Свързване на данни в уеб компоненти

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В много продукти и технологии свързването на множества данни от различни източници на данни е предизвикателно и изисква програмни умения. Но може да използвате менютата и бутоните в уеб част, за да създадете връзки към данни, без да пишете потребителски код. Например като свържете уеб компоненти, може по различен начин да представите данни от два уеб компонента, да извършите свързаните изчисления между два уеб компонента и да филтрирате уеб компоненти, като изберете стойности от друг уеб компонент – всички на една страница с уеб части.

В тази статия

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

Завършване на връзка към уеб част в диалоговия прозорец конфигуриране на свързване

Премахване на връзка между две уеб части

Често срещани типове на връзки към уеб компоненти

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

Като използвате връзки към уеб компоненти, може да създадете или увеличите вашите страници с уеб компоненти. Свързвате уеб компонентите, така че когато изпълнявате действие в един уеб компонент, той променя съдържанието на друг.

Например може да свържете "Уеб компонент за преглед на списък на служители" с "Уеб компонент на изображение", като се предават данни между два уеб компонента. При всяко избиране на ред в "Уеб компонент за преглед на списък на служители", който съдържа колона с картина на служителя, може да видите картината, която се показва в "Уеб компонент на изображение".

Основна връзка към уеб част

1. Връзката към уеб компонент е начин за предаване на данни от един уеб компонент към друг, както и за синхронизиране на поведението им.

2.  Един уеб компонент предоставя данните.

3. Данните може да са списъци, редици, клетки или стойности на параметър.

4. Другият уеб компонент получава данните.

Може да създадете връзка към уеб компонент или от уеб компонент, като използвате подменюто на типа на връзката от командата Връзки в менюто "Уеб компонент". Например ако едната команда на подменюто на типа на връзката гласи Предоставяне на ред на, командата на подменюто на типа на връзката към другия компонент гласи Получаване на ред от.

Не само че може да създавате връзки към уеб компоненти на същата страница с уеб компоненти, но и може да създавате връзки между уеб компонентите на две различни страници с уеб компоненти в един и същ сайт от високо ниво, като използвате програма за уеб проектиране, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Най-горе на страницата

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаването на страница с уеб компоненти посредством връзки към уеб компоненти е процес от три стъпки.

Стъпка 1: Решете какви данни искате да са налични на страницата с уеб компоненти

Често има един или повече уеб компоненти за разглеждане на списък, предоставящи данните, които желаете. Списъците представят данните в табличен формат и улесняват промяната и обновяването на данните, промяната на реда на сортиране, филтрирането в списъка и натрупването на данни. Като използвате селектор на изгледите в прозореца с инструменти, променяте изгледа на уеб компонента за изглед на списък, за да работите само с колоните, от които се нуждаете.

Стъпка 2: Добавяне на уеб компоненти към страница с уеб компоненти

Повечето списъци са налични като уеб компоненти за изглед на списъци във вашата галерия с уеб компоненти на сайта. Обикновено другите уеб компоненти са налични в други галерии с уеб компоненти, до които имате достъп. Понякога може да се наложи да импортирате уеб компонент от друг сайт, който има интересно или полезно копие на уеб компонент. Може да търсите уеб компоненти на външни уеб сайтове и след това да изискате те да бъдат инсталирани на вашия уеб сайт от администратора на сайта. Например може да намерите уеб компоненти в Microsoft Office SharePoint Server 2007 указателя на уеб компоненти или на уеб сайта от друг производител на софтуер. След определен период галериите с уеб компоненти ще нараснат и ще се приспособят към потребностите на вашата организация.

Стъпка 3: Свързване на уеб компоненти, за да се получат желаните резултати

Може да създадете връзки само между уеб компонентите, които поддържат връзки към уеб компоненти. Уеб компонентите, които поддържат връзки към уеб компоненти, включват "Уеб компонент за изглед на списък", "Уеб компонент за формуляр" и "Уеб компонент за изображение". Подменюто Връзки на менюто Уеб компонент показва само типа на връзката, която може да създадете, както и наличното подменю с уеб компоненти показва само съвместимите уеб компоненти. След като завършите стъпки 1 и 2, взимането на решение е лесно и не се изисква познание по скриптиране или програмиране, за да направите връзка към уеб компонент.

