Свързване на уеб компонент за филтър към уеб част за списъчен изглед на страница с класически

Свързване на уеб компонент за филтър към уеб част за списъчен изглед на страница с класически

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да конфигурирате SharePoint филтър уеб частта да предадете стойност в списък или библиотека и след това променете изгледа на данните в списъка, базирана на стойност. Например когато изберете от списък с поръчки за продукта в уеб компонента за филтър за избор, съседни списък може да покаже продуктите, които съответстват на този ред.

В тази статия ще видите уеб частта за списъчен изглед споменати. Това се отнася до списък или библиотека, които добавяте към началната си страница като уеб част. След като добавя, след което можете да се свържете филтър уеб части, за да персонализирате изгледа.

Актуализира 13 март 2017 благодарение на клиент обратна връзка.

Свързване на уеб компонент за текстов филтър към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2016 и 2013

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Уеб частта за списъчен описани тук трябва да се създаде първо, преди да можете да го добавите към вашата страница. За да създадете списък, вижте Създаване на списък в SharePoint. За да добавите колони, вижте Създаване на колона в списък на SharePoint или библиотека

След като сте поставили списък за работа с връщане към тези стъпки, за да вмъкнете списъка в началната страница на уеб част.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за текстов филтър и уеб частта за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху приложения, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

  Забележка: Ако нямате списък, трябва да създадете такъв. За да направите това, вижте Създаване на списък в SharePoint.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Редактиране на уеб част.

  Уеб част за менюто "Редактиране" осветена
 6. В екрана с инструменти уеб компонент отдясно редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  Списъчен изглед редактиране на свойства на раздела за изгледи на списък
  • В секцията изгледи на списък за да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструменти, изберете една от списъчното поле:

   Изберете тип на лентата с инструменти
   • Цяла лента с инструменти

   • Обобщена лента с инструменти

   • Без лента с инструменти

   • Покажи лентата с инструменти

 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Ако не все още отворен, щракнете върху раздела Вмъкване а след това Уеб част.

  Под категориищракнете върху филтри, под Уеб части, щракнете върху Текстов филтъри след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

  Избиране на уеб компонент за текстов филтър
 9. За да конфигурирате уеб компонент за текстов филтър, направете едно от следните неща:

  • В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • За да ограничите броя на знаците, въведете номера в полето максимален брой знаци . Максималната дължина на текстова стойност е 255 знака.

  • За да въведете начална стойност в уеб компонент за текстов филтър текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране . По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

 12. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 13. За да свържете уеб компонент за текстов филтър, посочете уеб компонент за текстов филтър, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 14. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване , под Тип връзкащракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово.

  Забележка: В браузъра може да се наложи да разрешите изскачащи прозорци от този сайт, за да видите диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване .

 15. Когато завършите конфигурирането на връзката, в раздела " страница ", щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете текст в текстовото поле за уеб компонент за текстов филтър. Уверете се, че текстът точно да съвпада стойност в колоната, която сте задали в връзката, която сте направили в стъпка 14. След като въведете текста, натиснете ENTER, за да видите резултатите. За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изчистете текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Уеб компонент за текстов филтър не разпознава заместващи символи. Когато потребителят въведе заместващ символ, например звездичка (*) или знака за процент (%), знак се разглежда като литерален знак.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на дата към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2016 и 2013

Забележка: Следващата процедура предполага, че сте създали страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Уеб частта за списъчен описани тук трябва да се създаде първо, преди да можете да го добавите към вашата страница. За да създадете списък, вижте Създаване на списък в SharePoint. За да добавите колони, вижте Създаване на колона в списък на SharePoint или библиотека

След като сте поставили списък за работа с връщане към тези стъпки.

 1. От някоя страница в лентата щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър на дата и уеб частта за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху приложения, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Редактиране на уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър за датаи след това щракнете върху Добави. Нова дата на уеб компонента за филтър се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

 10. В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

 11. Посочете към уеб част, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 12. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтър отчети като: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 13. За да въведете начална стойност в текстовото поле, уеб компонент за филтър на дата, изберете Стойност по подразбиранеи след това направете едно от следните неща:

 14. Изберете Определена датаи след това въведете определена дата.

 15. Изберете изместване от днес, въведете броя на дните в текстовото поле дни (максималната стойност е 999) и след това изберете След днес или Преди днес.

  По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато първо се показва.

 16. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър за показване на съобщение, което напомня на потребителя да направи избор, за да филтрира датата, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

 17. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 18. За да свържете уеб компонента за филтър за дата, посочете уеб частта за филтър на дата, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху връзки, щракнете върху Изпращане филтър на стойности ви след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 19. В диалоговия прозорец Избор на връзка изберете Тип съдържание, щракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово.

 20. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете дата или щракнете върху бутона избор на дата и след това натиснете клавиша ENTER. Стойността, която въвеждате трябва точно да съвпада стойност в колоната, която сте задали в стъпка 15. За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, трябва да изчистите датата на текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Потребителят трябва да въведете дата във формат на кратка Дата за текущата регионални настройка, използван от сайта на SharePoint . Минилентата с инструменти може да се различава в зависимост от вашия компютър или регионалните настройки на сайта. Например за английски (САЩ) използвайте дд.мм.гггг/и за френски (Франция), използвайте дд/мм/гггг. Потребителят също да използвате извличане на дата, да се гарантира правилната дата записа.

