Създаване и използване на шаблони за сайт

Създаване и използване на шаблони за сайт

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като сте персонализирали SharePoint вашия сайт, така че да съдържа библиотеки, списъци, изгледи, работни потоци, емблеми и други елементи, които се нуждаете за вашия бизнес, може да искате да създадете шаблон на този сайт за повторна употреба. Шаблон за сайт е като план за сайта. Създаване на шаблон на сайт ви позволява да заснемете вашите персонализации, така че те могат да бъдат приложени бързо към други SharePoint среди и дори да използвате шаблон като основа за бизнес решение. Потребителите могат да създават нови сайтове, базирани на шаблона, или можете да го ръка разстояние за допълнително развитие във Visual Studio.

Тази блоксхема показва процеса за създаване и използване на шаблони на сайтове в SharePoint Online.

Подробна информация за шаблоните за сайт

Преди да работите с шаблон за сайт, е полезно да разберете по-подробно какво представлява шаблонът за сайт, така че да можете да го използвате по-ефективно. Този раздел разглежда следното:

Вие вероятно сте запознати с шаблони за сайтове по подразбиране, като например екипен сайт, сайт за проекти и общности сайт. SharePoint шаблони за сайтове са предварително вградените дефиниции проектирана на дадена бизнес нужда. Можете да използвате тези шаблони, колкото са и да създадете свой собствен SharePoint сайт и след това да персонализирате сайта, колкото искате. За повече информация вижте използването на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint.

Освен тези шаблони за сайтове по подразбиране, можете да създадете собствени шаблони за сайт въз основа на сайт, който сте създали и персонализирали. Шаблонът за сайт е начин да пакетирате функциите и персонализациите на сайта, за да можете да ги добавите в галерията с решения. Персонализираните шаблони за сайт често се използват за разполагане на решения в други сайтове или за осигуряване на съгласуваност на сайта в рамките на вашата организация. Може например да имате стандартни правила за управление на проектите и затова да изисквате за всички нови проекти да се използва шаблон за персонализиран сайт за проект.

Шаблон за персонализиран сайт е мощна функция, която ви позволява да създадете решение и след това споделяне на този решение с вашите колеги, по-широк организация или външни организации. Можете също да пакетирате сайта във файл на пакет с уеб решения (.wsp) и я отворете в друга среда или приложение например Visual Studio и допълнително да я персонализирате там. Превръщането на вашия персонализиран сайт или бизнес решение в шаблон е изключително полезен и много мощен способност. След като започнете да пакетирате вашето решение като шаблон, започнете да реализират своята SharePoint като платформа за бизнес приложения. Шаблони за сайтове направи всички това е възможно.

Когато записвате SharePoint сайт като шаблон, който записвате цялостната рамка на сайта – своите списъци и библиотеки, изгледи и формуляри и работни потоци. Освен тези компоненти можете да включите съдържанието на сайта в шаблона. например, документи, съхранени в библиотеки с документи или данни в списъци. Това може да бъде полезно да се предостави примерна съдържание за потребителите, за да започнете с. Но имайте предвид, че включително съдържание също може да увеличи размера на вашия шаблон извън границата за шаблон на сайт за 50 МБ.

Повечето от функциите в даден сайт са включени и поддържани от шаблона. Има обаче някои функции, които не се поддържат.

 • Поддържани    Списъци, библиотеки, външни списъци, връзки към източници на данни, изгледи на списъци и изгледи на данни, персонализирани формуляри, работни потоци, типове съдържание, персонализирани действия, навигация, страници на сайта, страници образци и уеб шаблони.

 • Неподдържани    Персонализирани разрешения, изпълнявани екземпляри на работни потоци, хронология на версиите на елементи от списъци, задачи от работен поток, асоциирани с изпълнявани работни потоци, стойности на полета за хора и групи, стойности на полета за класификация, публикуване на сайтове и страници и "прикрепени" функции.

