Споделяне на задачи с други лица

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази функция изисква акаунт за Microsoft Exchange Server или Microsoft Office 365. Повечето домашни и лични акаунти не използвайте Microsoft Exchange или Microsoft Office 365.

Когато се използва с Microsoft Exchange акаунт, могат да бъдат споделени задачи между хората. Споделяне на задачата не е ограничено до само папката по подразбиране задачи , която е създадена във всички профили в Outlook. Можете да създадете папки за допълнителни задачи и да изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка със задачи за проект. След това можете да споделяте достъпа до задача папка с колегите си, така че те да преглеждате списъка със задачи.

Споделяне на папката по подразбиране "Задачи" с конкретни хора

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран.

  Папка по подразбиране обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи. Ако имате няколко папки, уверете се, че изберете папката по подразбиране задачи .

 2. Щракнете върху папка >споделяне на задачи

 3. В полето До въведете името на получателя на поканата за споделяне.

  Уверете се, че квадратчето позволи на получателя да прегледате вашата папка "задачи" е избрано.

 4. По желание можете да промените полето Тема.

 5. По желание можете да поискате разрешение да разглеждате папката по подразбиране Задачи на получателя. За да го направите, отметнете квадратчето Поискай разрешение за разглеждане на папката "Задачи" на получателя.

  Забележка: Ако желаете да поискате достъп до папка със задачи, различна от папката по подразбиране Задачи, трябва да изпратите имейл съобщение с искане на разрешение за достъп до конкретната папка.

 6. Въведете в тялото на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете върху Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и ако то е вярно, натиснете OK.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран.

  Папка по подразбиране обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи. Ако имате няколко папки, уверете се, че изберете папката по подразбиране задачи .

 2. Щракнете върху папка >разрешения за папка.

 3. В раздела "Разрешения", полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Редактор за публикуване

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

  Автор на публикация

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Дописник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

  Можете да създавате разрешения по избор, като изберете квадратчетата и опциите под Разрешения.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана. Можете да създавате допълнителни папки със задачи и тези папки могат да бъдат преименувани или изтривани. Този раздел включва инструкции за персонализиране на папките със задачи, които създавате.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран и след това с десния бутон върху папката, която искате да споделите.

 2. Посочете споделяне > споделяне на задачи.

 3. В полето До въведете името на получателя на съобщението с покана за споделяне.

 4. По желание можете да промените полето Тема.

 5. Ако желаете, можете да дадете разрешение на получателя да променя елементите в задачите ви, като отметнете квадратчето Получателят може да добавя, редактира и изтрива елементи в тази папка със задачи.

 6. Въведете в тялото на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете върху Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и ако то е вярно, натиснете OK.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана. Можете да създавате допълнителни папки със задачи и тези папки могат да бъдат преименувани или изтривани. Този раздел включва инструкции за персонализиране на папките със задачи, които създавате.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран и щракнете с десния бутон задача папката, която искате да споделите.

 2. Посочете споделяне > разрешения за папка.

 3. В раздела Разрешения, в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Редактор за публикуване

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

  Автор на публикация

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Дописник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

  Могат да се създадат разрешения по избор, като се отметнат съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Когато се използва с Microsoft Exchange акаунт, могат да бъдат споделени задачи между хората. Споделяне на задачата не е ограничено до само папката по подразбиране задачи , която е създадена във всички профили в Outlook. Можете да създадете папки за допълнителни задачи и да изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка със задачи за проект. След това можете да споделяте достъпа до задача папка с колегите си, така че те да преглеждате списъка със задачи.

За по-удобна работа при споделянето на задачи, включително делегирането на собствеността върху задачите, препоръчваме ви да използвате функционалността при работа със задачите на Windows SharePoint Services 3.0. Задачите в SharePoint могат да бъдат разглеждани, докато сте в Microsoft Office Outlook 2007.

Съвет: Съобщенията, контактите или задачите в Outlook могат да бъдат маркирани като поверителни, така че другите да не виждат съответния елемент, когато се споделят папки.

Споделянето на задачи работи чрез покани за споделяне и имейл съобщения с искания за споделяне. Поканите за споделяне предлагат на получателя достъп до ваша папка със задачи. Когато изпратите покана за споделяне на папката ви по подразбиране Задачи, можете едновременно с това да поискате достъп до папката по подразбиране Задачи на получателя.

Забележка: Ако желаете да поискате достъп до папка със задачи, създадена от получателя – но не неговата папката по подразбиране Задачи – трябва да изпратите имейл съобщение с искане на разрешение да използвате тази папка. След това получателят може да ви изпрати покана за споделяне на конкретната папка с контакти.