Най-горе на страницата

Свързване на филтър за избор на уеб част към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2016 и 2013

Забележка: Следващата процедура предполага, че сте създали страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър по избор и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър за избори след това щракнете върху Добави. Нови уеб компонентът за филтър за избор се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част, щракнете върху отворете екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

  • В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Съвет: Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  • Въведете списък със стойности и по желание описание, които искате потребителят да може да изберете от изберете стойностите за филтъра диалоговия прозорец, който се появява, когато потребителят щракне върху бутона филтър. Например ако имате списък с клиенти със състояние колона, можете да въведете стандартен, предпочитани и елит като списък със стойности, всяка стойност на отделен ред. Тези стойности се използват след това да отговарят на стойности, които се появяват в колоната състояние на уеб частта за списъчен изглед, когато потребителят въведе стойност и натиснете ENTER.

   За всяка стойност на всеки ред можете също да добавите алтернативен описание, което се появява в диалоговия прозорец Изберете филтър стойности вместо стойности, когато потребителят филтрира данните. Например:

   Стандарт; Редовен клиент с средна кредитна оценка

   Предпочитан; Редовен клиент с висока кредитна оценка

   Елит; Голям обем клиент с висока кредитна оценка

   Забележка: Списък с възможности, трябва да съдържа поне един избор и трябва да бъде уникална. Стойността, нито описанието може да надвишава 255 знака. Максималният брой на възможностите за избор е 1000.

 10. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • За да въведете начална стойност в уеб компонента за филтър за избор текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране . По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички потребители без статут дефинирани.

  • За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции. В този случай диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

   Забележка: Не можете да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

 11. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 12. За да свържете уеб компонентът за филтър за избор, посочете уеб компонентът за филтър за избор, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху връзки, щракнете върху Изпращане филтър на стойности ви след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 13. В диалоговия прозорец Избор на връзка изберете Тип съдържание, щракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в уеб компонента за филтър за избор, щракнете върху филтър, щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK. Ако сте избрали свойството Разрешаване на няколко селекции , за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, трябва да изчистите всички квадратчета за отметка в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на текущия потребител филтър уеб част към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2016 и 2013

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, е възможно да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете текущия потребител уеб компонента за филтър и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Текущия потребители след това щракнете върху Добави. Нови уеб компонентът за филтър за избор се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате Филтър отчети като: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. Под Изберете стойност за предоставяненаправете едно от следните неща:

  • За да филтрирате по потребителското име, изберете името на текущия потребител.

  • За да филтрирате по друга стойност в текущия потребителски профил в SharePoint, изберете стойност на профила на SharePoint за текущия потребители след това изберете елемент от списъчното поле.

   Списъчното поле се попълва със списък на всички SharePoint профил свойства, които имат правила за поверителност на всеки.

   Лесен начин да видите списък на потребителските профили на вашия сайт е да покажете раздела MyProfile в "Моят сайт" и след това редактирайте данните.

 12. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете Изпрати празно, ако няма стойности. Например може да искате да видите, ако профил стойност за този потребител не е въведена в колоната.

  • За да решите как да използвате повече от една стойност, под при работа с множество стойности, направете едно от следните неща: изберете Изпращане само на първата стойност , за да подават само една стойност с помощта на връзка към уеб част, изберете Изпращане на всички стойности , за да подават две или повече стойности с помощта на връзка към уеб част, или изберете комбинирането им в една стойност и дефинира си след това въведете един или повече знаци в текстовото поле да подават две или повече стойности с разделители с помощта на връзка към уеб част.

  • За да префикс на стойност на свойство стойността на уеб частта да се гарантира съответствие с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване преди стойностите текст.

  • За да добавите стойност в края на стойността на уеб частта за свойството да гарантират съвпадение с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване след стойностите.

 13. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 14. За да свържете текущия потребител уеб компонент за филтър, посочете Текущ потребител уеб компонент за филтър, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 15. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

 16. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, просто отидете на страницата. тъй като текущия потребител уеб компонент за филтър автоматично филтрира информация въз основа на потребителския профил, изисква се приноса на потребителите.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на списък към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2016 и 2013

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница в лентата щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, е възможно да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър на SharePoint списък и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър на списък на SharePointи след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част, щракнете върху отворете екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. За да зададете списък на SharePoint, въведете URL адреса на списък в списъчното поле, или щракнете върху Преглед до текстовото поле и търсене на списъка, който искате.

 12. Ако желаете за да изберете друг списъчен изглед, изберете елемент от списъка " изглед ". Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

 13. Изберете колона от списъчно поле поле за стойност . Колона за стойност показва всички поддържани колони от списъка. Някои от колоните не се поддържат, като например заглавие, изчислена и няколко реда текст.

  Важно: Когато направите връзка между уеб компонента за филтър на списък за SharePoint и уеб частта за списъчен изглед, трябва да изберете колоната, която има съответни стойности за свойството на поле за стойност .

  Забележка: SharePoint уеб компонент за филтър на списък има ограничение от 100 елементи.

 14. Ако желаете изберете колона от списъчно поле "Описание" . Описание на колоната се използва за показване на алтернативна стойност в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър , който показва, когато потребителят щракне върху бутона филтър . Например, ако имате номер колона "месец", която използва числата от 1 все пак 12 като месец стойности, можете да използвате име на месеца колона като колоната описание, така че януари се показва вместо 1, февруари вместо 2 и т.н.

 15. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • За да въведете начална стойност в уеб компонента за филтър на списък на SharePoint текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране , стойност, която обикновено съвпада с една от стойностите в колоната, зададена в стъпка 13 или стъпка 14. По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички стойности в колона, която нямате достъп. За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции.

   Забележка: Диалоговият прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

   Потребителят не може да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

 16. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 17. За да свържете SharePoint уеб компонент за филтър на списък, посочете уеб компонента за филтър на списък за SharePoint, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете .

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 18. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

 19. Когато завършите конфигурирането на връзката, в раздела " страница " щракнете върху Запиши и затвори да запишете и преглеждане на страницата

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в SharePoint уеб компонента за филтър на списък, щракнете върху филтър, щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK. Ако сте избрали Позволяване на множество селекции свойство, за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, трябва да изчистите всички квадратчета за отметка и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за текстов филтър към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2010

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  "Страница" с осветен бутон за редактиране

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за текстов филтър и уеб частта за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Вмъкване на лентата на Wiki страница

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Редактиране на уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категориищракнете върху филтри, под Уеб части, щракнете върху Текстов филтъри след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб компонент за текстов филтър, направете едно от следните неща:

  • В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • За да ограничите броя на знаците, въведете номера в полето максимален брой знаци . Максималната дължина на текстова стойност е 255 знака.

  • За да въведете начална стойност в уеб компонент за текстов филтър текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране . По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

 12. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 13. За да свържете уеб компонент за текстов филтър, посочете уеб компонент за текстов филтър, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 14. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете Типа на връзката, щракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово.

  Забележка: В браузъра може да се наложи да разрешите изскачащи прозорци от този сайт, за да видите диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване .

 15. Когато завършите конфигурирането на връзката, в раздела " страница ", щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете текст в текстовото поле за уеб компонент за текстов филтър. Уверете се, че текстът точно да съвпада стойност в колоната, която сте задали в връзката, която сте направили в стъпка 14. След като въведете текста, натиснете ENTER, за да видите резултатите. За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изчистете текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Уеб компонент за текстов филтър не разпознава заместващи символи. Когато потребителят въведе заместващ символ, например звездичка (*) или знака за процент (%), знак се разглежда като литерален знак.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на дата към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2010

Забележка: Следващата процедура предполага, че сте създали страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница в лентата щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър на дата и уеб частта за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър за датаи след това щракнете върху Добави. Нова дата на уеб компонента за филтър се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

 10. В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

 11. Посочете към уеб част, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 12. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтър отчети като: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 13. За да въведете начална стойност в текстовото поле, уеб компонент за филтър на дата, изберете Стойност по подразбиранеи след това направете едно от следните неща:

 14. Изберете Определена датаи след това въведете определена дата.

 15. Изберете изместване от днес, въведете броя на дните в текстовото поле дни (максималната стойност е 999) и след това изберете След днес или Преди днес.

  По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато първо се показва.

 16. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър за показване на съобщение, което напомня на потребителя да направи избор, за да филтрира датата, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

 17. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 18. За да свържете уеб компонента за филтър за дата, посочете уеб частта за филтър на дата, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху връзки, щракнете върху Изпращане филтър на стойности ви след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 19. В диалоговия прозорец Избор на връзка изберете Тип съдържание, щракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово.

 20. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете дата или щракнете върху бутона избор на дата и след това натиснете клавиша ENTER. Стойността, която въвеждате трябва точно да съвпада стойност в колоната, която сте задали в стъпка 15. За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, трябва да изчистите датата на текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Потребителят трябва да въведете дата във формат на кратка Дата за текущата регионални настройка, използван от сайта на SharePoint . Минилентата с инструменти може да се различава в зависимост от вашия компютър или регионалните настройки на сайта. Например за английски (САЩ) използвайте дд.мм.гггг/и за френски (Франция), използвайте дд/мм/гггг. Потребителят също да използвате извличане на дата, да се гарантира правилната дата записа.

Най-горе на страницата

Свързване на филтър за избор на уеб част към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2010

Забележка: Следващата процедура предполага, че сте създали страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър по избор и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър за избори след това щракнете върху Добави. Нови уеб компонентът за филтър за избор се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част, щракнете върху отворете екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

  • В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Съвет: Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  • Въведете списък със стойности и по желание описание, които искате потребителят да може да изберете от изберете стойностите за филтъра диалоговия прозорец, който се появява, когато потребителят щракне върху бутона филтър. Например ако имате списък с клиенти със състояние колона, можете да въведете стандартен, предпочитани и елит като списък със стойности, всяка стойност на отделен ред. Тези стойности се използват след това да отговарят на стойности, които се появяват в колоната състояние на уеб частта за списъчен изглед, когато потребителят въведе стойност и натиснете ENTER.

   За всяка стойност на всеки ред можете също да добавите алтернативен описание, което се появява в диалоговия прозорец Изберете филтър стойности вместо стойности, когато потребителят филтрира данните. Например:

   Стандарт; Редовен клиент с средна кредитна оценка

   Предпочитан; Редовен клиент с висока кредитна оценка

   Елит; Голям обем клиент с висока кредитна оценка

   Забележка: Списък с възможности, трябва да съдържа поне един избор и трябва да бъде уникална. Стойността, нито описанието може да надвишава 255 знака. Максималният брой на възможностите за избор е 1000.

 10. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • За да въведете начална стойност в уеб компонента за филтър за избор текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране . По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички потребители без статут дефинирани.

  • За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции. В този случай диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

   Забележка: Не можете да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

 11. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 12. За да свържете уеб компонентът за филтър за избор, посочете уеб компонентът за филтър за избор, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху връзки, щракнете върху Изпращане филтър на стойности ви след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 13. В диалоговия прозорец Избор на връзка изберете Тип съдържание, щракнете върху Конфигуриране, задайте Име на поле на потребител на колоната, която искате да филтрирате уеб частта за списъчен изглед от и след това щракнете върху Готово. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в уеб компонента за филтър за избор, щракнете върху филтър, щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK. Ако сте избрали свойството Разрешаване на няколко селекции , за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, трябва да изчистите всички квадратчета за отметка в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на текущия потребител филтър уеб част към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2010

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, е възможно да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете текущия потребител уеб компонента за филтър и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Текущия потребители след това щракнете върху Добави. Нови уеб компонентът за филтър за избор се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате Филтър отчети като: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. Под Изберете стойност за предоставяненаправете едно от следните неща:

  • За да филтрирате по потребителското име, изберете името на текущия потребител.

