Сортиране на данни в диапазон или таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Сортирането на данни е неделима част от анализа на данни. Бихте могли да подредите списък с имена по азбучен ред, да съставите нива на описание на продукти от най-високо към най-ниско или да подредите редове по цветове или икони. Сортирането на данни ви помага да визуализирате още по-бързо и разбираемо вашите данни, да организирате и намирате желаните от вас данни и в края на краищата да вземате по-ефективни решения.

Забележка : За да намерите най-високите и най-ниските стойности в диапазон от клетки или в таблица, като например най-високите 10 оценки или най-малките 5 количества на продажби, използвайте автофилтриране или условно форматиране.

За повече информация вижте филтриране на данни в таблица на Excel или диапазони Добавяне, промяна, намиране или изчистване на условни формати.

Какво искате да направите?

Научаване за сортирането

Сортиране на текст

Сортиране на числа

Сортиране на дати или часове

Сортиране по цвят на клетка, по цвят на шрифт или по икона

Сортиране по потребителски списък

Сортиране на редове

Сортиране по повече от една колона или ред

Сортиране по частична стойност в колона

Сортиране на една колона в диапазон от клетки, без това да се отразява на останалите

Научаване на повече за общите проблеми при сортиране

Научаване за сортирането

Можете да сортирате данни по текст (от А до Я или от Я до А), числа (от най-малкото до най-голямото или от най-голямото до най-малкото), и по дати и часове (от най-старата към най-новата и от най-новата към най-старата) в една или няколко колони. Можете също да сортирате по потребителски списък (като например "Високо, средно, ниско") или по формат, включително по цвят на клетка, цвят на шрифт или по набор икони. Повечето операции за сортиране са сортирания на колони, но можете също да сортирате по редове.

Критериите за сортиране за таблица на Excel се записват заедно с работната книга, така че можете да прилагате сортирането към таблицата отново всеки път, когато отваряте работната книга, но критериите за сортиране не се записват за диапазон от клетки. Добра идея е да използвате таблица, ако искате да запишете критериите за сортиране, така че да можете да прилагате сортиране периодично при отварянето на работна книга. Това е особено важно за сортирания по много колони или за сортирания, които отнемат много време.

При повторно прилагане на сортиране могат да се появят различни резултати по следните причини:

 • Били са модифицирани, добавени или изтрити данни в диапазон от клетки или колона на таблица.

 • Върнатите от формула стойности са се променили и работният лист е преизчислен.

Най-горе на страницата

Сортиране на текст

 1. Изберете колона с буквено-цифрови данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка в колона на таблица, съдържаща буквено-цифрови данни.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране направете едно от следните неща:

 3. За да сортирате във възходящ буквено-цифров ред, щракнете върху Команда "от А до Я" в Excel, която сортира от А към Я или от най-малкото число към най-голямото (Сортиране от А до Я).

 4. За да сортирате в низходящ буквено-цифров ред, щракнете върху Команда "от Я до А" в Excel, която сортира от Я към А или от най-голямото число към най-малкото (Сортиране от Я до А).

По желание можете да извършите сортиране с отчитане на главни или малки букви:

 1. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Сортиране.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 2. В диалоговия прозорец Сортиране щракнете върху Опции.

  Появява се диалоговият прозорец Опции за сортиране.

 3. В диалоговия прозорец Опции за сортиране изберете С малки и главни.

 4. Щракнете двукратно върху OK.

 5. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Проблем: Проверете дали всички данни са съхранени като текст    Ако колоната, която искате да сортирате, съдържа числа, които са съхранени като числа и числа, които са съхранени като текст, трябва да ги форматирате всички като текст. Ако не приложите този формат, числата, съхранени като числа, се сортират пред числата, съхранени като текст. За да форматирате всички избрани данни като текст, в раздела Начало, в групата Шрифт щракнете върху бутона Форматиране на шрифт на клетки, щракнете върху раздела Число и след това под Категория щракнете върху Текст.

Проблем: Премахнете всички водещи интервали    В някои случаи данните, импортирани от други приложения, могат да имат водещи интервали, вмъкнати пред тях. Преди да сортирате данните, премахнете водещите интервали. Можете да направите това ръчно или като използвате функцията TRIM.

Най-горе на страницата

Сортиране на числа

 1. Изберете колона с числови данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблица, съдържаща числови данни.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране направете едно от следните неща:

 3. За да сортирате от малки към големи числа, щракнете върху Команда "от А до Я" в Excel, която сортира от А към Я или от най-малкото число към най-голямото (Сортиране от най-малко към най-голямо).

