Споделяне на файлове и папки в OneDrive

Можете да използвате OneDrive за споделяне с хора на снимки, документи на Microsoft Office, други файлове и цели папки. Файловете и папките, които съхранявате в OneDrive, са поверителни, докато не решите да ги споделите, и можете да спрете споделянето по всяко време.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка : Ако виждате различни опции от показаните във видеото, вероятно сте влезли със своя служебен или учебен акаунт. Щракнете върху раздела OneDrive – фирма по-горе, за да видите възможностите за споделяне за файлове на OneDrive за бизнеса.

 1. Отидете в уеб сайта на OneDrive и влезте със своя акаунт в Microsoft.

 2. Изберете файла или папката, които искате да споделите, като изберете кръгчето в горния ъгъл на елемента. Можете също да изберете няколко елемента, за да ги споделите заедно.

 3. В горния край на страницата изберете Споделяне.

  Екранна снимка на избирането на файл и щракването върху командата "Споделяне"

 4. В полето Споделяне, което се появява, изберете една от опциите за споделяне: Получаване на връзка за или Изпращане по имейл.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Споделяне"

  Забележка : Ако не виждате тези опции, вероятно сте влезли със своя служебен или учебен акаунт. Щракнете върху раздела OneDrive – служебен в горната част на тази статия, за да видите как да споделите файлове от OneDrive за бизнеса.

Получаване на връзка

Изберете тази опция, за да споделяте елементи с много хора, които може дори да не познавате лично. Например можете да използвате тези връзки, за да публикувате във Facebook, Twitter или LinkedIn или да споделяте в имейл или незабавни съобщения. Всеки, който получи връзката, може да преглежда или редактира елемента в зависимост от разрешението, което сте задали. Имайте предвид, че връзката може да бъде препратена и не се изисква влизане.

 1. Изберете Получаване на връзка.

 2. Изберете желания тип на връзката от падащия списък над бутона Получаване на връзка. Връзката автоматично се актуализира, когато изберете друга опция от падащия списък.

  За да нулирате например разрешенията, така че да станат само за преглед, щракнете върху стрелката до Всеки с тази връзка може да редактира този елемент и изчистете квадратчето за отметка Разрешаване на редактирането.

  • Само преглед – Когато споделяте елементи с този тип връзка, хората могат да виждат елементите, без да влизат. Могат и да препратят връзката на други хора.

  • Редактиране – Когато споделяте елементи с този тип връзка, хората могат да редактират отделни файлове и да добавят или изтриват файлове в споделена папка. Получателите могат да препратят връзката, да променят списъка с хора, да споделят файлове или папки и да променят разрешенията за получатели. Ако споделяте папка, хората с разрешения за редактиране могат да копират, преместват, преименуват, споделят и изтриват всичко в папката.

 3. Изберете Копирай, за да копирате връзката в клипборда.

  Екранна снимка на опцията "Получаване на връзка" в диалоговия прозорец "Споделяне" в OneDrive

  Забележка : "https://1drv.ms" е съкратен URL адрес за OneDrive. Съкратените URL адреси са полезни за споделяне на файлове чрез Twitter.

 4. Поставете връзката в имейл съобщение или другаде, където споделяте връзката. За да публикувате връзката в социална мрежа, изберете Още и след това иконата за социалната мрежа.

Изпращане по имейл

Изберете тази опция, ако искате да изпратите покана по имейл на хора или групи и да следите кого сте поканили. Това също така ви позволява да премахнете разрешението за отделни лица или групи по-късно, ако е необходимо.

 1. Щракнете върху Изпращане по имейл.

  Екранна снимка на избирането на "Изпращане по имейл" в диалоговия прозорец "Споделяне" в OneDrive

 2. Въведете имейл адресите или имената на контактите за хората, с които искате да споделите. Когато започнете да въвеждате информация в полето, можете също да изберете контакт от списъка, който се появява.

  Екранна снимка на поканването на хора, след като изберете "Изпращане по имейл" в диалоговия прозорец "Споделяне"

 3. Добавете бележка до получателите, ако искате.

 4. За да промените нивото на разрешение, изберете Може да преглежда или Може да редактира.

  • Ако изберете Може да преглежда, това означава, че хората, които каните, могат да преглеждат, изтеглят или копират споделяните от вас файлове.

  • Ако изберете Може да редактира, получателите могат да използват Office Online, за да редактират документи на Office, без да влизат. За да направят други промени (например добавяне или изтриване на файлове в папка), получателите трябва да влязат с акаунт в Microsoft.

   Ако изберете Може да редактира и получател препрати съобщението, всеки, който го получава, също ще може да редактира елемента, който споделяте. Хората с разрешения за редактиране също така могат да канят други хора и да им дават разрешения за редактиране за елемента.

 5. Изберете Споделяне, за да запишете настройките за разрешенията и да изпратите съобщение с връзка към елемента.

Забележки : 

 • Ако имате проблеми със споделянето от Outlook.com, вижте Не може да се споделят файлове в OneDrive от Outlook.com.

 • Ако вашият акаунт в Microsoft е настроен със "Семейна безопасност" и родителят ви е изключил управлението на контакти, можете да споделяте елементите само с хора, които вече са във вашия списък с контакти.

 • Спазвайте авторските права и внимавайте какво споделяте онлайн. Копирането или споделянето на неупълномощени материали нарушава Споразумението за услуги на Microsoft.

