Свързване на данни от друга работна книга към вашата работна книга

Свързване на данни от друга работна книга към вашата работна книга

Другата работна книга на Excel може да съдържа данни, които искате да използвате или анализирате, но не сте собственик на файла или не искате да рискувате да го промените. Можете да използвате съветника за връзка с данни, за да създадете динамична връзка между ''външна'' работна книга и вашата работна книга. Можете да отворите съветника за връзка с данни от раздела Данни.

Важно : Връзките към външни данни може да са забранени на вашия компютър. За да се свържете към данни при отварянето на работна книга, разрешете връзките към данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или запишете работната книга в надеждно местоположение.

Стъпка 1: Създайте връзка с работната книга и нейните работни листове

Имайте предвид, че работните листове се считат за "таблици" в диалоговия прозорец Избор на таблица, който се появява на стъпка 5.

 1. В раздела Данни щракнете върху Връзки.

Връзки

 1. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга щракнете върху Добави.

 2. Близо до долната част на диалоговия прозорец Съществуващи връзки щракнете върху Преглед за още.

 3. Намерете вашата работна книга и щракнете върху Отвори.

 4. В диалоговия прозорец Избор на таблица изберете таблица (работен лист) и щракнете върху OK.

Забележка :  Можете да избирате и добавяте таблиците само една по една.

 1. Всяка добавена таблица се именува с името на нейната работна книга, затова ще трябва да преименувате таблицата, ако искате да има по-съдържателно име.

  1. Изберете таблица и щракнете върху Свойства.

  2. Променете името в полето за име на Връзка.

  3. Щракнете върху OK.

 2. За да добавите още таблици, повторете стъпките от 2 до 5 и преименувайте таблиците, ако е необходимо.

 3. Щракнете върху Затвори.

Стъпка 2: Добавяне на таблиците във вашата работна книга

 1. Щракнете върху Съществуващи връзки, изберете таблицата и щракнете върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Импортиране на данни, който се появява, изберете къде да разположите данните във вашата работна книга и дали да преглеждате тези данни във вид на таблица, отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма.

 3. По желание можете да добавите тези данни към модела на данните, за да можете да комбинирате вашите данни с други таблици или с данни от други източници, да създавате релации между таблиците и да правите много повече неща, отколкото е възможно с обикновения отчет с обобщена таблица.

Поддържайте данните в работната книга актуални

След като вече сте свързани с външната работна книга, ще искате да имате винаги най-новите данни във вашата работна книга. Отидете на Данни > Обнови всички, за да изтеглите най-новите данни. За повече информация относно обновяването отидете на Обновяване на данни, свързани с друга работна книга.

Свързване с други типове източници на данни

Трябва да се свържете с други източници на данни, като например OLE база данни, канали за данни на пазара на Microsoft Azure, Access, друга работна книга на Excel, текстов файл или с един или няколко други типове източници? За повече информация вижте следващите статии.

Свързване на данни от OLE база данни към вашата работна книга

Свързване на база данни на SQL Server към вашата работна книга

Свързване на канал на Microsoft Azure DataMarket към вашата работна книга

Свързване на база данни на Access към вашата работна книга

Свързване на външни данни към вашата работна книга

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×