Съвети за проследяване на ефективността

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В маркетинга вие искате да знаете какво е полезно и какво не, така че да правите повече от първото и по-малко от второто. Като проследявате отговорите, които получавате при маркетингова кампания, и разбирате какво подсказват тези отговори, можете да определите кои тактики са успели и кои – не. Проследяването помага да постигнете висока възвръщаемост на вашата инвестиция за маркетинг.

Какво искате да направите?

Определяне какво трябва да проследявате

Настройка на механизма за проследяване

Проследяването на отговорите на кампанията ви

Оценка на кампанията

Подготовка за следваща маркетингова кампания

Определяне на това, което трябва да проследявате

Преди да започнете маркетинговата кампания, определете внимателно каква информация е важно да проследите и кого искате да да изберете. Например ако вече знаете кои от клиентите ви са мъже и кои – жени, може да искате да изпращате различни промоции на всеки пол. Ако не знаете, това може да е информация, която искате до проследите този път, така че да можете по-лесно да насочвате бъдещите си кампании.

Какво знаете, преди да започнете?

Информацията, която избирате за клиентите си, е основата за ефективен маркетингов опит. Когато събирате клиентски лични характеристики и организирате клиентите в групи, които споделят характеристики, е възможно да видите елементи в техните отговори, които са базирани на общите им характеристики.

Когато свържете клиентските отговори с важните характеристики, които са повлияли на решението им да отговорят, можете да разработите богат склад от знания, така че да обслужвате клиентите си по-добре и да подобрите успеха на вашите следващи маркетингови усилия.

Ето няколко примера на характеристики, които можете да проследите и какво можете да научите от тях:

 • Повтарящи се клиенти    Ако установите повтарящите се клиенти, можете да се свържете с тях, за да определите защо продължават да се връщат, или да им разкажете за продажби и специални оферти.

 • Нередовни клиенти    Ако не сте чули клиентите определено време, можете да им предложите отстъпка или друго поощрение за повтарящия се бизнес. Или можете да се свържете с тях, за да откриете как можете да окуражите връщането им.

 • Местоположение на клиентите    Ако знаете къде живеят, можете да предложите на клиентите от определен регион продукти или услуги, които са от значение за климата или местоположението им.

 • Пол на клиентите     Ако знаете пола на клиентите, можете да предоставите информация, която е значима само за жени или мъже.

 • Възраст на клиентите    Ако знаете възрастта на клиентите, можете да предоставите продукти или услуги, насочени към етапа на живота им (като стратегии за пенсиониране след двадесетгодишна възраст или след петдесетгодишна възраст).

 • Хронология на покупките    Ако знаете хронологията на покупки на клиенти, които са отговорили на съобщение и целта ви е да разширите базата на клиентите си, можете да купите пощенски списък на хора, които са купили същите продукти, и да изпратите подобно съобщение до тях.

 • Предпочитание за отговор    Като използвате отговорите на клиентите, можете да се насочвате към всеки клиент с различно проследяване, според отговора на клиента. Някои клиенти могат да отговорят по телефон, други с посещение, а трети по имейл. Всяко от тези ви предлага да отговорите на предпочитанията на клиентите с различен подход за проследяване.

Колко добре се справяте?

Докато събирате информация за клиентите си, можете да проследите доколко добре работят маркетинговите ви усилия. Трябва да решите кои от многото променливи искате да проверите и как да измерите влиянието им. Например ако използвате система за изпращане на пощенски картички, може да искате да опитате с повече от един проект или да предложите и проследите степента на успех на всеки от тях. Друга информация, която може да е ценна при проследяването, включва:

 • Степен на отговор    От всички клиенти, с които сте се свързали, колко са отговорили?

 • Отговор с поощрение    Ако сте предоставили няколко различни оферти, за да окуражите клиентите да отговорят, можете да проследите кои поощрения пораждат най.голяма степен на отговор.

 • Метод за контакт    Ако предоставите на клиентите различни начини да отговорят – например чрез пощенска картичка, имейл съобщение, лично посещение, каталог или уеб сайт – можете да проследите получените отговори за всеки от тях. Ако използвате различни методи за контакт с клиентите, можете да ги проследите, за да видите кой е най-успешният за предизвикване на отговор.

Изолиране на променливите

Погрижете се да изолирате променливите, иначе по-късният анализ може да бъде труден. Например ако използвате два различни проекта на пощенска картичка и всеки проект промоцира различна оферта, може да е трудно да се проследи дали една пощенска картичка получава по-голяма степен на отговори заради проекта, или заради офертата.

Най-горе на страницата

Настройка на механизма за проследяване

Определете как най-добре да събирате информацията, която ви е нужна за оценка на ефективността на кампанията. Ако бизнесът ви има много телефонни линии и използвате различни проекти или оферти в системата за пращане на пощенски картички, можете да предоставите различен телефонен номер, URL адрес или да предложите код, за да измерите отговора на всеки проект.

