Създаване и публикуване на ключови индикатори за изпълнение (KPI)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Ключовият индикатор за изпълнение (KPI) е визуален помощник, което предава напредването, свързано с дадена цел. Тази статия показва как може да се създават KPI с помощта на Microsoft Office SharePoint Server 2007 KPI списъци и как да се показват KPI на уеб страници.

В тази статия

Използване на Office SharePoint Server 2007 KPI

Създаване на KPI списък

Добавяне на KPI към KPI списък

Публикуване на KPI на уеб страница

Използване на Office SharePoint Server 2007 KPI

Ключовите индикатори за изпълнение са ценни за екипи, ръководители и бизнес отношения, за да бъде бързо оценен напредъкът към измеримата цел. Като използвате индикаторите на SharePoint, може лесно да онагледите отговорите на следните въпроси:

 • Напред или съм, или назад?

 • Колко далеч напред или назад съм?

 • Какъв минимум съм изпълнил?

За да създадете и публикувате KPI в Office SharePoint Server 2007, трябва да следвате четири процедури: създаване на KPI списък, добавяне на KPI към списъка и добавяне на уеб част към уеб страница и свързване на KPI списъка към уеб компонента.

Преди да започнете, може да изберете един от следните типове KPI:

Типове KPI

 • Използване на данните в списъци на SharePoint     Когато списъците на SharePoint съдържат елементи, които са изброими, елементи, които са част от работен поток или които съдържат дати, може да използвате KPI, за да проследите колко дълго тези проблеми или задачи са отворени, колко на брой са отворени и какъв процент от тях е завършен. Може и да и проследявате и общите суми, например времето, за което даден проблем е бил отворен или общия брой продажби в даден регион.

 • Използване на данни в работните книги на Microsoft Office Excel     Може да настроите KPI в работна книга на Excel и да направите връзка към KPI от Office SharePoint Server 2007. С промяната на данните в работната книга KPI се актуализира автоматично. Може да изберете работната книга да се показва на една и съща уеб страница чрез Excel Web Renderer (EWR).

 • Използване на данни от Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services   Office SharePoint Server 2007 могат да използват KPI от Analysis Services, компонент на Microsoft SQL Server 2005. Системен администратор или база данни анализатор обикновено се настройва тези KPI и регистрира връзката с данни с Office SharePoint Server. След това всеки с нужните разрешения имат достъп до базата данни и връзка към KPI на Analysis Services. 

 • Използване на ръчно въведена информация     В ситуации, при които няма зададена формална система или трябва да проследите неповтарящ се проект, може да използвате този KPI и ръчно да въведете информацията. Този KPI служи за показване на информация, предадена с електронна поща или друга неструктурирана система.

Най-горе на страницата

Създаване на KPI списък

За да създадете KPI, който първо да създадете KPI списък, към който добавяте един или повече KPI. Можете да създавате KPI списъци в библиотеката с отчети на центъра за отчети в сайт на екип или организация, така че други хора лесно да ги намерите. За повече информация за центъра за отчети вижте Въведение във функциите за бизнес разузнаване.

 1. В сайта, където искате да създадете KPI списък, на страницата на центъра за отчети по подразбиране щракнете върху Действия за сайтаи след това изберете Преглед на цялото съдържание на сайта. Под заглавието на Цялото съдържание на сайта , щракнете върху Създай.

 2. В страницата Създаване под Списъци по избор щракнете върху KPI списък.

 3. Въведете име и описание по избор за KPI списъка.

 4. Щракнете върху OK.

Сега разполагате с KPI списък, към който може да добавяте един или повече KPI типове.

Най-горе на страницата

Добавяне на KPI към KPI списък

 1. На лентата с инструменти на KPI списъка щракнете върху стрелката до Създай.

 2. Изберете един от следните KPI типове в зависимост от това къде се намират данните за KPI.

Изберете тази опция

Когато данните източник са

Индикатор, който използва данни в списъка на SharePoint

Списък на SharePoint, който съдържа елементи, от които искате да създадете обща стойност, например сума, минимум или максимум. Преди да настроите KPI, проверете дали списъкът на SharePoint е в изгледа, който искате да използвате. Първо трябва да се покажат подходящите колони, за да работи KPI.

Индикатор, който използва данни в работната книга на Excel

Работна книга на Excel, където KPI се изчислява в работната книга.

Индикатор, който използва данни в SQL Server 2005 Analysis Services

Куб на SQL Server 2005 Analysis Services.

Индикатор, който използва ръчно въведена информация

Информация, която не е в система и затова е ръчно въведена.

 1. В страницата Нов индикатор направете едно от следните действия според типа на KPI, който изберете в стъпка 2.

За този KPI

Направете следното

Индикатор, който използва данни в списъка на SharePoint

 1. В полетата Име и Описание въведете име и описание по желание за индикатора.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помага на хората, които разглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. Под Списък и изглед на SharePoint в полето URL адрес на списък въведете URL адреса на списъка или библиотеката.

  Забележка : 

  • Ако не знаете URL адреса за .odc файла, щракнете върху Преглед, за да отворите диалоговия прозорец Изберете връзка и след това отидете до .odc файла.

