Създаване и присвояване на цветови категории

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Цветови категории ви позволяват лесно да откриват и групиране на свързани елементи в Microsoft Outlook. Присвояване на цветова категория към група от взаимосвързани елементи – например бележки, контакти, срещи и имейл съобщения, така че да можете бързо да проследявате и да ги организирате. Можете също да присвоявате повече от една цветова категория към елементи.

преглеждане на цветовите категории във вашата папка ''входящи''
Цветови категории ви позволява да бързо сканиране и намерете свързани елементи.

Цветови категории ви позволява да бързо сканиране и намерете свързани елементи.

Можете да изберете от набор от категории по подразбиране или създаване на собствен и задайте категориите на елементите от Outlook . Категория цветове са видно място в таблица изгледи, като например папката "Входящи" и в отворени елементи, самите. Можете да преименувате категории към нещо по-смислен за вас или да изберете различни цветове на категории. Тази гъвкавост ви позволява да проектирате цветова категория система, която отговаря на вашите лични работа стил.

Присвояване на цветна категория на имейл съобщение

За да присвоите на цветова категория към съобщение от списъка със съобщения, щракнете с десния бутон на съобщението. Изберете категоризиране, след което изберете категория от списъка.

Съвет: Ако с десния бутон върху съобщението и да виждате само опции, за да отбележите съобщението с флаг, опитайте да щракнете с десния бутон в празното място вдясно от името на подателя.

Забележки : 

 • Ако искате да присвоите на втора или трета цветна категория, можете да изпълнявате това действие няколко пъти.

 • Не можете да давате на цветова категория към съобщение от екрана за четене или от списъка със съобщения, ако използвате разговорни изглед в Outlook 2016. За повече информация вижте Научете повече за разговорни изглед.

За да присвоите цветна категория от екрана за четене или от отворено съобщение, изберете категоризиране от групата етикети на лентата и след това изберете категория от списъка.

Ако не виждате категоризиране на лентата, изберете падащото меню под етикети.

Изберете етикети падащото меню и след това категоризиране.

Забележка : Категоризиране падащото меню показва десет последно използвания категории. Ако имате допълнителни категории, трябва да изберете Всички категории , за да видите останалата част от списъка.

 1. Във всяка папка на съобщение, в групата етикети на лентата, изберете категоризиране > Всички категории.

  Командата ''Всички категории'' в групата ''Етикети''

  Забележка : За елементите от календара групата етикети се появява в раздела среща или събрание . За отваряне на контакт или задача групата етикети се показва в раздела контакт или задача .

 2. В диалоговия прозорец Цветови категории изберете Създай.

 3. Въведете име за категорията и изберете цвят и желание клавишна комбинация. След това изберете OK.

  Изображение на бутона "Инсталирай" и на връзката "Имате ли нужда от помощ при инсталирането?", която избирате, за да намерите още помощ.

Категорията "бързо щракване" е по подразбиране категория, която можете да зададете в някои изгледи на таблица. Например ако изключите екрана за четене или преместване на екрана за четене под списъка със съобщения, ще видите допълнителни колони в папката "Входящи", включително получено, категория и споменаване. За да зададете категорията "бързо щракване" в една от тези изгледи, можете да щракнете в колоната категория, за да зададете категория.

 1. В лентата, в групата етикети изберете категоризиране > Задаване на бързо щракване.

 2. Използвайте падащото меню, за да изберете цветна категория, след което изберете OK.

Забележка : В отворено съобщение можете да щракнете върху Задаване на бързо щракване в менюто Категоризиране, за да зададете цветната категория по подразбиране за всички бъдещи съобщения, а не само за избраното съобщение.

Какво искате да направите?

Цвят добавя видимост на вашите елементи на Outlook. Ако създадете категория, наречена Димитров проект, например и присвояване на елементи към него, можете да следите всички събрания, контакти и съобщения, свързани с проекта.

Цветови категории в календара
Цветови категории свържете свързани елементи на Outlook за лесно разпознаване. Тук с цветна категория, показана в заглавката на отворен елемент и в календара, можете да видите, че и двата елемента се отнасят за Димитров проекта.

Цветови категории свържете свързани елементи на Outlook за лесно разпознаване. Тук с цветна категория, показана в заглавката на отворен елемент и в календара, можете да видите, че и двата елемента се отнасят за Димитров проекта.

Цветови категории са видно място в таблица изгледи, като например папката "Входящи" и в отворени елементи, самите. Наборът от шест цветови категории по подразбиране е проектиран да се персонализира. Можете да преименувате категории към нещо по-смислен за вас или да изберете различни цветове на категории. Освен тези шест можете да създадете най-много повече цветови категории както трябва, можете да зададете няколко цветови категории за обекти, както и. Тази гъвкавост ви позволява да проектирате цветова категория система, която отговаря на вашите лични работа стил.

