Символи, използвани при манипулиране на графични обекти

За посочване на състоянието графичен обект и указване как може да бъде манипулиран той се използват специални символи. Не всички графични обекти могат да бъдат манипулирани или променяни по един и същ начин, така че не всички графични обекти използват всеки символ.

Манипулатори за оразмеряване

Те се появяват върху графичния обект, когато той е избран. Когато плъзгате тези манипулатори, размерът на обекта се намалява или увеличава.

Манипулатор на завъртане

Когато изберете обект, се появява зелен манипулатор на завъртане. Тогава можете да завъртите обекта чрез плъзгане на манипулатора.

Object with rotate handles

Манипулатори за нагласяне

Жълт манипулатор за нагласяне на Автофигури, който позволява манипулиране на фигура. В илюстрацията манипулаторът е плъзнат по посока на средата на фигурата, за да направи фигурата по-тънка.

Връх

Това са черни квадрати, които се появяват по краищата и пресечните точки на линии или криви в избрани криви и графични обекти със свободна форма, когато щраквате върху Редактиране на точки в менюто Чертане. Можете да ги плъзгате, за да промените формата на обекта.

Щрихована граница

Когато текстовото поле е заградено с щрихована граница, можете да въвеждате, изтривате, избирате и форматирате текста, намиращ се във вътрешността.

Text box with a hatched border

Пунктирана граница

Когато текстовото поле е заградено с пунктирана граница, можете да форматирате самото текстово поле. За да получите пунктирана граница, щракнете върху щрихованата граница.

Form control border

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×