 4. За да сортирате от големи към малки числа, щракнете върху Команда "от Я до А" в Excel, която сортира от Я към А или от най-голямото число към най-малкото (Сортиране от най-голямо към най-малко).

Проблем: Уверете се, че всички числа са съхранени като числа    Ако резултатите не са такива, каквито очаквате, може колоната да съдържа числа, които са съхранени като текст, вместо като числа. Например отрицателните числа, импортирани от някои счетоводни системи, и числата, въведени с водещ апостроф ('), се съхраняват като текст. За повече информация вж. Коригиране на числа, съхранени като текст, чрез прилагане на числов формат.

Най-горе на страницата

Сортиране на дати или часове

 1. Изберете колона с данни за дати или часове в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка в колона на таблица, съдържаща данни за дати или часове.

 2. Изберете колона с дати или часове в диапазон от клетки или в таблица.

 3. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране направете едно от следните неща:

 4. За да сортирате от по-ранни към по-късни дати или часове, щракнете върху Команда "от А до Я" в Excel, която сортира от А към Я или от най-малкото число към най-голямото (Сортиране от най-старо към най-ново).

 5. За да сортирате от по-късни към по-ранни дати или часове, щракнете върху Команда "от Я до А" в Excel, която сортира от Я към А или от най-голямото число към най-малкото (Сортиране от най-ново към най-старо).

 6. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Проблем: Проверете дали датите и часовете са съхранени като дати или часове    Ако резултатите не са каквито ги очаквате, колоната може да съдържа дати или часове, които са съхранени като текст, а не като дати или часове. За да може Excel да сортира правилно дати и часове, всички дати и часове в колоната трябва да са съхранени като поредно число на дата или час. Ако Excel не може да разпознае една стойност като дата или час, датата или часът се съхраняват като текст. За повече информация вж. Преобразуване на дати, съхранени като текст, в дати.

Забележка : Ако желаете да сортирате по дни на седмицата, форматирайте клетките, за да показват деня от седмицата. Ако искате да сортирате по ден от седмицата независимо от датата, преобразувайте ги в текст с помощта на функцията TEXT. Функцията TEXT обаче връща текстова стойност и по този начин операцията за сортиране би била базирана на буквено-цифрови данни. За повече информация вж. Показване на дати като дни от седмицата.

Най-горе на страницата

Сортиране по цвят на клетка, по цвят на шрифт или по икона

Ако сте форматирали диапазон от клетки или колона на таблица ръчно или условно по цвят на клетка или по цвят на шрифт, можете да също така да сортирате по този цвят. Можете също да сортирате по набор от икони, който сте създали посредством прилагане на условен формат.

 1. Изберете колона с данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблица.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Сортиране.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

  Появява се диалоговият прозорец Сортиране.

 3. Под Колона в полето Сортиране по изберете колоната, която искате да сортирате.

 4. Под Сортиране по изберете типа сортиране. Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате по цвят на клетка, изберете Цвят на клетка.

  • За да сортирате по цвят на шрифт, изберете Цвят на шрифта.

  • За да сортирате по набор от икони, изберете Икона на клетка.

 5. Под Ред щракнете върху стрелката до бутона и след това, в зависимост от типа на формата, изберете цвят на клетка, цвят на шрифт или икона на клетка.

 6. Под Ред изберете как искате да сортирате. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите цвета на клетка, цвета на шрифт или иконата нагоре или наляво, изберете Отгоре за сортиране на колона и Отляво за сортиране на ред.

  • За да преместите цвета на клетка, цвета на шрифт или икона надолу или надясно, изберете Отдолу за сортиране на колона и Отдясно за сортиране на ред.

   Забележка : Няма ред на сортиране по подразбиране за цветове на клетки, цветове на шрифт или икони. Трябва да определите реда, който искате, за всяка операция за сортиране.

 7. За да зададете следващите цвят на клетка, цвят на шрифт или икона, щракнете върху Добави ниво и след това повтаряйте стъпките от три до пет.

  Уверете се, че сте избирали същата колона в полето След това по и че правите същата селекция под Ред.

  Продължавайте да повтаряте за всеки допълнителен цвят на клетка, цвят на шрифт или за всяка икона, които желаете да включите в сортирането.

