Свързване на база данни на Access към вашата работна книга

Свързване на база данни на Access към вашата работна книга

Базите данни на Access са чудесни за съхраняване на информация, но понякога искате да използвате или анализирате техните данни в Excel. Можете да използвате съветника за връзка с данни, за да създадете динамична връзка между база данни на Access и вашата работна книга на Excel. Можете да отворите съветника за връзка с данни от раздела Данни.

Важно : Връзките към външни данни може да са забранени на вашия компютър. За да се свържете към данни при отварянето на работна книга, разрешете връзките към данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или запишете работната книга в надеждно местоположение.

  1. В раздела Данни, в групата Външни данни, щракнете върху От Access.

група ''получаване на външни данни'' в раздел ''данни''

  1. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни отидете до базата данни на Access.

  2. В диалоговия прозорец Избор на таблица изберете таблиците или заявките, които искате да използвате, и щракнете върху OK.

  3. Можете да щракнете върху Готово или върху Напред, за да промените подробните данни за връзката.

  4. В диалоговия прозорец Импортиране на данни изберете къде да разположите данните във вашата работна книга и дали да преглеждате тези данни във вид на таблица, отчет с обобщена таблица, или обобщена диаграма.

  5. Щракнете върху бутона Свойства, за да зададете разширени свойства за връзката, като например опции за обновяване на свързаните данни.

  6. По желание можете да добавите тези данни към модела на данните, за да можете да комбинирате вашите данни с други таблици или с данни от други източници, да създавате релации между таблиците и да правите много повече неща, отколкото е възможно с обикновения отчет с обобщена таблица.

  7. Щракнете върху OK, за да приключите.

Поддържайте данните в работната книга актуални

След като вече сте свързани с вашите данни на Access, ще искате да имате винаги най-новите данни в работната си книга. Отидете на Данни > Обнови всички, за да изтеглите най-новите данни. За повече информация относно обновяването отидете на Обновяване на връзката с данни на Access.

Свързване с други типове източници на данни

Трябва да се свържете с други източници на данни, като например OLE база данни, канали за данни на пазара на Microsoft Azure, Access, друга работна книга на Excel, текстов файл или с един или няколко други типове източници? За повече информация вижте следващите статии.

Свързване на данни от OLE база данни към вашата работна книга

Свързване на база данни на SQL Server към вашата работна книга

Свързване на канал на Microsoft Azure DataMarket към вашата работна книга

Свързване на данни от друга работна книга към вашата работна книга

Свързване на външни данни към вашата работна книга

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×