Свързване на данни от OLE база данни към вашата работна книга

Свързване на данни от OLE база данни към вашата работна книга

Базите данни са чудесни за съхраняване на информация, но понякога искате да използвате или анализирате техните данни в Excel. Някои бази данни или други източници на данни се нуждаят от връзка на OLE базата данни към Excel, за да можете да получите данните, които искате. Съветникът за връзка с данни ще ви позволи да направите тази връзка. Можете да отворите съветника за връзка с данни от раздела Данни.

Важно : Връзките към външни данни може да са забранени на вашия компютър. За да се свържете към данни при отварянето на работна книга, разрешете връзките към данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или запишете работната книга в надеждно местоположение.

  1. В раздела Данни, в групата Получаване на външни данни, щракнете върху От други източници.

група ''получаване на външни данни'' в раздел ''данни''

  1. Щракнете върху От съветника за връзка с данни.

  2. В съветника изберете Други/Разширени и щракнете върху Напред.

  3. Изберете типа доставчик на OLE база данни, към който искате да се свържете, и щракнете върху Напред.

  4. Изберете таблиците и заявките, които ви трябват, като следвате указанията в съветника, въведете имената на сървърите, потребителските имена, паролите и друга необходима информация.

  5. Можете да щракнете върху Готово или върху Напред, за да промените подробните данни за връзката.

  6. В диалоговия прозорец Импортиране на данни, който се появява, изберете къде да разположите данните във вашата работна книга и дали да преглеждате тези данни във вид на таблица, отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма.

  7. Щракнете върху бутона Свойства, за да зададете разширени свойства за връзката, като например настройки за OLAP или опции за обновяване на свързаните данни.

  8. По желание можете да добавите тези данни към модела на данните, за да можете да комбинирате вашите данни с други таблици или с данни от други източници, да създавате релации между таблиците и да правите много повече неща, отколкото е възможно с обикновения отчет с обобщена таблица.

  9. Щракнете върху OK, за да приключите.

Поддържайте данните в работната книга актуални

След като вече сте свързани с вашите данни от OLE база данни, ще искате да имате винаги най-новите данни в работната си книга. Отидете на Данни > Обнови всички, за да изтеглите най-новите данни. За повече информация относно обновяването отидете на Обновяване на връзката с данни от OLE база данни.

Свързване с други типове източници на данни

Трябва да се свържете с други източници на данни, като например SQL Server, Microsoft Azure (облака), Access, друга работна книга на Excel, текстов файл или с един или няколко типа източници? За повече информация вижте следните статии.

Свързване на база данни на SQL Server към вашата работна книга

Свързване на канал на Microsoft Azure DataMarket към вашата работна книга

Свързване на база данни на Access към вашата работна книга

Свързване на данни от друга работна книга към вашата работна книга

Свързване на външни данни към вашата работна книга

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×