Страницата "хора" в Outlook.com

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Влезте в Outlook.com с помощта на всеки акаунт в Microsoft, включително имейл акаунти, завършващи на @outlook.com, @live.com, @hotmail.com или @msn.com.

В Outlook.comможете да използвате страницата "хора", за да създавате, редактирате, намиране и изтриване на контакти. Можете да използвате вашите контакти за справка и можете автоматично да ги добавите като получатели когато съставяте имейл съобщение.

В тази статия

Достигане до страницата "хора"

Какво ще видите на страницата "хора"

Разбиране на папките с контакти

Създаване на контакт от самото начало

Създаване на контакт от имейл съобщение

Създаване на списък с контакти

Редактиране на контакт или списък с контакти

Работа с папките с контакти

Изтриване или възстановяване на контакт или списък с контакти

Търсене на контакт или списък с контакти

Свързване и премахване на връзката на контакти

Достигане до страницата "хора"

 1. Влезте в Outlook в уеб. За помощ при влизането вж. Влизане в Outlook в уеб.

 2. В горната част на екрана, изберете стартиране на приложения Бутон на иконата за стартиране на приложения > хора.

  Екранна снимка на плочката "хора" в иконата за стартиране на приложения.

Какво ще видите на страницата "хора"

Следващата екранна снимка показва какво ще видите на страницата " хора ".

Екранна снимка на страницата хора на Outlook.

Ето описание на това, което ще видите:

 1. Поле Търсене на хора, което можете да използвате за търсене за даден контакт или списък с контакти

 2. Лента с инструменти, която предоставя менюта и команди за създаването и промяната на вашите контакти и списъци с контакти в зависимост от контекста

 3. Вашите контакти, която съдържа всички ваши папки с контакти

 4. Среден екран, който показва контактите и списъците с контакти, които се съдържат в елемента, избран в левия екран

 5. Меню за филтър, което съдържа опции за стесняване на обхвата и сортиране на показаните контакти и списъци с контакти

 6. Визитка, която показва информация за избрания контакт или списък с контакти в средния екран

Разбиране на папките с контакти

Когато създавате контакт или списък с контакти от самото начало, той се съхранява в папката с контакти, който е избран в левия екран. Можете да създавате папки с контакти, за да запазите определени контакти или списъци с контакти заедно и да ги намерите по-лесно.

Вашите контакти, която е в левия екран на страницата " хора ", съдържа всички ваши папки с контакти. Когато е свит вашите контакти , можете да изберете да я разгънете и да видите всички ваши папки с контакти.

Когато се разширява вашите контакти , папката Контакти се появява непосредствено под него, както е показано на следващия екран снимка. Можете да получите автоматично папката с Контакти . Тя съдържа всички ваши местни контакти, освен ако не създадете други папки и добавяне на контакти към тях.

За повече информация вижте работа с папките с контакти по-нататък в тази статия.

Екранна снимка на страницата "Хора" на Outlook. В левия екран списъкът "Моите контакти" е разгънат и папката с контакти се появява под него.

Създаване на контакт от самото начало

 1. Под вашите контакти в левия екран изберете папката, която искате да създадете контакта. Ако е избрана си контакти вместо дадена папка, новият контакт се създава в папката Контакти .

  Забележка : Преди да създадете нов контакт, трябва да изберете папката в левия екран, в която искате да го създадете. След като създадете контакт, не можете да го преместите в друга папка. За да съхраните контакт в друга папка, след като сте го създали, можете да изтриете контакта и след това да го създадете отново в другата папка.

 2. В лентата с инструменти изберете Създай.

  Екранна снимка на лентата с инструменти на страницата "Хора" на Outlook с изнесено означение за командата "Създай".
 3. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, попълнете данните, които искате.

  Можете да изберете иконата на Икона за добавяне на информация. , за да видите опциите за този тип информация. Например изберете Икона за добавяне на информация. до телефон , за да добавите телефонни номера.

 4. Изберете Запиши записване , когато сте готови.

Създаване на контакт от имейл съобщение

За да добавите бързо някой подател или получател, който е в имейл съобщение, в своята папка Контакти, направете следното:

 1. Изберете иконата за стартиране на приложения Бутон на иконата за стартиране на приложения > поща.

 2. В имейл съобщение в екрана за четене изберете името на подателя или получателя, когото искате да добавите към своите контакти.