Даване на получателите по-големи възможности за контрол и сътрудничество с помощта на споделени папки

Когато споделяте папки с разрешения за редактиране, хората, с които споделяте, могат да добавят споделени папки към собствения си OneDrive. Това им позволява да запазят папката заедно със своите собствени папки и елементи, лесно да преместват елементи между папките и по-лесно да работят с нея офлайн. Всички актуализации, които правят, се синхронизират със споделената папка, така че всеки с достъп до папката има актуална информация.

 • За да споделите папката с връзка – изберете Получаване на връзка и в полето Споделяне изберете Всеки с тази връзка може да редактира този елемент.

 • За да споделите папката по имейл –изберете Изпращане по имейл и в полето Споделяне изберете Може да редактира.

Съвет : Получателят може да добавя споделени папки към своя OneDrive, но не и отделни файлове. Ако искате получателите да добавят файлове към своя OneDrive, първо, поставете файловете в папка и след това споделете папката.

Преглед на елементите, които сте споделили

В OneDrive.com изберете Споделени в левия екран и след това изберете Споделено от мен.

След като влезете със своя служебен или учебен акаунт в уеб сайта на OneDrive, ето как можете да споделяте файлове и папки:

 1. Отидете в уеб сайта на OneDrive и влезте със своя служебен или учебен акаунт.

  Забележка : Не използвате Office 365? Опитайте Споделяне на документи или папки в SharePoint Server.

 2. Изберете файла (или папката), който искате да споделите, и след това изберете Споделяне.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Споделяне", показващ връзка за хора от организацията.

 3. Въведете имената на хората, с които искате да споделите, и съобщение, ако искате.

 4. (Незадължително) Щракнете върху падащия списък, за да промените типа на връзката. Отваря се екранът с подробни данни, където можете да промените кой да има достъп до връзката и дали хората да могат да редактират елемента, който сте споделили.

  Опции на За кого бихте искали да работи за тази връзка (опциите варират в зависимост от настройките за администратор):

  • Всеки дава достъп на всеки, който получава тази връзка – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго. Това може да включва хора извън вашата организация.

  • Хора във <Вашата организация> дава на всеки във вашата организация достъп до връзката – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго.

  • Определени хора дава достъп само на хората, които посочите, въпреки че е възможно други хора вече да имат достъп. Ако хората препратят поканата за споделяне, само хората, които вече имат достъп до елемента, ще могат да използват тази връзка.

  По подразбиране Позволи редактиране е включено. Ако искате хората само да преглеждат вашите файлове, изчистете отметката от квадратчето.

  Когато сте готови, щракнете върху Приложи.

 5. Когато сте готови да изпратите връзката, щракнете върху Изпрати.

Получаване на връзка към файл или папка, която можете да копирате

Друг начин за споделяне е да получите връзка към файл или папка, която можете да копирате и поставите в текстово съобщение или в уеб сайт. Хората, с които споделяте тези връзки, могат също да препратят връзката на други хора.

 1. Във вашия OneDrive щракнете върху Копиране на връзка. Връзката автоматично се копира в клипборда.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Копиране на връзка"

 2. (Незадължително) Щракнете върху падащия списък, за да промените типа на връзката. Отваря се екранът с подробни данни, където можете да промените кой да има достъп до връзката и дали хората да могат да редактират елемента, който сте споделили.

  Опции на За кого бихте искали да работи за тази връзка (опциите варират в зависимост от настройките за администратор):

  • Всеки дава достъп на всеки, който получава тази връзка – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго. Това може да включва хора извън вашата организация.

  • Хора във <Вашата организация> дава на всеки във вашата организация достъп до връзката – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго.

  • Определени хора дава достъп само на хората, които посочите, въпреки че е възможно други хора вече да имат достъп. Ако хората препратят поканата за споделяне, само хората, които вече имат достъп до елемента, ще могат да използват тази връзка.

  По подразбиране Позволи редактиране е включено. Ако искате хората само да преглеждат вашите файлове, изчистете отметката от квадратчето.

  Когато сте готови, щракнете върху Приложи.

 3. Поставете връзката (Ctrl+V), където искате, като например в текстово съобщение или в уеб сайт.

Забележки : 

 • Разрешението, дадено чрез връзка за споделяне, важи, докато съществува връзката. Например когато връзка бъде забранена, достъпът се анулира (въпреки че е възможно хората все още да имат достъп до файла по друг начин).

 • Когато е избрано Позволи редактиране: След като влязат, хората във вашата организация могат да редактират, копират или изтеглят файловете. Когато Позволи редактиране не е избрано, хората във вашата организация могат да преглеждат и е възможно да могат да копират или да изтеглят файловете.

 • Възможно е да можете да споделяте файлове с външни потребители (хора, които не са във вашата мрежа), като ги поканите като "Гости" или като създадете и публикувате връзки за гости. Тези връзки са налични по подразбиране в Office 365, но администраторите могат да забраняват външното споделяне за своите сайтове. За подробности вж. Споделяне на документи и сайтове с хора извън организацията.

 • Администраторите на сайт могат да ограничат споделянето, така че само собствениците да могат да споделят файлове и сайтове. За информация как администратор може да разреши връзките за споделяне, вижте Видео: Споделяне на сайт без искане за достъп.

Споделяне с мобилните приложения на OneDrive

За информация и помощ вижте:

Имате нужда от още помощ?

Можете да получите помощ, като изпратите имейл на екипа за поддръжка на OneDrive.

Прегледайте помощния център на OneDrive.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×