Споделяне на папката по подразбиране "Задачи" с конкретни хора

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана.

 1. В Задачи, в навигационния екран щракнете върху Споделяне на папка "Моите задачи".

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, щракнете в навигационния екран върху Навигационен екран и после щракнете върху Споделяне на папка "Моите задачи".

 2. В полето До въведете името на получателя на поканата за споделяне.

 3. По желание можете да промените полето Тема.

 4. По желание можете да поискате разрешение да разглеждате папката по подразбиране Задачи на получателя. За да го направите, отметнете квадратчето Поискай разрешение за разглеждане на папката "Задачи" на получателя.

  Забележка: Ако желаете да поискате достъп до папка със задачи, различна от папката по подразбиране Задачи, трябва да изпратите имейл съобщение с искане на разрешение за достъп до конкретната папка.

 5. Въведете в тялото на съобщението информацията, която желаете да включите.

 6. Щракнете върху Изпрати.

 7. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и ако то е вярно, натиснете OK.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана.

 1. В Задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката по подразбиране Задачи.

  Тя обикновено се намира под Моите задачи и е показана като Задачи.

 2. Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Навигационен екран и после щракнете с десния бутон върху папката по подразбиране Задачи.

  Тя обикновено се намира под Моите задачи и е показана като Задачи.

 3. Щракнете върху Промяна на разрешенията на споделяне.

 4. В раздела "Разрешения", полето Име щракнете върху По подразбиране.

 5. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Редактор за публикуване

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

  Автор на публикация

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Дописник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

  Можете да създавате разрешения по избор, като изберете квадратчетата и опциите под Разрешения.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана. Можете да създавате допълнителни папки със задачи и тези папки могат да бъдат преименувани или изтривани. Този раздел включва инструкции за персонализиране на папките със задачи, които създавате.

 1. В Задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката със задачи, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Навигационен екран и после щракнете с десния бутон върху папката със задачи, която искате да споделите.

 2. Щракнете върху името на папката за споделяне.

 3. В полето До въведете името на получателя на съобщението с покана за споделяне.

 4. По желание можете да промените полето Тема.

 5. Ако желаете, можете да дадете разрешение на получателя да променя елементите в задачите ви, като отметнете квадратчето Получателят може да добавя, редактира и изтрива елементи в тази папка със задачи.

 6. Въведете в тялото на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете върху Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и ако то е вярно, натиснете OK.

Папката по подразбиране Задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не може да бъде преименувана или изтривана. Можете да създавате допълнителни папки със задачи и тези папки могат да бъдат преименувани или изтривани. Този раздел включва инструкции за персонализиране на папките със задачи, които създавате.

 1. В Задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката със задачи, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Навигационен екран и после щракнете с десния бутон върху папката със задачи, която искате да споделите.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията на споделяне.

 3. В раздела "Разрешения", полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Редактор за публикуване

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

  Автор на публикация

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Дописник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

  Можете да създавате разрешения по избор, като изберете квадратчетата и опциите под Разрешения.

Можете по всяко време да промените или отнемете даденото някому разрешение за достъп до вашите папки със задачи.

 1. В Задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката със задачи, разрешенията за която искате да промените.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Навигационен екран и после щракнете с десния бутон върху папката със задачи, за която искате да промените разрешенията.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията на споделяне.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • Промяна на разрешенията за всеки   

   1. В раздела "Разрешения", полето Име щракнете върху По подразбиране.

   2. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

    Обяснение на нива на разрешение

    С този готова на ниво (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Редактор за публикуване

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

    Автор на публикация

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Дописник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

    Могат да се създадат разрешения по избор, като се отметнат съответните квадратчета и опции под Разрешения.

  • Промяна на разрешението за едно лице   

   1. В раздела "Разрешение", в полето Име щракнете върху името на лицето, чийто достъп искате да промените.

   2. Под Разрешения в списъка Ниво на разрешение изберете нивото на разрешение.

    Обяснение на нива на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменявате нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Редактор за публикуване

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, модифицирате и изтривате всички елементи и файлове.

    Автор на публикация

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да модифицирате и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Дописник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да извършвате дейности, дефинирани от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката. 

    Можете да създавате разрешения по избор, като поставяте отметки в съответните квадратчета и за желаните опции под Разрешения.

   3. Повторете стъпка 2 за всяко включено в списъка лице, чийто достъп искате да модифицирате.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×