Споразумение на Microsoft за предоставяне на услуга

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Последна актуализация: септември 2007

Това е договор между вас и Microsoft компания, изброени в раздел 22 на този договор. Този договор се отнася за Microsoft като "ние," "ни" или "ни". Този договор се отнася за всички Microsoft Office.com и Microsoft Office Live уеб сайтове (и техните наследник сайтове), услуги (включително предпускови услуги) и софтуер, включително всички актуализации, поддръжка и съдържание. Този договор се отнася до всички тези като "услуга". Този договор обхваща и използването на допълнителни Microsoft услуги, за които се регистрирате този договор е в сила, освен ако други условия придружава тези услуги. Ако е така, се прилагат тези условия. Вие декларирате, че сте поне на 18 години или са достигнали възраст на повечето там, където живеете и че цялата информация, която предоставяте е вярно и правилно. Всяка услуга може да има други публикуваната бележки или кодове за поведение. Всички тези известия и кодове за поведение са включени чрез препратка в този договор.

Можете да използвате услугата само ако сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни, не използвайте услугата. Този договор ограничава нашата отговорност и не носи отговорност за услугата в максимално рамките на позволеното от закона. Моля, прочетете внимателно тези раздели на поръчката.

На тази страница

Кога да използвате услугата

Как да използвате услугата

Как не можете да използвате услугата

Услугата за вашия акаунт

Потребители на свързан акаунт

Как може да се промени този договор

Такси и фактуриране

Промени в услугата; Отменяне или прекратяване

Ограничения за услугата

Услуга може да е предпускова версия

Не се Microsoft няма редакционни контрол

Поверителност

Софтуер

Материали, че Microsoft лицензи за вас

Windows Live™ ID

Си взаимоотношения с други хора

Обратна връзка

Нашите съобщения за вас; Вашите съобщения до нас

Без гаранция

Ограничаване на отговорността

Претенции трябва да се предявяват в рамките на една година

Microsoft фирма, приложимото законодателство и място за разрешаване на спорове

Тълкуването на договор

Възлагане на

Форсмажорни

Известия

Услуга за име на домейн

Най-горе на страницата

1. Кога можете да използвате услугата
ако създавате акаунт за използване на услугата, може да започнете да използвате услугата веднага след като завършите процеса на влизане – нагоре. Както е показано по време на процеса на инсталиране, някои части от услугата може да не е налична, веднага, докато ние ги конфигурирате за употреба. Ако не създадете акаунт, за да използвате услугата, можете да използвате услугата за налични веднага.

Най-горе на страницата

2. Как можете да използвате услугата
при използване на услугата, която ще

 • ще спазвате всички закони,

 • ще спазвате всички етични правила или други декларации, направени от нас,

 • отговаря на Правилата на Microsoft срещу нежеланата поща

 • ще пазите вашата парола в тайна и

 • ще ни информирате незабавно, ако научите за нарушаване на сигурността, свързано с услугата.

Най-горе на страницата

3. Как не можете да използвате услугата
при използване на услугата, може да не

 • да използвате услугата по никакъв начин, който е във вреда на компанията Microsoft или нейните дъщерни компании, риселъри, дистрибутори и/или доставчици (наричани заедно “страните Microsoft”) или на клиент на страна Microsoft,

 • да участвате, улеснявате или способствате за незаконосъобразно поведение,

 • да увреждате, деактивирате, претоварвате или нарушавате услугата (или мрежите, свързани с услугата) или да се намесвате в използването или реализацията на услугата от когото и да било,

 • да препродавате или преразпространявате услугата или каквато и да е част от нея, освен ако нямате договор с Microsoft, който ви позволява това,

 • да използвате каквато и да е част от услугата като местоназначение на връзка от непоискани автоматични съобщения или непоискани комерсиални съобщения ("спам"),

 • да използвате неразрешени софтуер или услуги на трети лица за достъп до мрежата за незабавни съобщения на Microsoft (известна понастоящем като услугата .NET Messenger),

 • да използвате какъвто и да било автоматизиран процес или услуга за достъп до и/или използване на услугата (например ботове, паяци, периодично кеширане на информация съхранена от Microsoft или "мета-търсене") или

 • да използвате каквито и да било неразрешени средства, за да променяте, пренасочвате или да се опитвате да промените или пренасочите услугата.

Най-горе на страницата

4. Вашият акаунт за услуга
може да създаде акаунт за услуги и паролата за услугата. Услугата може да ви позволяват да има други хора, създаване на акаунти и паролите, свързани с вашия акаунт. Наричаме тези "свързани акаунти." Вие носите отговорност за всички действия от вашия акаунт, свързани акаунти и пароли.

