Споделяне на работни листове и KPI на Excel 2007 чрез табла

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате страница от таблото за показване на снимка на данните от вашия работен лист на Microsoft Office Excel 2007, като покажете работния лист в уеб компонент на Microsoft Office Excel Web Access в сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007. На таблото могат също да се показват ключови индикатори на показателите (KPI), за да се измери напредъкът на вашата организация при постигане на целите й. Сайтът "Център за отчети" ви предоставя инструменти, които да ви улеснят при създаването, съхраняването и управлението на вашите отчети и страници на таблото.

Какво искате да направите?

Научете повече за табла и центъра за отчети

Подготовка за добавяне на елементи към табло

Създаване на нова страница

Споделяне на работен лист на Office Excel 2007 на страница с табло

Добавяне на KPI към страница на табло

Публикуване на страницата на таблото

Научаване за таблата и за центъра за отчети

Таблата се използват за предаване на информация за състоянието и за предприемане на действия. Таблото на Office SharePoint Server 2007 представлява шаблон на уеб страница, който ви позволява да събирате и показвате информация от различни източници, като отчети, диаграми и KPI.

Можете да създадете своя собствена страница на таблото с помощта на различни уеб компоненти. Обаче най-бързият начин за създаване на табло е да използвате шаблона на страница на табло, предоставен в центъра за отчети. След като сте създали страницата можете да добавяте или изтривате елементи и да променяте облика й.

Въпреки че страници на таблото могат да се създават от всеки сайт, сайтът "Център за отчети" е оптимизиран за управление и показване на отчети и KPI. Той може да послужи като централно местоположение за съхраняване, извличане или промяна на отчети за даден екип, отдел или организация.

Ако притежава подходящите разрешения, всеки може да създаде сайт "Център за отчети" от всеки сайт от най-горно ниво в дадена организация. Освен това, ако ви е зададено разрешение за добавяне на библиотека към сайт, можете да създадете библиотека с отчети, където лесно да създавате, съхранявате и споделяте отчети и табла. Например, можете да създадете библиотека с отчети от сайт на екип.

По подразбиране от началната страница на "Центъра за отчети" има връзки към примерни страници на табла, примерни данни и KPI. Може да прегледате тази информация, преди да създадете свое собствено табло. Центърът за отчети е предварително конфигуриран със следните функции:

 • Проследяване на главните и второстепенни версии, така че да виждате промените или да се върнете към предишни версии на отчети и страници.

 • Включена защита на елементите тип "чернова", така че само потребителите с разрешение за редактиране на отчетите могат да виждат второстепенните версии.

 • Извършено конфигуриране на основните KPI. Това опростява показването на KPI на страница от таблото, тъй като автоматично се създава KPI списък, който свързва списъка със страницата на таблото и добавя уеб компонент с KPI към страницата.

За да получите достъп до центъра за отчети от сайт от най-горно ниво с навигация по подразбиране, щракнете върху раздела Отчети. За да прегледате всички табла в центъра за отчети, в "Бързо стартиране" щракнете върху Табла. След това в менюто Изглед изберете Табла.

командата ''табла'' в меню ''изглед''

Всеки, който има разрешение да преглежда дадена страница от табло, може да я прегледа или да се свърже към нея от друг сайт.

Най-горе на страницата

Подготовка за добавяне на елементи към табло

За да използвате Microsoft Office Excel Web Access, трябва да използвате версия на Excel 2007 , който идва с Microsoft Office Professional Plus 2007 или Microsoft Office Enterprise 2007. Освен това сървъра, който се изпълнява Office SharePoint Server 2007 трябва да имате разрешени Excel Services.

За да покажете работна книга на Office Excel 2007 табло, трябва да се запише работната книга в библиотека с документи в сайт на SharePoint и библиотеката, която съдържа работната книга трябва да се дефинира като надеждно местоположение за Excel Services. За да запишете работна книга в библиотека с документи, трябва разрешение да участват в сайта, който библиотеката.

Можете също да покажете работна книга, записана вече в библиотека от вас или някой друг. За целта ви е необходимо разрешение за преглед на работната книга.

