Създаване и управление на планове за набиране

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като сте планирани планове за набиране за вашата организация и наясно всички нормализиране правила, които се нуждаят от създадени за маршрутизиране на повиквания, трябва да използвате Windows PowerShell, за да създадете планове за набиране и направете промени настройката.

Забележка : Skype за центъра за администриране на бизнес не може да се използва за създаване и управление на планове за набиране.

Проверяване и започвайки отдалечен PowerShell

Check that you are running Windows PowerShell version 3.0 or higher

 1. To verify that you are running version 3.0 or higher: Start Menu > Windows PowerShell.

 2. Check the version by typing Get-Host in the Windows PowerShell window.

 3. If you don't have version 3.0 or higher, you need to download and install updates to Windows PowerShell. See Windows Management Framework 4.0 to download and update Windows PowerShell to version 4.0. Restart your computer when you are prompted.

 4. You will also need to install the Windows PowerShell module for Skype за бизнеса онлайн that enables you to create a remote Windows PowerShell session that connects to Skype за бизнеса онлайн. This module, which is supported only on 64-bit computers, can be downloaded from the Microsoft Download Center at Windows PowerShell Module for Skype for Business Online. Restart your computer if you are prompted.

If you need to know more, see Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window.

Start a Windows PowerShell session

 1. From the Start Menu > Windows PowerShell.

 2. In the Windows PowerShell window, connect to your Office 365 organization by running:

  Забележка : You only have to run the Import-Module command the first time you use the Skype for Business Online Windows PowerShell module.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

If you want more information about starting Windows PowerShell, see Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window or Connecting to Skype for Business Online by using Windows PowerShell.

Създаване и управление на вашите планове за набиране

Можете да използвате отделна кратка команда или скрипт на PowerShell за създаване и управление на клиент на планове за набиране.

 • За да създадете нов план за избиране, изпълнете:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  За други примери и параметри вижте Нова CsTenantDialPlan.

 • За да промените настройките за съществуващ план за набиране, изпълнете:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  За други примери и параметри вижте Set-CsTenantDialPlan.

 • За да добавите потребители към план за избиране, изпълнете:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  За други примери и параметри вижте Даване CsTenantDialPlan.

 • За да видите настройките на план за избиране, изпълнете:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  За други примери и параметри вижте Get-CsTenantDialPlan.

 • За да изтриете план за избиране, изпълнете:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  За други примери и параметри вижте Премахване CsTenantDialPlan.

 • За да видите настройките на ефективни избиране за плана, изпълнете:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  За други примери и параметри вижте Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • За да тествате ефективни настройките на план за избиране, изпълнете:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  За други примери и параметри вижте Тест CsEffectiveTenantDialPlan.

Изпълнение на това, за да изтриете нормализиране правило, свързано с план за избиране на клиента, без да се налага да изтриването избиране за плана за клиента първо:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Изпълнение на това, за да добавите следното правило нормализиране към съществуващ план за избиране на клиента, наречена RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Изпълнение на това, за да премахнете следното правило нормализиране от съществуващ план за избиране на клиента, наречена RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Изпълнете следното, когато искате да разглежда съществуващите нормализиране правила, определят кои от тях искате да изтриете и след това използвайте своя индекс, за да го премахнете. Набор от правила за нормализиране започва с индекс 0. Бихме искали да премахнете 3 цифри нормализиране правило, така че е индекс 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Изпълнение на това, за да намерите всички потребители, които са получили RedmondDialPlan клиента план за избиране.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Изпълнение на тези за добавяне на съществуващи локално план, наречена OPDP1 като клиент за набиране за набиране план за вашата организация. Трябва да първо запишете локално план в xml файл за набиране и след това го използвайте за създаване на нов план за избиране на клиента.

Изпълнение на това, за да запишете локално плана за избиране в xml файл.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Изпълнение на това, за да създадете нов план за избиране на клиента.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Искам да науча повече за Windows Powershell?

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Рамка за операциите на Skype

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×