Ако предлагате сертификати за подарък, вероятно искате да добавите уникални проследяващи номера. Ако предлагате купони и искате да научите кой ги възстановява и за какво, трябва да добавите определен код на купона към всеки купон.

Когато добавяте код към сертификат за подарък, можете да свържете артикул от списъка със сертификат за подарък, и да проследите този артикул. Ако предлагате купони, добавянето на уникален код към всеки купон ще попречи на клиентите да споделят копия на купони. Добавянето на уникални кодове към покани за събития рядко е полезно. Трябва да проследите само имената на клиентите. За повече информация вижте Добавяне на проследяващи номера към сертификати за подарък или купони.

Най-горе на страницата

Проследяването на отговорите на кампанията ви

Вие сте разпратили кампанията си. Сега е време да проследите отговорите. Документирайте резултатите си, за да видите кои променливи работят и какво трябва да промените на следващия етап от кампанията или в следващи кампании.

Има два основни метода за проследяване на маркетингова кампания. Независимо дали получавате клиентските отговори онлайн, чрез имейл, по телефон, или лице в лице, можете да проследите отговорите по един от тези два начина:

 • На печатен лист, който пазите близо до телефона си, в имейл кутията "Входящи", или щанда, където взаимодействате с клиенти. Ако предоставите друг телефонен номер с всеки от няколкото проекта на пощенска картичка, можете да отпечатате уникален списък на получателите за всеки телефонен номер, така че да имате правилния списък с получатели готов, когато отговаряте на всяка телефонна линия.

 • В програма, като електронна таблица на Microsoft Office Excel или в източници на данни, които можете да създадете в Microsoft Office Publisher или в по-сложна програма за управление на взаимоотношенията, като 2007 Microsoft Office system with Business Contact Manager.

Publisher предоставя инструменти и за двата метода.

Печат на списъка получатели

За да проследите отговорите на кампанията ви върху хартия, отпечатайте списъка с получатели и го пазете подръка, когато получателите отговарят. Използването на отпечатан списък улеснява улавянето на информацията, но сортирането, филтрирането и анализирането на информацията е трудно.

Дори ако планирате да изпратите публикацията си по пощата, можете да отпечатате списък с получатели, като използвате прозореца на задачите на Циркулярни документи или прозореца на задачите Циркулярни имейли . За да отворите прозореца на задачите в нова или съществуваща публикация, в менюто инструменти посочете съобщения и каталозии след това щракнете върху Циркулярни документи или Циркулярни имейли. За повече информация относно използването на циркулярни документи вижте Създаване на циркулярни документи и Създаване на циркулярни имейли.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 3: Избор на изход за циркулярна електронна поща), под Подготовка за проследяване на това съобщение, щракнете върху Печат на списъка получатели.

 2. В диалоговия прозорец Отпечатване на списък под Избор на колони изберете имената на полетата, които искате да включите в списъка за проследяване. Ако искате освен това и да включите бележки за контактите на клиентите, поставете отметка в квадратчето Включи празна колона "Бележки".

 3. Под Избор на записи щракнете върху един от следните елементи:

  • Използвай само включени записи за печат на списък, който използва само получателите на вашето съобщение, когато изпращате поща до подмножество от списъка на получатели.

  • Използвай всички за печат на списък, използвайки всички записи в списъка ви на получатели.

 4. Изберете други опции за форматиране, а после направете някое от следните неща:

  • За да отпечатате списъка си без по-нататъшно форматиране, щракнете върху Печат.

   Заглавките на колоните се появяват отгоре на всяка печатна страница от списъка ви.

  • За да отворите списъка си като нова публикация, която можете да форматирате по-късно, щракнете върху Експортиране в публикация.

диалогов прозорец ''обединяване при печат на циркулярни документи''

Проследяване онлайн

Ако вече имате източник на данни за клиентите, можете да го използвате да проследите отговора на маркетинговата ви кампания. Когато създавате списък на получатели в Publisher, Excel, Microsoft Office Аccess или програма за управление на клиенти, като Business Contact Manager, трябва да се уверите, че списъкът на получатели е отворен, когато всеки клиент отговаря – и че тогава вие трябва да намерите съответния запис, така че да можете да съберете ефективно желаната информация.

При обикновена кампания например можете да поискате да добавите колона, която събира отговорите на клиентите (да и не), колона за датата, когато получавате отговора, колона, която детайлизира следващата стъпка (като "проследяване" или "включване в следващо съобщение"), и колона за продукта или услугата, която е поръчал клиентът. Ако изпращате много проекти на пощенски картички или оферти, също проследете проекта или офертата, на която отговаря всеки клиент.