Когато създавате шаблон за сайт, информация за функциите на сайта и типовете съдържание също се записва. Когато използвате шаблон за сайт в друга колекция, тези функции, трябва да и активиран за шаблона за сайт за работа. Когато премествате между шаблони за сайтове от различни SharePoint версии могат да възникнат проблеми. Някои функции и типове съдържание може да не дори е налична в зависимост от код и конфигурация.

Забележка: Преместване на шаблони за сайтове между различни версии, например SharePoint 2010 да SharePoint 2013, не се поддържа. Преместване между SharePoint 2013 и SharePoint 2016 трябва да работи, въпреки че може да се наложи да проверите шаблона, за да се уверите, че е пълна.

Записването на сайт като шаблон е мощна функция, защото предлага много начини на употреба на персонализираните сайтове. Ето и преките ползи, които получавате от записването на даден сайт като шаблон:

 • Незабавно разполагане на решенията    Запис и активиране на шаблона в галерията с решения и даване на възможност на другите служители да създават нови сайтове от този шаблон. Те могат да го изберат и после да създадат от него нов сайт, който ще наследи компонентите на сайта, неговата структура, работни потоци и други. Накратко, просто запишете сайта като шаблон, активирайте го, и сте готови.

 • Преносимост    Освен да разположите потребителски решение във вашата среда, можете да изтеглите .wsp файл, го направя на пътя и го разположи в друга SharePoint среда. Всички от персонализиране на вашия сайт удобно се съхранява в един файл.

 • Разширяване    Като пакет с уеб решения можете да отворите вашия персонализиран сайт във Visual Studio, извършите допълнителни развитие персонализиране на шаблона и след това го разположи към SharePoint. Като резултат, разработването на сайтове могат да преминават през жизнения цикъл на решение (разработване на етап и поставяне в производството).

Като започнете да създавате персонализирани сайтове в SharePoint, ще откриете дори повече ползи от превръщането на сайта ви в решение, което може да се направи преносимо в рамките на организацията.

Работа с шаблони за сайт

Основните стъпки за работа с шаблони за сайт са следните:

Когато записвате шаблон за сайт, вие създавате файл на пакет с уеб решения (.wsp), който се съхранява в галерията с решения за по-нататъшно ползване. Записва се само текущият сайт, но не и подсайтовете под него.

 1. Отидете на сайта от най-горно ниво в колекцията ви от сайтове.

 2. Щракнете върху Настройки Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това върху Настройки на сайта.

 3. В раздел Действия за сайта щракнете върху Запис на сайт като шаблон.

  Забележка: Опцията за Записване като шаблон на сайт може да не е наличен във всички случаи. За повече информация вижте раздела отстраняване на проблеми с шаблон за персонализиран сайт по-долу.

 4. В полето Име на файл посочете името на файла, което ще използвате за файла на шаблона.

 5. Посочете име и описание за шаблона в полетата Име на шаблон и Описание на шаблон.

 6. За да включите съдържанието на сайта в шаблона за сайт, изберете квадратчето за отметка Включване на съдържанието. Ограничението е 50 МБ и не може да се променя.

  Важно:  Преди да създадете шаблон за сайт, който включва съдържание, проверете в списъка за хронология на работния поток за сайта. Ако в списъка има хиляди елементи, създаването на шаблона за сайт може да отнеме много време или може да надхвърлите ограничението от 50 МБ. В този случай е добра идея да промените асоциирането на работния поток така, че да използва нов списък за хронология на работния поток, и после да изтриете първоначалния списък за хронология на работния поток, преди да създадете шаблона за сайт.

 7. Щракнете върху OK, за да запишете шаблона.

  Ако всички компоненти на сайта са валидни, шаблонът се създава и ще видите съобщение, което гласи "Операцията завърши успешно".

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да се върнете към вашия сайт, щракнете върху OK.

  • За да отидете директно на шаблона за сайт, щракнете върху Галерия с решения.

Когато изтегляте вашия шаблон за сайт, вие създавате .wsp файл, който е преносим и лесен за използване в други колекции от сайтове.

