Преминаване към основното съдържание
Office

Споделяне на папка с контакти с други хора

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да споделите някой от вашия сървър на Exchange акаунт папки с контакти с друг човек, който също използва акаунт за Exchange Server във вашата организация. Ако се поддържа от правила за споделяне на вашата организация, можете също да може да споделя папка с контакти с хора извън вашата организация.

Например можете да споделите папката с контакти с хора. Или можете да създадете нова папка за контакти за определен проект и споделяне го хората. Можете също да им дадете разрешение да променяте контактите.

Забележки: 

 • Тази функция изисква акаунт за Microsoft Exchange Server.

 • Споделяне или преглед на споделената папка с контакти не се поддържа в Outlook в уеб.

Споделяне с определени хора във вашата организация

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрие. Възможно е да имате допълнителни папки с контакти. Можете да споделите всяка от тези папки, като направите следното:

 1. В хорав екран с папки, щракнете върху папката с контакти, която искате да споделите с някой във вашата организация.

 2. Щракнете върху Начало. След това в групата споделяне щракнете върху Споделяне на контакти.

  Извит текст около кръгла фигура

 3. В полето до въведете името на получателя за съобщението с поканата за споделяне. Ако искате да, можете да промените темата.

  Draft share contacts invitation inside your organization

 4. Ако желаете, поискайте разрешение за преглед за папката по подразбиране Хора на получателя. За да го направите, отметнете квадратчето Поискай разрешение за изглед на папка "Контакти" на получателя.

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка с контакти на различни от хора папка на получателя по подразбиране, трябва да изпратите имейл съобщение, което ви пита за разрешение за конкретната папка. Тази опция, само поиска достъп до папка на получателя по подразбиране хора .

 5. В тялото на съобщението въведете информацията, която искате да включите и след това щракнете върху Изпрати. Прегледайте диалоговия прозорец за потвърждение и ако правилно, щракнете върху OK.

 6. Лице във вашата организация ще получи покана за споделяне в имейл и щракне върху Отворете тази папка с контакти.

  Word 2013 с показани прозореца ''Файл'' > ''Акаунт''

Споделяне с определени хора извън вашата организация

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрие. Възможно е да имате допълнителни папки с контакти. Можете да споделите всяка от тези папки, като направите следното:

 1. В хорав екран с папки, щракнете върху папката с контакти, която искате да споделите с някого извън вашата организация.

 2. Щракнете върху Начало. След това в групата споделяне щракнете върху Споделяне на контакти.

  Извит текст около кръгла фигура

 3. В полето до въведете името на получателя за съобщението с поканата за споделяне. Ако искате да, можете да промените темата.

  Стартиране на план

 4. Ако желаете, поискайте разрешение за преглед за папката по подразбиране Хора на получателя. За да го направите, отметнете квадратчето Поискай разрешение за изглед на папка "Контакти" на получателя.

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка с контакти на различни от хора папка на получателя по подразбиране, трябва да изпратите имейл съобщение, което ви пита за разрешение за конкретната папка. Тази опция, само поиска достъп до папка на получателя по подразбиране хора .

 5. В тялото на съобщението въведете информацията, която искате да включите и след това щракнете върху Изпрати. Прегледайте диалоговия прозорец за потвърждение и ако правилно, щракнете върху OK.

  Ако следната грешка се показва, когато се опитате да изпратите покана за споделяне, споделяне на контакти с хора извън вашата организация не се поддържа от правило за споделяне за вашата организация. Само администратор във вашата организация да промените правило за споделяне за вашата организация. За повече информация вижте края на тази секция.

  Error message when you try to share contacts outside your organization

 6. Човек извън вашата организация ще получи покана за споделяне в имейл и щракне върху Отворете тази папка с контакти.

  Записва вашето приложение и го стартира в изгледа на браузъра.

Ако получите съобщение за грешка, когато се опитвате да споделите вашите контакти с някого извън вашата организация, обърнете се към лицето, което управлява вашия имейл акаунт.

Споделяне на папка с контакти с всички

 1. В Хора, в екран с папки щракнете върху Контакти.

 2. Щракнете върху папка. След това в групата свойства щракнете върху Разрешения за папка.

 3. В полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Публикуващ редактор или коя да е от другите опции.

Анулиране или промяна на достъпа на други хора

За да промените или анулирате разрешенията за достъп на някого до вашата папка с контакти, направете следното:

 1. В Хора, в екран с папки щракнете върху папката с контакти, за която искате да промените разрешенията.