Най-горе на страницата

5. свързан акаунт потребители
ако сте потребител със свързан акаунт, след което притежателя на акаунт на услуга има пълен контрол върху вашия свързан акаунт. Този контрол включва отдясно, за да прекратите услугата, затворете или променят вашия свързан акаунт по всяко време а в някои случаи, да поиска и получи компютър и информация за използването на услугата, свързани с вашия свързан акаунт. Всички данни, свързани с вашия свързан акаунт се събира и доставя на притежателя акаунт и Microsoft.

Най-горе на страницата

6. Как може да се промени този договор
Microsoft може да промени този договор по всяко време без предизвестие. Ако направим съществена промяна в този договор, ние ще ви уведомява, най-малко 30 дни преди извършването на промените. Ако не приемате промяната, трябва да отмените и да спрете използването на услугата преди извършването на промените. Ако не спрете да използвате услугата, продължаване на използването на услугата ще бъде в сила промененото споразумение.

Най-горе на страницата

7. таксите и фактурирането
този раздел се прилага във всички случаи, в които плащате Microsoft директно за услуга. Ако плащате фирма различно от Microsoft за услуга, след което таксите и фактурирането условия са както е посочено от тази фирма. Дори ако не плащате за услугата, все още може да се направи други таксите, свързани с използване на услугата; например таксите за телефон или интернет, мобилни текстови съобщения, безжична услуга и други предаване на данни.

 • Плащане. Когато се запишете за услугата, която ще ви предостави метод на плащане. Можете да потвърдите, че сте упълномощени да използвате метода на плащане. Можете да ни упълномощите ви таксува за услугата, като се използва метода на плащане и за всяка платена функция на услугата, за която решите да се запишете или да използвате този договор е в сила. Ако сумата, която ще бъде начислен за метода на плащане е равна на предварително упълномощен, ние ще се покаже сумата поне 10 дни преди ние ви таксува.

 • Таксите. Предварително плащате такси за обслужване. Да ви в даден момент таксува за повече от един от вашите предишни периоди на фактуриране. Ако ни казва, че услугата ще бъдат предоставени за неопределено време или автоматично подновява, ние може да автоматично подновяване на вашия доставчик на услуги и ви таксува за всяко подновяване на срока.

 • Актуализации на акаунта си за фактуриране. Трябва да имате цялата информация за вашия акаунт за плащане точна и актуална, включително адреса си за фактуриране и всяка дата на изтичане на срока за метода на плащане. Можете да получите достъп до и да направите промени във вашия акаунт за плащане в https://billing.microsoft.com. Можете да промените метода на плащане по всяко време. Ако кажете ни да спрете да използвате вашия метод на плащане и не предоставят алтернативен метод на плащане, ние ще отказ от услугата. Вашето съобщение няма да повлияе на таксите, които изпращаме към вашия акаунт за плащане, преди да имаме възможност да отговорим на вашето искане.

 • Оферти с пробен период. Можете да получите ограничен период от време на безплатна услуга или някои други оферта за пробен период. Освен ако ние кажете по друг начин, ако участват в пробния период предлагате, трябва да отмените услугата в края на пробния период, за да избегнете да се наложи да таксите или имате вашата услуга понижи до услугата, за която е не абонамент. Ако не откажете услугата и да ви кажа, че услугата автоматично ще се конвертират в платен абонамент в края на пробния период, след което давате ни за зареждане на метода на плащане за услугата. Ако ние понижите вашата услуга към един за които няма такса за абонамент, някои от данните ви може да не е достъпен за вас и Microsoft може да изтрие тези даннизавинаги от нашите сървъри. Вие сте отговорни за водене на необходимите стъпки, за да архивирате данните си и гарантира, че можете да запазите вашия основното предназначение бизнес.

 • Цени и увеличения.

  • Цената за услугата не включва данъци, такси за телефон и достъп до интернет, текстови съобщения чрез мобилни комуникации, безжични и други начини за предаване на данни, освен ако не е заявено друго. Тези данъци и такси са ваша отговорност. Валутните разплащания са въз основа на вашето споразумение с доставчика на начина на плащане.

  • Ако има конкретен период от време и цена за офертата за вашата услуга, тази цена остава в сила за въпросния период. Когато периодът на офертата завърши, ние ще ви таксуваме по нова цена за тази услуга.

  • Възможно е ние периодично да променяме цената на услугата, но ще ви изпращаме най-малко 30-дневно предизвестие, преди да влезе в сила новата цена. Ако не сте съгласни с новата цена, трябва да отмените и да спрете да използвате услугата, преди новата цена да влезе в сила. Ако услугата ви е на база определен период (например месечна или годишна), то новата цена ще започне да се прилага от датата, която ние посочим.

 • Преобразуване на услуги. Може да успеете да превключите вашата услуга към друга услуга. Ако го направите, можете да ни упълномощите зарежда вашия метод на плащане за всички нови такси за услуги. Ако превключите на услугата, за която ние не такса за абонамент или за които нашата такса по-ниска, ние може да, но не са необходими за възстановяване на неизползвани такса за услугата за абонамент такса за услугата, която преди това или разликата в размера на такси за услугата. Не може да кредитиране всякакви компенсации други услуги.

