Справка: Регистрационен файл на транзакциите на IdFix в Office 365

Предоставя пример и описва конвенцията за наименуване и нивото на регистриране по подразбиране за регистрационния файл на транзакциите на IdFix на Office 365.

Местоположение на регистрационния файл на транзакциите на IdFix

Инструментът IdFix на Office 365 създава нов регистрационен файл на транзакциите всеки път, когато прилагате промените в структурата на Active Directory, тоест всеки път, когато щракнете върху Apply (Приложи) в IdFix. Регистрационният файл на транзакциите се записва в същата папка, в която сте инсталирали IdFix. По подразбиране това е C:\Deployment Tools\IDFix. Името на регистрационния файл на транзакциите използва формат на клеймо с дата и час, например Verbose 6-1-2014 6-17-22 PM показва файл, който е генериран на 1 юни 2014 г. в 18:17:22 ч. Verbose показва разширено ниво на регистриране.

Ниво на регистриране на регистрационния файл на транзакциите IdFix

Думата Verbose в името на регистрационния файл на транзакциите показва нивото на регистриране в регистрационния файл. Verbose означава, че в регистрационния файл се събира максималното количество информация. Това е нивото на регистриране по подразбиране. В момента не можете да променяте нивото на регистриране.

Формат на регистрационния файл на транзакциите на IdFix

IdFix записва резултатите от всяко действие на актуализация UPDATE в регистрационен файл на транзакциите, както е показано в следващия пример.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×