преглеждане на цветовите категории във вашата папка ''входящи''
Цветови категории ви позволява да бързо сканиране и намерете свързани елементи.

Цветови категории ви позволява да бързо сканиране и намерете свързани елементи.

Можете също да изберете категория "бързо щракване" , която ви позволява да щракнете върху само веднъж в папката "Входящи" или други табличен изглед, за да присвоите цветова категория по подразбиране на Microsoft Outlook елемент. Научете повече в Присвояване на категория "бързо щракване".

Намиране на вашия категоризирани поща елементи, по-лесно, Категоризирани поща папка за търсене е добавен към Папки за търсене в навигационен екран и предоставя изглед на всички елементи от категоризирани поща. В тази папка можете да сортирате и да групирате категоризирани елементи. Можете също да създадете допълнителни папки за търсене в категория за конкретни категории.

Въпреки че можете да използвате и персонализирате цветови категории шест по подразбиране, трябва да създадете нови такива, докато продължавате да организирате вашите елементи. Свойствата, които можете да приложите към всяка една от категориите са цвят, името и клавишна комбинация.

 1. В лентата с инструменти щракнете върху категоризиране Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Всички категории.

  меню ''цветна категория''

 3. Щракнете върху Създай.

  Отваря се диалоговият прозорец Добавяне на нова категория .

  Изображение на бутона "Инсталирай" и на връзката "Имате ли нужда от помощ при инсталирането?", която избирате, за да намерите още помощ.

 4. В полето име въведете име за новата цветова категория.

 5. В списъка цвят изберете цвета, който искате и след това щракнете върху OK.

  Забележки : 

  • Избиране на клавишна комбинация е по желание.

  • Ако искате да създадете цветова категория без зададена цвят, щракнете върху няма в цветовата палитра. Категорията ще се прилага име (и клавишна комбинация ако изберете) елементи, и можете да сортирате и да групирате елементи по категория. Елементите също ще са налични в подходящата папка за търсене на категория.

Присвояване на цветова категория към Outlook елемент

Цветна категория, трябва да фигурира в списъка цветова категория, преди да можете да го присвоите. Ако цветната категория не е в списъка, можете да едновременно Създаване на нова цветна категория и да го присвоите на даден елемент.

Забележка : Първият път, когато присвоявате цветова категория по подразбиране към елемент, получавате подкана да преименувате категорията. По това време можете също да промяна на цвета на категорията, да го преименувате и да изберете клавишна комбинация.

Присвояване на цветова категория към елемент в табличен изглед

Присвояване на цветни категории на елементи в папката "Входящи" или други изгледи таблица прилича на всички типове елементи на Outlook.

Забележка : Присвояване на цветни категории в изглед "картичка" в контакти (например изглед "визитки") или икони Изглед в бележки е същият като присвояване на цветови категории в табличен изглед.

 • За да присвоите цветна категория, направете едно от следните неща:

  • Изберете елемента, щракнете върху категоризиране Изображение на бутон в лентата с инструменти и след това щракнете върху цветна категория.

  • С десния бутон върху елемента, посочете категоризиране, Изображение на бутон в контекстното меню и след това щракнете върху цветна категория.

   Само 15 последно използвани цвят категории се появяват в менюто категоризиране . За да видите още категории или да създадете нова категория, щракнете върху Всички категории. За да присвоите цветна категория от диалоговия прозорец Цветови категории , трябва да поставете отметка в квадратчето до цветната категория.

   Диалоговия прозорец Цветови категории също е бърз начин да присвоите няколко категории на елемент.

   Забележки : 

   • В изгледи на времевата скала като тези, предлагани в дневника и задачи единственият начин за присвояване на цветова категория към елемент е с помощта на контекстното меню метода, описани по-горе.

   • За изглед на дневника бутона за категоризиране не се показва в лентата с инструменти по подразбиране. За да добавите този бутон, в менюто инструменти , щракнете върху Персонализиране. В раздела команди , в списъка категории щракнете върху действия. В списъка с команди щракнете върху категоризиране и го плъзнете към лентата с инструменти, където искате да се показва.

Цветови категории по подразбиране са общи имена, например червено категория и синя категория. Лесно да откриват и организиране на вашите категоризирани елементи, можете да преименувате цветови категории с помощта на имена, които са нещо за вас.

Забележка : Ако промените цветна категория, която вече е присвоен на елементи, всички елементи, които имат тази категория възложени се актуализират с ново име.

 1. В лентата с инструменти щракнете върху категоризиране Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Всички категории.

  меню ''цветна категория''

 3. В списъка име щракнете върху името на цветова категория и след това щракнете върху Преименуване.

 4. В списъка име на файл въведете ново име за категорията цвят.

  • За автоматично присвояване на цветна категория, която преименувате до елементи, които са избрани в прозореца на основния Microsoft Outlook , поставете отметка в квадратчето до цветната категория в списъка име и след това щракнете върху OK.