  • За да филтрирате по друга стойност в текущия потребителски профил в SharePoint, изберете стойност на профила на SharePoint за текущия потребители след това изберете елемент от списъчното поле.

   Списъчното поле се попълва със списък на всички SharePoint профил свойства, които имат правила за поверителност на всеки.

   Лесен начин да видите списък на потребителските профили на вашия сайт е да покажете раздела MyProfile в "Моят сайт" и след това редактирайте данните.

 12. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете Изпрати празно, ако няма стойности. Например може да искате да видите, ако профил стойност за този потребител не е въведена в колоната.

  • За да решите как да използвате повече от една стойност, под при работа с множество стойности, направете едно от следните неща: изберете Изпращане само на първата стойност , за да подават само една стойност с помощта на връзка към уеб част, изберете Изпращане на всички стойности , за да подават две или повече стойности с помощта на връзка към уеб част, или изберете комбинирането им в една стойност и дефинира си след това въведете един или повече знаци в текстовото поле да подават две или повече стойности с разделители с помощта на връзка към уеб част.

  • За да префикс на стойност на свойство стойността на уеб частта да се гарантира съответствие с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване преди стойностите текст.

  • За да добавите стойност в края на стойността на уеб частта за свойството да гарантират съвпадение с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване след стойностите.

 13. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 14. За да свържете текущия потребител уеб компонент за филтър, посочете Текущ потребител уеб компонент за филтър, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 15. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

 16. Когато завършите конфигурирането на връзката, вразделастраница, щракнете върху Запиши и затвори да запишете и да видите на страницата.

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, просто отидете на страницата. тъй като текущия потребител уеб компонент за филтър автоматично филтрира информация въз основа на потребителския профил, изисква се приноса на потребителите.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на списък към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2010

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

 1. От някоя страница в лентата щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена, е възможно да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да вмъкнете уеб компонент за филтър на SharePoint списък и уеб част за списъчен изглед.

 3. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 4. Под категориищракнете върху списъци и библиотеки, под Уеб части, щракнете върху уеб компонента за изглед на списък, който искате и след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 5. Щракнете върху менюто уеб компонент стрелка надолу за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

 6. В екрана с инструменти уеб компонент редактирате потребителски свойства на уеб частта, като направите следното:

  • За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони. Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

   Списък с изгледи на прозореца със свойства

   Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  • За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   Изберете тип на лентата с инструменти
 7. В дъното на екрана с инструменти щракнете върху OK.

 8. Под категории щракнете върху филтри, под Уеб части щракнете върху Филтър на списък на SharePointи след това щракнете върху Добави. Нови уеб частта се показва на страницата.

 9. За да конфигурирате уеб частта, направете едно от следните неща:

  • В уеб част, щракнете върху отворете екрана с инструменти.

  • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Конфигурация на екрана с инструменти се показва.

 10. В екрана с инструменти въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

 11. За да зададете списък на SharePoint, въведете URL адреса на списък в списъчното поле, или щракнете върху Преглед до текстовото поле и търсене на списъка, който искате.

 12. Ако желаете за да изберете друг списъчен изглед, изберете елемент от списъка " изглед ". Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

 13. Изберете колона от списъчно поле поле за стойност . Колона за стойност показва всички поддържани колони от списъка. Някои от колоните не се поддържат, като например заглавие, изчислена и няколко реда текст.

  Важно: Когато направите връзка между уеб компонента за филтър на списък за SharePoint и уеб частта за списъчен изглед, трябва да изберете колоната, която има съответни стойности за свойството на поле за стойност .

  Забележка: SharePoint уеб компонент за филтър на списък има ограничение от 100 елементи.

 14. Ако желаете изберете колона от списъчно поле "Описание" . Описание на колоната се използва за показване на алтернативна стойност в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър , който показва, когато потребителят щракне върху бутона филтър . Например, ако имате номер колона "месец", която използва числата от 1 все пак 12 като месец стойности, можете да използвате име на месеца колона като колоната описание, така че януари се показва вместо 1, февруари вместо 2 и т.н.

 15. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

  • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

  • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  • За да въведете начална стойност в уеб компонента за филтър на списък на SharePoint текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране , стойност, която обикновено съвпада с една от стойностите в колоната, зададена в стъпка 13 или стъпка 14. По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата първо се появява.

  • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички стойности в колона, която нямате достъп. За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции.

   Забележка: Диалоговият прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

   Потребителят не може да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

 16. За да запишете промените си, в долната част на екрана с инструменти, щракнете върху OK.

 17. За да свържете SharePoint уеб компонент за филтър на списък, посочете уеб компонента за филтър на списък за SharePoint, щракнете върху стрелката надолу, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта за изглед на списък, към която искате да се свържете .

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Редактиране на уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 18. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

 19. Когато завършите конфигурирането на връзката, в раздела " страница " щракнете върху Запиши и затвори да запишете и преглеждане на страницата

За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в SharePoint уеб компонента за филтър на списък, щракнете върху филтър, щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK. Ако сте избрали Позволяване на множество селекции свойство, за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, трябва да изчистите всички квадратчета за отметка и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за текстов филтър към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2007

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница с уеб части в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Подготовка на страницата с уеб части   

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете страница с уеб части, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Създайи след това щракнете върху Страница с уеб части.

   За повече информация вижте Въведение в персонализирането на страници с помощта на уеб части.

  • За да редактирате страницата с уеб части, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

   В режим на редактиране, се показва страницата с уеб части.

 2. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части .