Забележка: Може да създадете връзки само между уеб компонентите, които са на същата страница с уеб компоненти. За да свържете уеб компонент към данни от друг сайт или източник на данни, добавете изглед на данните, като използвате програма за уеб проектиране, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например Office SharePoint Designer 2007.

Най-горе на страницата

Създаване или промяна на връзка между два уеб компонента

Използвайте менютата и диалоговите прозорци, за да свържете уеб компоненти, предадете данни между тях и за да синхронизирате поведението им.

 1. Отворете страницата с уеб части.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. Решете кои два уеб компонента искате да свържете. Може да създадете и промените същата връзка, като започнете от единия уеб компонент.

 4. От някой от уеб частите, щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете връзки, посочете типа на връзката, която искате да създадете или промените, например Предоставяне на ред на или Получаване на сортиране/филтриране оти след това щракнете върху името на Уеб част, за който искате да създадете или промените връзката.

  Ключ към командите в подменюто Връзки

  Командата на подменюто връзки

  Описание

  Предоставяне на ред

  Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, като предадете избран ред данни към другата уеб част. В зависимост от начина на създаване на другата уеб част и на получаването на данните, другата уеб част може да покаже реда данни или да използва реда данни като филтър или стойност на параметър.

  В стандартен изглед колоната Изберете елемент, съдържаща бутони за избор, се добавя автоматично, когато свържете уеб частта за списъчен изглед, така че да можете да разберете кой ред да подадете на другата уеб част. В стандартен изглед можете да изберете едновременно само един ред. Някои колони, например колоната Редактиране, са недостъпни за използване при свързване на уеб части.

  В изглед на лист с данни можете да изберете множество редове, но на другата уеб част се подава само един ред. Ако са избрани множество редове, на другата уеб част се подава редът, съдържащ активната клетка, а всички други редове се игнорират. Не може да подавате на другата уеб част данни в Сумарен ред или Нов ред.

  При този тип връзка можете да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Предоставяне на данни на

  Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, която работи със списъчни данни. В този случай уеб частта за списъчен изглед е източникът на данни за другата уеб част.

  В стандартен изглед и в изглед на лист с данни към другата уеб част се подават само данните в изгледа.

  При този тип връзка може да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Получаване на параметрите за сортиране/филтриране от

  В стандартен изглед и изглед на лист с данни можете да свържете уеб частта за изглед на списък с друга уеб част, която може да й предостави следната информация:

  1. един или повече двойки име и стойност на данните, които филтрират данни в уеб частта за списъчен изглед.

  2. колона от данни, за да сортирате данни по възходящ или низходящ ред в уеб частта за списъчен изглед.

  При този тип връзка само още една уеб част може да бъде свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Менюто Уеб компонент може да не е разрешено или видимо на вашата страница с уеб компоненти по няколко причини, включително това, че уеб компонентът или зоната не поддържа връзки, използвате браузър, който не е съвместим с Windows SharePoint Services или връзките са забранени на вашия сайт.

 5. За някои връзки към уеб компоненти вероятно ще се наложи да изберете допълнителна информация в диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване. Например може да ви се наложи да изберете типа на свързването, който ще използвате, или колоната, която искате да филтрирате. Също така в зависимост от това как са създадени един или два уеб компонента, може да видите допълнителни диалогови прозорци, които са уникални за връзката с уеб компоненти. Повече информация може да намерите в помощта, а ако е необходимо – за потребителския уеб компонент.

  Съвет: Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

  Забележки: 

  • Подменюто на типа на връзката варира от една до друга страница с уеб компоненти и от един до друг уеб компонент по няколко причини, включително разликите в настройките на свойствата за страницата с уеб компоненти, уеб компонента или зоната с уеб компоненти, типа или съвместимостта на уеб компонентите на страницата, както и дали уеб компонентите имат съвместими типове връзки.

  • Само уеб компонентите, които може да се свързват, се показват на подменюто с уеб компоненти. Някои уеб компоненти на страницата с уеб компоненти може да не са означени за свързване, някои уеб компоненти може да не поддържат връзки към текущия уеб компонент или може в момента да са надхвърлени определени ограничения във връзките.

