Структура Code1 10 полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Структура Code1 през структура Code10 потребителски полета съдържа буквено-цифров код, вие определяте да представлява йерархична структура на задачи или ресурси. Кодове на структура са потребителските етикети за задачи или ресурси, които споделят черти; Можете да ги използвате за групови задачи или ресурси по начин, ви трябва. Например можете да създадете структура кодове за представяне на кодовете на отчитане на разходите, свързани със задачи, организационна разбивка структура или кодове на работа. След това можете да използвате едно от полетата за код на контура, да присвоите кодовете на подходящата структура на приложими задачи или ресурси. Можете също да видите обобщени или първи стъпки, информация за групирането.

Има няколко категории на структура Code1-10 полета.

Тип данни    Код на структура

Структура Code1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Въведени

Най-добра употреба    Добавете едно от полетата за код на структура на изглед на лист на задача, когато искате да покажете кода на потребителски структура. Можете също да използвате кода на структура за групиране, филтриране и сортиране на задачите. Създаване и прилагане на кодове на структура, които отразяват типа информация и структура, трябва да видите, когато преглеждате информацията за задачата.

Пример    Проект счетоводство препраща към план на проекта, за да получите информация за разходите за задача. Тя иска да виждате задачи, групирани по центрове за разходите и да се получи обобщена информация въз основа на тези центрове за разходите. Тя създава потребителски структура код на поле с име "Цена код на задача" заедно с таблица за справки със списък с кодовете на. Тя след това се прилага съответните разходни кодове за приложими задачи. Тя получава йерархични и обобщена информация, тя се нуждае от когато групирате по потребителска задача цена структура код полето код.

Забележки    Можете да дефинирате набор от кодове на структура с изглед на лист задачи, показани в диалоговия прозорец Персонализиране на полета .

Можете да копирате потребителски полета, които създавате в други файлове на проекти в диалоговия прозорец организатор .

Структура Code1-10 (ресурс полета)

Тип на запис    Въведена

Най-добра употреба    Добавете едно от полетата за код на структура в изглед на лист на ресурс, когато искате да покажете кода на потребителски структура. Можете също да използвате кода на структура за групиране, филтриране и сортиране ресурси. Създаване и прилагане на кодове на структура, които отразяват типа информация и структура, трябва да видите, когато преглеждате информация за ресурс.

Пример    Ръководителя на проекта ресурс препраща към план на проекта, за да получи информацията на организацията за ресурси. Той иска да видите групирани според структурата на организационна разбивка ресурси и да получи обобщена информация, основана на тази структура. Той създава потребителски структура код на поле с име "Организация", заедно с таблица за справки със списък с кодовете на. Той прилага подходящата организация кодове приложими ресурси. Той вижда йерархични и обобщени данни, той се нуждае от когато групирате по полето по избор организационна структура код.

Забележки    За да определите набор от кодове на структура с лист на ресурс, показани в диалоговия прозорец Персонализиране на полета .

Можете да копирате потребителски полета, които създавате в други файлове на проекти в диалоговия прозорец организатор .

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×