 3. Добавяне на уеб компонент за текстов филтър и уеб частта за списъчен изглед към страницата с уеб части.

  За повече информация как да добавите уеб част към страница вижте Добавяне или премахване на уеб част.

  Персонализиране на уеб компонент за текстов филтър:   

  В уеб компонента за филтър на текста щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти .

  Уеб компонент за текстов филтър влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 4. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. Въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Можете също да използвате името като етикет или кратка инструкция на потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  2. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

   • За да ограничите броя на знаците, въведете номера в полето максимален брой знаци . Максималната дължина на текстова стойност е 255 знака.

   • За да въведете начална стойност в уеб компонент за текстов филтър текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране . По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата с уеб части, първо се появява.

   • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

   • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

  3. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

   Персонализиране на уеб частта за списъчен изглед:   

   1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

    Уеб частта за списъчен изглед влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

   2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

    1. За да промените изгледа по подразбиране на списъка, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

     Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед на списъка.

     Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

     Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

    2. За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   3. За да запишете промените си, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

    Свързване на двете уеб части и проверка на резултатите:   

   4. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб компонент за текстов филтър, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта списъчен изглед, към който искате да се свържете.

   5. Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

    В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

   6. За да излезете от режима за редактиране и преглеждане на страницата, в горната част на страницата с уеб части, под Изображение на бутон менюто Действия за сайта, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

   7. За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете текст в текстовото поле за уеб компонент за текстов филтър. Уверете се, че текстът точно да съвпада стойност в колоната в уеб частта за списъчен изглед, който сте задали в връзка, които сте направили в стъпка 10. След като въведете текста, натиснете ENTER, за да видите резултатите.

    Забележка: Уеб компонент за текстов филтър не разпознава заместващи символи. Когато потребителят въведе заместващ символ, например звездичка (*) или знака за процент (%), знак се разглежда като литерален знак.

    За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, потребителят трябва да изчистите текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на дата към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2007

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница с уеб части в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Подготовка на страницата с уеб части:   

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете страница с уеб части, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Създайи след това щракнете върху Страница с уеб части.

   За повече информация вижте Въведение в персонализирането на страници с помощта на уеб части.

  • За да редактирате страницата с уеб части, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

   В режим на редактиране, се показва страницата с уеб части.

 2. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части .

 3. Добавяне на уеб компонент за филтър за дата и уеб частта за списъчен изглед към страницата с уеб части.

  За повече информация как да добавите уеб част към страница вижте Добавяне или премахване на уеб част.

  Персонализиране на уеб компонента за филтър за дата:   

 4. В уеб компонента за филтър на дата щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти .

  Уеб компонент за филтър за дата влиза в режим на редактиране и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 5. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. Въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Можете също да използвате името като етикет или кратки инструкции за потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  2. За да въведете начална стойност в текстовото поле, уеб компонент за филтър на дата, изберете Стойност по подразбиранеи след това направете едно от следните неща:

   • Изберете Определена датаи след това въведете определена дата.

   • Изберете изместване от днеси след това въведете броя на дните в текстовото поле дни . Максималната стойност е 999.

    По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато първо се показва страницата с уеб части.

  3. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър за показване на съобщение, което напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

  4. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

   Персонализиране на уеб частта за списъчен изглед:   

   1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

    Уеб частта за списъчен изглед влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

   2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

    1. За да промените списъка по подразбиране, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

     Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед.

     Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

     Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

    2. За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   3. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

    Свързване на двете уеб части и проверка на резултатите:   

   4. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб компонента за филтър за дата, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта списъчен изглед, към който искате да се свържете.

    Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

   5. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

   6. За да излезете от режима за редактиране и преглеждане на страницата, в горната част на страницата с уеб части, под Изображение на бутон менюто Действия за сайта, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

   7. За да се променя динамично резултатите, които се показват в уеб частта за списъчен изглед, въведете дата или щракнете върху бутона за избор на дата и след това натиснете клавиша ENTER. Стойността, която въвеждате трябва точно да съвпада стойност в колоната в уеб частта за списъчен изглед, който сте задали в връзка, които сте направили в стъпка 10.

    Забележка: Потребителят трябва да въведете дата във формат на кратка Дата за текущите регионални настройки, използвани от сайта на SharePoint. Минилентата с инструменти може да се различава в зависимост от вашия компютър или сървър сайт регионалните настройки. Например за английски (САЩ) използвайте дд.мм.гггг/и за френски (Франция), използвайте дд/мм/гггг. Потребителят също да използвате извличане на дата, да се гарантира правилната дата записа.

    За да покажете отново всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, потребителят трябва да изчистите датата на текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент на филтър за избор в изглед на списък на уеб част за SharePoint 2007

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница с уеб части в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Подготовка на страницата с уеб части:   

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете страница с уеб части, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Създайи след това щракнете върху Страница с уеб части.

   За повече информация вижте Въведение в персонализирането на страници с помощта на уеб части.

  • За да редактирате страницата с уеб части, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

   Страницата с уеб части се показва в режим на редактиране.

 2. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части .

 3. Добавяне на уеб частта на филтър по избор и уеб частта за списъчен изглед към страницата с уеб части.

  За повече информация как да добавите уеб част към страница вижте Добавяне или премахване на уеб част.

  Персонализиране на уеб частта на филтър по избор:   

 4. В уеб компонента за филтър за избор щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти .

  Уеб компонентът за филтър за избор влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 5. Направете следното:

  1. Въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Можете също да използвате името като етикет или кратки инструкции за потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  2. Въведете списък със стойности и по желание описание, които искате потребителят да може да изберете от Изберете стойностите за филтъра диалоговия прозорец, който се появява, когато потребителят щракне върху бутона филтър икона на приложен филтър . Например ако имате списък с клиенти със състояние колона, можете да въведете стандартниПредпочитании елит като списък със стойности, всяка стойност на отделен ред. Тези стойности се използват след това да отговарят на стойности, които се появяват в колоната състояние на уеб частта за списъчен изглед, когато потребителят въведе стойност и натиснете ENTER.

