Справка: Диалоговия прозорец Опции за Outlook 2007

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Диалоговият прозорец на Microsoft Office Outlook 2007 Опции е там, където могат да се изберат повечето настройки на Outlook.

Опции за диалоговия прозорец поле раздели

Собствено и бащино име

Раздел имейл

 • Бутон Нежелана поща     Щракнете, за да промените указва опциите за идентифициране и управление на нежеланите имейл съобщения.

  " Опции "

  Настройка на нивото на защита срещу нежелана поща. Можете също да изтриете заподозрените като нежелана поща имейл съобщения, вместо да ги премествате в папката Нежелана поща и можете да забраните връзките в имейл съобщенията, към сайтове, които се смятат за небезопасни.

  В раздела Безопасни податели

  Въведете имейл адресите и имената на домейни на податели на съобщения, чиито съобщения никога не се третират като нежелана поща. Можете също така да импортирате или експортирате файл със списък на безопасните податели.

  В раздела Безопасни получатели

  Въведете имейл адресите и имената на домейни на пощенски списъци, в които сте включени и които никога не се третират като нежелана поща. Можете също така да импортирате или експортирате файл със списък на безопасните получатели.

  Блокирани податели

  Въведете имейл адресите и имената на домейни, които винаги се третират като нежелана поща. Можете също да импортирате или експортирате файл със списък на блокираните податели.

  Международен раздел

  Укажете имейл съобщенията, които искате Outlook да блокира въз основа на кода на домейн от най-високо ниво за страна или на база езиковия набор знаци в имейл адреса на подателя.

 • Бутон Опции за имейл     Щракнете върху него, за да промените опциите за форматите на съобщенията при отговаряне и препращане, които се отнасят до това какво да става, като преместите или изтриете отворен елемент, и кога да изпращате и получавате съобщения.

Обработка на съобщенията секция

 • Списъчно поле След преместване или изтриване на отворен елемент     Щракнете върху опцията какво да става, след като преместите или изтриете отворено съобщение. Например ако щракнете върху Отвори следващия елемент, когато изтриете съобщение, се отваря следващият елемент във "Входящи".

 • Квадратче за отметка Затвори първоначалното съобщение след отговор или препращане     Отметнете това квадратче, ако искате да затваряте първоначалното съобщение, когато щракнете върху Отговор или Препращане в отворено съобщение.

 • Квадратче за отметка Съхранявай копия от съобщенията в папка "Изпратени"     Отметнете това квадратче, ако искате да записвате копие на всяко изпратено съобщение в папката Изпратени. Изчистете отметката от квадратчето, ако не искате да се записват копия на изпращаните съобщения. Ако записвате копия на съобщенията, трябва да архивирате папката Изпратени, за да намалите броя на съобщенията в нея.

 • Квадратче за отметка Автоматично записвай неизпратените съобщения     Отметнете това квадратче, за да записвате съобщенията, които не сте изпратили, в папката Чернови. По подразбиране Outlook записва недовършените съобщения на всеки три минути.

 • Квадратче за отметка Премахвай излишните символи за край на ред в съобщенията с обикновен текст     Отметнете това квадратче, за да премахвате излишните нови редове в съобщения с обикновен текст.

 • Допълнителни опции за електронна поща      Щракнете, за да укажете разширени опции, например къде да се записват недовършените съобщения и дали да се възпроизвежда звук при пристигане на ново съобщение.

  Раздел за записване на съобщения

  • Списъчно поле Записвай неизпратените съобщения в     Щракнете върху папката, където искате да запишете черновите на съобщенията. Можете да записвате чернови само в папките Чернови, Входящи, Изпратени и Изходящи.

  • Квадратче за отметка Автоматично записвай на всеки     Отметнете това квадратче, за да записвате автоматично съобщенията, докато работите с тях.

  • Текстово поле минути     Въведете интервала в минути, през който Outlook да записва неизпратените съобщения.

  • Квадратче за отметка Записвай отговорите заедно с оригиналните съобщения в различни от папка "Входящи" папки     Отметнете това квадратче, за да записвате копие на всеки отговор в папката Изпратени. Ако отговорите на съобщения от папка, различна от Входящи, отговорът ще се запише в отворената папка.

  • Квадратче за отметка Записвай препратените съобщения    Отметнете това квадратче, за да записвате копие на всяко препратено съобщения.