 3. На визитката, което се показва за това лице, изберете Добави.

  Екранна снимка на част от имейл съобщение в страницата на пощата на Outlook. Подателят на съобщението е осветена и се появи визитката на получателя. Има изнесено означение за командата за добавяне на визитката.
 4. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, добавете повече информация за контакта, ако искате.

 5. Изберете Запиши записване за да добавите визитката към папката с Контакти .

  Важно: Когато създавате контакт по този начин, не е възможно, за да запишете този контакт в друга папка или да го преместите в друга папка.

Създаване на списък с контакти

Списък с контакти е колекция от контакти. Тя понякога се нарича списък за разпространение. Можете да зададете списък с контакти за получател, когато съставяте имейл съобщение. Когато изпращате съобщение, то отива всички контакти в списъка в същото време. Например вие може да създадете списък с контакти, наречена "Ми книга клуб" и всички членове на клуба си книга, за да добавите към него. И след това да напишете съобщение до всички в клуба, ще трябва само да въведете ми книга клуб на да: линия на имейла.

 1. Под вашите контакти в левия екран изберете папката, която искате да създадете списъка с контакти в. Ако е избрана си контакти вместо дадена папка, новият списък с контакти ще бъде създаден в папката Контакти .

  Забележка : Преди да създадете нов списък с контакти, трябва да изберете папката в левия екран, в която искате да го създадете. След като създадете списък с контакти, не можете да го преместите в друга папка. За да съхраните списък с контакти в друга папка, след като сте го създали, можете да изтриете списъка с контакти и след това да го създадете отново в другата папка.

 2. В лентата с инструменти изберете стрелката надолу до Създай и след това изберете Нов списък с контакти.

  Екранна снимка на част от лентата с инструменти на страницата хора на Outlook. Екранна снимка показва опцията "Създай списък с контакти" в падащото меню "Създай".
 3. В празния формуляр, който се отваря, въведете Име на списък с контакти, Членове за списъка с контакти и по желание Бележки.

 4. Изберете Запиши записване за да добавите визитката към папката с Контакти .

Редактиране на контакт или списък с контакти

Можете да редактирате контакти или се обърнете към списъци, които сте създали или импортирали в Outlook.com. Не можете да редактирате контакти, които получавате чрез свързване към социална мрежа акаунт като LinkedIn. За информация за импортиране на контакти от друг имейл акаунт или имейл програма, вижте Импортиране на контакти в Outlook за Windows.

Забележка : За да съхраните списък с контакти в друга папка, след като я създадете, изтриване на списъка с контакти и след това създайте отново го в друга папка.

 1. В средния екран поставете отметка в квадратчето до контакта или списъка с контакти, който искате да редактирате, и след това изберете Редактиране в лентата с инструменти.

  Екранна снимка на част от страницата хора на Outlook. В екранна снимка е избрано квадратчето за отметка до името на даден контакт и има изнесено означение за командата "Редактиране" в лентата с инструменти.
 2. Направете желаните промени.

 3. Изберете Запиши записване за да добавите визитката към папката с Контакти .

Работа с папките с контакти

 • За да създадете папка с контакти, щракнете с десния бутон или натиснете и задръжте вашите контакти в левия екран и след това изберете нова папка.

 • За да преименувате или изтриете някоя папка с контакти, която сте създали, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Преименуване или Изтриване.

 • За да преместите някоя папка с контакти, която сте създали, в местоположение с име Други контакти, така че все още да е видима, но да не ви пречи, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Други контакти". Ще видите папката да се появява под Други контакти.

  За да преместите папка от други контакти обратно в основния списък с вашите папки под вашите контакти, с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Си контакти".

Преглед на вашите контакти и списъци с контакти

В страницата " хора " когато изберете елемент в левия екран, средният екран показва контактите, които са в този елемент, както следва:

 • Когато изберете вашите контакти, средният екран показва всички ваши контакти и списъци с контакти.

 • Когато изберете дадена папка с контакти, средният екран показва само контактите и списъците с контакти, които са в тази папка.

В началото на средния екран, до името на елемента (например вашите контакти), които сте избрали в левия екран има две или три думи (например от собствено име или компания), които описват начина, по който контактите, които в момента са сортирани в показването. Можете да изберете този текст, за да отворите менюто с опции за стесняване и сортиране на контакти, които се показват.