 8. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Сортиране по потребителски списък

Можете да използвате списък по избор, за да сортирате в определен от потребителя ред. Възможно е например една колона да съдържа стойности, по които да искате да сортирате, като например "Високо", "Средно" и "Ниско". Как можете да сортирате, така че редовете, съдържащи "Високо" да се показват първи, последвани от "Средно" и след това от "Ниско"? Ако сортирахте по азбучен ред, сортирането “от А до Я” би поставило "Високо" най-отгоре, но "Ниско" би се показало преди "Средно". А ако сортирате от “от Я до А” първо би се показало "Средно", а "Ниско" – в средата. Независимо от последователността искате "Средно" винаги да е в средата. Създавайки свой собствен списък по избор, можете да намерите решение на този проблем.

Като допълнение към списъци по избор Excel предоставя вградени списъци по избор за "ден от седмицата" и "месец от годината".

 1. По желание създайте потребителския списък:

  1. В диапазон от клетки въведете отгоре надолу, в желания от вас ред, стойностите, по които искате да сортирате. Например:

   A

   1

   Високо

   2

   Средно

   3

   Ниско

  2. Изберете диапазона, който току-що въведохте. Като използвате предишния пример, изберете клетки A1:A3.

  3. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Разширени.

  4. Под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор.

  5. В диалоговия прозорец Потребителски списъци щракнете върху Импортиране и след това щракнете два пъти върху OK.

   Забележки : 

   • Можете да създадете потребителски списък, който се базира само на стойност (текст, число, дата или час). Не можете да създадете потребителски списък на базата на формат (цвят на клетка, цвят на шрифт или икона).

   • Максималната дължина за потребителски списък е 255 знака и първият знак не трябва да е число.

 2. Изберете колона с данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблица.

 3. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Сортиране.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

  Появява се диалоговият прозорец Сортиране.

 4. Под Колона, в полето Сортиране по или След това по изберете колоната, която искате да сортирате по потребителски списък.

 5. Под Ред изберете Потребителски списък.

 6. В диалоговия прозорец Потребителски списъци изберете желания от вас списък. Като използвате потребителския списък в предишния пример, щракнете върху Високо, средно, ниско.

 7. Щракнете върху OK.

 8. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Сортиране на редове

 1. Изберете реда с данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблица.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Сортиране.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

  Появява се диалоговият прозорец Сортиране.

 3. Изберете Опции.

 4. В диалоговия прозорец Опции за сортиране под Ориентация щракнете върху Сортирай отляво надясно и след това щракнете върху OK.

 5. Под Колона, в полето Сортиране по изберете реда, който искате да сортирате.

 6. За да сортирате по стойност, направете следното:

  1. За текстови стойности изберете от А до Я или от Я до А.

  2. За числови стойности изберете От най-малко към най-голямо или От най-голямо към най-малко.

  3. За стойности на дати или часове изберете От най-старо към най-ново или От най-ново към най-старо.

 7. За да сортирате по цвят на клетка, цвят на шрифт или икона на клетка, направете следното:

  1. Под Сортиране по изберете Стойности.

  2. Под Ред направете едно от следните неща:

  3. Под Сортиране по изберете Цвят на клетка, Цвят на шрифта или Икона на клетка.

  4. Щракнете върху стрелката до бутона и след това изберете цвят на клетка, цвят на шрифта или икона на клетка.

  5. Под Ред изберете Отляво или Отдясно.

 8. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Забележка : Когато сортирате редове, които са част от структура на работен лист, Excel сортира групите от най-високо ниво (ниво 1), така че подробните редове или колони да останат заедно, дори ако са скрити.

Най-горе на страницата

Сортиране по повече от една колона или ред

Може да поискате да сортирате по повече от една колона или един ред, когато имате данни, които искате да групирате по една и съща стойност в една колона или ред в тази група от равни стойности. Ако например имате колони "Отдел" и "Служител", можете първо да сортирате по "Отдел" (за да групирате заедно всички служители в един и същ отдел), а след това да сортирате по име (за да подредите имената по азбучен ред в рамките на всеки отдел). Можете да сортирате по най-много 64 колони.

Забележка : За да се получат най-добри резултати, диапазонът от клетки, който сортирате, трябва да има заглавия на колоните.

 1. Изберете диапазон от клетки с две или повече колони от данни или се уверете, че активната клетка е в таблица с две или повече колони.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Сортиране.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

  Появява се диалоговият прозорец Сортиране.

 3. Под Колона, в полето Сортиране по изберете първата колоната, която искате да сортирате.

 4. Под Сортиране по изберете типа сортиране. Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате по текст, число, дата или час, изберете Стойности.

