Създаване или изтриване на поле за RTF текст

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да съхранявате богати, форматиран текст в база данни на Access с помощта на дълъг текст (наричана също известие) поле и настройка на полето TextFormat свойството за RTF текст. Например можете да направите текста получер или подчертан, приложите различни шрифтове за отделни думи или знаци и промяна на цветовете на текста. Можете да приложите форматиране към целия документ или част от съдържанието на полето, когато полето се показва в лист с данни и чрез редактиране на поле чрез обвързана контрола във формуляр или отчет.

В тази статия

Какво представлява RTF текст?

Създаване на RTF текстово поле

Промяна на поле за RTF текст

Промяна на поле RTF в обикновен текст

Изчистване на свойството само добавяне

Разрешаване на RTF форматиране за контроли на формуляри и отчети

Какво представлява RTF текст?

RTF текст е текст, който е форматиран с общи опции за форматиране, като например получер или курсив, които са недостъпни с обикновен текст. Форматиране на вашите данни с помощта на често срещани инструменти за форматиране, като например лентата и минилентата с инструменти. Зад кулисите Access прилага хипертекст Markup Language (HTML) форматиране код към вашите данни. Access използва HTML, защото тя осигурява по-голяма степен на съвместимост с RTF текст полета, съхранени в списъци на SharePoint.

Добавяне на приложение

Access съхранява RTF текст с помощта на дълъг тип данни, който е единственият тип данни, който има вградена поддръжка за RTF текст. Създаване на поле за съхраняване на RTF текст, създаване на дълго текстово поле и след това задайте това поле TextFormat свойство на RTF текст. Два възможни стойности са:

 • RTF текст    Позволява на RTF текст и се записва и се разглежда като богати HTML маркиране.

 • Обикновен текст    Позволява на обикновен текст и се разглежда като обикновен текст.

Можете да зададете свойството TextFormat за дълго текстово поле в таблица в Изглед на лист с данни и Изглед за проектиране. След като съхраните RTF текст в дълго текстово поле, можете да го покажете във формуляр или отчет, като използвате контрола текстово поле. Контролата на текстовото поле има TextFormat свойство, което наследява първоначалната си стойност от свойството TextFormat на дълго текстово поле. Въпреки това можете да промените TextFormat свойството на контролата на текстовото поле.

Следващата таблица показва поддържаните RTF текст опции за форматиране:

Икона

Опция

Описание

Изображение на бутон

Име на шрифт

Избира различен шрифт.

Изображение на бутон

Размер на шрифта

Избира размер на шрифта.

Изображение на бутон

Получер

Прави избрания текст получер. Ако текстът е вече получер, премахва получер.

Изображение на бутон

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако текстът е вече курсив, премахва курсив.

Изображение на бутон

Подчертан

Прави текста, подчертан. Ако вече подчертания текст, премахва подчертаване.

Изображение на бутон

Подравняване отляво

Подравнява текста срещу лявото поле.

Изображение на бутон

Центриране

Центрове за текста в полето.

Изображение на бутон

Подравняване отдясно

Подравнява текста срещу дясното поле.

Изображение на бутон

Номериране

Започва да номерира абзаците. Числото се показва преди всеки абзац.

Изображение на бутона за водещи символи

Водещи символи

Започва поставянето на водещ символ преди всеки абзац.

Изображение на бутон

Цвят на шрифта

Избира преден план цвят на шрифта.

Изображение на бутон

Цвят на осветяване на текста

Прави текста като маркиран с маркер.

Изображение на бутон

Намаляване на отстъпа

Намалява отстъпа на абзац.

Изображение на бутон

Увеличаване на отстъпа

Увеличаване на отстъпа на абзац.

Отляво надясно '' изображение

Отляво надясно

Запълвания контрола от ляво надясно.

В лентата на Outlook

Отдясно наляво

Запълвания контрола отдясно наляво.

Най-горе на страницата

Създаване на RTF текстово поле

Можете да създадете RTF поле в Изглед на лист с данни на таблица или Изглед за проектиране.

В Изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата в Изглед на лист с данни.

 2. Изберете щракнете върху Добавии след това изберете Дълъг текст от списъка.

 3. Щракнете двукратно върху заглавката на полето и въведете смислено име за новото поле.

 4. Запишете промените.

В изглед за проектиране

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В мрежата за проектиране на таблица Намерете първия празен ред. След това в колоната Име на полето, въведете име на поле.

 3. В колоната Тип на данните изберете Дълъг текст.

 4. Под Свойства на полето изберете раздела Общи.

 5. Щракнете в полето Формат на текст и изберете RTF текст.

 6. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Промяна на поле за RTF текст

 1. Отворете таблицата, съдържаща полето в Изглед за проектиране.

 2. В мрежата за проектиране на таблица щракнете върху полето дълъг текст, които искате да промените на RTF текст.

 3. Под Свойства на полето изберете раздела Общи.

 4. Щракнете върху полето Текстов формат и изберете RTF текст.

 5. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Промяна на поле RTF в обикновен текст

Важно    Когато промените поле от RTF текст в обикновен текст, Access ви подканва с предупреждение, че всички форматирания, ще бъдат премахнати. След като сте приложили промяната в обикновен текст и таблицата е записан, не можете да отмените промяната.

 1. Отворете таблицата, съдържаща полето в Изглед за проектиране.

 2. В мрежата за проектиране на таблица щракнете върху полето дълъг текст, които искате да промените на RTF текст.

 3. Под Свойства на полето изберете раздела Общи.

 4. Щракнете в полето TextFormat и изберете обикновен текст.

 5. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Изчистване на свойството само добавяне

За да разрешите RTF форматиране за поле, уверете се, че е забранено, свойството Само добавяне за полето. В противен случай Access скрива текста в полето всеки път, когато поставите курсора в това поле, или в някой формуляр или отчет, контроли, обвързана с това поле.

За да забраните свойството само добавяне

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. Изберете полето дълъг текст, които искате да промените и в долната част на конструктора на таблица, в раздела Общи , превъртете надолу до свойството Само добавяне .

 3. Щракнете върху полето до свойството и изберете " не" от списъка.

 4. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Разрешаване на RTF форматиране за контроли на формуляри и отчети

Ако използвате командите в раздела Създаване , за да създадете формуляр или отчет и сте разрешили редактиране на RTF текст за базовите дълго текстово поле, получената контрола текстово поле наследява текст свойството Формат за дълго текстово поле. Ако имате данни в полето дълъг текст на вашата таблица, тези данни се появява в текста контрола във вашия формуляр или отчет. Въпреки това Access не разрешаване на RTF текст редактиране когато ръчно добавяте контрола на формуляр или отчет, дори ако впоследствие обвържете контролата дълго текстово поле с форматиране на RTF текст.

 1. Отворете формуляра в Изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Текстово поле.

 3. В празна област на вашия формуляр щракнете и плъзнете мишката, за да начертаете контролата.

 4. Щракнете върху текст на контролата за нова, с десния бутон върху областта за текст на контролата (не етикета) и след това щракнете върху свойства.

 5. В списъка със свойствата за ново контролата щракнете върху раздела всички .

 6. Щракнете върху полето на свойството Източник за контролата и изберете вашия дълго текстово поле от списъка.

  По подразбиране списъкът показва полета в таблицата, която е обвързана с вашия формуляр. Ако вашето поле за дълъг текст се намира в друга таблица, използвайте този израз синтаксис, за да обвържете контролата: = [име на таблица]! [ името на полето]. Използвайте скоби и удивителен знак точно както е показано. Въведете името на таблицата в първата част от израза, името на вашия дълго текстово поле във втората част. Например, ако имате таблица с име бележки с дълго текстово поле с име поздравления, ще въведете този низ в полето на свойството Източник за контролата : =[Notes]![Compliments]

 7. В списъка със свойства с всички избран раздел все още, намерете и изберете полето на свойството на Текстов формат и след това изберете RTF текст от списъка.

 8. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×