Свързване на данни в уеб компоненти

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате менютата и бутоните в уеб част на SharePoint, за да създадете връзки с данни, без да пишете потребителски код. Например като свържете уеб части, можете да представите различни изгледи на данните от две уеб части. Освен това можете да извършите свързаните изчисления между двете уеб части или да филтрирате уеб част, като изберете стойности от друга уеб част. Можете да използвате всички тези връзки на една страница. Можете също да създадете връзки между уеб части в две различни страници в един същ сайт от най-високо ниво с помощта на програма за уеб проектиране, която е съвместима с вашия сайт, например SharePoint Designer.

В тази статия

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

Завършване на връзка към уеб част

Премахване на връзка между две уеб части

Често срещани видове връзки към уеб компоненти

Образец и подробни данни

Обобщени и подробни данни

Родител и наследник

Търсене и филтриране

Изчисления

Изгледи на алтернативен данни

Подобрения в данните

Общ преглед на връзките към уеб части

Вие можете да създавате или да подобрявате страниците на вашия сайт, като използвате връзки към уеб части. Можете да свързвате уеб частите, така че когато изпълнявате действие в една уеб част, то да променя съдържанието на друга.

Например може да свържете "Уеб част за преглед на списък на служители" с "Уеб част за изображения", чрез предаване на данни между две уеб части. При всяко избиране на ред в "Уеб част за преглед на списък на служители", който съдържа колона със снимка на служителя, може да видите снимката, която се показва в "Уеб част за изображения".

Основна връзка към уеб част

Връзката към уеб част е начин за предаване на данни от една уеб част към друга, както и за синхронизиране на поведението им.

Една уеб част предоставя данните.

Данните може да са списъци, редове, клетки или стойности на параметри.

Другата уеб част получава данните.

Може да създадете връзка към уеб част от друга уеб част, като използвате менюто за типа на връзката от командата Връзки в менюто "Уеб част".

Забележка: Можете да създавате връзки между уеб части, които са на същата страница. За да свържете уеб част на данни от друг сайт или данни източник, можете да добавите изглед на данни с помощта на програма за уеб проектиране например SharePoint Designer.

Например команда от менюто от един тип уеб част връзка може да показват предоставяне на ред на и командата от менюто на целта за типа на връзката на уеб част, може да показват Първи ред от. Следващата таблица описва често срещаните команди, които можете да видите в меню връзки .

Команда в менюто връзки

Описание

Изпращане на ред данни към

Можете да свържете уеб част за изглед на списък към друга уеб част, като предадете избран ред данни към друга уеб част.

В стандартен изглед автоматично се добавя колона Избор на елемент , когато се свързвате уеб частта за списъчен изглед. Тя съдържа опции, които ви позволяват да посочите кой ред да преминават към друга уеб част. Можете да изберете само един ред в даден момент в стандартен изглед. Някои от колоните, като например Редактиране на колона, не са на разположение за използване във връзка към уеб част.

В изглед на лист с данни можете да изберете няколко реда, но само един ред се предава на другата уеб част. Ако са избрани няколко реда, на реда, съдържащ активната клетка се предава на другия уеб компонент и всички други редове се игнорират. Не могат да предоставят данни в сумарния ред или нов ред на другата уеб част.

При този вид връзка може да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за изглед на списък.

Получаване на стойности на параметрите от

Тази опция прилага параметрите от една колона в уеб частта на доставчика върху колона в уеб частта на потребителя.

Получаване на стойности на филтри от

В стандартен изглед и изглед на лист с данни можете да свържете уеб частта за изглед на списък с друга уеб част, която може да й предостави следната информация:

 • Една или повече двойки данни от име и стойност на колони, които филтрират данни в уеб частта за изглед на списък.

 • Колона от данни за сортиране на данни във възходящ или низходящ ред в уеб частта за изглед на списък

При този вид връзка само още една уеб част може да бъде свързана към уеб частта за изглед на списък.