 • Възстановяване. Всички такси се възстановява освен ако изрично не е посочено друго, или в противен случай, предоставени от закон. Разходите за никакви връща ще бъде за ваша сметка, освен ако не е от законодателство.

 • Плащания за вас. За да получите плащане, можете незабавно трябва да ни предоставя цялата информация, трябва да направим плащане (например информация за банкови сметки за получаване на плащането). Вие трябва да предоставите информация преди имате право да получите плащане начислен. Вие носите отговорност за точността на информацията, която предоставяте и всички данъци, които могат да възникнат в резултат от получаване на плащането. Ако получите плащане, което не е предназначено за вас, ние може да отмени или връщане на плащането "търсене" и вие се съгласявате да си сътрудничат с нас.

 • Онлайн декларацията; Грешки. Ние само ще ви предоставяме онлайн извлечение на плащанията. Отидете на https://billing.microsoft.com за преглед, отпечатване или обръщане хартиено копие на вашия отчет. Ако ни изпратите по пощата копие за вас, може да ви таксува извличане такса. Само можем да предоставим хартиено копие, което покрива 120 дни преди вашето искане. Ако допуснем грешка в своята сметка, ние ще я поправят веднага щом ни съобщите и изследваме задължение. Трябва да ни кажете до 120 дни след грешка първо се появява на вашата сметка. Ако не ни съобщите в рамките на този път, ние не се изисква да коригирате грешката. Ни съобщение от всички отговорност и загуби вследствие от всяка грешка, която не е доклад с нас до 120 дни след грешката първо се появява във вашето онлайн извлечение. Ако не ни съобщите в рамките на този път, ние не се изисква да коригирате грешката.

 • Забавените плащания. Освен доколкото е забранено от закона, ние може да оцени края на такса ако не плащате навреме независимо спорове може да имате повдига за вашата сметка. Трябва да платите тези такси за закъснение, когато ние ви сметка за тях. Края на такса ще бъде по-малка от 1 % от неплатени сума всеки месец, или максималната, позволена от закона. Може да използваме трети лица за събиране на изтекъл срок суми. Трябва да платите за всички разумно разходите за събиране на всички просрочени суми. Тези разходи могат да включват адвокатски такси и други съдебни такси и разходи. Може да спира или откажете услугата, ако не плащате изцяло и навреме.

Най-горе на страницата

8. промени в услугата; Отменяне или прекратяване

 • От Microsoft. Може да променим услугата по всяко време и по някаква причина без предизвестие. Може да отмените или задържане вашата услуга или част от вашата услуга по всяко време и по някаква причина без предизвестие, включително ако нарушите условията на това споразумение. Ако правим, веднага ще спре правото ви да използвате услугата. Отмяна на услугата няма да се промени вашето задължение да плащате никакви такси дължими върху вашия акаунт за плащане. Ако прекратяване на услугата без причина, ние ще възстановяване неизползвани ви такса за услугата за този период на пропорционално.

 • От вас. Можете да анулирате вашата услуга по всяко време по някаква причина. Отидете на https://billing.microsoft.com за информация относно прекратяването на услугата ви. Някои оферти за услуги може да изисква такси за анулиране и ще плащат всички такси за анулиране, както е посочено в материали, описващи предложението. Отменяне на услугата от вас няма да промени вашето задължение да платите всички таксуване във вашия акаунт за плащане.

 • Данни. При прекратяване или отменяне на услугата от вас или нас по някаква причина Microsoft може да изтрие вашите данни завинаги от нашите сървъри. Вие сте отговорни за водене на необходимите стъпки, за да архивирате данните си и гарантира, че можете да запазите вашия основното предназначение на бизнес.

 • Отказ от права и задължения. Доколкото е необходимо да се приложат прекратяване на този договор всяка от страните откаже всяко право и задължение под всеки приложимото законодателство да поиска или получи действие на съд за прекратяване на този договор.

Най-горе на страницата

9. граници на услугата
Microsoft може да установи ограничения за услугата. Например ние може да ограничи

 • броя на дните, през които услугата ще запазва имейл съобщенията, обявите в таблата за съобщения и друго съдържание, което Microsoft, вие или други потребители могат да публикуват или предоставят,

 • броя и размера на имейл съобщенията, които можете да изпратите или получавате чрез услугата,

 • максималното пространство за съхранение на сървърите на Microsoft на ваше разположение,

 • размера на честотната лента на разположение за трафик до уеб сайт, който ние хостваме за вас,

 • броя на потребителите във вашия акаунт или асоциирани акаунти,

 • броя на акаунтите за услуга, за които можете да се абонирате с една кредитна карта,

 • за колко време ще задържим неактивен акаунт за услуга, който ние определяме като такъв, в който вие не влизате за услугата продължителен период от време, и

 • броя на транзакциите, които можете да осъществите чрез услугата.

