Съвместна работа в облака с помощта на екранен четец в PowerPoint

Съвместна работа в облака с помощта на екранен четец в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

В PowerPoint 2016 можете да използвате клавиатурата и разказвача, вградения екранен четец на Windows, за да споделите презентацията си и да си сътрудничите с други хора. Можете също да направите копия на вашите презентации и да ги споделяте чрез имейл в различни формати, като напр. PDF файл.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на PowerPoint и влизане

За да споделите презентация, трябва да влезете в своя акаунт в Microsoft в PowerPoint 2016, за да можете да запишете вашия файл в OneDrive.

 1. За да отворите бързо PowerPoint 2016, натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете "powerpoint 2016" и натиснете Enter.

 2. За да започнете празна презентация, натиснете Enter. В разказвача ще чуете: "Изглед на редактиране в PowerPoint". В JAWS ще чуете: "Презентация 1 готова".

 3. За да влезете, в изгледа на редактиране на PowerPoint натиснете Alt+F. В разказвача ще чуете: "Меню Файл". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Файл". След това натиснете D. В разказвача ще чуете: "Избран. Елемент на раздел "Акаунт". В JAWS ще чуете: "Раздел "Акаунт".

  Съвет : Когато сте в менюто Файл, можете да изследвате и намирате командите на менютата, свързани с Акаунт, Запиши, Споделяне или Експортиране на, като използвате Tab, за да се придвижвате между опциите, или клавишите със стрелки, за да се придвижвате в менютата. Опциите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. Натиснете S. В разказвача ще чуете: "Прозорец Акаунти". Въведете своя имейл адрес или телефонен номер". В JAWS ще чуете: "Акаунти. Изисква се да въведете своя имейл адрес или телефонен номер".

 5. Въведете имейла си или телефонния си номер, натиснете Enter, след което натиснете клавиша Tab. В разказвача ще чуете: "Парола, редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Парола, редактиране. Въведете текст".

 6. Въведете паролата си и натиснете Enter.

  Забележка : Ако използвате акаунт от вашата организация, възможно е стъпките за влизане да са малко по-различни. Може например да се наложи да използвате ПИН или смарт карта.

  Съвет : Ако не сте излезли от PowerPoint 2016 последния път, когато сте използвали приложението, то ще се отвори без нужда да въвеждате данните си.

Записване и споделяне на презентация с помощта на OneDrive

Записвайте презентациите си на PowerPoint 2016 в OneDrive, за да можете да ги споделяте с други хора. Като записвате презентациите си в OneDrive, също така имате достъп до тях от всяко от устройствата си. Можете лесно да запишете както по-стари, така и по-нови презентации в OneDrive.

След като дадена презентация бъде записана в OneDrive, сте готови да я споделите с други хора.

Записване на презентация в OneDrive

 1. За да запишете презентацията, натиснете Alt+F, а след това A. В разказвача ще чуете: "Избран. "Елемент на раздела "Запиши като". В JAWS ще чуете: "Раздел "Запиши като".

 2. За да изберете местоположението за записване, натиснете Tab. Фокусът отива в списъка на възможните местоположения за съхранение.

 3. За да изберете папка в OneDrive, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете името на папката, която искате.

 4. За да промените името на файла, преди да го запишете в OneDrive, натискайте Tab, докато не чуете: "Въведете име на файл тук". Въведете име.

 5. За да запишете, натиснете Enter. Презентацията се записва в OneDrive с разширение на файла .pptx.

Споделяне на презентация в OneDrive

 1. В PowerPoint, за да споделите презентация с други хора чрез OneDrive, натиснете Alt+Y и след това U. Чувате: "Въведете имена или имейл адреси".

 2. Въведете имейл адреса на човека, когото искате да поканите. Ако вече сте записали информацията за връзка за този човек, можете просто да въведете име. След това натиснете клавиша Tab.

 3. По подразбиране поканените хора могат да редактират вашата презентация. Ако искате да могат само да преглеждат презентацията, натиснете Tab. В разказвача ще чуете: "Може да редактира". В JAWS ще чуете: "Разгъващ се списък. "Може да редактира". Натиснете клавиша със стрелка надолу двукратно. Ще чуете: "Може да преглежда". След това натиснете Enter.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете Enter, за да споделите презентацията.