Можете също да създадете връзки между уеб части на две различни страници с уеб части с помощта на програма за уеб проектиране например SharePoint Designer.

Най-горе на страницата

Създаване на връзки към уеб части

Преди да се опитате да създадете връзка между уеб части, трябва да изпълните следните три стъпки.

Стъпка 1: Решете какви данни, които искате от страницата   
често има един или повече списъци в сайт, които предоставят данни, които искате. Списъци представяне на данни в табличен формат. Те улесняват модифициране и обновяване на данни, промяна на реда на сортиране, филтрирането в списъка и агрегиране на данни. Можете да създадете изглед, който показва само изберете данните във формат, който искате. С помощта на селектора на изгледи в екрана с инструменти, можете да промените изгледа на уеб частта за списъчен изглед, за да работите само с колоните, които искате. За да създадете изглед, от списъка в лентата под Инструменти за списъци, щракнете върху списък, щракнете върху Създаване на изглед, изберете формата на изгледа, който искате и след това изберете данните, които искате да покажете.

Стъпка 2: Добавяне на уеб части за списъчен изглед към страницата   
можете да добавите списък към страница чрез добавянето му като уеб част на страницата.

Стъпка 3: Свързване на уеб части, за да получите резултатите, които искате   
можете да създавате връзки между уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти. Уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти включват уеб частта за списъчен изглед на уеб частта на формуляр и уеб компонент за изображение.

Менюто Връзки в менюто Уеб част показва само вида на връзката, която може да създадете, а наличното меню с уеб части показва само съвместимите уеб части. След като завършите стъпки 1 и 2, можете да направите връзката към уеб частта, без да използвате скриптове или програмен код.

Най-горе на страницата

Създаване или промяна на връзка между два уеб компонента

Използвайте менютата и диалоговите прозорци, за да свържете уеб компоненти, предадете данни между тях и за да синхронизирате поведението им.

 1. Отидете на страницата, която съдържа двете уеб части, които искате да свържете.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. От някоя от уеб частите щракнете върху менюто уеб част. След това посочете връзки и посочете вида на връзката, която искате да създадете или промените, например предоставяне на ред на или получаване на сортиране/филтриране от. Щракнете върху името на уеб частта, за която искате да създадете или промените връзката.

  Забележка: Менюто " Уеб част " не може да бъде разрешено или видимо на вашата страница по няколко причини. Тези причини включва уеб част или зона, която не поддържа връзки, несъвместима браузър или връзки, които са забранени на вашия

  сайт. Подменюто за типа на връзката е различно за различните страници с уеб части и за различните уеб части. Причините за това могат да са разликите в настройките на свойствата за страницата с уеб части, уеб частта или зоната с уеб части, съвместимостта на уеб частите на страницата, както и дали уеб частите имат съвместими типове връзки.

За някои връзки към уеб части вероятно ще се наложи да изберете допълнителна информация в диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване. Например може да ви се наложи да изберете типа на свързването, който ще използвате, или колоната, която искате да филтрирате. Също така в зависимост от това как са създадени едната или и двете уеб части, може да видите допълнителни диалогови прозорци, които са уникални за връзката с уеб части.

Съвет: Съвет Можете да скриете уеб част. Например можете да го използвате за предоставяне на данни към друга уеб част, но не искате да покажете.

Забележка: Само уеб частите, които могат да се свързват, се показват в менюто с уеб части. Други уеб части на страницата може да не поддържат поддържат връзки или да не поддържат поддържат връзки към текущата уеб част. Освен това, за вашия сайт може в момента да са надхвърлени ограниченията върху определени връзки.

Най-горе на страницата

Завършване на връзка към уеб част

Когато установите начална връзка между уеб части, се появява диалоговият прозорец Конфигуриране на свързване. От този диалогов прозорец можете да съгласувате колони между уеб частите, които получават данните, и уеб частите, които предоставят данните.