 2. Щракнете върху папка. След това в групата свойства щракнете върху Разрешения за папка.

 3. В раздела разрешения направете едно от следните неща:

  • Отменя или промяна на разрешения за всеки за достъп      В полето име щракнете върху по подразбиране. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, щракнете върху няма да анулирате разрешенията или някоя от другите опции, за да промените разрешенията.

  • Отменя или промяна на разрешения за едно лице за достъп      В полето име щракнете върху името на лицето, чиито разрешения за достъп, която искате да промените. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, щракнете върху няма да анулирате разрешенията или някоя от другите опции, за да промените разрешенията.

   Можете да променяте опциите за архивиране в OneNote.

 4. Щракнете върху OK.

Разрешения за споделяне на папка

С това ниво на разрешение (или роля)

Можете

Собственик

Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

Редактор за публикуване

Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

Редактор

Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

Автор на публикация

Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

Автор

Да създавате и четете елементи и файлове, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

Нередактиращ автор

Да създавате и четете елементи и файлове и да изтривате елементи и файлове, които сте създали.

Проверяващ

Само да четете елементи и файлове.

Сътрудник

Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

Няма

Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Какво представлява споделянето на контакти?

Когато използвате Microsoft Outlook с акаунт за Microsoft Exchange Server, могат да бъдат споделени контакти между хората. Споделяне на контакт не е ограничено до папката с Контакти по подразбиране, който е създаден във всички профили в Outlook. Можете да създавате допълнителни папки с контакти и изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка с контакти за определен проект и да я споделите с вашите колеги. Ако желаете можете да им дадете разрешение да променяте контактите.

Съвет: Всяко съобщение, контакт или задача в Outlook може да се маркира лично, така че другите да не виждат съответния елемент в споделена папка.

Споделянето на контакти работи чрез покани за споделяне и споделяне на имейл съобщения с искания. Поканите за споделяне предлагат на получателя достъп до папката с контакти. Когато изпратите покана за споделяне за папката с Контакти по подразбиране, можете да поискате достъп до папката с Контакти на получателя по подразбиране.

Забележка: Ако искате да поискате достъп до допълнителна папка с контакти, създаден от получателя – не папката по подразбиране Контакти – трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за достъп до тази папка. Получателят може да ви изпрати покана за споделяне за конкретната папка с контакти.

Споделяне на папка с контакти с определени хора

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Може да имате допълнителни папки за контакти, които сте създали или автоматично създадени с Outlook Social Connector за всяка една от социалните мрежи, конфигурирани. Можете да споделите някоя от тези папки, като направите следното:

 1. В " Контакти" в навигационния екран, под Моите контактищракнете върху папката с контакти, която искате да споделите.

 2. В раздела Начало , в групата споделяне щракнете върху Споделяне на контакти.

 3. В полето До въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 4. Ако желаете, можете да промените полето Тема.

 5. Ако искате да, поискайте разрешение да разглеждате папката с Контакти на получателя по подразбиране. За да направите това, поставете отметка в квадратчето Поискайте разрешение да разглеждате папката Контакти на получателя .

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка с контакти, различна от папката с Контакти по подразбиране, трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за конкретната папка. Тази опция, само поиска достъп до папката с Контакти на получателя по подразбиране.

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Споделяне на папка с контакти с всички

 1. В " Контакти" в навигационния екран, под Моите контактищракнете върху Контакти.

 2. В раздела папка , в групата свойства щракнете върху Разрешения за папка.

 3. В полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Публикуващ редактор или коя да е от другите опции.

  Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Анулиране или промяна на достъпа на други хора до вашите папки с контакти

По всяко време можете да промените или анулирате разрешенията на някого достъп до вашите папки с контакти.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, щракнете върху папката контакти, за която искате да промените разрешенията.

 2. В раздела папка , в групата свойства щракнете върху Разрешения за папка.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Анулиране или промяна на разрешенията за достъп на всички    

   1. В полето Име щракнете върху По подразбиране.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

  • Анулиране или промяна на разрешението за достъп за едно лице   

   1. В полето име щракнете върху името на лицето, чиито разрешения за достъп, която искате да промените.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

   3. Повторете стъпка 2 за всяко лице, чиито разрешения за достъп искате да промените.

Какво е споделянето на контакти?

