Сортиране на данни в обобщена таблица или обобщена диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Сортиране на данни по азбучен ред или от най-голямото към най-ниските стойности (или обратно) е полезно, когато имате голям обем от данни в обобщена таблица или обобщена диаграма. Сортиране ви позволява да организирате данните така че да е по-лесно да намерите елементи, които искате да анализирате.

Важно : Когато сортирате данните, имайте предвид, че:

 • Ред на сортиране зависи от езиковите настройки. Уверете се, че имате правилната настройка в регионални настройки или регионални и езикови опции в контролния панел на вашия компютър. За информация за променяне на езиковите настройки вижте помощ за Windows система.

 • Данните които имат водещи интервали ще засегнат резултатите от сортирането. За да постигнете оптимални резултати, премахнете водещите интервали, преди да сортирате данните.

 • Не можете да сортирате текстови записи с различаване на главните и малките букви.

 • Не можете да сортирате данни по конкретен формат, например цвят на клетка или на шрифт, или по индикатори на условно форматиране, например набори от икони.

В обобщена таблица щракнете върху стрелката до клетките с Етикети на редове и Етикети на колони за сортиране.

 1. Щракнете върху поле в реда или колоната, които искате да сортирате.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране при Етикети на редове или Етикети на колони и след това щракнете върху желаната опция за сортиране.

филтър "етикети на редове"

 1. За да сортирате данните във възходящ или низходящ ред, щракнете върху Сортиране от А до Я или Сортиране от Я до А.

бутони за сортиране

Текстовите записи ще се сортират по азбучен ред, числата ще се сортират от най-малко към най-голямо (или обратно), а датите ще се сортират от най-стара към най-нова (или обратно).

Сортиране на колона, която няма бутон със стрелка

Можете да сортирате по отделни стойности или по междинни суми, като щракнете с десния бутон върху клетка, изберете Сортирай и изберете метод за сортиране. Редът на сортиране се прилага към всички клетки на същото ниво в колоната, която съдържа клетката.

В примера по-долу данните под нивото на категория (каска, сак) са сортирани по азбучен ред, от А до Я.

Сортиране по подразбиране, по етикети на редове

За да видите общите суми за продуктите, сортирани от най-голямо до най-малко, изберете което и да е число в колоната Обща сума и сортирайте по нея.

сортиране от най-голямо към най-малко на стойностите в колоната "обща сума"

Съвет : За да намерите бързо какво ви трябва, можете да групирате, филтрирате или прилагане на условно форматиране в обобщената таблица или обобщена диаграма.

Задаване на опции за сортиране по избор

За да сортирате определени елементи или да промените реда на сортиране, можете да зададете ваши собствени опции за сортиране.

 1. Щракнете върху поле в реда или колоната, които искате да сортирате.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране при Етикети на редове или Етикети на колони и след това щракнете върху Още опции за сортиране.

филтър "етикети на редове"

 1. В диалоговия прозорец Сортиране изберете желания тип сортиране:

диалогов прозорец ''сортиране''

 • Щракнете върху Ръчно, за да пренаредите елементите, като ги плъзгате.

  Не можете да плъзгате елементи, които са показани в областта "Стойности" на списъка с полета на обобщената таблица.

 • Щракнете върху Възходящо (от А до Я) по или Низходящо (от Я до А) по и след това изберете полето, което искате да сортирате.

 • За допълнителни опции щракнете върху Още опции и след това изберете желаната опция в диалоговия прозорец Още опции за сортиране:

  диалогов прозорец "още опции за сортиране"

  • Под Автосортиране отметнете или изчистете квадратчето Сортирай автоматично при всяко обновяване на отчета, за да разрешите или прекратите автоматично сортиране винаги, когато данните на обобщената таблица се актуализират.

  • Под Ред на сортиране по първия ключ изберете подредбата по избор, която искате да използвате. Тази опция е налична само когато е премахната отметката в квадратчето Сортирай автоматично при всяко обновяване на отчета под Автосортиране.

   Excel има списъци по избор за ден от седмицата и месец от годината, но можете също да създадете свой собствен списък по избор за сортиране.

   Забележка : Редът за сортиране на даден списък по избор не се запазва, когато актуализирате (обновявате) данните в обобщената таблица.

  • Под Сортиране по щракнете върху Обща сума или Стойности в избраните колони, за да сортирате по тези стойности. Тази опция не е достъпна, когато зададете сортирането като Ръчно.

   Съвет : Щракнете върху Като в източника на данни, за да върнете елементите към техния първоначален ред. Тази опция е налична само за първични данни от онлайн аналитична обработка (OLAP).

Ето един бърз начин за сортиране на данни в редове или колони:

 1. Щракнете върху поле в реда или колоната, които искате да сортирате.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране на Етикети на редове или Етикети на колонии щракнете върху желаната опция за сортиране.

филтър "етикети на редове"

Ако щракнете върху стрелката Етикети на колони, изберете полето, по което искате да сортирате първо, последвано от желаната опция на сортиране.

 1. За да сортирате данните във възходящ или низходящ ред, щракнете върху Сортирай възходящо или Сортирай низходящо.

опции за възходящо и низходящо сортиране

Текстовите записи ще се сортират по азбучен ред, числата ще се сортират от най-малко към най-голямо (или обратно), а датите ще се сортират от най-стара към най-нова (или обратно).

Сортиране по определена стойност

 1. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране Етикетина редове и изберете сортиране по стойност.

филтър "етикети на редове"

Ако щракнете върху стрелката Етикети на колони, изберете полето, по което искате да сортирате първо, последвано от желаната опция на сортиране.

 1. В полето Сортиране по стойност, под Избор на стойност, изберете стойността, по която да се сортира.

Поле "Сортиране по стойност"

 1. Под Опции на сортиране изберете реда на сортиране, който искате.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Създаване на обобщена таблица за анализиране на външни данни

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в няколко таблици

Филтриране на данни в обобщена таблица

Групиране или разгрупиране на данни в отчет с обобщена таблица

Приложи условно форматиране в обобщена таблица

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×