Създаване или промяна на изглед

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да използвате изгледи, за да видите елементите в списъка или библиотеката, които са най-важни за вас, или най-добре отговарят на вашата цел. Например може да създадете изгледи на последно създадените файлове, на елементите от списъка, които се прилагат в даден отдел, както и на файловете, създадени от един човек. След като създадете изглед, той е винаги наличен, когато гледате списъка или библиотеката.

В тази статия

Общ преглед

Типове изгледи

Създаване на изглед

Работа с мобилни изгледи

Добавяне на колони

Промяна на настройките за колона

Изтриване на колона

Избиране на друг изглед или промяна на изглед

Общ преглед

Всеки списък или библиотека има поне един изглед, базиран на типа и настройките, които се прилагат. Някои списъци и библиотеки имат други вградени изгледи и може да създадете персонализирани изгледи. Например списъкът със задачите има няколко изгледа като задачите с краен срок днес, възложените на вас задачи, всички задачи и т. н.

Изгледи в менюто ''Изглед''

Може да създадете лични и публични изгледи. Личният изглед е наличен само на вас, когато гледате списъка или библиотеката. Публичният изглед е наличен, когато някой гледа списък или библиотека. За да създадете публичен изглед, трябва да имате разрешение за промяна на проектирането на списъка или библиотеката. Може да направите публичен изгледа по подразбиране за списъка или библиотеката.

Освен това, когато вие или някой друг проектира сайт, можете да свържете към различни изгледи, или можете да проектирате страници с уеб части, които правят използването на различните изгледи.

За да направите списъците или библиотеките по-универсални, може да добавите допълнителни колони. Може да създадете множество изгледи, които показват или скриват колоните според целта на изгледа. Например хората може да искат да видят само файловете, които се отнасят за техния отдел, или файлове, сортирани по номер на проекта.

Ако списъкът или библиотеката ви е голям или сложен – например групата ви работи върху много проекти или много групи работят върху един проект – изгледите може да помогнат на участниците да видят данните, които са най-важни за тяхната ситуация.

Може да изберете броя на елементите, които да се показват по едно и също време във всеки изглед. Например хората може да преглеждат списък в множества от 25 или 100 елементи от списъка на страница според техните предпочитания и скоростта на връзката им.

Изгледите може да помогнат при управлението на изгледа на списъците и библиотеките ви на мобилни устройства. Някои устройства може да ограничат броя на знаците, показвани на колона.

Изгледите предоставят няколко начина, с които списъците или библиотеките ви да станат по-ефективни. Ето няколко начина, по които може да използвате изгледи:

 • Филтриране според набор от критерии, например име на отдел или човек.

 • Сортиране в определен ред, например за да се покажат най-скоро променяните файлове.

 • Скриване или показване на колони, например за да се види по-фокусиран изглед.

 • Групиране на информацията, която е базирана на списъчни данни, например групирани по отдел.

 • Показване на междинните резултати на колоните, например броя на документите за договори.

 • Разглеждане на календарния изглед на списъка, който има начални и крайни дати.

 • Изглед на списъка в програмата за базата данни, която разрешава анализ на данни.

 • Разглеждане на всички елементи на едно и също ниво в неструктуриран изглед без папки.

Най-горе на страницата

Типове на изгледите

Когато създавате изглед по избор в Windows SharePoint Services 3.0, започвате въз основа на типа на изгледа, което определя как се показват елементите от изгледа. Например може да показвате елементи от списък в линеен списък, подобно на редовете на хартия или да показвате по-нагледно информацията, например показване на дати в месечен календар. Може и да базирате новия изглед на съществуващия, което спестява време, ако искате да използвате съществуващия изглед като начална точка.

 • Стандартен     Този изглед показва елементите от списъка или файловете като обикновен списък на уеб страница. Стандартният изглед е по подразбиране за повечето типове списъци и библиотеки и може да го персонализирате по няколко различни начина.

 • Календар    Този изглед показва елементите на календара ви във визуален формат, подобен на календар за бюро или стена. Може да приложите дневен, седмичен или месечен изглед в този формат. Например може да създадете календар, за да се проследявате крайните срокове на екипа за проект или почивните дни в организацията ви.

  Избрани седмичен изглед в календар

  1. Календарите имат различни изгледи.

  2. Целодневните събития се показват в горната част на календара по дата; другите събития се показва според датата и часа.

 • Лист с данни    Този изглед предоставя данни във формат, който може да редактирате, например таблица в база данни или електронна таблица с данни. Изгледът на листа с данни изисква контрол или програма, съвместима с Windows SharePoint Services, например поддръжка за Office Access 2007 иActiveX контрола.