Базата данни винаги улеснява работата с данни, когато е време да се анализират. Например можете лесно да сортирате данните по някоя от характеристиките, които снемате или да филтрирате получателите по характеристики, които изглеждат незначими.

Проследяване с Business Contact Manager

2007 Microsoft Office system with Business Contact Manager е добавка, която е проектирана да помага на собствениците на малък бизнес, търговци и служители да управляват своите бизнес контакти и възможности за продажби ефективно. Можете да използвате Business Contact Manager за проследяване на маркетинговите материали, които изпращате, за отговорите, които получавате, и за цените, свързани с всяка мащабна кампания, когато сте изпълнили циркулярната поща в Publisher. За повече информация за изтеглянето и използването му вижте уеб страниците на Business Contact Manager.

При инсталиран Business Contact Manager отворете Business Contact Manager директно от Publisher:

 • В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 3: Избор на изход за циркулярни имейли), под Подготовка за проследяване на това съобщение, щракнете върху Проследяване чрез Business Contact Manager.

  Формулярът на маркетинговата кампания се отваря в Office Outlook 2007 with Business Contact Manager.

За повече информация за работата на Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, вижте помощта за Business Contact Manager или потърсете Microsoft Office Online за помощ при проследяване на клиентски данни в Outlook.

Най-горе на страницата

Оценка на кампанията

Анализирайте резултатите, базирани на целите на кампанията. Например дали сте искали увеличаване на новите клиенти или повече бизнес със съществуващите клиенти? Ако клиентите са отговорили повече на една оферта отколкото на други, как офертата в комбинация с клиентските лични характеристики е успяла?

Ако сте използвали повече от един проект или оферта в системата за изпращане на пощенски картички, отговорили ли са получателите по-благоприятно на един проект или оферта спрямо другите?

Прилагайте това, което научавате от проследяването, за да подобрите маркетинговите си кампании сега и в бъдеще. Тази стъпка е кулминацията на усилията ви за проследяване при подобряване на възвръщаемостта на инвестицията ви.

Най-горе на страницата

Подготовка за следваща маркетингова кампания

Проследяването на отговора на маркетингова кампания ви помага да подобрите следващата кампания. Вие искате да запазите това, което е проработило и да промените онова, което не е. Списъкът ви с получатели е един от източниците, който трябва да се запазва, уточнява и използва повторно. Publisher предлага няколко начина за изглаждане на списъка ви на получатели, без да започвате отначало всеки път.

Записване на пряк път към списъка с получатели

Можете да избегнете ненужна работа, като запишете пряк път до списък на получатели, който сте създали за циркулярните документи. Когато използвате списъка при по-късни циркулярни документи, можете да се свържете с него като към съществуващ списък. Ако списъкът е съставен от няколко източника на данни, всички промени, които правите в някои записи в оригиналните изходни данни, се отразяват в списъка на получателите, когато го отворите следващия път. По този начин вие продължавате да добавяте към информацията, която сте събрали за тези получатели.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 3: Избор на изход за циркулярни имейли), под Подготовка за проследяване на това съобщение, щракнете върху Записване на пряк път към списъка на получателите.

 2. В диалоговия прозорец Записване на файл въведете име за списъка ви с адреси в полетоИме на файл.

  По подразбиране списъкът с адреси се записва в папката Мои източници на данни. Най-добре е списъкът с адреси да се запази тук, защото това е папката по подразбиране, в която Publisher търси източници на данни.

 3. Щракнете върху Запиши.

Експортиране на списъка на получатели в нов файл

Когато искате до комбинирате различни източници на данни в един нов файл, можете да запишете списъка на получатели като уникален списък за използване при бъдещи циркулярни инструменти. Този уникален списък не свързва към някой от оригиналните източници на данни, така че всяка нова информация, която добавяте, или пък промените, които правите, се правят само в този списък. Можете да използвате този списък на получатели при бъдещи циркулярни документи, а също и като файл, който импортирате в програмата за управление на отношенията с клиентите.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 3: Избор на изход за циркулярни имейли), под Подготовка за проследяване на това съобщение, щракнете върху Експортиране на списъка получатели.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като въведете име за списъка ви с адреси в полетоИме на файл.

  По подразбиране списъкът с адреси се записва в папката Мои източници на данни. Най-добре е списъкът с адреси да се запази тук, защото това е папката по подразбиране, в която Publisher търси източниците на данни.

 3. Щракнете върху едно от следните неща:

  • За да запишете списък, използвайки само получателите на съобщението ви, щракнете върху Само включени.

  • За да включите всички записи от списъка, независимо дали са, или не част от циркулярните документи, щракнете върху Всички записи.

 4. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×