Използване на менюто за филтриране за стесняване на обхвата и сортиране на показаните контакти

В горния десен ъгъл на средния екран има падащото меню, което можете да използвате, за да стесните обхвата и да сортирате контактите и списъците с контакти, които се показват тук. Името на менюто описва реда на сортиране, който се използва в момента. Името на менюто по подразбиране е По собствено име, защото това е редът на сортиране по подразбиране.

Когато изберете менюто, за да го отворите, ще видите, че то съдържа следните три секции:

 • Секцията Показване, където можете да изберете Хора, ако искате да виждате само контактите, които са хора, или да изберете Списъци, за да виждате само контактите, които са списъци с контакти.

 • Секцията Ред на показване, където можете да изберете Собствено, фамилно или Фамилно, собствено, за да управлявате начина на показване на всяко име.

 • Секцията Ред на сортиране, където можете да избирате от опции, като Фамилно име, Фирма и Град на месторабота. Редът на сортиране, който се използва, определя името на менюто. Например ако текущото име на менюто е По собствено име и промените реда на сортиране, като изберете Фамилно име, името на менюто се променя на По фамилно име.

Екранна снимка на страницата хора на Outlook. Екранна снимка включва изнесено означение за меню за филтър в средния екран. Изнесено означение показва, че името на менюто сега "по фамилия."

Изтриване или възстановяване на контакт или списък с контакти

Можете да изтриете контакти или се обърнете към списъци, които сте създали или импортирали в Outlook.com. Не можете да изтриете контактите, които получавате чрез свързване към социална мрежа акаунт, например LinkedIn.

Можете да възстановите контакти и списъци, които сте изтрили преди по-малко от 30 дни с контакти. Когато възстановяване на контакт или списък, Outlook.com с контакти автоматично го поставя в папката ви контакти .

За да изтриете контакт или списък с контакти

 1. Изберете контакта или списъка с контакти

 2. Изберете Изтрий.

  Екранна снимка на бутона "Изтрий".

За да възстановите контакт или списък с контакти

 1. На лентата с инструменти изберете Управление и след това изберете Възстановяване на изтрити контакти.

  Екранна снимка на бутона за възстановяване на изтрити контакти.

 2. В прозореца Възстановяване на изтрити елементи поставете отметка в квадратчето отляво на всеки контакт или списък с контакти, който искате да възстановите.

 3. В горната част на прозореца за възстановяване на изтрити елементи изберете възстановяване.

Търсене на контакт или списък с контакти

В горната част на левия екран на диалоговия прозорец Търсене на хора въведете дума за търсене.

Екранна снимка на полето за търсене на хора.

 • За да търсите контакт, въведете му име или имейл адрес в полето Търсене на хора и след това изберете иконата търсене Търсене на поддръжка или натиснете Enter.

 • За да търсите списък с контакти, въведете цялото или част от името на списъка с контакти в полето Търсене на хора и след това изберете иконата търсене Търсене на поддръжка или натиснете Enter.

Свързване и премахване на връзката на контакти

Можете да свържете контакти помежду си, за да посочи, че те са свързани по някакъв начин. Освен това Outlook.com автоматично открива контакти, които имат същите или много сходни имена и ги свързва, така че те се показват като един контакт.

Свързване на контакти

 • Поставете отметка в квадратчето до всеки контакт в средния екран и след това в лентата с инструменти изберете връзка.

  Екранна снимка на бутона за връзка на страницата "хора".

Премахнете връзката на контакти

 1. В средния екран поставете отметка в квадратчето до свързан контакт.

 2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

  Екранна снимка на бутона "връзки" в страницата "хора".

 3. В падащото меню изберете Иконата за премахване на връзката. до контакта, който искате да премахнете връзката от останалите.

Разбиране на автоматично свързване

За да видите кои контакти Outlook.com автоматично е свързал за даден контакт и да видите предложения за други подобни контакти, за да свържете този контакт, изпълнете следните стъпки:

 1. Поставете отметка в квадратчето отляво на името на контакта. Ако Outlook.com автоматично е свързал всички контакти, които имат същите или сходни имена, падащото меню връзки ще се появи в дясната страна на лентата с инструменти.

  Екранна снимка на бутона "връзки" в страницата "хора".

 2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Добре дошли в Outlook.com

Импортиране на контакти с акаунт за Outlook.com или Hotmail.com

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×