 1. Отидете на сайта от най-горно ниво в колекцията ви от сайтове.

 2. Щракнете върху Настройки Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това върху Настройки на сайта.

 3. В раздела Галерии на Web Designer щракнете върху Решения.

 4. Ако е необходимо да активирате решението, изберете го и в групата Команди щракнете върху Активиране. След това на екрана за потвърждаване на активирането на решението в групата Команди щракнете върху Активирай.

 5. Щракнете върху името му в галерията с решения и щракнете върху Запиши.

 6. В диалоговия прозорец Запиши като отидете до местоположението, където искате да запишете решението, щракнете върху Запиши и след това щракнете върху Затвори.

Можете да качите .wsp файл в същата колекция от сайтове или различни колекции от сайтове в една и съща или различни SharePoint среди.

 1. Отидете на сайта от най-горно ниво в колекцията ви от сайтове.

 2. Щракнете върху Настройки Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това върху Настройки на сайта.

 3. В раздела Галерии на Web Designer щракнете върху Решения.

 4. В групата команди щракнете върху качване или Качване на решениеи след това в диалоговия прозорец Добави документ или Добави решение щракнете върху Преглед.

 5. В диалоговия прозорец Изберете файл за качване намерете файла, изберете го, щракнете върху Отвори и после върху OK.

 6. За да активирате решението, на екрана за потвърждаване на активирането на решението в групата Команди щракнете върху Активирай.

След като създадете шаблон за сайт и потвърдете е активиран, можете да създадете сайт на базата на шаблона.

Има няколко начина за създаване на нов сайт или подсайт. Можете да използвате SharePoint Designer или да създадете подсайт на от съществуващ сайт. Следвайте тези стъпки, за да създадете подсайт на проста в SharePoint с помощта на вашия сайт на записания шаблон:

Създаване на подсайт

 1. Щракнете върху Настройки Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това върху Настройки на сайта.

 2. Щракнете върху сайтове и работни области под Администриране на сайта.

  Сайтовете и работните секция на страницата Настройки на сайта
 3. Щракнете върху Създай в диалоговия прозорец на сайтове и работни области .

  В диалоговия прозорец Създаване на връзка на сайта в сайтовете и работните
 4. В диалоговия прозорец на Нов сайт на SharePoint въведете заглавие за страницата, Описаниеи URL име за потребители да използват за достъп до вашия сайт.

  Горната част на прозорец "създаване на сайт"
 5. Под избор на шаблон щракнете върху раздела по избор и щракнете върху записания шаблон.

  Последните половината от диалоговия прозорец Създаване на сайт
 6. Изберете Потребителски разрешения и опциите за навигация предпочитате.

 7. Когато сте готови, щракнете върху Създай.

Може да управлявате кога даден шаблон за сайт се показва в диалоговия прозорец Създаване или използването на неговите ресурси, като активирате и дезактивирате шаблоните за сайтове в галерията с решения.

 1. Отидете във вашата галерия с решения.

 2. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online , Настройки на сайтаи след това под секцията Галерии на Web Designer щракнете върху решения.

 3. Изберете шаблон за сайт и след това направете едно от следните неща:

  • Активиране    Прави шаблона за сайта достъпен за използване, когато потребителите създават нов сайт с диалоговия прозорец "Създаване".

  • Дезактивиране    Премахва шаблона за сайт от диалоговия прозорец Създаване. Един дезактивиран шаблон за сайт не е достъпен за създаване на сайтове и може да бъде изтрит.

  • Изтриване    Премахва шаблона за сайт от галерията с решения, но се премества в кошчето за около 90 дни по подразбиране преди да се изпразни кошчето. Това е полезно, ако по-късно решите да го възстановите. Ако трябва да изтриете шаблон за сайт, трябва да първо да го изключите.

   Забележки: 

   • Важно е да се следи ръстът на тази галерия с решения. На всеки запис е присвоен коефициент на използване на ресурсите. Решенията може да консумират ресурси и по тази причина може да бъдат временно забранени, ако използването на ресурси надхвърля определена квота.