   За всяка стойност на всеки ред можете също да добавите алтернативен описание, което се появява в диалоговия прозорец Изберете филтър стойности вместо стойности, когато потребителят филтрира данните. Например:

   Стандарт; Редовен клиент с средна кредитна оценка
   предпочитан; Редовен клиент с висока кредитна оценка
   елит; Голям обем клиент с висока кредитна оценка

   Забележка: Списък с възможности, трябва да съдържа поне един избор и трябва да бъде уникална. Стойност, нито описанието може да надвишава 255 знака. Максималният брой на възможностите за избор е 1000.

  3. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

   • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо на ширината на полето за избор като брой на пиксели, или празна стойност или "0" за да оразмерите автоматично текстовото поле. Тъй като в това текстово поле се показва стойността, въведена от потребителя, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

   • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

   • За да въведете начална стойност в уеб компонента за филтър за избор текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране , стойност, която обикновено съвпада с никоя от стойностите, въведени в стъпка 2 на стъпка 5. По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата с уеб части, първо се появява.

   • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички потребители без статут дефинирани.

   • За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции. В този случай диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

    Забележка: Не можете да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

  4. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

   Персонализиране на уеб частта за списъчен изглед:   

   1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

    Уеб частта за списъчен изглед влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

   2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

    1. За да промените списъка по подразбиране, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

     Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед.

     Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

     Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

    2. За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

   3. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

    Свързване на двете уеб части и проверка на резултатите:   

   4. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб компонентът за филтър за избор, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта списъчен изглед, към който искате да се свържете.

    Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

   5. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

   6. За да излезете от режима за редактиране и преглеждане на страницата, в горната част на страницата с уеб части, под Изображение на бутон менюто Действия за сайта, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

   7. За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в уеб компонента за филтър за избор, щракнете върху филтър икона на приложен филтър , щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK.

    Ако сте избрали свойството Разрешаване на няколко селекции , за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, потребителят трябва да изчистите всички квадратчета за отметка в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на текущия потребител филтър уеб част към уеб частта за списъчен изглед за SharePoint 2007

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница с уеб части в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Подготовка на страницата с уеб части:   

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете страница с уеб части, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Създайи след това щракнете върху Страница с уеб части.

   За повече информация вижте Въведение в персонализирането на страници с помощта на уеб части.

  • За да редактирате страницата с уеб части, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

   Страницата с уеб части се показва в режим на редактиране.

 2. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части .

 3. Добавяне на текущия потребител уеб компонент за филтър и уеб частта за списъчен изглед към страницата с уеб части.

  За повече информация как да добавите уеб част към страница вижте Добавяне или премахване на уеб част.

Персонализиране на текущия потребител уеб компонент за филтър:   

 1. В текущия потребител уеб компонента за филтър щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти .

  Текущия потребител уеб компонент за филтър влиза в режим на редактиране и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. Въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

  2. Под Изберете стойност за предоставяненаправете едно от следните неща:

   • За да филтрирате по потребителското име, изберете името на текущия потребител.

   • За да филтрирате по друга стойност в текущия потребителски профил в SharePoint, изберете стойност на профила на SharePoint за текущия потребители след това изберете елемент от списъчното поле.

    Списъчното поле се попълва със списък на всички SharePoint профил свойства, които имат правила за поверителност на всеки.

    Лесен начин да видите списък на потребителските профили на вашия сайт е да покажете раздела MyProfile в "Моят сайт" и след това редактирайте данните.

  3. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

   • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете Изпрати празно, ако няма стойности. Например може да искате да видите, ако профил стойност за този потребител не е въведена в колоната.

   • За да решите как да използвате повече от една стойност, под при работа с множество стойности, направете едно от следните неща:

    • За да подават само една стойност с помощта на връзка към уеб част, изберете Изпращане само на първата стойност.

    • За да подават две или повече стойности с помощта на връзка към уеб част, изберете Изпращане на всички стойности.

    • Да мине две или повече стойности с разделители с помощта на връзка към уеб част, изберете ги в една стойност комбинирате и дефинира си след това въведете един или повече знаци в текстовото поле.

   • За да префикс на стойност на свойство стойността на уеб частта да се гарантира съответствие с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване преди стойностите текст.

   • За да добавите стойност в края на стойността на уеб частта за свойството да гарантират съвпадение с колоната в списъка на SharePoint, въведете текст в полето текст за вмъкване след стойностите.

  4. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

Персонализиране на уеб частта за списъчен изглед:   

 1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

  Уеб частта за списъчен изглед влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. За да промените списъка по подразбиране, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

   Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед.

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  2. За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

 3. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

Свързване на двете уеб части и проверка на резултатите:   

 1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за текущия потребител уеб компонент за филтър, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта списъчен изглед, към който искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 2. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед и след това щракнете върху Готово.

 3. За да излезете от режима за редактиране и преглеждане на страницата, в горната част на страницата с уеб части, под Изображение на бутон менюто Действия за сайта, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

 4. За да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, покажете страницата с уеб части. Тъй като текущия потребител уеб компонент за филтър е контекст уеб частта, резултатите показват автоматично без въвеждане от потребителя.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за филтър на списък към уеб част за списъчен изглед за SharePoint 2007

Забележка: Тази процедура предполага, създавате страница с уеб части в екипен сайт. Команди и инструкции може да се различава в други сайтове.

За да редактирате страница, трябва да сте член на групата на членовете SharePoint за сайта.