  • Списъкът или библиотеката на SharePoint трябва да е в една и съща колекция от сайтове.

 4. В Изглед изберете изгледа, който съдържа елементите, които искате да използвате в KPI.

 5. Под Изчисление на стойността изберете един от следните начини за изчисляване на целта на KPI:

  • Брой на елементи на списъка     Сума на общия брой елементи в списъка.

  • Процент на елементите на списъка, където      Изчисление, което сравнява стойността на типа съдържание в рамките на колоната или до пет колони в списъка.

  • Изчисление, при което се използват елементите на списъка в изгледа      Изчисление на Общи, Средно, Максимум или Минимум на цифрената колона в списъка.

   Забележка : Опцията Изчисление, което използва всички елементи на списъка в изгледа е налична, ако вашият списък включва числено поле.

Индикатор, който използва данни в работната книга на Excel

 1. В полетата Име и Описание въведете име и описание по желание за индикатора.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помага на хората, които разглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. В полето URL адрес на работна книга въведете местоположението на работната книга.

  Забележки : 

  • Ако не знаете URL адреса на работната книга, щракнете върху няма да отворите диалоговия прозорец избор на връзка и след това отидете до файла.

  • URL адресът трябва да бъде свързан с текущия сайт.

 4. В Адрес на клетка за стойност на индикатора въведете номера на работната книга, следван от удивителен знак и след това адреса на клетка на местоположението в работния лист за KPI. Например ако индикаторът в клетката е D15 на работен лист 1, въведете Лист1!D15. В противен случай използвайте наименуван диапазон.

Индикатор, който използва данни на SQL Server 2005 в Analysis Services

 1. В полето Връзка с данни въведете URL адреса, където се намира файлът за връзка към данни (.odc) на Microsoft Office.

  Забележка : Ако не знаете URL адреса за .odc файла, щракнете върху Преглед, за да отворите диалоговия прозорец Избор на връзка и след това отидете до .odc файла.

 2. В полето Показване само на KPI от показваната папка изберете показваната папка в базата данни на Analysis Services, която съдържа KPI.

 3. В полето KPI списък изберете желания KPI, например Общо приходи или Средна норма на печалба.

 4. Поставете отметка в квадратчето Включи дъщерни индикатори, за да се покажат всички дъщерни индикатори за избрания KPI.

 5. В полетата Име и Описание въведете за индикатора име и описание по желание.

 6. В полето Коментари въведете текст, който да помага на хората, които разглеждат KPI, да разберат какво представлява.

Индикатор, който използва ръчно въведена информация

 1. В полетата Име и Описание въведете за индикатора име и описание по желание.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помага на хората, които разглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. Въведете числената стойност на досегашния си напредък.

 1. В раздела Икона на състоянието под Правила за иконата на състоянието в списъка По-добрите стойности са изберете по-високо или по-ниско, за да обозначите диапазона на числата, които ще са в зелено.

 2. Въведете стойности за индикаторите на състоянието в полетата. Например за да проследите завършения минимум процент за множество от задачи, може да зададете зеленият индикатор за стойността на целта и стойността на предупреждението да са по-ниски от стойността на целта. В този случай, ако искате да видите, когато завършеният минимум процент падне под 25 процента, задайте зеления индикатор на 25, а жълтия на 24.

  Забележка : Правила за иконата на състоянието за Индикатор, използващ данни в Analysis Services KPI са предварително зададени от анализатор на бази данни.

След като добавите всички желани KPI в KPI списъка, може да ги публикувате на уеб страницата, като използвате единия от двата KPI уеб компонента.

Най-горе на страницата

Публикуване на KPI на уеб страница

След като добавите един или повече KPI типове към KPI списъка, може да показвате KPI списъка на "Моят сайт", сайта на екипа или друга страница на SharePoint. Освен това KPI списъкът е наличен за използване от всеки във вашата организация, който има разрешение за достъп. Може да използвате един или всички KPI, които се показват в списъка.

За да покажете KPI, редактирайте уеб страницата, където искате да се показва KPI списъкът, и добавете KPI уеб компонент. За да се показва целият KPI списък, използвайте уеб компонента за KPI списъка. За да се показват само KPI от списъка, използвайте уеб компонента с подробни данни на KPI.

Добавяне на уеб компонент към страница

 1. В страницата, където искате да добавите KPI, щракнете върху Действия за сайта и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В зоната, в която искате да добавите KPI, щракнете върху Добавяне на уеб компонент.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компоненти в раздела Всички уеб компоненти под Табло направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете целия KPI списък, изберете Ключови индикатори на показателите.

  • За да изберете един KPI от KPI списъка, изберете KPI данни.

 4. Щракнете върху Добави.

Най-горе на страницата

Свързване на KPI списъка към уеб компонента

 1. В уеб компонента щракнете върху Отвори екрана с инструменти.

 2. В екрана с инструменти под Списък с индикаторищракнете върху Изображение на бутон да достигнете до и щракнете двукратно върху KPI списък, който създадохте в предишния набор от процедури. Списъкът може да бъде в центъра за отчети на сайта.

 3. Изберете един KPI от списъка. (Ако изберете KPI списък, се показва целият списък.)

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×