Ако надвишите публикуваните ограничения на услугата, Microsoft си запазва правото да отмени вашата услуга.

Най-горе на страницата

10. услуга може да е предпускова версия
дадена услуга може да е предпускова версия. Тя не може да работи по начин, а последната версия на функция или услуга ще. Може да го променим за окончателно, търговски версия. Ние не трябва да отделят комерсиалната версия. Ние също ангажира отдясно, за да промените предпускови услуга по всяко време без предизвестие за вас.

Най-горе на страницата

11. Microsoft прави няма редакционни контрол

 • Съдържание. Microsoft, вас, потребителите на свързан акаунт и трети лица може да успеете да публикувате или да съхраняват материали, включително данните, документи, информация, реклами, съобщения, съобщения и връзки към трети лица, уеб сайтове ("съдържание") в услугата. Услугата включва публично достъпен области, като например публичен уеб сайт, че Microsoft hosts вместо вас, бюлетин услуга в Общността, споделен календар или други публични област, която ви позволява да комуникирате с други хора ("публични области на услугата"). Той включва също области на услугата, към които можете да управлявате достъпа от други хора, като например споделени работни места на сървърите на Microsoft ("лично области на услугата").

 • Интелектуална собственост. Microsoft не одобри или одобряват неразрешена употреба на съдържание, защитено от авторско право и други права на интелектуална собственост. Разбирате, че споделянето на съдържание, което нарушава чужди авторски права и интелектуална собственост нарушава този договор. Вие декларирате и гарантирате, че използването и публикуването на съдържанието, като вие и другите потребители не нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. Можете да разберете, че Microsoft може да премахне съдържание по всяко време без предупреждение, когато съдържанието нарушава този договор или съответния код на поведение или когато имаме вяра добра причина да се смята, че е необходимо да се направи това.

 • Публикуване на съдържание. Можете да разберете, че Microsoft не контролира или потвърждава съдържанието, което вие или от други в услугата. Microsoft не нямате претенции за собственост на съдържание, което вие и другите потребители публикува или да предоставят. Чрез публикуване или за предоставяне на съдържание давате на Microsoft и публиката (за съдържание, Публикувано в публични области на услугата), или тези членове на обществото, до които имате предостави достъп (за съдържание Публикувано на лично области на услугата), безплатен, неограничен по света и посочени разрешение за

  • да използват, променят, копират, разпространяват и показват съдържанието във връзка с услугата и

  • да публикуват вашето име към съдържанието.

   Освен това вие давате на обществеността или на такива членове на обществеността, на които сте предоставили достъп, разрешение да предоставя тези права на други. Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с всички необходими ви права, за да предоставяте правата в този член, и че използването и публикуването на съдържанието не нарушава никакви закони. Microsoft няма да ви плащат за съдържанието, което публикувате в обществените области на услугата. Този раздел се отнася само до законно допустимо съдържание и само до степента, до която използването и публикуването на законно допустимо съдържание не нарушава закона.

 • Частни области на услуга. Разбирате, че определени технически обработка на съдържанието, Публикувано в лични области на услугата може да се изисква да

  • може да се съхранява и извлича съдържанието,

  • да се изпълнят техническите изисквания на свързващата мрежа или

  • да се изпълнят ограниченията на услугата.

 • Връзки към други уеб сайтове. Услугата може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Тези други сайтове не са под управление на Microsoft. Ако тези връзки от Microsoft е включен в услугата, ги ви предоставяме за удобство само. Включването на тези връзки не е потвърждение на трети лица уеб сайт, услуга или продукт от Microsoft. Microsoft си запазва забраняване на връзки към всички други уеб сайт, който вие или други потребители публикуване в услугата.

Най-горе на страницата

12. поверителност

 • Достъп и разкриване. За да работят и да предоставят услугите, ние събираме определена информация за вас. Ние използваме и защити тази информация, както е описано в Онлайн декларацията за поверителност на Microsoft . По-конкретно може да получите достъп до или да разкрие информация за вас, включително съдържанието на вашите съобщения, за да

  • да изпълняваме закона или да отговорим на законни искания или правни процедури,

  • да защитим правата или собствеността на Microsoft или нашите клиенти, включително прилагането на нашите споразумения или правила, на които се подчинява използването на услугите от вас, или

  • да действаме, когато добронамерено смятаме, че такъв достъп или разкриване е необходимо за защита на личната безопасност на служители или клиенти на Microsoft или на обществеността.

   Вие се съгласявате с достъпа и разкриването, изложени в този раздел.

 • Прехвърляне на лични данни. Лични данни, събрани чрез услугата може да се съхраняват и обработват в САЩ или друга страна или регион, в която Microsoft или неговите клонове или агенти поддържат офиси. Като използвате услугата, вие се съгласявате с такова прехвърляне на информация извън вашата страна или регион. Microsoft спазва неприкосновеност, зададено установена от САЩ отдел по търговия по отношение на събирането, използването и съхранението на данни от Европейския съюз. Можете да прочетете повече за прехвърляне на тези данни в Декларацията за поверителност.

