Съвети за персонализиране на публикацията ви

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Повечето клиенти оценяват, когато в магазини и ресторанти ги помнят като чести посетители – не просто да бъдат назовавани по име, но и да се знаят техните предпочитания. Например те могат да бъдат поздравени с едно от следните неща:

"Помните ли как ни помолихте да ви казваме за новите образци, които идват? Те са тук и ги имаме в любимия ви цвят!

"Запазил съм любимата ви маса, а сьомгата, която харесахте толкова много последния път, е в днешното меню на специалитетите."

В тази статия

Защо да персонализирате?

Настройка на файла с данни

Добавяне на адресен блок и поздравление

Добавяне на забележки и хипервръзки

Защо да персонализирате?

Клиентите обикновено обичат да бъдат запомнени и да им се помага – ако не поради друга причина, то защото по този начин те получават по-бързо това, което искат. Този вид лично внимание изгражда лоялността на клиента. Когато магазини и ресторанти проследяват отблизо интересите на клиентите, клиентите обикновено отговарят, като дойдат пак и изразходват още време и пари там.

Съобщенията могат да работят по същия начин. Когато включите съдържание в съобщение, което адресира конкретните интереси на клиентите ви, клиентите са много по-склонни да обърнат внимание и да отговорят.

Събирайте информацията, която ви е нужна, за клиентите

Очевидно проследяването на интересите и характеристиките на отделни клиенти може да бъде сложна задача. Трябва да съберете информацията, да я съхраните във формуляр, който можете лесно да извличате, и да я филтрирате по характеристики, които са от значение за бизнеса ви и ще ви помогнат да получите най-много от вашето инвестиране в съобщения. Колкото по-точно идентифицирате клиентите, които споделят общи интереси, толкова е по-голяма възвръщаемостта от инвестицията ви.

Microsoft Office Publisher може да помогне. Можете да въведете данните на клиентите в база данни, която създавате директно в Microsoft Publisher или в други програми, като Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Outlook с Business Contact Manager и Microsoft Office Access. Можете също така да използвате списъци, които купувате, като тези от създателя на имейл списъци от Microsoft.

След като сте събрали информацията, можете да я анализирате, за да прецените какво общо имат най-добрите ви клиенти, да групирате клиентите по техните увлечения и да персонализирате вашите съобщения, за да привлечете вниманието към конкретните им интереси.

Най-горе на страницата

Настройка на файла с данни

Адресите и личните данни, които добавяте към публикации, трябва да дойдат отнякъде. Затова първата стъпка при подготовка за масово изпращане на съобщения е да се настрои файлът с данни, който съдържа информация за контакти с клиентите ви. За файла ви с данни можете да използвате работен лист на Microsoft Office Excel, таблица на Microsoft Office Word, база данни на Microsoft Office Access или дори папка "Контакти" на Microsoft Office Outlook. Пощенският ви списък ще бъде построен от този файл с данни.

Когато настройвате файла с данни, имайте предвид следните пунктове (когато четете списъка, се обърнете към следната картина, която показва колони в работен лист на Excel и променливи полета от двете страни на пощенска картичка):

 • Типове информация в колоните     Всяка колона във файла с данни отговаря на една част от информацията, която искате да добавите към публикацията. Ако например искате да добавите адрес на клиент и лична бележка към всяко копие на пощенската картичка, която отпечатвате, трябва да имате колони във файла с данни за името, улицата, града, областта, пощенския код и лична бележка.

 • По един запис на ред     Всеки ред във файла с данни съдържа информация, която отива в едно копие на публикацията. Например цялата информация от ред 2 на работния лист на Excel отива върху пощенската картичка, която изпращате до клиент 1, цялата информация от ред 3 отива върху върху пощенската картичка, която изпращате до клиент 2, и т. н.

 • Добавяне на полета в публикацията ви     За да използвате информацията, която е във файла ви с данни, поставете полета в публикацията си  – едно поле за всяка информация, която искате да се появи. Например ако искате да отпечатвате името, улицата, града, щата, пощенския код и лична бележка върху всяко копие на пощенската картичка, публикацията на пощенската картичка трябва да съдържа поле за всяка от тези части информация.

Колоните в електронна таблица на Excel съответстват на полетата в публикацията на електронна картичка

Съвет: Ако искате да обедините картини в публикациите, които възнамерявате да изпращате, вашият файл с данни трябва да включва колона, която съдържа данните с името на файла на картината. Всеки ред в тази колона трябва да съдържа името на файла на определена картина, например: Firstphoto.jpg. Ако картините не се намират в същата папка, в която е източникът на данни, включете път към всяка картина.

Най-горе на страницата

Добавяне на адресен блок и поздравление

И отпечатаният адресен блок върху бюлетин (а не залепен пощенски етикет), и поздравлението, включващо името на клиента, са прости техники за персонализиране, които подсказват, че вашето съобщение е предназначено конкретно за всеки получател.

Добавяне на адресен блок, който съдържа име, адрес и друга информация

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 2: Подготовка на публикацията ви) под Още елементи, щракнете върху Адресен блок.

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок щракнете върху елементите на адреса, които искате да включите, а после щракнете върху OK.

  Забележка: Ако имената на полетата с данни в източника ви на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за адресния блок, трябва да щракнете върху Съгласуване на полета в диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок. В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полетата от вашия източник на данни, които отговарят на полетата на Publisher.

Добавяне на ред за поздрав

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 2: Подготовка на публикацията ви) под Още елементи, щракнете върху Ред за поздрав.

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на ред за поздрав изберете формата на реда за поздрав, който включва приветствие, формата на името и следваща пунктуация. Или въведете нов запис във всяко текстово поле.