  При пристигане на нови елементи в папката "Входящи" секция

  • Квадратче за отметка Възпроизвеждане на звук     Отметнете това квадратче за издаване на звук при пристигане на ново съобщение. За да зададете определен звук, щракнете двукратно върху иконата Звуци и аудиоустройства в контролния панел, щракнете върху раздела Звуци, изберете Уведомяване за нова поща под Програмни събития и след това изберете звук от падащия списък Звуци.

  • Квадратче за отметка Сменяй курсора на мишката за кратко     Отметнете това квадратче, за да се превърне показалеца на мишката за кратко в имейл символ при пристигане на ново съобщение.

  • Квадратче за отметка Показвай икона на плик в областта за уведомяване     Отметнете това квадратче, за да се показва икона на плик в областта за уведомяване най-вдясно в лентата на задачите при пристигане на ново съобщение.

  • Квадратче за отметка Показвай предупреждение за нова поща на работния плот (по подразбиране само за входящата поща)     Отметнете това квадратче, за да се показва предупреждение за нова поща при пристигане на нови съобщения.

  • Настройки на предупрежденията на работния плот      Щракнете, за да укажете опциите за предупрежденията на работния плот, например времетраене и прозрачност.

   Раздел времетраене

   • Колко продължително да бъде предупреждението на работния плот?      Изберете времетраенето на предупреждението, което се появява на работния плот.

   Раздел прозрачност

   • Колко прозрачно да е предупреждението на работния плот?      Изберете нивото на прозрачност на предупреждението на работния плот.

  Когато изпращате съобщение секция

  • Списъчно поле Задай важност     Щракнете върху нивото на важност за всички нови съобщения.

  • Списъчно поле Задай конфиденциалност     Щракнете върху нивото на конфиденциалност за всички нови съобщения.

  • Списъчно поле Срокът на съобщенията изтича след     Щракнете върху дата на изтичане на срока на съобщенията.

  • Списъчно поле дни     Щракнете върху броя дни след изпращането на съобщението, когато то ще бъде маркирано като изтекло.

  • Квадратче за отметка Разреши запетаята като адресен разделител     Отметнете това квадратче, за да използвате запетаи освен точка и запетая при разделяне имената в полетата До, Як и Ск на съобщенията.

  • Квадратче за отметка Автоматично проверявай имената     Отметнете това квадратче за автоматично проверяване на имената, въведени в полетата До, Ск и Як. Ако е намерено точно съвпадение, името е подчертано. Ако са намерени няколко съвпадения, под името се появява червена вълнообразна линия. Щракнете с десния бутон върху името, за да видите другите открити имена. Ако са намерени няколко съвпадения и сте използвали преди адреса, името, което сте използвали преди от списъка, се показва подчертано със зелена пунктирана линия, за да ви напомни, че има и други имена.

  • Квадратче за отметка Изтривай исканията за събрание от входящата поща след отговаряне     Отметнете това квадратче, за да се изтриват исканията за събрание от Входящи след като отговорите. Ако приемете искането за събрание, събранието се поставя във вашия Календар.

  • Квадратче за отметка Дописвай имената при попълване на полетата "До", "Як" и "Ск"     Отметнете това квадратче за автоматично проверяване на въведените имена в полетата До, Ск и Як, за да се провери дали се разпознават. Ако преди е въведено някое име, Outlook ще си разпознае това и ще го предложи, докато въвеждате. Ако то е исканото от вас име, просто щракнете върху него, за да го изберете.

  • Квадратче за отметка Натискане на CTRL+ENTER за изпращане на съобщения    Отметнете това квадратче, ако искате да изпращате имейл съобщения чрез натискане на CTRL+ENTER.

 • Бутон Опции за проследяване     Щракнете върху допълнителните опции, за да укажете например къде да се записват недовършените съобщения и дали да се възпроизвежда звук при пристигане на ново съобщение.

  Опции за " "

  • Квадратче за отметка Обработка на пристигащи заявки и отговори     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да обработва всички отговори на съобщения и искания.

  • Квадратче за отметка Обработвай обратните разписки при пристигането им     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да обработва заявките за обратни разписки при тяхното пристигане. Информацията за проследяване ще бъде добавена към оригиналното съобщение в папката Изпратени.