 • Производителността и използване на данни. За да ви предостави услугата, може да събираме определена информация за производителността на услугата, вашия компютър и използване на услугата. Ние може да се качват автоматично тази информация от вашия компютър. Тези данни ще ви идентифицира лично.

 • Филтриране технология. Може да използваме технология или други методи, за да защитим услугата, защита на нашите клиенти или можете да спре да нарушите този договор. Примери са филтрирането за прекратяване на нежелана поща и вируси или увеличаване на защита. Тези средства могат да затруднят използването на услугата.

 • За поверителността. При използване на услугата, може да успеете да събира лична информация за трети лица при работа с други трети лица. Ако го направите, се съгласявате да () публикация на декларация за поверителност на вашия уеб сайт, което най-малкото разкрива всички приложения на лични данни, които събирате от трети лица, б предоставяте хипервръзка към вашата декларация за поверителност на началната страница на вашия уеб сайт и на всички страници, която събира лични данни от трети лица , включително за извличане на страници и (c) използват лични данни само изрично разрешено от вашата поверителност.

Най-горе на страницата

13. софтуер

 • Употреба. Ако получавате софтуер от нас като част от услугата, използването на този софтуер е под условията на лиценза, който е предоставен за приемане за този софтуер. Ако липсва лиценз представена за вас, след това ние (или въз основа на мястото, където живеете, един от нашите) ви даде право да използвате софтуера само за използване на услугата, разрешени по този договор и само на този брой компютри, посочени в офертата. Ние (или въз основа на мястото, където живеете, един от нашите) запазват всички други права върху софтуера. Освен ако не можем да ви уведомява по друг начин, правото ви да използвате софтуера приключва, когато правото ви да използвате услугата се прекратява или изтече и вие трябва да незабавно да го деинсталирате. Ние може да забрани софтуера след датата на краищата на услугата.

 • Актуализация. Ние автоматично може да проверите вашата версия на софтуера. Ние автоматично да изтеглите надстройки за софтуера във вашия компютър, за да актуализираме, подобрим и по-нататъшно развитие на услугата.

 • Обхвата на лиценза. Договорите и законите за авторски права и други интелектуална собственост защита на софтуера. Софтуерът е лицензиран, не се продават. Този договор само ви дава някои права за използване на софтуера. Microsoft запазва всички други права. Вие няма да деасемблиране, декомпилиране или разделяте софтуера, включени в услугата, освен и само до степен, че не е изрично разрешено от законодателството тази дейност.

 • Експортиране законите. Софтуерът се подчинява Съединените щати експортиране законите и правилата. Вие трябва да отговарят на всички вътрешни и международни експортиране законите и правилата, които се отнасят за софтуера. Тези законите включват ограничения за местоназначенията, крайните потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вижте www.microsoft.com/exporting.

Най-горе на страницата

14. материали, които Microsoft лицензи за вас

 • Мултимедийни елементи и Шаблони. Може да имате достъп до мултимедийни изображения, графична колекция, анимации, звуци, музика, фигури, видеоклипове, шаблони и други видове съдържание ("мултимедийни елементи") за изтегляне, свързани с услугата. Ако е така, можете да копирате и използвате мултимедийните елементи и лиценз, Показване и ги разпространява, заедно с вашите промени като част от вашите софтуерни продукти, включително вашите уеб сайтове, но може да не (i) продавате, лицензирате или разпространявате копия на медийните елементи самостоятелно или като част от всяка колекция от сайтове или продукт, ако основната стойност на продукта е в мултимедийните елементи; (ii) предоставят на клиентите на вашия продукт никакви права да лицензирате или разпространявате мултимедийните елементи; (iii) лицензирате или разпространявате някое от мултимедийни елементи, които включват представяне на конкретни лица, правителствата, емблеми, инициали, емблеми, търговски марки или обекти за търговски цели или към express или загатват за одобрение или асоциация с всеки продукт, обект или дейност; или (iv) да създавате нецензурни или скандални работи, както е определено от закона по време работата се създава, използват мултимедийни елементи.

  Ако получите мултимедийни елементи и шаблони от Office.com уеб сайта на Microsoft (или наследник сайт), можете да ги използвате само ако имате валиден лиценз за пакет на Microsoft Office или някоя от нейните програми или продукт за софтуер на Microsoft, която включва Microsoft в галерията с графични или Microsoft Clip Organizer (или Microsoft замяна на Microsoft Clip Organizer).

 • Документи. Може да имате достъп до информация за услуга като официални документи, статии от базата знания, листове с данни и често задавани въпроси ("документи"). Можете да използвате документите само за информационни цели. Може да не копирате, разпространявате, модифицирате или създаване на производно съдържание на документи. Учебни заведения, които са официално акредитирани по местното законодателство може да изтеглите и копирайте документи за разпространение само в класна стая.