   • Ако качите шаблон за сайт в съществуваща галерия, а оригиналният шаблон в момента е дезактивиран, може потенциално да замените оригинала. За да избегнете това, не забравяйте да зададете уникално име за шаблона за сайт, който качвате. Няма обаче да може да активирате двете решения едновременно и трябва да дезактивирате оригинала, ако искате да използвате новия качен шаблон за сайт за създаване на сайт.

Отстраняване на неизправности на шаблон за персонализиран сайт

Секциите по-долу може да ви помогнат да отстранявате проблеми, когато работите с шаблон за персонализиран сайт.

Следните раздели описват често срещаните проблеми, които може да срещнете при работа с шаблони за сайтове, и техните препоръчителни решения.

Забележка: Опцията Запиши сайта като шаблон не е налична в SharePoint Online или с SharePoint Server 2013.

Шаблонът за сайт се основава на тип сайт, който не е наличен в текущия бизнес план

Зависи от наличността на шаблоните за сайтове функции, създадени от вашия администратор, независимо дали работите със сайтове или колекции от сайтове и какво план, който има за Office 365 или SharePoint Server. Следващата таблица обобщава наличността на тип сайт между различните планове. За повече информация за шаблони вижте използване на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint Online.

Категория

Тип на сайт

Колекция от сайтове

Сайт

Office 365 за малки фирми

Office 365 за средни или големи фирми

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Сътрудничество

Екип

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Сътрудничество

Блог

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Сътрудничество

Проект

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Сътрудничество

Общност

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Enterprise

Център за документи

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Enterprise

Център за записи

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Enterprise

Център за бизнес разузнаване

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Enterprise

Корпоративен център за търсене

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Enterprise

Основен център за търсене

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Да

Да

Публикуване

Сайт за публикуване

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Да

Публикуване

Сайт за публикуване с работен поток

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Да

Публикуване

Корпоративен Wiki сайт

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Да

Шаблонът за сайт е създаден в предишна версия на SharePoint или на различен език

Преместване на шаблони за сайтове между различни версии, например от SharePoint 2010 в SharePoint 2013, или между различни езици не се поддържа.

Недостъпни функции не позволяват създаването на сайта

Получавате съобщение за грешка, което гласи, че определени функции не са инсталирани, активирани или лицензирани.

Екранна снимка на съобщение за грешка, показващо грешка, която може да получите, ако недостъпни функции не позволяват създаването на сайт в SharePoint Online.

Когато шаблонът за сайт е създаден, всички функции на сайта са записани с шаблона, независимо дали те са били активирани, или не. Обаче една или повече от тези функции на сайта не са активирани или налични в текущата колекция от сайтове. Тази ситуация може да възникне, когато местите шаблони за сайтове между различни планове на Office 365 или между локален SharePoint Server и SharePoint Online.

За да ви помогне да разрешите ситуацията, съобщението за грешка обикновено съдържа описание на функцията и GUID. Ако тази функция е налична в текущата колекция от сайтове, можете да я активирате. Ако тази функция не е налична в текущата колекция от сайтове, не можете да използвате шаблона за сайт за създаване на сайт.

За списък на функции на SharePoint и GUID, вижте Sharepoint 2013: GUID на съществуващи функции. За списък на описания на услугите на базата на плана на Office 365 вижте Описание на услугата SharePoint Online.

Шаблонът за сайт не може да бъде създаден или не работи правилно

Причина може да бъде един или повече от следните проблеми:

 • Проверете дали някакви списъци или библиотеки не надвишават прага за списъчен изглед от 5000 елемента, тъй като това може да блокира създаването на шаблон за сайт.

 • Сайтът може да използва твърде много ресурси и следователно шаблонът за сайта надхвърля ограничението от 50 МБ. Можете да видите колко ресурси се използват в галерията с решения, където е създаден шаблонът за сайта. Можете да успеете да намалите ресурсите за сайта и след това да запишете шаблона за сайт отново.