За да включите KPI на вашето табло, трябва да имате разрешение или за създаване на нов, или за достъп до вече съществуващ KPI списък. По подразбиране членовете на групата на SharePoint "Членове на сайта" могат да редактират страници, но не могат да създават KPI списъци. За създаване на KPI списък трябва да имате разрешение за управление на списъци. По подразбиране, членовете на групата на SharePoint "Собственици на сайта" имат това разрешение.

Разрешенията и надеждните местоположения обикновено се задават от администратора на сайта.

При създаването на таблото избирате колко отчета и KPI желаете да има на таблото и къде да се появяват на страницата. След създаването на страницата можете да я персонализирате, като добавяте и премахвате уеб компоненти, променяте оформлението и свързвате и филтрирате уеб компоненти.

Най-горе на страницата

Създаване на нова страница на табло

Можете да създадете нова страница на табло от всяко местоположение на сайт на SharePoint, като използвате комбинация от уеб компоненти. Шаблонът на страница на табло в центъра за отчети ви помага при създаването на страница чрез добавяне на подходящи уеб компоненти и свързване на KPI списъци. Макар че може да създавате страници на табла и в сайтове, различни от центъра за отчети, следващата процедура дава разяснения как да създадете страница, започвайки от центъра за отчети.

 1. В центъра за отчети в "Бързо стартиране" щракнете върху Табла.

 2. В менюто Създай щракнете върху Страница на табло.

  команда ''страница на табло''

 3. В полето Име на файла въведете име на файла за таблото. Името на файла става част от URL адреса на страницата и се появява в заглавките и връзките из сайта.

 4. В полето Заглавие на страницата въведете името й. Заглавието се появява в заглавките и връзките за навигация в рамките на сайта.

 5. В полето Описание имате възможност да въведете описание на страницата. То се появява в една колона в списъка на библиотеката.

 6. В полето Библиотека с документи изберете библиотеката, в която искате да се съхрани страницата.

 7. В полето Папка изберете папката от библиотеката, в която искате да се съхрани страницата.

 8. В секцията Да се добави връзка към текущата навигационна лента? направете едно от следните неща:

  • Ако не искате в "Бързо стартиране" да се появява връзка за страницата, изберете Не. Можете да стигнете до страницата, като отидете до библиотеката с документи, в която тя е съхранена, или като използвате URL адреса на страницата.

  • За да добавите връзка в "Бързо стартиране", изберете Да и след това изберете опция от списъка. Връзката ще се покаже под този раздел в "Бързо стартиране".

 9. В полето оформление изберете опция за броя на Microsoft Office Excel Web Accessуеб части и водещи показатели на представянето, които искате и как искате да са подредени на страницата.

 10. В раздела Ключови индикатори на показателите изберете една от следните опции.

Опция

Описание

Автоматично създаване на KPI списък

Създава KPI списък и го свързва към уеб компонент с KPI. Най-добре е да изберете тази опция, когато все още не е създаден KPI списък.

Позволение за по-късно избиране на KPI списък

Добавя уеб компонента с KPI към страницата, но не свързва KPI списък към уеб компонента. Използвайте тази опция, когато в уеб компонента ще използвате вече съществуващ KPI списък.

Да не се добавя KPI списък към това табло

Създава табло без уеб компонент с KPI списък. Изберете тази опция, когато знаете, че не искате да показвате KPI. Ако промените решението си, можете да го добавите, като редактирате страницата и добавите уеб компонент с KPI.

Най-горе на страницата

Споделяне на работен лист на Office Excel 2007 на страница от таблото

За да споделите работен лист на Office Excel 2007 на страница с табло, работната книга трябва да първо записан в библиотека на SharePoint и след това се добавя към Microsoft Office Excel Web Access уеб част.

Забележка : За да използвате Microsoft Office Excel Web Access, трябва да използвате версия на Excel 2007 , който идва с Microsoft Office Professional Plus 2007 или Office Enterprise 2007. Освен това сървъра, който се изпълнява Office SharePoint Server 2007 трябва да имате разрешени Excel Services.