 • Ограничения. Предоставяне на лиценз, за да използвате мултимедийни елементи, шаблони и документи, предоставени с услугата не включва лиценз за дизайн или оформление на услугата или Microsoft собственост, поддържан, лицензирани или контролирани уеб сайт. Не трябва да копирате или препредаване емблема, графика, звук или изображение от услугата, освен ако Microsoft изрично го разрешава. Microsoft и неговите доставчици не изискват или гарантира, че мултимедийни елементи, шаблони и документи са точни и са подходящи за вашите цели. Включването им с услугата не е потвърждение на тях от Microsoft. Нищо от услугата е предназначена да бъде професионален съвет, включително, но не се ограничават до инвестициите, данък или правни съвети.

Най-горе на страницата

15. Windows Live™ ID
ние може да ви предостави идентификационни данни на Windows Live ID за да използвате с услугата. Windows Live ID е многофункционално удостоверяване уеб услуга, която улеснява можете да влезете в уеб сайтове. Не можете да използвате софтуер или хардуер, който намалява броят на потребителите директно достъпа до или използването на Windows Live ID (понякога го наричат "каналите" или "Обединяване" на софтуера или хардуера). Вие сте носите отговорност за всякакви взаимоотношения с трети лица (включително рекламодатели), които поддържат Windows Live ID, включително доставка и плащане за стоки и услуги. Този договор се отнася за вас, когато имате достъп до или използване на идентификационни данни на Windows Live ID. Когато използвате Windows Live ID, за да получат достъп до всеки сайт или услуга, правилата и условията за този сайт или услуга може да важат за вас. Прегледайте условията за използване за всеки сайт или услуга, които посещавате.

Най-горе на страницата

16. си взаимоотношения с други хора
ако получите нещо от трето лице (включително трети лица, които предлагат услуги) чрез услугата, разбирате, че връзката ви по отношение на тези неща с трето лице а не с Microsoft. В случай че вземане, което се отнася до или implicates връзката ви с трето лице, ви трябва само към него трети лица и вие ще не към него всички Microsoft, дори ако Microsoft помощта в фактурирането за трети лица предлагат. Вие сте отговорни за отношенията си с трети лица, включително

 • доставка и плащане за стоки и услуги,

 • обработка и удостоверяване на поръчки, плащания и други сделки,

 • всякаква поддръжка за клиентите във връзка с поръчки или сделки (например загубени поръчки, спорове по фактуриране, плащания и др.),

 • определяне, събиране и превеждане на съответните органи на всички данъци (ако има такива), произтичащи от или във връзка с такива поръчки или сделки, и

 • закупуване и използване от вас и вашите асоциирани партньори на продукти и услуги от трети лица.

Вие декларирате и гарантирате, че

 • продуктите и услугите, които рекламирате, продавате и разпространявате, са законни за продажба и разпространение и не нарушават настоящия договор,

 • разполагате с всички необходими лицензи да продавате, разпространявате и рекламирате стоките и услугите, които предлагате,

 • всички продажби и реклами са в съответствие с приложимото право, и

 • ще спазвате всички приложими закони и наредби (включително законите за личните данни, които са свързани с вашето събиране на информация от трети лица).

Най-горе на страницата

17. обратна връзка
ако дадете обратна връзка за услугата на Microsoft, Вие предоставяте на Microsoft, без такси, отдясно, за да използвате, споделяне и комерсиализира вашата обратна връзка по някакъв начин и цел. Можете също така да трети лица, без такси, на патентни права, необходими за своите продукти, технологии и услуги, за да използвате или да взаимодейства с определени части от софтуер на Microsoft или услуга, която включва обратна връзка. Няма да дадете обратна връзка, която се подчинява лиценз, който изисква Microsoft да лицензирате му софтуера или документацията на трети лица, защото вашата обратна връзка се включват в тях. Тези права оцеляване този договор.

Най-горе на страницата

18. нашите съобщения за вас; Вашите съобщения до нас
този договор е по електронен път. Ние обещаха да ви изпратим определена информация във връзка с услугата и имаме право да ви изпрати тази информация по електронен път. Може да има друга информация за услугата, която законът изисква да се изпрати до вас. Може да изпращаме тази информация за вас по електронен път.

Ние можем да предоставим необходимата информация за вас

 • по имейл на имейл адрес сте указали при записването за услугата, или

 • on вашата начална страница, когато първо ви изпрати имейл съобщение ви предупреди за бележката на вашата начална страница.

Съобщения ще се считат за изпратени и получени на датата на изпращане на имейл съобщението. Както можете да получите достъп до и използвате услугата, имате нужния софтуер и хардуер да получавате тези съобщения. Ако не сте съгласни да получавате съобщения по електронен път, трябва да отмените услугата.