 • Ако записвате съдържание с шаблона за сайт, може да се наложи да изчистите квадратчето Включвай съдържание . Въпреки че можете да увеличите ограничението за шаблон за сайт в SharePoint Server локалното разполагане с помощта на PowerShell команда, тази команда не е налична в SharePoint online. Бъдете внимателни увеличаване на размера на шаблон за сайт в SharePoint Server локалното разполагане и го преместите в SharePoint online, тъй като може да се предотврати използването му. За повече информация относно използването на шаблони за сайтове на SharePoint Server вижте записване, изтегляне и качване на сайт на SharePoint като шаблон.

 • Има проблеми при показването на данни от списък, който включва колона за справка. За повече информация вижте генерирани от шаблон за списък не показва данни от списъка с правилния търсене в SharePoint Online.

Командата за запис на сайт като шаблон не е налична

Командата Запис на сайт като шаблон не се поддържа и може да предизвика проблеми в сайтове, които използват инфраструктурата за публикуване на SharePoint Server. Ако във вашия сайт е разрешена инфраструктурата за публикуване, не можете да използвате функцията за шаблон от сайт.

За повече информация вижте Разрешаване на функции за публикуване и За шаблоните за сайтове с възможности за публикуване.

След надстройването от SharePoint Online 2010 има проблеми с шаблони за сайтове

Ако имате шаблони за персонализирани сайтове, които искате да продължите да използвате, след като вашият абонамент се надстрои до SharePoint Online 2013, трябва да ги създадете повторно, преди да надстроите своята колекция от сайтове. В противен случай всичките нови шаблони за сайтове няма да работят след надстройката. За да създадете отново шаблона за сайт, създайте нов подсайт въз основа на работата в 2013, персонализирайте го отново да съвпада с шаблона, с който сте разполагали, и след това запишете персонализирания подсайт като шаблон.

За стъпките, за да създадете отново вашия потребителски шаблони на сайтове в SharePoint Online 2013 вижте надстройване на шаблони на сайтове.

Понякога може да се наложи да се задълбочите, за да откриете даден проблем с шаблон за сайт. Например може да сте наследили шаблона за сайт и да не знаете как е бил създаден и какво съдържа.

В скрит вид .wsp файлът е кабинетен файл (CAB), т.е. файл, който съдържа други файлове. Този cab файл съдържа сборен файл (манифест), който дефинира елементи във вашия сайт. Ако сте любопитни за съдържанието, направете следното:

 1. Копирайте файла .wsp.

 2. Преименувайте разширението на файла от .wsp на .cab.

 3. Щракнете двукратно върху файла, изберете всички показани файлове, щракнете с десния бутон върху селекцията, щракнете върху Извличане, намерете папка в диалоговия прозорец Избор на местоназначение и след това щракнете върху Извличане.

Сега можете да видите Manifest.xml, папките, цитирани в Manifest.xml, както и всички елементи, схеми, ресурси и включени файлове, необходими за възстановяване на сайта. Ако сте избрали да се включи съдържанието на сайта, когато сте създали шаблона за сайта, също така можете да видите съдържанието, например файлове на библиотека с документи.

Екранна снимка на Windows Explorer, която показва разархивиран WSP файл.

Важно:  Не разархивирайте .cab файла и не променяйте сборния файл или съдържанието на .wsp файл. Създаването на сайтове от пакети, редактирани на това ниво, може да доведе до нестабилност на сайтовете, създадени след това с помощта на този шаблон. Обаче .wsp файловете могат да бъдат безопасно отваряни и редактирани в Microsoft Visual Studio, за да може шаблонът да бъде персонализиран допълнително.

Забележка: Пакетът с уеб решения, който създавате в даден шаблон за сайт, е потребителско решение с частично доверие, което има същия декларативен формат като решение с пълно доверие на SharePoint. То обаче не поддържа пълния набор от типове елементи на функции, който се поддържа от решения с пълно доверие.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×