Споделяне на вашата презентация на PowerPoint 2016 с други хора

С PowerPoint 2016 лесно можете да изпратите по имейл копие на презентацията си.

 1. За да споделите копие на презентацията с други хора, натиснете Alt+F а след това H. В разказвача чувате: "Избран. Елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Раздел "Споделяне".

 2. За да споделите презентацията по имейл, натиснете E. В разказвача чувате: "Избран. "Елемент на раздел "Имейл". В JAWS ще чуете: "Споделяне. Раздел "Имейл".

 3. Изберете как искате да споделите презентацията:

  • За да споделите презентацията като .pptx файл, натиснете A.

  • За да споделите презентацията като .pdf файл, натиснете F.

  • За да споделите презентацията като .xps файл, натиснете X.

  Съвет : Вместо да изпращате по имейл копие на вашата презентация, можете да изпратите връзка за споделяне. По този начин другите могат да виждат последните промени в презентацията, без да трябва да се безпокоите за ограниченията за размер на прикачения към имейл файл. За да изпратите връзка за споделяне, натиснете L.

 4. PowerPoint 2016 отваря ново съобщение в приложението ви за имейл, като презентацията е прикачена. За да научите как да изпратите имейл съобщение с помощта на екранен четец, вижте Използване на екранен четец за писане и изпращане на ново имейл съобщение в "Поща" за Windows 10.

Записване на презентации на PowerPoint като PDF файлове

Понякога искате да споделите презентация с хора, които нямат PowerPoint 2016, а в същото време искате да запазите съдържанието и форматирането непокътнати. За да направите това, можете да използвате PowerPoint 2016, за да запишете своите презентации като PDF файл.

 1. За да експортирате презентация, натиснете Alt+F, а след това E. В разказвача чувате: "Избран. Елемент на раздел "Експортиране". В JAWS ще чуете: "Раздел "Експортиране".

 2. За да запишете презентацията като PDF файл, натиснете P и след това A. Чувате: "Диалогов прозорец."Публикуване като PDF или XPS".

 3. Въведете име на файл.

 4. За да изберете папка, в която да запишете файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете име на папка, например: "Бърз достъп", "OneDrive" или "Този компютър". Натискайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате папките, и стрелка надясно, за да видите подпапките. Докато преглеждате, чувате имената на папките.

 5. Когато стигнете до желаното местоположение, натиснете Enter и след това натиснете Tab.

 6. За да промените размера на PDF файла, направете някое от следните неща:

  • За да запишете като Стандартен за по-високо качество, натискайте Tab, докато не чуете в разказвача: "Избран. Стандартен. Публикуване онлайн и отпечатване", или в JAWS: "Стандартен".

  • За да запишете като Минимален размер, за да намалите размера на файла, след като чуете в разказвача "Избран. Стандартен" или в JAWS "Стандартен", натиснете стрелка надолу. В разказвача ще чуете: "Избран. Минимален размер. Публикуване онлайн". В JAWS чувате: "Минимален размер".

 7. За да запишете, натиснете Alt+S. Файлът се отваря автоматично.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

В PowerPoint 2016 for Mac можете да използвате екранен четец, за да споделите презентацията си и да си сътрудничите с други хора. Можете също да направите PDF копия на вашите презентации и да ги споделяте чрез имейл.

Забележка : В тази тема се предполага, че използвате iPhone. Някои придвижвания и жестове може да са различни за iPad.

В тази тема

Записване и споделяне на презентация с помощта на OneDrive

Записвайте презентациите си на PowerPoint в OneDrive, за да можете да ги споделяте с други хора. Като записвате презентациите си в OneDrive, също така имате достъп до тях от всяко от устройствата си. Можете лесно да запишете както по-стари, така и по-нови презентации в OneDrive.

След като дадена презентация бъде записана в OneDrive, сте готови да я споделите с други хора.

Уверете се, че влизате в своя акаунт в Microsoft в PowerPoint, за да записвате и споделяте презентации в OneDrive.