Може да даде Microsoft обявления, както е посочено на началната страница или https://billing.microsoft.com.

Най-горе на страницата

19. никаква гаранция
Microsoft предоставя никаква гаранция за надеждността, точността, или актуалността на услугата или резултатите, получени от услугата. Разбирате, че механизми за защита в услугата имат свойствена ограничения и че вие сте отговорни за определяне дали услугата отговаря на вашите нужди.

Предоставяме услугата "като-е," "с всички грешки" и "като е налична." Вие носите риска от използването му. До максималната степен, позволена от закона Microsoft страните дават няма гаранции, гаранции или условия. Може да имате допълнителни права според съответното местно законодателство, че този договор не може да се промени. В рамките на позволеното от закона ние се изключат всякакви подразбиращи се гаранции и условия, включително такива за продажба, Фитнес за определена цел, разумни усилия, без нарушение и добро качество.

Най-горе на страницата

20. ограничаване на отговорността
можете да възстановите от страните, Microsoft само преки щети на стойност за вашата такса за услугата за един месец до или еквивалент на 5 Щ.Д (което е по-голямо). В рамките на позволеното от закона, не можете да възстановите други щети от Microsoft страни, включително закономерни пропуснати ползи, специални, косвени или случайни щети.

Това ограничение се отнася до всичко, свързано с:

 • услугата,

 • съдържание (включително програмен текст) на интернет сайтове на трети лица, програми на трети лица или поведение на трети лица,

 • вируси или други забраняващи функции, които влияят на вашия достъп до или използването на услугата,

 • несъвместимост между услугата и други услуги, софтуер и хардуер,

 • закъснения или неуспех при иницииране, провеждане или завършване на предавания, сделки или отношения с трети лица във връзка с услугата по точен и навременен начин и

 • искове за нарушения по договора или гаранцията или условията в тях, отговорност в тесен смисъл, небрежност или друго закононарушение.

То също така важи дори в случай че

 • това средство за съдебна защита не ви компенсира изцяло за загуби или не изпълни по същество предназначението си или

 • Microsoft знае или трябва да знае за възможността от такива щети.

Някои държави не позволяват изключването или ограничаването на случайни или закономерни повреди, така че горните ограничения или изключения може да не важат за вас. Те също може да не важат за вас, защото вашата провинция или страна или регион не разрешава изключването или ограничаването на случайни, закономерни или други щети.

Най-горе на страницата

21. претенции трябва да се предявяват в рамките на една година
в рамките на позволеното от закона, трябва да бъдат искове, свързани с този договор или услугата в рамките на една година. Период за една година започва на дата, когато искането първо могло да се намира. Това, ако не са представени, и след това този искането окончателно е ограничено. Този раздел се отнася за вас и вашия наследници. То също така важи за Microsoft и нейните наследници и присвоява.

Най-горе на страницата

22. Microsoft фирма, приложимото законодателство и място за разрешаване на спорове

Настоящият договор е между вас и компанията Microsoft за вашата страна или регион. Изберете от таблицата по-долу страната или региона, където живеете (ако се абонирате за услугата като физическо лице) или където се намира вашето предприятие (ако се абонирате за услугата от името на вашето предприятие). До нея ще намерите компанията Microsoft, която сключва договора с вас, и избора на право и местоположение за решаване на спорове с компанията Microsoft.

Най-горе на страницата

23. договор тълкуване
всички части на този договор са валидни в максимално рамките на позволеното от закона. Съд могат да провеждат, че ние не може да се наложи част от този договор, както е записано. Ако това се случи, тази част ще бъдат заменени с условия, които най-много съответства на предназначението на частта, ние не може да се наложи. Останалата част от този договор няма да се промени. Този договор, заедно с всички кодове на поведение и други указания, е целият договор между вас и Microsoft по отношение на услугата. Замества всеки друг договор или отчети, свързани с услугата. Ако имате задължения за поверителност, свързани с услугата, тези задължения остават в сила (например, може да сте били проверка за предпускова версия на тази услуга). Заглавията разделите в Договора не ограничават другите условия на този договор.

Най-горе на страницата

24. възлагане
Microsoft може да възлага това споразумение, изцяло или частично, по всяко време без предизвестие за вас. Не можете да присвоите този договор или част от него, на други лица. Всеки опит да се направи това е невалиден. Вместо това можете да отмените вашата услуга. След това другата страна, може да създаде акаунт за услугата и да влизат в договор с нас.

Най-горе на страницата

25. форсмажорни
Microsoft не носи отговорност за загуба или повреда или се считат за нарушения по договора поради всяко събитие или обстоятелства извън нашия контрол, включително, война, нашествие, електрически недостиг, терористични атаки, земетресения или на форсмажорни.