Когато използвате Microsoft Office Outlook 2007 с акаунт за Microsoft Exchange, могат да бъдат споделени контакти между хората. Споделяне на контакт не е ограничено до папката с Контакти по подразбиране, който е създаден във всички профили в Outlook. Можете да създавате допълнителни папки с контакти и изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка с контакти за определен проект и да я споделите с вашите колеги. Ако желаете можете да им дадете разрешение да променяте контактите.

Съвет: Всяко съобщение, контакт или задача в Outlook може да се маркира лично, така че другите да не виждат съответния елемент в споделена папка.

Споделянето на контакти работи чрез покани за споделяне и споделяне на имейл съобщения с искания. Поканите за споделяне предлагат на получателя достъп до папката с контакти. Когато изпратите покана за споделяне за папката с Контакти по подразбиране, можете да поискате достъп до папката с Контакти на получателя по подразбиране.

Забележка: Ако искате да поискате достъп до допълнителна папка с контакти, създаден от получателя – не папката по подразбиране Контакти – трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за достъп до тази папка. Получателят може да ви изпрати покана за споделяне за конкретната папка с контакти.

Споделяне на папката с контакти по подразбиране с определени хора

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, щракнете върху споделяне на моите контакти папка.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в " Контакти" Намален навигационен екран щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете върху споделяне на моите контакти папка.

 2. В полето До въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 3. Ако желаете, можете да промените полето Тема.

 4. Ако искате да, поискайте разрешение да разглеждате папката с Контакти на получателя по подразбиране. За да направите това, поставете отметка в квадратчето Поискайте разрешение да разглеждате папката Контакти на получателя .

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка с контакти, различна от папката с Контакти по подразбиране, трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за конкретната папка. Тази опция, само поиска достъп до папката с Контакти на получателя по подразбиране.

 5. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 6. Щракнете Изпрати.

 7. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Споделяне на папката по подразбиране контакти с всички

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, с десния бутон върху папката с Контакти по подразбиране.

  Това обикновено се намира под Моите контактии се показва като Контакти.

 2. Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в " Контакти" Намален навигационен екран щракнете върху Навигационен екрани след това с десния бутон върху папката с Контакти по подразбиране.

  Това обикновено се намира под Моите контакти и се показва като Контакти.

 3. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 4. В раздела разрешения , в полето име щракнете върху по подразбиране.

 5. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Публикуващ редактор или коя да е от другите опции.

  Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Споделяне на папка с потребителски контакти с определени хора

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създавате допълнителни папки с контакти и тези папки могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за споделяне на папки с контакти, които създавате.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, с десния бутон върху папката с контакти, които искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в " Контакти" Намален навигационен екран щракнете върху Навигационен екрани след това с десния бутон върху папката с контакти, които искате да споделите.

 2. Щракнете върху Име на папката за споделяне.

 3. В полето До на поканата за споделяне въведете името на получателя.

 4. Ако искате да промените полето тема.

 5. Ако искате да дадете разрешения на получателя да промените вашите контакти елементи, като поставите отметка в квадратчето получателят да добавите, редактирате и изтриване на елементи в тази папка с контакти .

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Споделя потребителска папка с контакти с всички

Папката по подразбиране Контакти в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създавате допълнителни папки с контакти и тези папки могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за споделяне на папки с контакти, които създавате.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, с десния бутон върху папката с контакти, които искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в " Контакти" Намален навигационен екран щракнете върху Навигационен екрани след това с десния бутон върху папката с контакти, които искате да споделите.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. В раздела разрешения , в полето име щракнете върху по подразбиране.

 4. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Публикуващ редактор или коя да е от другите опции.

  Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Анулиране или промяна на достъпа на други хора до вашите папки с контакти

По всяко време можете да промените или анулирате разрешенията на някого достъп до вашите папки с контакти.

 1. В " Контакти" в навигационен екран, с десния бутон върху папката контакти, за която искате да промените разрешенията.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в " Контакти" Намален навигационен екран щракнете върху Навигационен екрани след това с десния бутон върху папката контакти, за която искате да промените разрешението за достъп.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Анулиране или промяна на разрешенията за достъп на всички    

   1. В раздела разрешения , в полето име щракнете върху по подразбиране.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

  • Анулиране или промяна на разрешението за достъп за едно лице   

   1. В раздела разрешения , в полето име щракнете върху името на лицето, чиито разрешения за достъп, която искате да промените.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    Преглеждане на описанията на нивата на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

   3. Повторете стъпка 2 за всяко лице, чиито разрешения за достъп искате да промените.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×