Споделяне на вашия работен плот или програма в Lync

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да покажете на всеки в събрание, разговор или разговор с незабавни съобщения на Lync целия ваш работен плот или само една програма.

Не забравяйте, че трябва да сте представящ в събрание на Lync, за да споделяте екрана си. Ако опциите са в сиво, помолете някой от представящите да ви даде достъп на представящ.

 • Споделяне на работния плот – когато трябва да превключвате между повече програми или да работите с файлове от различни програми.

 • Споделяне на програма – когато трябва да представите конкретни програми или файлове и не искате хората да виждат нищо друго на вашия компютър.

Съвет : За интерактивно ръководство за често използвани задачи за представящ, вижте Управление на вашето събрание на Lync.

Споделяне на вашия работен плот или програма

 1. В дъното на прозореца на разговора посочете иконата за презентацията (монитора).

  Опции на раздел "Представяне"

 2. В раздела Представяне направете едно от следните неща:

  За да споделите съдържанието на вашия работен плот, щракнете върху Работен плот.

  Важно :  Когато споделяте вашия работен плот, всеки в събранието може да вижда вашите програми, файлове и известия. Ако имате поверителна информация или файлове, които не искате хората да виждат, затворете ги или вместо това използвайте опцията за споделяне на програма.

  За да споделите една или повече програми или файлове, щракнете върху Програма и след това изберете конкретните програми или файлове.

 3. На лентата с инструменти за споделяне в горната част на екрана използвайте някоя от тези опции:

  Щракнете върху Спиране на представянето, когато сте приключили със споделянето на екрана.

  Щракнете върху Отстъпване на управлението, за да споделите управлението на работния си плот или програма с участниците. За подробна информация вж. Отстъпване и поемане на управлението в споделена сесия.

  Екранна снимка на иконата на лентата с инструменти за споделяне

  Щракнете върху синьото кабърче, за да скриете лентата с инструменти и да получите още пространство. За да се покаже лентата с инструменти, преместете мишката в горната част на екрана. Когато се появи лентата с инструменти за споделяне, използвайте някоя от контролите, която ви трябва, или щракнете отново върху кабърчето, за да оставите лентата видима.

Забележка : Докато споделяте, вашето състояние на Lync се променя на Представя и няма да получавате незабавни съобщения или повиквания.

Ако искате участник в събранието да сподели екрана си, дайте му достъп на представящ, за да може да използва контролите. Ако участникът не ползва Lync, все пак може да ползва Lync Web App, за да представя. За допълнителна информация вж. Споделяне на вашия работен плот и вашите програми от Lync Web App.

Споделяне на основен монитор, втори монитор или всички монитори

Ако имате повече от един монитор, всички те се показват в раздела Представяне и можете да изберете кой да споделите. Когато споделяте Всички монитори, лентата с инструменти за споделяне се отваря на основния монитор.

Екранна снимка на раздела ''Представяне'', която показва основен монитор, втори монитор или всички монитори

Представяне на слайдшоу на PowerPoint – при сценарий с няколко монитора

Можете да представите слайдшоу на PowerPoint като професионалист, като се възползвате от няколко монитора.

Ако сте в конферентна зала и искате да покажете слайдшоуто с помощта на проектор или устройство с голям екран, тогава представяйте на втория монитор. Слайдшоуто ви на PowerPoint ще се показва на голям екран за хората в залата и на сцената за представяне за хората в Lync. А на вашия лаптоп ще виждате изгледа на представящия, който показва текущия слайд, бележките на представящия и визуализация на следващия слайд – видими само за вас.

Ако представяте слайдшоу на PowerPoint, като използвате Lync от вашия офис, и разполагате с няколко монитора, можете да представяте на втория монитор и да продължавате да виждате изгледа с бележките на представящия на своя основен монитор.

Представяне на слайдшоу на PowerPoint на проектора или голям екран в Конферентна зала представянето пред втория монитор. Ще видите вашия представящ преглед на вашия лаптоп, но участниците в стаята или в събранието на Lync ще виждате само слайдшоуто.

Представяне на слайдшоу на PowerPoint, като се използва Lync от офиса

И в двата случая инструкциите са едни и същи:

 1. Отворете набора слайдове на PowerPoint на своя основен монитор (или лаптоп, ако сте в конферентна зала).

 2. От Lync щракнете върху иконата Представяне.

 3. Изберете втория монитор.

  Диалоговия прозорец представяне

Отстъпване и поемане на управлението в споделена сесия

Ако искате друг участник в събранието да направи промени във файл, да ви помогне в представянето или да демонстрира нещо, можете да предоставите управлението на този лице. Вие заедно ще управлявате споделянето и можете да поемете контрола обратно по всяко време.

 1. На лентата с инструменти за споделяне щракнете върху Отстъпване на управлението.

 2. Изберете името на потребителя, на когото искате да предоставите управлението.

  Lync изпраща уведомление до този потребител, за да го уведоми, че споделяте управлението.

 3. За да поемете управлението обратно, щракнете отново върху Отстъпване на управлението и след това изберете Връщане на управлението.

  Съвет :  Можете да позволите на други хора да поемат автоматично контрола на вашата споделена сесия по всяко време, като щракнете върху Автоматично даване на управлението в лентата с инструменти за споделяне. Препоръчваме ви да избирате тази опция само в малки и непланирани събрания. За да отмените автоматичното разрешение, щракнете върху Отстъпване на управлението и изчистете квадратчето за отметка Автоматично отстъпване на управлението.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×