Най-горе на страницата

26. известия
Stock оферти
Stock оферти в услугата се предоставят от S & P ComStock, Inc., освен ако е посочено, котировките се забавят поне 20 минути (NASDAQ котировките се забавят поне 15 минути). Котировките, обозначени като "в реално време кавички" се предоставят без забавяне след получаването им от S & P ComStock, Inc. Вашата действителното получаване на оферти в реално време може да бъде засегната от забавянето при предаване по интернет и от други причини. Всички борсова са обозначени с "час на Последна транзакция" да показват актуалността на данните.

Цялата информация, предоставена от S&P ComStock, Inc. ("ComStock") и техните филиали ("ComStock информацията") и включена в услугата, е притежание на или лицензирана на ComStock и филиалите им и на всеки потребител е разрешено да съхранява, манипулира, анализира, преформатира, отпечатва и показва ComStock информацията само за лично ползване. В никакъв случай никой потребител няма право да публикува, препредава, преразпространява или по друг начин да възпроизвежда каквато и да било ComStock информация в какъвто и да било формат за когото и да било и никой потребител няма право да използва ComStock информация в или във връзка с какъвто и да било бизнес или търговско предприятие, включително, но не само, каквито и да било ценни книжа, инвестиции, счетоводство, банково дело, юридически или медиен бизнес или предприятие. Преди извършване на търговия с ценни книжа на базата на ComStock информация се препоръчва да се консултирате с вашия брокер или друг финансов представител, за да проверите ценовата информация. Нито ComStock, нито техните филиали дават изрични или подразбиращи се гаранции (включително, но не само, гаранция за продаваемост или годност за конкретна цел или употреба) по отношение на ComStock информацията. ComStock информацията се предоставя на потребителите "както е". Нито ComStock, нито техните филиали са отговорни пред който и да било потребител или пред когото и да било за прекъсване, неточност, грешка или пропуск, независимо от причината, в ComStock информацията, както и за каквито и да било вреди (независимо дали преки, причинно обусловени, наказателни или назидателни) в резултат от нея.

Авторски права
цялото съдържание на услугата са © 2007 Microsoft Corporation и/или неговите доставчици, един Microsoft начин, Redmond, Вашингтон 98052-6399 САЩ. Всички права запазени.

Спазване на авторски права
Моля, спазвайте правата на изпълнители и създателите. Съдържание, като например музика, снимки и видео може да бъде защитен от авторско право. Хора, които се показват в съдържанието могат да имат право да контролират използването на техните изображения. Не могат да споделят съдържание на други хора, освен ако не сте собственик на правата, имате разрешение от собственика, или такъв за споделяне в противен случай е юридически.

Търговска марка на Забележка за
Microsoft е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation. Знак за търговска информация е достъпна в http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Всички права са запазени.

Бележки и процедури за вземане на искове нарушаване на авторски права
под заглавие 17, САЩ код, Section 512 (c) (2), трябва да се изпраща уведомления за нарушение на авторски права нашите определен представител. Всички запитвания не се отнасят до процедурата по-долу ще получите отговор. Вижте уведомяване и процедура за предявяване на искове нарушаване на авторски права.

Най-горе на страницата

27. услуга за име на домейн

 • Услуга. Ако регистрирате, подновяване или прехвърляне на име на домейн чрез услугата, Microsoft ви свързва с акредитирани регистратор, наречен Melbourne ГО ограничена. Melbourne IT или друг акредитирани регистратор ще регистриране, подновяване или прехвърлят името на домейна. Домейн услуга поръчки за домейните ccTLD и gTLD ("домейн услуга договори") са договори между Melbourne IT или друг регистратор на акредитирани и а не между вас и Microsoft. Услугата се отнасят за регистрацията, подновяването и прехвърлянето на името на вашия домейн. Използването на името на домейна също е обект на правилата на Интернет корпорация за присвоени имена и адреси ("ICANN"). Тези правила включват ICANN единна домейн име спор разделителна способност политика намира се в http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft не управлява наличността на всяко име на домейн, което търсите да регистрирате или да подновите. Вие декларирате и гарантирате, че всяко име на домейн, регистриране, подновяване или прехвърлите услугата и Melbourne IT ще нарушава правата на трети лица.

 • Публичен регистър. Разбирате, че вашата информация за контакт, като име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес, ще се събират от Melbourne IT и поставя в публичен регистър.

 • Прекратяване на услугата. Освен през първите 5 дни след абонирането за услугата, ако вие или ние анулирате вашата услуга, името на домейна остава регистрирано за съответния срок. Обаче ще вече не работи с услугата. Тя не ще работи с вашата имейл услуга или сочат към вашия уеб сайт. Ще отговаря за подновяване и плащането на съответните суми за името на домейна след прекратяване вашата услуга. Отмяна на услугата ви може да направи отмяната такси и ще плащат всички такси за анулиране, както е посочено в материали, описващи предложението. Отменяне на услугата от вас няма да промени вашето задължение да платите всички разходи и такси за анулиране, направени във вашия акаунт за плащане.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×