Най-горе на страницата

Завършване на връзка към уеб част в диалоговия прозорец конфигуриране на свързване

Използвайте диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване, за да съпоставите колоните между уеб компонентите, които получават и които предоставят данните.

Забележка: Може да направите правилна, но не и смислена връзка. Например уеб компонентът, който предоставя данните, може да има колона с ИД за продукта, а уеб компонентът, който получава уеб компонента, може да има колона с ИД за служителя. Въпреки че може да съпоставите тези колони, резултатите няма да имат смисъл.

В списъчното поле Колона изберете колоната от уеб компонента, който получава данните, който ги предоставя, или и двата.

Ето няколко често срещани примера:

 • Съгласуване на ред на данни в една уеб част към клетка или поле с данни в друга уеб част   

  Уеб компонентът, от който се свързвате, е "Уеб компонент за изглед на списък с контакти". Една или повече колони в изгледа на списъка е колона, която съдържа хипервръзка, наречена Снимка. Тя съдържа URL адрес към снимката на контакта. Може да направите връзка към "Уеб компонент за изображение", който показва само URL адреса със снимката. Трябва да изберете колоната Снимка от уеб компонента за контакти, за да осигурите правилното съгласуване с уеб компонента за изображение.

 • Съгласуване на ред на данни в една уеб част към колона с данни в друга уеб част, така че да можете да го филтрирате   

  Уеб компонентът, от който се свързвате, е "Уеб компонент за изглед на списък", който съдържа данните на поръчката. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, съдържаща елемент на реда, наречен ИД на подробни данни за поръчката. Може да направите връзка към друг уеб компонент за изглед на списък, който има няколко колони, съдържащи подробни данни за поръчката, един от които е съгласувана колона, наречена ИД на подробни данни за поръчката. За да свържете два уеб компонента, така че, когато изберете поръчката в единия уеб компонент, той показва всеки елемент на поръчката в другия уеб компонент, трябва да съгласувате колоните ИД на подробни данни за поръчката във всеки уеб компонент.

  Забележка: Не е необходимо имената на колоните да са едни и същи, но основните данни трябва да съвпадат и да имат една и съща стойност.

Най-горе на страницата

Премахване на връзка между два уеб компонента

 1. Отворете страницата с уеб части.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. От някой от уеб части, от която искате да премахнете връзката, щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете към връзки, посочете типа на връзката, която искате да премахнете – например Предоставяне на ред на или получаване на параметрите за сортиране/филтриране От – и след това щракнете върху името на уеб частта, от която искате да премахнете връзката.

  Забележка: На подменюто с връзки се появява отметка за всяка селекция, която има разрешена връзка. Ако не видите отметката, не е разрешена връзката.

 4. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване щракнете върху Премахване на връзка.

 5. Когато сте подканени да потвърдите, че искате да премахнете връзката между уеб компонентите, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Често срещани типове на връзки към уеб компоненти

Има много начини за комбиниране и свързване на уеб компоненти на страницата с уеб компоненти. Може да създадете няколко връзки към уеб компоненти на вашата страница с уеб компоненти. Следните сценарии описват често срещаните типове на връзки към данни между уеб компоненти.

Образец и подробни данни

Разполагате с главен списък на данните и трябва да покажете подробна информация, свързана с главния списък.

Пример за образец и подробни данни

1.  Уеб компонентът с основна информация за служител съдържа основни, често отваряни данни за служител, например ИД, име и длъжност.

2.  За да потърсите подробни данни на служител, изберете ред.

3.  Редът се предава на другия уеб компонент.

4.  В "Уеб компонент с подробни данни на служител" всички подробни данни за служителя се показват в изглед на формуляр.

В "Уеб компонент за изглед на списък" може дори да сортирате и филтрирате голям списък, за да намерите по-лесно служителя, преди да изберете реда. Ако подробните данни са обширни, може дори да покажете "Уеб компонент с подробни данни на служителя" на друга страница с уеб компоненти.

Обобщени и подробни данни

Разполагате с обобщен списък на данните и трябва да покажете подробната информация, която създава обобщени данни.

Пример за обобщени и подробни данни

1.  "Уеб компонент с годишна бележка за плащанията" съдържа информация за вашето възнаграждение.

2.  Изберете обобщена информация за натрупаното време за отпуска и болнични.