 • Гант    Този изглед предоставя визуален изглед на данните с ленти за проследяване на прогреса, ако вашите данни се базират върху времеви интервал. Изгледът на Гант може да ви помогне да управлявате проекти и да видите бърз общ преглед на данните. Може да използвате този изглед, за да видите задачите, които се припокриват, както и да онагледите целия прогрес.

  Част от списък в изглед на Гант

Забележка: Други типове изгледи може също да са налични във вашия списък или библиотека.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед

Когато разглеждате списък или библиотека, временно може да сортирате или филтрирате файловете, като посочите името на колоната и след това щракнете върху стрелката до името. Това е полезно, ако се налага от време на време да виждате файловете по определен начин, но трябва да повторите стъпките при следващото разглеждане на списъка или библиотеката.

Сортиране на елементи в списък или библиотека

Ако очаквате да видите информация по определен начин често, можете да създадете изглед. Можете да използвате този изглед всеки път, когато работите със списъка или библиотеката. Когато създавате изглед, той се добавя към менюто изглед Меню ''Изглед'' на списък или библиотека. Менюто изглед групира изгледите в раздели, включително изглед по подразбиране, лични изгледи, допълнителни публични изгледи, изгледи, свързани с одобрение на съдържание (например одобрение/отхвърляне) в допълнение към командите за модифициране и създаване на изгледи.

Преди да започнете

Преди да създадете изглед, може да искате да добавите повече колони, за да разрешите повече гъвкавост за сортиране, групиране и филтриране. За повече информация относно създаването на колони вижте Добавяне на колони в тази статия.

Ако създавате изглед за мобилно устройство, трябва да имате предвид границите на вашата група мобилни устройства. За помощ за определяне на тези ограничения вижте работа с мобилни изгледи по-нататък в тази статия.

Създаване на изглед

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. В менюто изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Създаване на изглед.

 3. Под Избор на формат на изглед щракнете върху типа на изгледа, който искате да създадете. За повечето ситуации в библиотеките може да щракнете върху Стандартен изглед, но може да изберете други изгледи за конкретни ситуации.

 4. В полето Име на изглед въведете име за изгледа, като например сортирани по фамилно име.

 5. Ако искате да направите това изглед по подразбиране, поставете отметка в квадратчето направи този изглед по подразбиране .

  Можете да направите това изглед по подразбиране само ако е публичен изглед и ако имате разрешение за промяна на дизайна на списък.

 6. В раздела Публика, под Изглед на публика изберете дали желаете да създадете личен изглед, който само вие ще можете да използвате, или публичен изглед, който другите да могат да използват.

 7. В секцията Колони можете да покажете или скриете колони, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

 8. В раздела Сортиране изберете дали и как искате да се сортира информацията. Може да използвате колоните за сортиране, например първо по автор и след това по име на файла за всеки автор.

 9. В раздела Филтриране изберете дали и как искате да филтрирате файловете. Филтрираният изглед показва по-малка селекцията, например елементи, създадени от определен отдел или със състояние "Одобрени".

 10. В раздела Групиране по можете да групирате елементи с една и съща стойност в техния раздел, като например разгъващ се раздел за документи от определен автор.

 11. В раздела Суми можете да преброите елементите в колона, като например общия брой на проблемите. В някои случаи можете да обобщите или извлечете допълнителна информация, като например средни суми.

 12. В секцията Стил изберете желания стил за изгледа, като например оцветен списък, в който редовете са оцветени през един.

 13. Ако списъкът или библиотеката ви съдържа папки, може да създадете изглед без папки – това се нарича неструктуриран изглед. За да видите всички елементи от файлове на едно и също ниво, щракнете върху Покажи всички елементи без папки.

 14. Ако списъкът или библиотеката ви са големи, може да ограничите броя на файловете, които да се виждат в списъка или библиотеката, както и броя на файловете, които да се виждат на една страница. В раздела Максимален брой елементи изберете желаните опции.

 15. Ако смятате да разглеждате списъка или библиотеката на мобилно устройство, изберете желаните опции в раздела Мобилен.

 16. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Работа с мобилни изгледи

В Windows SharePoint Services 3.0 може да видите и дори да актуализирате някои списъци и библиотеки от мобилно устройство, например ръчен компютър (PDA) или мобилен телефон.

Дължината и размерът на някои част на списъка или библиотеката се ограничават върху мобилни устройства поради ширината на екрана и евентуални проблеми при изпълнението. Може да създадете изгледи за мобилното ви устройство, което се основава върху тези лимити.