  • Първият път, когато присвоявате съществуваща цветова категория към елемент, ще бъдете подканени да преименувате цветова категория.

 1. В лентата с инструменти щракнете върху категоризиране Изображение на бутон и след това щракнете върху Задаване на бързо щракване.

 2. В Задаване на бързо щракване диалоговия прозорец в списъка изберете цветна категория.

Промяна на различни бързо щракване категория не променя цветната категория, вече присвоена към всеки елемент. Въпреки това ако промените името или цвета на всяка цветна категория, всички елементи, които имат този цветова категория възложени се актуализират да отрази новото име или цвят.

Можете също да зададете вашата текуща бързо щракване категория от менюто категоризиране във всеки отворен елемент.

Можете да зададете категорията "бързо щракване" за повечето елементи на Outlook, когато ги преглеждате в табличен изглед, като например папката "Входящи", или в лентата на задачите.

 • Във вашата папка "Входящи" или други табличен изглед щракнете върху колоната " категории " до съобщение. Това добавя цвят, свързани с вашата бързо щракване на колоната категория. Ако отворите елемента, цвета и името на категорията цвят се показват в горната част на елемента.

  Забележки : 

  • Можете да премахнете категорията "бързо щракване" като просто щракнете отново върху колоната категории .

  • Можете да зададете категорията "бързо щракване" към множество елементи едновременно. Просто изберете всички елементи и след това щракнете върху колоната " категории " до един от елементите.

Като свържете клавиатурата клавишна комбинация с цветна категория, можете да бързо присвоявате цветова категория към елемент, като имейл съобщение, като изберете елемента в папката "Входящи" или друг таблица изглед и след това натиснете клавишната комбинация. Можете също да използвате клавишната комбинация, за да присвоите на цветова категория на множество елементи едновременно.

 1. В лентата с инструменти на прозореца на основния Microsoft Office Outlook 2007 щракнете върху категоризиране Изображение на бутон .

 2. В дъното на менюто щракнете върху Всички категории.

 3. В списъка име на Поставете отметка в квадратчето за цветна категория.

 4. В списъка Клавишна комбинация изберете клавишна комбинация.

Не можете да възстановите списъка категории на шест по подразбиране от в рамките на Office Outlook 2007. Тези категории по подразбиране се предлага като контейнери за да можете да персонализирате, ако е необходимо.

Въпреки че не можете да възстановите категориите от шест по подразбиране в Outlook, можете отново да създадете списъка. Или можете да изпълните команда с помощта на командния ред ключ в диалоговия прозорец изпълнение за автоматично възстановяване на списъка с шест категории.

Създайте отново списъка в Outlook

Този основен набор от цветови категории е проектиран да се персонализира. Можете да преименувате категориите и да ги свързвате с различни цветове. Освен тези шест цветови категории е лесно да създавате нови цветови категории. По-долу са шест, цветовите категории по подразбиране в Outlook 2007.

Червена категория

Жълта категория

Синя категория

"Нагоре"

Зелена категория

Лилава категория

Свойствата, които можете да приложите към всяка една от категориите са цвят, името и клавишна комбинация. Ако промените цветна категория, която вече е присвоен на елементи, цветова категория се актуализира в тези елементи.

Забележка : Ако надстройвате от друга версия на Outlook, когато инсталирате Office Outlook 2007, първия път, когато отворите списъка с цветови категории шест, цветовите категории по подразбиране, се показват заедно с всички категории, които са били приложени към елементи в своята по-стара версия на Outlook.

Възстановяване на списъка с помощта на командния ред ключ

Има ключът за командния ред, който ще възстанови шест, по подразбиране категория цветове и имена в списъка категория. Научете повече за използването на ключове за командния ред.

Забележка : Изпълнява този командния ред ключ ще изтрие всички потребителски категории, които сте създали. Ако сте надстроили до Office Outlook 2007 от друга версия на Outlook, ще бъдат изтрити всички потребителски категории или категории от главния списък на категориите. Елементи все още ще запази името на категорията, но не цвят.

Първо проверете местоположението на outlook.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали Office Outlook 2007, outlook.exe се намира в c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ако не намерите outlook.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния му път.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Windows Vista   

   • Щракнете върху стартиране на Изображение на бутон , посочете Всички програми, щракнете върху принадлежностии след това щракнете върху изпълнение.

  • Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003   

   • Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.

 2. В диалоговия прозорец Изпълнение въведете кавички, после пълния път за outlook.exe и завършете с други кавички. Другата възможност е да щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.

 3. След затварящата кавичка въведете интервал и след това въведете ключ /cleancategories. Например ако използвате местоположението по подразбиране инсталацията, текста, който ще въвеждате ще изглежда така:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Щракнете върху OK.

  Забележка : 

  • Ключовете не са малки и главни букви. Например /CLEANCATEGORIES функции са същите като /cleancategories.

  • Не забравяйте да включите един интервал преди ключа.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×