3.  Обобщената информация се предава на другия уеб компонент.

4.  В "Уеб компонент с подробни данни за плащанията", който съдържа ежеседмични данни, проверете дните, когато са записани тези дни, за да освежите паметта си или потвърдите тяхната точност.

Родител и наследник

Показвате списък с данните (родителя) и за всеки ред има един или повече свързани редове (наследници), които искате да се показват в друг списък.

Пример за родител и наследник

1.  "Уеб компонент с поръчките" предоставя списък на последните клиентски поръчки.

2.  Щракнете върху реда, който съдържа поръчката, която искате да прегледате.

3.  Редът се предава на другия уеб компонент.

4.  В "Уеб компонент с подробни данни на поръчката" се показват всички елементи от реда за тази поръчка.

Търсене и филтриране

Може да искате да въведете данни, например критерии за търсене или филтриране, в единия уеб компонент, който да покаже резултатите в другия уеб компонент.

Пример за търсене и филтриране

1.  В "Уеб компонент за търсене на книга" въведете информацията за книгата, например заглавие, автор и тема, за да се опитате да намерите книгата или множеството от книги.

2.  Щракнете върху "Подаване".

3.  Критериите за търсене се предават на другия уеб компонент.

4.  "Уеб компонентът със списък на книга" показва една или повече книги, които отговарят на вашите критерии за търсене.

Изчисления

Въпреки че често може да изчислите данните в уеб компонента, сигурно искате понякога да комбинирате два уеб компонента, за да направите изчисленията по-гъвкави.

Пример за изчисления

1.  Въведете номерата на ипотеката в "Уеб компонент с номера за ипотека".

2.  Щракнете върху "СТАРТ".

3.  Номерата на ипотеката се предават на другия уеб компонент.

4.  "Уеб компонентът за изчисление на ипотеката" изчислява ипотеката и показва месечния график на плащанията.

Алтернативни изгледи с данни

Разглеждането на данните по няколко различни начина може да ви помогне да разберете последици, тенденции и взаимоотношения. Може да предадете списъци, редове и клетки (или полета и параметри) от един уеб компонент и да показвате данните в алтернативен изглед.

Алтернативен изглед на списък

Искате да се показват всички служители на фирмата във йерархична диаграма.

Алтернативен изглед на данни от списък

1.  "Уеб компонент със служители" показва ИД, име и длъжност на служителя, както и ИД на ръководителя на всеки, който работи във вашата фирма.

2.  Тъй като използвате всички данни, селекцията не е задължителна.

3.  Всички данни се предават в друг уеб компонент.

4.  "Уеб компонент с диаграма на организацията" показва работните взаимоотношения между служителите и може да показва алтернативни изгледи на тази йерархия.

Алтернативен изглед на ред

Искате да разгледате реда на демографските данни в диаграма, например кръгова диаграма или вертикална графика.

Алтернативен изглед на данните от реда

1.  "Уеб компонент със статистика на населението" показва демографски данни, например възраст, доход и наследство.

2.  Изберете ред на демографските данни.

3.  Предавате данни в друг уеб компонент.

4.  "Уеб компонентът с диаграми" показва реда на данните в кръговата диаграма или във вертикалната графика.

Алтернативен изглед на клетка

Искате да проследите всички цялостни процеси на устройството за набиране на средства.

Алтернативен изглед на данни от клетка

1.  В "Уеб компонент за набиране на средства" всеки член на групата въвежда сумата, с която ще наддава.

2.  Текущата обща сума се показва в полето за общата сума.

3.  Полето за общата сума се предава на другия уеб компонент.

4.  Проверете цялостния прогрес на групата в "Уеб компонент за благотворителна цел".

Подобрения в данните

Искате да увеличите данните за хората и местата, да ги направите по-интересни, привлекателни и полезни.

Пример за подобрения в данните

1.  "Уеб компонентът за контакти" показва информация, която трябва да следите за бизнес партньорите, например име, адрес и вероятно снимка.

2.  Избирате контакт.

3.  Редът с данните се предава на другия уеб компонент.

4.  Виждате снимка на контакта, която се показва в "Уеб компонент на изображението", и след това намерите служебния адрес на контакта в "Уеб компонент с карта".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×