Забележка: Възможно е да направите връзка, която е правилна, но не е смислена. Например уеб частта, която предоставя данните, може да има колона с ИД за продукт, а уеб частта, която получава данните, може да има колона с ИД за служител. Въпреки че може да успеете да съпоставите тези колони с различни ИД, резултатите няма да имат смисъл.

В следващия списък са дадени някои често срещани примери на връзки с уеб части:

Съгласуване на ред на данни в една уеб част към клетка или поле с данни в друга уеб част   
уеб частта, която се свързвате от е уеб частта за списъчен изглед контакти. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, която съдържа хипервръзка, наречена снимка, която съдържа URL адрес към картината на контакта. Можете се свържете към уеб частта за изображение, който може да показва само URL адрес, който съдържа картина. Трябва да изберете колоната снимка от уеб компонента за контакти за да осигурите правилното съгласуване към уеб частта за изображение.

Съгласуване на ред на данни в една уеб част към колона с данни в друга уеб част, така че да можете да филтрирате го   
уеб частта, която се свързвате от е уеб част за списъчен изглед, който съдържа данни за поръчката. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, съдържаща елемент на реда, наречен OrdersDetailsID. Можете се свържете към друга уеб частта за списъчен изглед с няколко колони, който съдържа подробна информация за поръчката. Една от тях е съгласувана колона, наречена OrdersDetailsID. За да свържете двете уеб части, така че когато изберете реда в една уеб част, той показва всеки ред от артикул за тази поръчка в друга уеб част. Трябва да отговаря на колоните за OrdersDetailsID всяка уеб част.

Забележка: Не е необходимо имената на колоните да са едни и същи. Обаче основните данни трябва да съвпадат и да имат една и съща стойност.

Най-горе на страницата

Премахване на връзка между две уеб части

 1. Отворете страницата.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. Изберете една от уеб частите, от която искате да премахнете връзките.

 4. Щракнете върху менюто уеб част, посочете връзки и след това посочете типа на връзката, която искате да премахнете, като например предоставяне на ред на или получаване на сортиране/филтриране от.

 5. След това щракнете върху името на уеб частта, от която искате да премахнете връзка.

  Забележка: На подменюто с връзки се появява отметка за всяка селекция, която има разрешена връзка. Ако не видите отметката, не е разрешена връзката.

 6. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване щракнете върху Премахване на връзка.

 7. Когато сте подканени да потвърдите, че искате да премахнете връзката между уеб компонентите, щракнете върху ОК.

Често срещани видове връзки към уеб части

Има много начини за комбиниране и свързване на уеб части на страница. Може да създадете няколко връзки към уеб части на вашата страница на SharePoint. Следните сценарии описват често срещаните видове на връзки към данни между уеб части.

Образец и подробни данни

Разполагате със списък образец на данните и трябва да покажете подробна информация, свързана с него.

Пример за образец и подробни данни

 1. Уеб частта с основна информация за служител съдържа основни, често използвани данни за служител, например ИД, име и длъжност.

 2. За да потърсите подробни данни за служител, изберете ред.

 3. Редът се предава на другата уеб част.

 4. В "Уеб част с подробни данни на служител" всички подробни данни за служителя се показват във формуляр.

В "Уеб част за изглед на списък" може дори да сортирате и филтрирате голям списък, за да намерите по-лесно служителя, преди да изберете реда. Ако подробните данни са обширни, може дори да покажете "Уеб част с подробни данни на служителя" на друга страница.

Най-горе на страницата

Обобщени и подробни данни

Разполагате с обобщен списък на данните и трябва да покажете подробната информация, от която се създават обобщените данни.

Пример за обобщени и подробни данни

 1. "Уеб част с годишна бележка за плащанията" съдържа информация за вашето възнаграждение.

 2. Избирате обобщена информация за натрупаното време за отпуска и болнични.

 3. Обобщената информация се предава на другата уеб част.

 4. В "Уеб част с подробни данни за плащанията", която съдържа ежеседмични данни, проверете данните, когато са записани.

