите стил на SmartArt към диаграма поток. Можете също да добавите ефекти, като например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти. В Office PowerPoint 2007 презентации можете да анимирате вашата блоксхема.

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема, към полетата във вашата графика SmartArt.

Прилагане на цветове на тема

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

  Съвет: Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

Промяна на цвета на линията или стила на граница на клетка

 1. В графиката SmartArt с десния бутон върху границата на полето, което искате да промените и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. За да промените цвета на границата на поле, щракнете върху Цвят на линия, щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят.

 3. За да промените стила на границата на поле, щракнете върху Стил на линияи след това изберете стилове на линии, които искате.

Промяна на цвета на фона на поле в потока на диаграма

 1. С десния бутон върху границата на полето и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. Щракнете върху екрана Запълване и след това върху Плътно запълване.

 3. Щракнете върху Цвят Изображение на бутон , след което щракнете върху желания цвят.

 4. За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма поток

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към полетата в графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто стил на SmartArt искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  .

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

Забележка: 

Анимиране на потока на диаграма

Ако използвате Office PowerPoint 2007, можете да анимирате вашата блоксхема да подчертаете всяко поле.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела анимации , в групата анимации щракнете върху анимацияи след това щракнете върху един по един.

  Изображение на раздела ''Анимации''

Забележка: Ако копирате поток диаграма, която има анимация, приложена към нея в друг слайд, анимацията също се копира.

Вж. също

Избиране на графика SmartArt

Научете повече за графиките SmartArt

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×