  • За да сортирате по формат, изберете Цвят на клетка, Цвят на шрифта или Икона на клетка.

 5. Под Ред изберете как искате да сортирате. Направете едно от следните неща:

  • За текстови стойности изберете от А до Я или от Я до А.

  • За числови стойности изберете От най-малко към най-голямо или От най-голямо към най-малко.

  • За стойности на дати или часове изберете От най-старо към най-ново или От най-ново към най-старо.

  • За да сортирате на базата на потребителски списък, изберете Потребителски списък.

 6. За да добавите друга колона, по която да сортирате, щракнете върху Добави ниво и след това повтаряйте стъпките от три до пет.

 7. За да копирате колона, по която да сортирате, изберете записа и след това щракнете върху Копирай нивото.

 8. За да изтриете колона, по която сортирате, изберете записа и след това щракнете върху Изтрий нивото.

  Забележка : Трябва да запазите поне един запис в списъка.

 9. За да промените реда в който са сортирани колоните, изберете запис и след това щракнете върху стрелката Нагоре или Надолу, за да промените реда.

  Записите, които са по-високо в списъка, се сортират преди записите, които са по-ниско.

 10. За да приложите отново сортиране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Сортиране по частична стойност в колона

За да сортирате по част от стойност в колона, като например част от числов код (789-WDG-34), фамилно име (Вълко Христов) или собствено име (Христов, Вълко), трябва първо да разделите колоната на две или повече колони, така че стойността, по която искате да сортирате, да е в своя собствена колона. За да направите това, можете да използвате текстови функции, за да разделите частите на клетките, или да използвате съветника за преобразуване на текст в колони. За повече информация вж. Разделяне на текст в различни клетки или Разделяне на текст между колони с помощта на функции.

Най-горе на страницата

Сортиране на една колона в диапазон от клетки, без това да се отразява на останалите

Предупреждение : Внимавайте при използването на тази функция. Сортирането на една колона в диапазон може да доведе до нежелани резултати, например преместване на клетките в тази колона далеч от клетките на същия ред.

Забележка : Не можете да извършите следната процедура в таблица.

 1. Избиране на колона в диапазон от клетки, съдържащ две или повече колони.

 2. Щракнете върху заглавието на колоната, за да изберете колоната, която желаете да сортирате.

 3. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху една от наличните команди за сортиране.
  Появява се диалоговият прозорец Предупреждение при сортиране.

 4. Изберете Продължи с текущата селекция.

 5. Щракнете върху Сортирай.

 6. Изберете всички други желани опции в диалоговия прозорец Сортиране и след това щракнете върху OK.

Ако резултатите не са тези, които очаквате, щракнете върху Отмени Изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Научаване на повече за общите проблеми при сортиране

Ако получите неочаквани резултати при сортирането на данните си, направете следното:

Проверете дали стойностите, върнати от формулата, са се променили    Ако данните, които сте сортирали, съдържат една или няколко формули, връщаните от тези формули стойности могат да се променят, когато работните листове се преизчислят. В този случай се уверете, че прилагате сортирането повторно, за да получите актуални резултати.

Покажете редовете и колоните, преди да сортирате    Скритите колони не се преместват, когато сортирате колони, както и скритите редове не се преместват, когато сортирате редове. Добра идея е преди да сортирате данни, да покажете скритите колони и редове.

Проверете езиковите настройки    Редът на сортиране зависи от езиковите настройки. Уверете се, че сте задали правилната настройка в Регионални настройки или Регионални и езикови опции в контролния панел на вашия компютър. За информация за променяне на езиковите настройки вижте документацията на системата за помощ на Windows.

Въвеждайте заглавията на колоните само в един ред    Ако имате нужда от етикети на няколко реда, пренасяйте текста в клетката.

Включете или изключете заглавния ред    Обикновено е най-добре да имате заглавен ред, когато сортирате колона, за да направите по-лесно разбирането на смисъла на данните. По подразбиране стойността в заглавието не се включва в сортиращата операция. Понякога може да се нуждаете от включване или изключване на заглавието, така че стойността в заглавието да се включи или да не се включи в сортирането. Направете едно от следните неща:

 • За да изключите първия ред данни от сортирането, защото е заглавка на колона, в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, щракнете върху Сортиране по избор, а след това изберете Моите данни имат заглавки.

 • За да включите първия ред данни в сортирането, защото не е заглавка на колона, в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, щракнете върху Сортиране по избор, а след това изчистете Моите данни имат заглавки.

Най-горе на страницата

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикация на въпрос във форума на Общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×