Най-горе на страницата

Родител и наследник

Показвате списък с данните (родителя) и за всеки ред има един или повече свързани редове (наследници), които искате да се показват в друг списък.

Пример за родител и наследник

 1. "Уеб част с поръчки" предоставя списък на последните клиентски поръчки.

 2. Щраквате върху реда, съдържащ поръчката, която искате да прегледате.

 3. Редът се предава на другата уеб част.

 4. В "Уеб част с подробни данни на поръчката" се показват всички елементи от реда за тази поръчка.

Най-горе на страницата

Търсене и филтриране

Може да искате да въведете данни, например критерии за търсене или филтриране, в единия уеб компонент, който да покаже резултатите в другия уеб компонент.

Пример за търсене и филтриране

 1. В "Уеб част за търсене на книга" въвеждате информацията за книгата, например заглавие, автор и тема, за да се опитате да намерите книгата или множеството от книги.

 2. Щраквате върху Подаване.

 3. Критериите за търсене се предават на другата уеб част.

 4. "Уеб част със списък на книги" показва една или повече книги, които отговарят на вашите критерии за търсене.

Най-горе на страницата

Изчисления

Въпреки че често може да изчислите данните в уеб компонента, сигурно искате понякога да комбинирате два уеб компонента, за да направите изчисленията по-гъвкави.

Пример за изчисления

 1. Въвеждате числа за ипотека в "Уеб част с числа за ипотека".

 2. Щраквате върху Старт.

 3. Числата за ипотеката се предават на другата уеб част.

 4. "Уеб част за изчисление на ипотека" изчислява ипотеката и показва месечния график на плащанията.

Най-горе на страницата

Алтернативни изгледи на данни

Разглеждането на данните по няколко различни начина може да ви помогне да разберете последици, тенденции и взаимоотношения. Може да предадете списъци, редове и клетки (или полета и параметри) от една уеб част и да показвате данните в алтернативен изглед.

Алтернативен изглед на списък

Искате да се показват всички служители на фирмата във йерархична диаграма.

Алтернативен изглед на данни от списък

 1. "Уеб част със служители" показва ИД, име и длъжност на служителя, както и ИД на ръководителя на всеки, който работи във вашата фирма.

 2. Тъй като използвате всички данни, селекцията не е задължителна.

 3. Всички данни се предават в друга уеб част.

 4. "Уеб част с диаграма на организацията" показва работните взаимоотношения между служителите и може да показва алтернативни изгледи на тази йерархия.

  Алтернативен изглед на ред

Искате да разгледате реда на демографските данни в диаграма, например кръгова диаграма или вертикална графика.

Алтернативен изглед на данните от реда

 1. "Уеб част за статистика на населението" показва демографски данни, например възраст, доход и недвижими имоти.

 2. Избирате ред с демографски данни.

 3. Предавате данните в друга уеб част.

 4. "Уеб част за диаграми" показва реда на данните в кръгова диаграма или във стълбовидна диаграма.

  Алтернативен изглед на клетка

Искате да проследите всички цялостни процеси на устройството за набиране на средства.

Алтернативен изглед на данни от клетка

 1. В "Уеб част за набиране на средства" всеки член на група въвежда каква е сумата, с която участва.

 2. Текущата обща сума се показва в полето за общата сума.

 3. Полето за общата сума се предава на другата уеб част.

 4. Проверявате цялостното развитие за групата в "Уеб част за благотворителност".

Най-горе на страницата

Подобрения в данните

Искате да увеличите данните за хората и местата, да ги направите по-интересни, привлекателни и полезни.

Пример за подобрения в данните

 1. "Уеб част за контакти" показва информация, която трябва да следите за бизнес партньорите, например име, адрес и вероятно снимка.

 2. Избирате контакт.

 3. Редът с данните се предава на другата уеб част.

 4. Виждате снимка на лицето за контакт, която се показва в "Уеб част за изображения", и след това намирате служебния адрес на лицето за контакт в "Уеб част за карти".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×