Записване на работна книга в сайт на SharePoint

Ако работната книга, която искате да използвате, не е вече в библиотека на SharePoint, трябва да го публикувате чрез Excel Services. Публикуване на работна книга с помощта на Excel Services е по-добре отколкото качването й чрез менюто качване на сайта на SharePoint. Когато използвате Excel Services за публикуване на работната книга, можете да дефинирате частите на работната книга (като например отделни работни листове, наименувани диапазони или диаграми), които искате Excel Services за показване в Microsoft Office Excel Web Access. Чрез показване само на определени части на работната книга и като използвате Office SharePoint Server 2007 разрешения за защита на работната книга от неупълномощен достъп можете да запазите данните в работната книга поверителни докато позволява на упълномощените потребители да обновяват, преизчисляват и взаимодействат с видимите данни.

Можете също да дефинирате параметри. Параметър е една отделна клетка това име, преди да публикувате работния лист. Можете да изложат клетката с помощта на Microsoft Office Excel Web Access уеб част. Потребителите могат да след това въведете стойности в клетката и преизчисляване на работната книга за анализиране на данните.

Забележка : Не всички функции на Microsoft Office Excel се поддържат от Excel Services. За информация относно неподдържаните функции вижте връзките в раздела Вж. също.

Примерът, използван при следващата процедура, публикува работна книга в библиотеката Отчети на сайта 'Център за отчети". Все пак, докато ви е дадено ниво на разрешение за използване, можете да публикувате на всеки сайт на SharePoint.

 1. Отворете работната книга, която искате да публикувате чрез Excel Services. Ако възнамерявате да дефинирате параметри, дайте име на всяка клетка, в която искате потребителите да могат да въвеждат данни.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете публикуванеи след това щракнете върху Excel Services под разпространяване на документа до други хора.

 3. В полето Име на файл въведете пътя до сървъра и името на файла. Например, за да запишете файла Test.xlsx в библиотеката с отчети на сайта "Център за отчети" в сайта от най-горно ниво на Contoso, въведете: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Важно : В случай че направо от браузъра копирате и поставяте URL адреса на местоназначението на библиотеката на SharePoint в полето за име на файла, трябва да премахнете допълнителните знаци, които ви пречат да копирате файла в целевата библиотека. В този пример допълнителните знаци в URL адреса са Forms/current.aspx.

 4. Щракнете върху бутона Опции на Excel Services и след това изберете желаните опции, които искате да се покажат в работната книга или в част от нея в Excel Services.

 5. За да проверите дали видимите области се показват, както трябва в браузъра, поставете отметка в квадратчето Отвори в Excel Services.

 6. Щракнете върху OK и след това върху Запиши.

 7. В диалоговия прозорец Избиране на типа на документа в списъка Тип документ изберете Отчет.

 8. Щракнете върху OK.

 9. обновете сайта на SharePoint, за да прегледате току-що качения документ.

Показване на работен лист на таблото

 1. Страницата на таблото, където искате да добавите работния лист щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В Microsoft Office Excel Web Access уеб частта, където искате да добавите работния лист щракнете върху менюто Редактиране на уеб част Меню на уеб компонент и след това изберете Промяна на споделена уеб част.

 3. В екрана с инструменти Microsoft Office Excel Web Access под работна книгащракнете върху Изберете връзка Бутон на конструктор и след това използвайте диалоговия прозорец избор на връзка , за да намерите работната книга.

 4. За да се покаже само част от работния лист, направете едно от следните неща:

Опция

Описание

Наименуван елемент

Щракнете върху Бутон на конструктор и в полето Въвеждане на текст, въведете името на диапазон от клетки, които сте дефинирали в работния лист. Уеб компонентът показва само този диапазон.

Редове

Въведете броя на редовете от работния лист или от наименувания диапазон, които искате да се показват. Например, ако въведете 5, то ще се появят първите пет реда от работния лист или наименувания диапазон.

Колони

Въведете броя на колоните от работния лист или от наименувания диапазон, които искате да се показват. Например, ако въведете 5, то ще се появят първите пет колони от работния лист или наименувания диапазон.

Намиране на връзки към още информация за използването на Microsoft Office Excel Web Access уеб част в раздела Вж .

Най-горе на страницата

Добавяне на KPI към страница от табло

Ключовият индикатор на показателите KPI е нагледно средство, което предоставя информация за напредъка при постигане на дадена цел.