Подготовка на страницата с уеб части:   

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете страница с уеб части, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Създайи след това щракнете върху Страница с уеб части.

   За повече информация вижте Въведение в персонализирането на страници с помощта на уеб части.

  • За да редактирате страницата с уеб части, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Редактиране на страница.

   Страницата с уеб части се показва в режим на редактиране.

 2. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части .

 3. Добавяне на уеб частта за филтър на списък на SharePoint и уеб частта за списъчен изглед към страницата с уеб части.

  За повече информация как да добавите уеб част към страница вижте Добавяне или премахване на уеб част.

Персонализиране на уеб компонента за филтър на списък за SharePoint :   

 1. В уеб компонента на SharePoint списък филтър щракнете върху Отваряне на екрана с инструменти .

  Уеб компонентът за филтър на списък за SharePoint влиза в режим на редактиране и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 2. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. Въведете име в полето Име на филтър за идентифициране на уеб частта.

   Можете също да използвате името като етикет или кратки инструкции за потребителя. Например можете да използвате филтриране отчети по: като етикет за информиране на потребителите могат да филтрирате изгледа на списък на отчети.

  2. За да зададете списък на SharePoint, въведете URL адреса на списък в списъчното поле, или щракнете върху Преглед до текстовото поле и търсене на списъка, който искате.

  3. Ако желаете за да изберете друг списъчен изглед, изберете елемент от списъка " изглед ". Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

  4. Изберете колона от списъчно поле поле за стойност . Колона за стойност показва всички поддържани колони от списъка. Някои от колоните не се поддържат, като например заглавие, изчислена и няколко реда текст.

   Важно: Когато направите връзка между уеб компонента за филтър на списък за SharePoint и уеб частта за списъчен изглед в стъпка 10, трябва да изберете колоната, която има съответни стойности за свойството на поле за стойност .

   Забележка: На уеб компонент за филтър на SharePoint списък има ограничение от 100 елементи.

  5. Ако желаете изберете колона от списъчно поле "Описание" . Описание на колоната се използва за показване на алтернативна стойност в диалоговия прозорец Изберете стойностите за филтър , който показва, когато потребителят щракне върху бутона филтър икона на приложен филтър . Например, ако имате номер колона "месец", която използва числата от 1 все пак 12 като месец стойности, можете да използвате име на месеца колона като колоната описание, така че януари се показва вместо 1, февруари вместо 2 и т.н.

  6. Ако желаете в раздела Разширени опции за филтър направете едно или повече от следните неща:

   • В контролния ширината в пиксели текстовото поле въведете число, показващо ширината на текстовото поле като брой на пиксели, или празна стойност или "0", за да оразмерите автоматично уеб компонента за филтър на списък на SharePoint текстовото поле. Тъй като стойността, въведена от потребителя се показва в това текстово поле, може би искате да го достатъчно широка, за най-голямата възможна стойност.

   • За да покажете съобщение, което ви напомня на потребителя да направи избор за филтриране на данните, поставете отметка в квадратчето изискване от потребителя да избере стойност .

   • За да въведете начална стойност в текстовото поле, въведете стойност по подразбиране в полето Стойност по подразбиране , стойност, която обикновено съвпада с една от стойностите в колоната, зададена в стъпка 4 на стъпка 5. По подразбиране тази стойност се използва за показване на първоначалния списък със стойности в уеб частта за списъчен изглед, когато страницата с уеб части, първо се появява.

   • За да разрешите на потребителите да филтрирате по нулева стойност, изберете "(празен)" стойност. Например потребителите може да искате да видите всички стойности в колона, която нямате достъп.

   • За да разрешите изчистване на филтър, така че потребителите да виждат всички стойности в уеб частта за списъчен изглед, изберете Разрешаване на няколко селекции.

    Диалоговият прозорец Изберете стойностите за филтър показва квадратчета за отметка, а не бутони за избор.

    Забележка: Потребителят не може да използвате тази функция за показване на филтрираните резултати от две или повече селекции, защото уеб частта за списъчен изглед не поддържа няколко селекции. Ако потребител избере множество селекции, се използва само първия селекцията.

  7. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

   Персонализиране на уеб частта за списъчен изглед:   

 3. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб частта за списъчен изглед и след това посочете Промяна на споделена уеб част.

  Уеб частта за списъчен изглед влиза в режим на редактиране, и се показва на екрана с инструменти на уеб частта.

 4. Редактиране на потребителски свойства на уеб част по следния начин:

  1. За да промените списъка по подразбиране, изберете друг изглед от Избран изглед списъчното поле. Например може да искате да филтриране, сортиране или групиране на данни по различен начин или да покажете различни колони.

   Като алтернатива щракнете върху Редактиране на текущия изглед за редактиране на текущия изглед.

   Забележка: Когато избирате или редактирате списъчен изглед, се прави копие на първоначалния проект на списъка на сайта и се записва с уеб частта за списъчен изглед. Данните от списъка обаче се запазват същите.

   Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед, и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

  2. За да промените лентата с инструменти, под Тип лента с инструментиизберете Цяла лента с инструменти, Лентата с инструменти за Резюмеили Няма лента с инструменти от списъчното поле.

 5. За да запишете промените, щракнете върху OK в долната част на екрана с инструменти уеб компонент.

Свързване на двете уеб части и проверка на резултатите:   

 1. Щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент за уеб компонента за филтър на списък за SharePoint, посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху името на уеб частта списъчен изглед, към който искате да се свържете.

  Забележка: Ако не виждате връзки в менюто, щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите "Свойства" и след това щракнете върху стрелката надолу. Можете да отворите свойства на филтъра или списък с уеб части.

 2. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване изберете колоната, която искате да филтрирате в уеб частта за списъчен изглед от списъчното поле и след това щракнете върху Готово.