Някои типове списъци, например дъски за обсъждания, не са налични в мобилни изгледи. Някои типове колони също не са налични в мобилни изгледи, включително Валута, Да/не и Човек или група. Ако се достигне лимитът, съдържанието, което не се показва, е означено с елипса (…) в мобилния изглед.

Ако хората във вашата група разглеждат списъци или библиотеки на два типа мобилни устройства, трябва да имате предвид ограниченията на мобилния списък, когато проектирате мобилен изглед.

Ограниченията за изгледите на списъци и библиотеки на следните устройства са следните:

Елемент

Максимален брой

Знаци в уеб заглавието на списъка или библиотеката

20

Знаци в името на списък или библиотека

20

Брой на мобилни изгледи

10

Брой на елементите, които се показват в изглед

100

Знаци в заглавие на елемент от списък

20

Знаци в име на колона

20

Тип на едноредово текстово поле

256

Тип на многоредово текстово поле

256

Всеки избор в типа на полето за избора

10

Брой на опциите в типа на полето за избора

10

Знаци във всеки елемент в полето за справка

20

Брой на опциите в списъка за справки

20

Знаци в хипервръзка или поле за картина

20

Знаци в име на прикачен файл

20

Брой на прикачените файлове (към елементи от списъци), които се показват

3

Знаци в изчисляемо поле

20


Най-горе на страницата

Добавяне на колони

Колоните помагат на вашата група категоризира и проследява информация, например отдел име и номер на проект. Имате няколко опции за типа колона, която създавате, включващи един ред от текст, падащ списък с опции, число, което се изчислява от други колони или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Забележка: Следната процедура започва от страницата на списъка или библиотеката, към която искате да добавите към колоната. Ако списъкът или библиотеката не са още отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране". Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Създаване на колона.

 2. В раздела Име и тип въведете желаното име в полето Име на колона.

 3. Под Типът информация в тази колона е изберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната.

 4. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

 5. В зависимост от типа на колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки на колона може да се появяват още опции. Изберете допълнителните настройки, които искате.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, щракнете върху Добавяне към изгледа по подразбиране.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Промяна настройките за колона

Може да промените настройките за колона, например името на колоната. Според типа на колоната и типа на списъка може да направите допълнителни промени. Например може да промените типа на данните, които съдържат някои колони или да ограничите броя на знаците, които съдържат. Когато промените настройките, проверете дали съществуващите данни отговарят на новите настройки, които прилагате.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. Направете едно от следните неща:

   • В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списък или настройки на опцията, която искате.

   • На сайта на блога под Връзки с администратора щракнете върху Управление на публикации, за да се покаже списъкът с публикациите. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък.

 2. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да промените.

 3. Променете настройките, които искате, и след това щракнете върху ОК.

Забележка: Може да укажете колоната да бъде индексирана, което прави по-бързо превключването между изгледи на списъците или библиотеките, които обхващат множество папки. За да видите настройките за списък или библиотека, щракнете върху Индексирани колони. Изберете колоните, които искате да индексирате и след това щракнете върху Напред.

Най-горе на страницата

Изтриване на колона

Важно: С тази процедура се изтрива колоната и данните в нея.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. Направете едно от следните неща:

   • В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списък или настройки на опцията, която искате.

   • На сайта на блога под Връзки с администратора щракнете върху Управление на публикации, за да се покаже списъкът с публикациите. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък.

 2. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да изтриете.

 3. Щракнете върху Изтриване.

  Може би ще трябва да превъртите към долната част на страницата, за да видите бутона Изтриване.

 4. Когато се появи подканващо предупреждение и ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната, щракнете върху ОК.

Забележка: Списъците и библиотеките съдържат определени задължителни колони, които не може да се изтриват, например колоната Заглавие или Име. Ако колоната не може да се изтрие, бутонът Изтриване не е наличен. Ако не може да изтриете колона, но не искате колоната да се показва в изгледа, може да я скриете. Връзки към повече информация за скриване на колони може да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Избор на друг изглед или промяна на изглед

Достъпните изгледи зависят от настройките за вашия списък или библиотека, както и дали някой е създал допълнителни изгледи. Много списъци и библиотеки може да имат повече от един изглед по подразбиране. Например списъкът със задачите има изгледи за задачите, които са ви възложени и за задачите с днешен краен срок.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете друг изглед, в менюто изглед Меню ''Изглед'' , щракнете върху изгледа, който искате.

  • За да промените изгледа, щракнете върху менюто Изглед и след това изберете Промяна на този изглед.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×