Начинът на добавяне на KPI към вашата страница на таблото зависи от това, дали искате шаблонът на таблото автоматично да ви създаде KPI списък, или да използвате вече съществуващ KPI списък.

Изберете една от следващите процедури в зависимост от опцията, която сте избрали в шаблона на таблото.

Добавяне на нов KPI с помощта на автоматично създаден KPI списък

Когато в шаблона на таблото изберете опцията за автоматично създаване на KPI списък, си спестявате няколко стъпки, които би трябвало да изпълните в случай че добавяте уеб компонент с KPI към празна страница на уеб компонент. При използването на шаблон на табло автоматично се създава KPI списък и той се свързва със страницата. Освен това, към страницата се добавя и уеб компонентът.

Следващата стъпка е да изберете желания тип на KPI и да го добавите към KPI списъка. Това става от уеб компонента с KPI на страницата на таблото.

 1. От лентата с инструменти на уеб компонента с KPI щракнете върху стрелката до Създай.

 2. Изберете един от следващите типове KPI в зависимост от това, къде се намират данните за KPI.

Изберете тази опция

Когато данните източник са

Индикатор, използващ данни в списък на SharePoint

Списък на SharePoint, който съдържа елементи, от които искате да създадете обобщена стойност, като например сума, минимум или максимум. Преди да зададете KPI, проверете дали списъкът на SharePoint вече е в желания изглед, който искате да използвате. Първо съответните колони трябва да се покажат в реда, необходим за работата на KPI.

Индикатор, използващ данни в работна книга на Excel

Работна книга на Excel, в която се изчислява KPI.

Индикатор, използващ данни в SQL Server 2005 Analysis Services

Куб на SQL Server 2005 Analysis Services.

Индикатор, използващ ръчно въведена информация

Информация, която не е вкарана в система и следователно трябва да се въведе ръчно.

 1. На страницата Нов индикатор направете едно от следните неща в зависимост от типа на KPI, който сте избрали в стъпка 2.

За този KPI

Направете следното

Индикатор, който използва данни в списъка на SharePoint

 1. В полетата Име и Описание въведете името и по желание описанието на индикатора.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помогне на хората, които преглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. Под Списък и изглед на SharePoint в полето URL адрес на списъка въведете URL адреса на списъка или библиотеката.

  Забележка : 

  • Ако не знаете URL адреса за файла на връзката с данни на Microsoft Office (.odc), щракнете върху Преглед, за да отворите диалоговия прозорец Избор на връзка, и след това отидете до .odc файла.

  • Списъкът или библиотеката на SharePoint трябва да е в същата колекция от сайтове.

 4. В Изглед изберете изгледа, съдържащ елементите, които искате да използвате в KPI.

 5. Под Изчисление на стойността изберете един от следните начини за изчисляване на изисквания показател на KPI:

  • Брой на елементи на списъка     Сума на общия брой елементи в списъка.

  • Процент на елементите на списъка, където      Изчисление, което сравнява стойността на типа съдържание в рамките на колоната или до пет колони в списъка.

  • Изчисляване, като се използват всички елементи на списъка в изгледа      Изчисляване на Всичко, Средно, Максимум или Минимум на колона с цифри от списъка.

   Забележка : Опцията Изчисляване, като се използват всички елементи на списъка в изгледа е налична само ако списъкът ви включва цифрово поле.

Индикатор, използващ данни в работна книга на Excel

 1. В полетата Име и Описание въведете името и по желание описанието на индикатора.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помогне на хората, които преглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. В полето URL адрес на работната книга въведете местоположението на работната книга.

  Забележки : 

  • Ако не знаете URL АДРЕСА на работната книга, щракнете върху Преглед на Изображение на бутон да отворите диалоговия прозорец избор на връзка и след това отидете до файла.

  • URL адресът трябва да бъде свързан с текущия сайт.

 4. В Адрес на клетката за стойност на индикаторавъведете номера на работната книга, последван от удивителен знак и след това адреса на клетката на местоположението в работния лист за KPI. Например ако индикаторът е в клетка D15 на работен лист 1, въведете Лист1! D15. В противен случай използвайте наименуван диапазон.