  • Квадратче за отметка След обработката премести обратните разписки в     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да премества в указаната папка всички поискани от вас обратни разписки за получаването, прочитането или извикването на съобщенията.

  • Квадратче за отметка След обработка изтрий празните гласувания и отговорите за събрания     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да премества в папката Изтрити всички отговори на ваши искания за събрания, които нямат върнати коментари, и всички уведомления за получаването, прочитането или извикването на съобщенията. Отговорите за събрания се поставят в Календар, а състоянието от уведомленията – в раздела Проследяване на оригиналния елемент в папката Изпратени.

  • Квадратче за отметка Обратна разписка за прочитане     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook да връща съобщение с датата и часа, когато дадено съобщение бъде отворено от получателя.

  • Квадратче Обратна разписка за получаване     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook да връща съобщение с датата и часа, когато дадено съобщение бъде получено от получателя.

  • Винаги изпращай отговор      Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да връща обратна разписка на подателя, ако такава е поискана. Обратната разписка удостоверява датата и часа, когато сте получили съобщението.

  • Никога не изпращай отговор      Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да игнорира исканията за обратна разписка и да не изпраща никакъв отговор.

  • Питай ме, преди да изпратиш отговор      Отметнете това квадратче, ако искате Outlook да ви пита дали да изпрати отговор на искане за обратна разписка при прочитане.

Раздел на отговори и препратени съобщения

 • Списъчно поле При отговор на съобщение     Щракнете върху формата на отговорите. Графиката вдясно от съобщението показва как ще се появи оригиналното съобщение за получателите на отговорите.

 • Списъчно поле При препращане на съобщение    Щракнете върху желания формат на препратените съобщения. Графиката вдясно от съобщението показва как ще се появи оригиналното съобщение за получателите на препратените съобщения.

 • Списъчно поле Започвай всеки ред с префикса     Всеки ред на отговора ви започва с въведения знак. Това отличава въведения текст от текста на оригиналното съобщение.

 • Квадратче за отметка Маркирай коментарите ми с     Отметнете това квадратче, за да маркирате коментарите си в тялото на съобщенията, на които отговаряте или препращате. Когато въведете текст в полето отляво, Outlook автоматично въвежда този текст до всякакъв текст, който ще въведете в тялото на съобщението, което сте получили.

Раздел Календар

 • Квадратче за отметка Напомняне по подразбиране     Отметнете това квадратче, за да разрешите напомняне с новите календарни елементи.

 • Списъчно поле Напомняне по подразбиране     Въведете времето в минути преди срещите, когато да ви бъде напомнено за тях.

 • Бутон Опции за календара     Щракнете върху този бутон, за да изберете общите настройки за Календар, например дните в работната седмица, часови зони и празничните дни.

Секция " задачи "

 • Списъчно поле Час за напомняне     Въведете часа, когато искате да ви бъде напомнено за задачите, чийто краен срок изтича през този ден.

 • Бутон Опции за задачи     Щракнете върху бутона, за да промените опциите за Задачи, например избор на цвета за просрочените задачи и за завършените задачи.

Раздел контакти и бележки

 • Опции за контакти      Щракнете върху бутона за опции, за да изберете предпочитанията за съхранение и имена за новите ви контакти.

 • Бутон Опции за дневника     Щракнете върху бутона, за да промените опциите за Дневник, например какъв тип елементи и контакти да бъдат записвани автоматично и какво да става при двукратно щракване върху запис в дневника.

 • Бутон Опции за бележките     Щракнете върху бутона, за да промените опциите за Бележки, например цвят по подразбиране, размер и шрифт.

Раздел търсене

 • Бутон Опции при търсене     Щракнете върху бутона, за да изберете кои файлове с данни да индексирате, как да се показват резултатите от търсене и какви да са параметрите по подразбиране при търсене.

Мобилен секция

 • Бутон Уведомявания     Щракнете върху бутона, за да изберете опции за мобилните съобщения.

 • Бутон Мобилни опции     Щракнете върху бутона, за да изберете опции за мобилните акаунти.

В раздела Настройка на пощата

Раздел Имейл акаунти

 • Бутон Акаунти за електронна поща     Щракнете върху бутона, за да отворите диалоговия прозорец Настройки на акаунти, в който можете да промените имейл акаунтите и указателите.

Раздел за Изпращане/получаване

 • Квадратче за отметка Изпращай незабавно при свързване     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook да извършва изпращане/получаване веднага след установяване на връзка.