Записване на презентация в OneDrive

 1. В PowerPoint 2016 for Mac, за да запишете презентацията, докоснете горната половина на екрана с 4 пръста и след това плъзгайте надясно, докато не чуете: "Запиши и затвори", бутон". След това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши, многоточие, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Въведете името на файла.

 4. За да изберете местоположение, продължете да плъзгате надясно покрай "Места", докато не чуете името на своя акаунт за OneDrive, например "OneDrive – личен," и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Ако искате да запишете в папка в OneDrive, плъзгайте надясно, докато не чуете името на папката, която търсите, последвано от "Бутон, папка, налични действия", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. За да запишете, плъзгайте наляво, докато не чуете "Запиши, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Презентацията се записва в OneDrive с разширение на файла .pptx.

Споделяне на презентация в OneDrive

 1. След като сте записали презентацията в OneDrive, докоснете горната половина на екрана с 4 пръста. Чувате името на презентацията.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню "Споделяне", бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Споделяне, заглавие".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Поканване на хора, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец Поканване на хора.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Текстово поле Въведете имена или имейл адреси", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Въведете имейл адреса на човека, когото искате да поканите. Ако вече сте записали информацията за връзка за този човек, можете просто да въведете име.

  Забележка : Възможно е да се отвори диалогов прозорец с въпрос дали PowerPoint може да има достъп до вашите контакти. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не позволявай, бутон" или "OK, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Може да редактира, бутон за превключване, включено". По подразбиране поканените хора могат да редактират вашата презентация. Ако искате да могат само да преглеждат презентацията, докоснете двукратно екрана, за да изключите опцията за редактиране. Чувате: "Изкл.".

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Включете съобщение (незадължително)". Ако искате да направите това, докоснете двукратно екрана и напишете съобщение до получателя.

 8. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Изпрати", бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Получателят получава имейл с информацията от споделения документ. Връщате се в менюто "Споделяне".

Споделяне на вашата презентация с други хора

С PowerPoint 2016 for Mac лесно можете да изпратите по имейл копие на презентацията си.

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint, докоснете горната половина на екрана с 4 пръста. Чувате името на презентацията.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню "Споделяне", бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Споделяне, заглавие".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изпращане на копие, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец Изпращане на копие.

  Съвет : По подразбиране копието се изпраща по имейла в естествения формат на PowerPoint. Ако искате PDF файл вместо него, плъзгайте надясно, докато не чуете "Формат, презентация на PowerPoint, бутон", и след това докоснете двукратно екрана. След това плъзгайте надясно, докато не чуете "PDF", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изпращане с друго приложение, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Поща, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка : Трябва да имате настроен имейл акаунт в "Поща", за да изпратите презентация от PowerPoint.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "До", текстово поле", докоснете двукратно екрана и въведете имейл адреса на получателя. Името на прикачения файл автоматично се използва за тема на имейла.

  Забележка : Възможно е да се отвори диалогов прозорец с въпрос дали PowerPoint може да има достъп до вашите контакти. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не позволявай, бутон" или "OK, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Изпрати", бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Получателят получава имейл с прикачения PDF файл. Връщате се в менюто "Изпращане на копие".

Записване на презентации на PowerPoint като PDF файлове

Понякога искате да споделите презентация с хора, които нямат PowerPoint, а в същото време искате да запазите съдържанието и форматирането непокътнати. За да направите това, можете да използвате PowerPoint, за да запишете своите презентации като PDF файл директно в OneDrive.

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint, докоснете горната половина на екрана с 4 пръста. Чувате името на презентацията.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Файл, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Файл, заглавие".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Експортиране, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "PDF", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Въведете името на файла.

 6. За да изберете местоположение в OneDrive, плъзгайте надясно, докато не чуете името на своя акаунт за OneDrive, например "OneDrive – личен," и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка : Ако преди това сте записвали презентацията в OneDrive, PowerPoint го запомня и ще ви отведе директно в списъка с папки в OneDrive.

 7. Ако искате да запишете в папка в OneDrive, плъзгайте надясно, докато не чуете името на папката, която търсите, последвано от "Бутон, папка, налични действия", и след това докоснете двукратно екрана.

 8. За да запишете PDF копие, плъзгайте наляво, докато не чуете "Експортиране, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×