Индикатор, използващ данни в SQL Server 2005 Analysis Services

 1. В полето Връзка с данни въведете URL адреса на местоположението на .odc файла.

  Забележка : Ако не знаете URL адреса на .odc файла, щракнете върху Преглед, за да отворите диалоговия прозорец Избор на връзка, и след това отидете до .odc файла.

 2. От полето Показване само на KPI от показваната папка изберете показваната папка в базата данни на Analysis Services, която съдържа KPI.

 3. От полето KPI списък изберете желания KPI, например Общ приход или Граница на средната печалба.

 4. Отметнете квадратчето Включване на дъщерни индикатори, за да се покажат всички дъщерни индикатори за избрания KPI.

 5. В полетата Име и Описание въведете името и по желание описанието на индикатора.

 6. В полето Коментари въведете текст, който да помогне на хората, които преглеждат KPI, да разберат какво представлява.

Индикатор, използващ ръчно въведена информация

 1. В полетата Име и Описание въведете име и – по желание – описание на индикатора.

 2. В полето Коментари въведете текст, който да помогне на хората, които преглеждат KPI, да разберат какво представлява.

 3. Въведете цифрова стойност за досегашния си напредък.

 1. В раздела Правила за иконата на състоянието в списъка По-добрите стойности са изберете по-високи или по-ниски, за да укажете кой цифров диапазон ще е зелен.

 2. В полетата въведете стойностите за индикаторите на състоянието. Например, за да проследите минималния процент на изпълнение за набор от задачи, можете да зададете зеления индикатор на стойността на искания показател и стойността за предупреждение с една степен по-ниско от нея. В този случай, ако искате да разберете кога минималният процент на изпълнение ще падне под 25 процента, задавате зеления индикатор на 25, а жълтия – на 24.

  Забележка : Правилата за иконата на състоянието за KPI на Индикатор, използващ данни в Analysis Services са предварително зададени от анализатора на базата данни.

Добавяне на съществуващ KPI към страницата на таблото

Когато създавате табло чрез шаблона, можете по-късно да изберете съществуващ KPI. Тази опция поставя уеб компонента с KPI на страницата на таблото и след това ви дава възможност да използвате прозореца с инструменти на уеб компонента за избор на KPI списъка, който искате да покажете. Трябва да имате разрешение за достъп до KPI списъка, за да го използвате в уеб компонента.

 1. За да добавите KPI списъка към уеб компонента, щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

 2. В полето Списък с индикатори щракнете върху Преглед на Изображение на бутон да намерите KPI списъка, който искате да покажете.

 3. В диалоговия прозорец Избор на връзка щракнете двукратно върху заглавието на KPI списъка, който искате да използвате.

 4. Изберете OK, за да затворите прозореца с инструменти.

Връзки за повече информация относно работата с KPI ще намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Публикуване на страница от табло

Както повечето уеб страници в Office SharePoint Server 2007, страниците на табло използват системата "вкарване-извличане", за да се гарантира, че в даден момент само един човек редактира страницата, както и функция за създаване на версии, която ви помага да проследявате промените, направени на страницата. За да направите таблото видимо за останалите, трябва да го публикувате. В някои случаи страницата трябва да бъде одобрена от друг човек от вашата организация, преди да може да се публикува.

Следващата процедура предполага, че сте получили разрешение за публикуване на страницата на таблото и че не е необходимо страницата да се одобрява от проверяващ. Връзки за повече информация относно публикуването на страници ще намерите в раздела Вж. също.

Направете едно от следните неща:

За да

Направете следното

Запишете страницата, без да позволявате на останалите да я редактират. Това ви дава възможност да се върнете на страницата и да я редактирате по-късно, без да споделяте черновата си с останалите.

От лентата с инструменти за редактиране на страницата щракнете върху Страница и после изберете Запиши и спри редактирането.

Запишете страницата, като позволите на останалите да я редактират. Тази опция е полезна, когато работите съвместно в екип и искате членовете да преглеждат и променят чернова на страницата.

От лентата с инструменти за редактиране на страницата щракнете върху Вкарване за споделяне на чернова.

Публикувайте страницата, за да позволите на всеки, който има разрешение, да я преглежда.

От лентата с инструменти за редактиране на страницата щракнете върху Публикуване.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×