 3. Въведете текста, който искате да се появи в случаите, при които Publisher не може да разтълкува името на получателя – например когато източникът на данни не съдържа собственото или фамилното име на получателя, а само името на фирмата. 

 4. Щракнете върху OK.

  Забележка: Ако имената на полетата с данни в източника ви на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда на поздрав, трябва да щракнете върху Съгласуване на полета в диалоговия прозорец Ред за поздрав. В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полетата от вашия източник на данни, които отговарят на полетата на Publisher.

Добавяне на картина към адрес

Можете да добавите картина или фотография към адресен блок, както и към всяка област на публикацията ви. Коя картина да се показва, може да бъде различно според интереса на клиента от марка, възраст, пол или други полета с данни, които проследявате.

 1. В публикацията си щракнете там, където искате да вмъкнете променливото поле за картина (например до адресния блок).

 2. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 2: Подготовка на публикацията ви) под Още елементи, щракнете върху Поле за картина.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на поле за картина изберете полето, което отговаря на информацията за снимка във файла ви с данни, а после щракнете върху OK.

  Publisher вмъква променливо поле в рамката на картина в публикацията ви в избраната точка на вмъкване. Можете да преоразмерите или преместите рамката на картината.

Най-горе на страницата

Добавяне на бележки и хипервръзки

Ако сте настроили вашия файл с данни да съхранява значими лични данни за клиентите ви, както е описано в Съвети за подготовка на имейл списъка ви, можете да използвате събраната информация, за да предадете съдържание, насочено конкретно към интересите на клиентите ви. Предаването на съдържание, което отговаря на интересите на клиентите, е силна форма на персонализиране. Например можете да:

 • Персонализирате отделни съобщения по пол     Да съобщите за нова линия на продукт само на мъже или само на жени, като включите пола на всеки клиент ("мъж" или "жена") в пощенския си списък, а после филтрирате по всеки пол, или просто филтрирате списъка по различни записи в полето Обръщение ("Г-н" и "Г-жа."). Можете да включите URL адрес (отпечатан) или връзка директно в уеб страницата (в имейла) за всеки пол, която описва мненията им. За да направите това, добавете подходящия URL адрес към всеки запис в колоната, предназначена за тази цел.

 • Фокус върху получателите на определена възраст     Уведомете клиентите на продуктите или услугите, които са подходящи за тези клиенти етап от жизнения (например планиране за пенсиониране на двадесет или с планиране за пенсиониране в техните 50-те) чрез събиране на дати на раждане на вашите клиенти като раждане виеAR (например "1945").

  Ако искате да предложите промоционален подарък на всички клиенти, чийто рожден ден е през текущия месец, бихте могли да съберете техните дати на раждане като месец, ден, година (например "1 януари, 2008").

 • Използвате хронология на покупките    Изпращайте специални обяви на онези, които са направили последните големи покупки, или уведомявайте клиентите, когато имате нови модели от техните любими марки. Ако проследите техните конкретни покупки, можете да сортирате вашия файл с данни, за да идентифицирате хронологията на маркова покупка, когато получите нова пратка от продукта, или да ги информирате за свързани продукти, които други клиенти за закупили ("Клиенти, които са купили вашия елемент, също го намират за полезен").

Добавяне на лична бележка

Можете да добавите персонализирано текстово съобщение към всеки сегмент от клиенти, които споделят общ интерес. За да направите това, добавете поле (или колона) към файла си с данни, който съдържа тези съобщения, а после добавете подходящото съобщение към всеки запис (или ред). Можете да свържете определено съобщение с клиенти, които са от същия пол, които са на същата възраст или със същата рождена дата или които са направили покупки в последните шест месеца. За повече информация за подготовката на пощенския ви списък, вижте съвети за пощенски списъци.

 1. Щракнете върху текстовото поле в публикацията си, където искате да се появи персонализираната информация. Като алтернатива, щракнете върху Текстово поле в менюто Вмъкване, а после плъзнете правоъгълник с желания размер.

  • Ако вече има избран текст в текстовото поле и искате да заместите този текст, изберете и него.

  • Ако в текстовото поле вече има текст и искате да запазите текста, позиционирайте курсора там, където искате да вмъкнете персонализираното съобщение.

 2. В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху подходящото променливо поле в списъчното поле на прозореца на задачите.

Добавяне на персонализирана хипервръзка

Можете да включите хипервръзка, която насочва клиентите ви към уеб страница, която се обръща към техните специални интереси или атрибути. Можете да добавите имена на клиенти или други полета с данни към текста на хипервръзката, за да я направите наистина лична.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи (Стъпка 2: Подготовка на публикацията ви) под Още елементи, щракнете върху Вмъкване на персонализирана хипервръзка.

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на персонализирана хипервръзка въведете текста, който искате да се покаже, и адреса на уеб сайта, в който искате да отидат получателите, когато щракнат върху хипервръзката.

 3. Ако искате да използвате поле с данни в показания текст, щракнете върху показания текст, а после, в списъчното поле отдясно, щракнете върху полето с данни, които искате да вмъкнете.

  Забележка: Ако вмъквате поле с данни, можете да зададете заместващ текст, който да се показва и уеб адрес на празните елементи, които съответстват на вмъкнатото поле с данни. Поставете отметка в квадратчетата Използвай текст по подразбиране за празните елементи и Използвай хипервръзка по подразбиране за празните елементи, ако се налага, а после въведете заместващия текст и уеб адреса.

  Изображение на диалоговия прозорец ''Вмъкване на персонализирана хипервръзка''

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×