 • Бутон Изпращане/получаване     Щракнете върху бутона, за да отворите диалоговия прозорец Групи за изпращане/получаване. Можете да поставите акаунти в новосъздадена от вас група или да ги добавите във вече съществуваща или съществуващи.

Файлове с данни на секция

 • Бутон Файлове с данни     Щракнете върху бутона, за да отворите диалоговия прозорец Файлове с данни. Можете да промените локалните настройки, да отворите папките на Outlook и да промените офлайн настройките.

Раздел комутируема

 • Предупреждавай, преди да превключиш съществуваща комутируема връзка      Отметнете това квадратче, ако искате да се появи предупредително съобщение, преди Outlook да превключи на връзка, различна от съществуващата комутируема връзка.

 • Винаги използвай съществуваща комутируема връзка      Отметнете това квадратче, ако искате Outlook да използва само съществуващата комутируема връзка и да не превключва на друга.

 • Квадратче за отметка Извършвай автоматично набиране при изпращане/получаване във фонов режим     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да набира при изпращане/получаване във фонов режим. Outlook ще изпрати и получи пощата, без да отваря диалогов прозорец, и ще ви позволи да използвате другите функции на Outlook по време на изпращане/получаване.

 • Квадратче за отметка Прекъсвай връзката след приключване на ръчно изпращане/получаване     Отметнете това квадратче, ако искате Outlook автоматично да прекъсва връзката, след като завършите ръчна операция на изпращане/получаване.

В раздела формат на поща

Раздел формат на съобщението

 • Списъчно поле Състави съобщението с този формат     Щракнете върху желания формат, в който да бъдат съставяни съобщенията в Outlook.

 • Бутон Интернет формат     Щракнете върху бутона, за да изберете опция за съобщенията в HTML, в RTF и обикновен текст.

 • Бутон Езикови опции     Щракнете върху бутона, за да изберете дали да използвате английски в заглавките на съобщенията, и изберете типа на кодиране за изходящите и немаркираните получени съобщения.

HTML формат

 • Квадратче за отметка Намали размера на файла на съобщението чрез премахване на информацията за форматиране, която не е нужна за показване на имейл съобщението     Отметнете това квадратче, ако искате да се премахне ненужната за показване на съобщението информация. Това намалява мястото на диска, необходимо за записване на съобщенията.

 • Квадратче за отметка Използвай CSS при форматиране на шрифтове     Отметнете това квадратче, ако искате да използвате листа с каскадни стилове (CSS) за форматиране на шрифтове.

 • Квадратчето Записвай умни етикетчета в имейл съобщение    Отметнете това квадратче, ако искате умните етикетчета да се записват със съобщения.

Раздел бланки и шрифтове

 • Бутон Шрифтове     Щракнете върху бутона, за из изберете шрифтовете, които да се използват в нови или модифицирани шаблони на бланки, за нови и препратени съобщения, както и за такива, на които сте отговорили.

Подписи секция

 • Бутон Подписи     Щракнете върху бутона, за да създадете, редактирате или изберете подписи за съобщения.

Опции на редактора раздел

 • Бутон Опции на редактора     Щракнете върху бутона, за да промените настройките в диалоговия прозорец "Опции на редактора".

Раздел " правопис "

Раздел Общи опции

 • Списъчно поле Винаги проверявай правописа преди изпращане     Отметнете това квадратче, ако искате правописът да бъде автоматично проверяван, когато щракнете върху Изпрати.

 • Квадратче за отметка Изпускай текста на оригиналното съобщение при отговор или препращане     Отметнете това квадратче, ако искате правописът на текста на оригиналното съобщение да не се проверява при отговор или препращане.

 • Бутон Правописна проверка и автокоригиране     Щракнете върху бутона, за да отворите диалоговия прозорец Опции за редактора, в който можете да промените опциите, използвани от Outlook при коригиране и форматиране на съдържанието на вашите имейл съобщения.

Раздел

Общи раздел

 • Квадратче за отметка При излизане изпразвай папката "Изтрити"     Отметнете това квадратче, ако искате всички елементи в папката Изтрити да се изтриват автоматично при всяко затваряне на Outlook.

 • Квадратче за отметка Направи Outlook използваната по подразбиране програма за електронна поща, контакти и календар     Отметнете това квадратче, ако искате да направите Outlook ваша програма по подразбиране, когато друга програма се нуждае от достъп до електронна поща, контакти или календар.