 3. За да излезете от режима за редактиране и преглеждане на страницата, в горната част на страницата с уеб части, под Изображение на бутон менюто Действия за сайта, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

 4. Да се променя динамично резултатите в уеб частта за списъчен изглед, в уеб компонента на SharePoint списък филтър, щракнете върху филтър икона на приложен филтър , щракнете върху стойност и след това щракнете върху OK.

  Ако сте избрали свойството Разрешаване на няколко селекции , за да покажете отново всички стойности в уеб компонента за изглед на списък, потребителят трябва да изчистите всички квадратчета за отметка и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Научете за свързването на уеб компонент за филтър към уеб частта за списъчен изглед

Този раздел описва начините, по които можете да филтрирате уеб частта за списъчен изглед и филтриране на най-добри практики при проектиране и редактиране на страница с уеб части, която съдържа връзки между уеб части и уеб части за списъчен изглед.

Как да филтрирате уеб части за работа

Като цяло свързване на уеб компонент за филтър към уеб частта за списъчен изглед работи по следния начин:

Изображение на бутон

1. свързване на уеб компонент за филтър към уеб компонент за изглед на списък да се покаже подмножество от данни.

2. в уеб компонент за филтър предоставя стойност.

3. филтър за стойност се предава на колона в уеб частта за списъчен изглед с помощта на връзка към уеб част.

4. уеб частта за списъчен изглед показва само тези колони, които отговарят на филтър за стойност.

Най-горе на страницата

Начини за филтриране на уеб частта за списъчен изглед

Можете да свържете уеб компонент за филтър на уеб част за изглед на списък, така че потребителят може да филтрирате елементи на базата на стойност в дадена колона по следните начини:

 • Текстов филтър    Текстова стойност, която може да бъде всеки низ, включително букви, знаци и числа.

 • Филтър за дата    Стойност за дата на месец, ден и година. Потребител също да въведете точната дата, като щракнете върху бутон за избор на дата.

 • Избор на филтър    Предварително дефинирани списък със стойности и по желание описание на например кодове на продукти или състоянието.

 • Текущ потребител    Името на текущия потребител или друга информация, въз основа на текущия потребителски профил, като например потребителско име, отдел или рожден ден. Тази уеб част е контекст на уеб частта, което означава, че не се вижда на потребител на страницата с уеб части и резултатите се показват автоматично без въвеждане от потребителя.

 • Списък на SharePoint    Списък с уникални стойности и по желание описания, като например продукт или състоянието кодове, генерирани от колона в списък на SharePoint . Тази уеб част е подобно поведение на уеб компонентът за филтър за избор и е полезна, когато имате списък със стойности, които може да се промени с течение на времето и искате по-лесен начин да поддържа списък, без да се налага да промените свойствата на уеб частта.

  Забележки: 

  • В диалоговия прозорец Добавяне на уеб части или галерия с уеб части не виждате израза, "Уеб частта за списъчен изглед". Вместо това виждате SharePoint списъци и библиотеки, които можете да добавите към страница с уеб части като уеб частта за списъчен изглед.

  • Можете да свържете уеб компонент за филтър към уеб част за списъчен изглед само в изглед на стандартен списък, не в изглед на лист с данни.

  • Можете да прехвърлите само една стойност в даден момент към уеб частта за списъчен изглед. Можете да конфигурирате само една връзка в даден момент между уеб компонент за филтър и уеб част за списъчен изглед. Въпреки това можете да добавите множество копия на един и същ уеб частта за списъчен изглед към страница с уеб части и след това да конфигурирате различни връзка към всяка уеб частта за списъчен изглед. Ако искате да конфигурирате две или повече връзки с по една за уеб част, помислете за използване на уеб компонент за изглед на данни. Намиране на връзки към още информация в раздела Вж .

Най-горе на страницата

Най-добри практики за проектиране и поддържане на различни страници с уеб части

Ето няколко най-добри практики за следване, когато проектирате и поддържате SharePoint страници с уеб части:

 • Изберете вашия шаблон на страница с уеб части внимателно    Можете да преместите уеб части на страница с уеб части, за да ги поставите в произволен ред и в всяка уеб част зона, която искате. Въпреки това преди да създадете страница с уеб части, Помислете внимателно за шаблона да изберете, така че да можете да оформите филтър и уеб части за списъчен изглед на желания от вас начин. Когато използвате уеб браузър, не можете да промените шаблона, че сте избрали, след като сте създали страница с уеб части. Ако имате програма за уеб проектиране като Microsoft Office SharePoint Designer 2007, по-нататъшно можете да промените структурата на страницата с уеб части.

 • Премахване на връзки към забранените свойства на уеб част    В страницата режим на редактиране, можете да видите кои филтър в момента са свързани уеб части и как те са свързани със съобщение, което се показва под уеб компонент за филтър.

  В някои случаи може да се наложи да премахнете връзката за извършване на промени в дезактивирано филтър уеб частта, свойството. Ако това е случая, в екрана с инструменти виждате следното съобщение, за да ви напомня:

  "Трябва да премахнете връзката между уеб части, за да направите промени в свойствата на забранен."

 • Премахване на неизползваните уеб части от страницата с уеб части    Ако случайно затворите уеб част, вместо да я изтриете, уеб частта остава в страницата като скрит уеб част. За да намерите скрити уеб части, намерете страницата с уеб части в библиотеката с документи, в която се съхранява, посочете името на файла на уеб частта, щракнете върху стрелката, която се появява, щракнете върху Редактиране на свойстваи след това щракнете върху връзката Отвори страница с уеб части в изглед за поддръжка . За повече информация за поддържане на уеб части вижте Персонализиране на уеб части.

Най-горе на страницата

Слушаме ви!

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Включете вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×