Свързване към база данни на PostgreSQL (Power Query)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Power Query е известен като Получаване и трансформиране в Excel 2016. Информацията, предоставена тук, се отнася и за двата варианта. За да научите повече, вижте Получаване и трансформиране в Excel 2016.

Преди да можете да се свържете към база данни на PostgreSQL в Power Query, трябва Ngpsql доставчик на данни за PostgreSQL инсталиран на компютъра ви. Изберете драйвер, който отговаря на вашата инсталация на Power Query (32-битова или 64-битова). Също така, уверете се, че имате доставчик, регистриран конфигурацията на компютъра, което съвпада с най-новата версия на .NET на вашето устройство.

Свързване към база данни на PostgreSQL

Забележка : Преди да можете да се свържете към база данни на PostgreSQL в Power Query, трябва Ngpsql доставчик на данни за PostgreSQL инсталиран на компютъра ви. Изберете драйвер, който отговаря на вашата инсталация на Power Query (32-битова или 64-битова). Също така, уверете се, че имате доставчик, регистриран конфигурацията на компютъра, което съвпада с най-новата версия на .NET на вашето устройство.

 1. В раздела на лентата POWER QUERY изберете От база данни > От база данни на PostgreSQL.

  Пример за контрола на формуляр – разгъващ се списък
 2. В диалоговия прозорец на База данни на PostgreSQL в Име на сървъра Задайте сървър за база данни на PostgreSQL, към който искате да се свържете.

 3. Ако искате да импортирате данни с помощта на основна заявка за база данни, задайте заявката в полето SQL инструкция. За повече информация вж. Импортиране на данни от база данни на SQL Server с помощта на основна заявка за база данни.

 4. Изберете OK.

 5. Ако сървърът PostgreSQL изисква идентификационни данни на потребител на база данни:

  1. В диалоговия прозорец Достъп до база данни въведете вашето потребителско име и парола.

  2. Изберете Свързване.

Най-горе на страницата

Инсталиране на доставчик на данни PostgreSQL .Net

 1. Изтеглете и разархивирайте най-новите Ngpsql доставчик на данни за PostgreSQL.

 2. Използвайте GACUtil.exe , за да добавите Npgsql.dll и Mono.Security.dll към глобалния кеш.

Синтаксис

"{GACUtil Path}\GACUtil" /i "{Provider DLL Path}\Npgsql.dll""{GACUtil Path}\GACUtil" /i "{Provider DLL Path}\Mono.Security.dll"

Къде
път до GACUtil

 • За x86

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\

 • За x64

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\x64

Път до DLL на доставчик

 • Път до Npgsql.dll и Mono.Security.dll

 • Добавяне на нов запис във файла machine.config :

  1. Придвижете се до C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\CONFIG (или C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\CONFIG ако използвате 64-битова). Получер части в извадката пътища отразяват версия на .NET, инсталирана на устройството; Уверете се, че вашият път по подходящ начин съвпада с вашата инсталация на .NET. За .NET 3.5 Използвайте v2.0.50727 указател; за .NET 4.0 или по-късна употреба v4.0.30319 указател.

  2. Отворете файла machine.config с права на администратор.

  3. Потърсете възел, наречен DbProviderFactories.

  4. Добавяне на нов запис, която гарантира новия запис е между < DbProviderFactories > и < / DbProviderFactories > етикети:

   Важно : Ngpsql версия на доставчика на данни в следния код, трябва да съответства на версията, която е инсталирана на устройството. Например примерен код по-долу отразява Ngpsql версия на доставчик на данни 2.0.12.0; Ако вашата версия е по-нова, променете следните редове съответно преди да го добавите във файла machine.config . Можете да видите свойствата на файла на доставчика на Ngpsql данни в Windows Explorer, за да определите му версия.

   <add description=".Net Framework Data Provider for Postgresql Server" type="Npgsql.NpgsqlFactory, Npgsql, Version=2.0.12.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5d8b90d52f46fda7" name="Npgsql Data Provider" invariant="Npgsql" support="FF"/>
 • Запишете файла Machine.config .

Сродни теми

Импортиране на данни от външни източници на данни

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×