 • Бутон Разширени опции    Щракнете върху този бутон, за да получите достъп до общите настройки за Outlook и облика на елементите.

Раздел "Автоархивиране"

 • Автоархивиране      Указва настройките за функцията автоархивиране.

Раздел Екрани на Outlook

 • Бутон Навигационен екран     Щракнете върху този бутон, за да изберете настройки за навигационния екран.

 • Бутон Прозорец за четене     Щракнете върху този бутон, за да изберете настройки за прозореца за четене.

 • Бутон Лента на заданията     Щракнете върху този бутон, за да изберете настройки за лентата на заданията.

Раздел Имена на лица

 • Квадратче за отметка Показвай онлайн състояние до името на лице    Отметнете това квадратче, ако искате да включите индикатора за онлайн присъствие на лица. Когато щракнете върху индикатора "Имена на лица", можете да изпълнявате допълнителни действия, в това число изпращане на незабавни съобщения.

 • Квадратче за отметка Показвай онлайн състоянието в полетата "До" и "Як" само когато показалецът на мишката е върху име на лице     Отметнете това квадратче, ако искате индикаторът за онлайн присъствие "Имена на лица" да се показва само когато показалеца на мишката се задържи върху име на лице в полетата До и Як. Когато щракнете върху индикатора "Имена на лица", можете да изпълнявате допълнителни действия, включително изпращането на незабавни съобщения.

Раздел на представители

Представители секция

 • Бутон Добави     Щракнете, за да добавите други имена за представители.

 • Бутон Премахни     Щракнете, за да премахнете избраното за представител име.

 • Бутон за разрешения    Щракнете, за да зададете разрешения, които се предоставят на представител.

 • Бутон Свойства     Щракнете, за да укажете свойствата за "Делегиран достъп".

 • Изпращане на адресирани до мен искания за събрания и отговори на искания за събрания, на които съм организатор, до      Изберете как искате да бъдат доставяни исканията за събрания и отговорите.

Гласова Поща в раздела

Тази функция изисква да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server 2007. Повечето домашни и лични акаунти не използвайте Microsoft Exchange. За повече информация за акаунти за Microsoft Exchange и как да определите коя версия на Exchange, се свързва вашия акаунт, вижте връзките в раздела вж. Гласова Поща в раздела се появява само ако вашата организация използва Exchange 2007 интегрирана системата за гласова поща.

Раздел Телефонен достъп

 • Текстово поле Телефонни номера за достъп     Въведете телефонния номер, който искате да използвате за достъп до системата за гласова поща. Въведете този номер така, както бихте го набрали от вътрешен за организацията ви номер. Това обикновено е вътрешен, а не пълен телефонен номер.

 • Бутон Нулиране на ПИН     Щракнете върху тази опция, за да нулирате личния ви персонален идентификационен номер (ПИН) и да изпратите новия ПИН във вашата папка Входящи в Outlook.

 • Бутон Промени папка     Щракнете върху тази опция, за да промените пощенската папка на Outlook, съдържаща имейл съобщенията, които искате да ви бъдат прочетени, когато се обадите по телефона на системата за гласова поща.

Секция Гласова поща

 • Текстово поле Номер на "Изпълни по телефона"     Въведете телефонния номер, на който искате системата за гласова поща да възпроизвежда гласовата ви поща. Въведете този номер така, както бихте го набрали от вътрешен за организацията ви номер. Това обикновено е вътрешен, а не пълен телефонен номер.

 • Опция Поздрав за гласовата поща     Изберете дали искате на входящите повиквания да се възпроизвежда нормалния поздрав на гласовата ви поща.

 • Опция Гласов поздрав при отсъствие от офиса     Изберете дали искате на входящите повиквания да се възпроизвежда поздравът ви при отсъствие от офиса.

 • Бутон Повикване     Изберете дали искате системата за гласова поща да се обажда на телефона ви, за да ви даде възможност да записвате или възпроизвеждате гласовите поздрави.

 • Квадратче за отметка Изпращай имейл съобщение във входящата ми поща, когато пропусна телефонно повикване     Отметнете това квадратче, ако искате когато не отговорите на входящо повикване до вашата папка Входящи да се изпраща имейл съобщение с информация за повикването.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×