Стартиране на Baseline1-10 полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Базова линия Старт полета (Baseline1 започва през Baseline10 стартиране) се съхранява планираната датата за задача или задача в момента, запишете съответните базовата линия. Baseline1 започнете поле магазините планирана начални дати за задачи или задачи, записани с базовата линия 1. По същия начин Baseline2 Старт чрез Baseline10 започнете хранилище за полета планирана начална дата за базови стойности 2 до 10.

Има няколко категории на стартиране на Baseline1-10 полета.

Тип данни    Дата

Baseline1-10 започнете (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага след като базовата стойност е записан, датата в планираните полетата на задачата "Начало" за задачата се копира в съответното поле задача базови Старт. Базови полетата "Начало", който се използва (Baseline1 стартиране, започнете да Baseline2 и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базова линия 1, 2 базовата линия и т.н.).

Най-добра употреба    Добавете едно от полетата Baseline1-10 започнете изглед на задача, когато сте записали повече от един базови и искате да сравните базови начални дати с планирана или действителна начална дата за задачи. Можете също да използвате няколко базови стойности, за да сравните базови начални дати, записани в различни точки в проекта.

Пример    В началото на вашия проект преди два месеца които сте записали на базова линия на проект. Преди месец, промяна на обхвата на вашия проект, и сте записали втори базова линия с базовата линия 1. След това сте направили по-нататъшни корекции и сте записвали третата базова линия с базовата линия 2. Сега искате да сравняване и анализиране на три набора от базови начални дати. Добавете полетата за стартиране на базова линия, Baseline1 се стартира и Baseline2 започнете към листа на задачата.

Забележки    Базова линия Старт полета съдържат "NA", докато запишете съответната базова линия, които можете да изпълнявате по всяко време по време на проекта в диалоговия прозорец Задаване на базова линия . Изберете базовата линия искате – базови или базова линия от 1 до 10 базова линия. Задаване на базова линия копира планирано в момента полета за задачи в съответните полета на базова линия.

Стартиране на Baseline1-10 (ресурс полета)

Тип на запис    Null

Най-добра употреба    Добавяне на един от Baseline1-10 започнете полета към изгледа за използване на ресурси, когато сте записали повече от един базовата линия и искате да покажете или филтър базови начални дати за задачи. С няколко базови линии, които можете да сравните базови начални дати, записани в различни точки в проекта.

Пример    В началото на вашия проект преди два месеца които сте записали на базова линия на проект. Преди месец, промяна на обхвата на вашия проект, и сте записали втори базова линия с базовата линия 1. След това сте направили по-нататъшни корекции и сте записвали третата базова линия с базовата линия 2. Сега искате да сравняване и анализиране на три набора от базови начални дати в контекста на ресурси и им задачи. Добавете полетата за стартиране на базова линия, Baseline1 се стартира и Baseline2 започнете към изглед за използване на ресурси. Няма информация се показва в полетата базови Старт до имената на ресурсите. Въпреки това базови начална дата за своите задачи се показват в базови Старт възлагане полетата под всяко име на ресурс.

Стартиране на Baseline1-10 (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага след като базовата стойност се записва, датата в планираното Старт поле на задачата се копира в съответното поле базови Старт. Базова линия полетата "Начало", който се използва (Baseline1 стартиране, започнете да Baseline2 и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базови 1, базова линия 2 и т.н.).

Най-добра употреба    Едно от полетата Baseline1-10 започнете Добавяне към използването на задача или използване на ресурси, изглед, когато сте записали повече от един базовата линия и искате да сравните базови започнете дати да планира или действителна начална дата за задачи. Можете също да използвате няколко базови стойности, за да сравните базови начални дати, записани в различни точки в проекта.

Пример    В началото на вашия проект преди два месеца които сте записали на базова линия на проект. Преди месец, промяна на обхвата на вашия проект, и сте записали втори базова линия с базовата линия 1. След това сте направили по-нататъшни корекции и сте записвали третата базова линия с базовата линия 2. Сега искате да сравняване и анализиране на три набора от базови начални дати. Добавяте базови стартиране, Baseline1 се стартира и Baseline2 започнете полета в изгледа с използване на задача.

Забележки    Базова линия Старт полета съдържат "NA", докато запишете съответната базова линия, които можете да изпълнявате по всяко време по време на проекта в диалоговия прозорец Задаване на базова линия . Изберете базовата линия искате – базови или Baseline1 до 10 базова линия. Задаване на базова линия копира планирано в момента полета за задачи в съответните полета на базова линия.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×