Свойство OptionValue

Отнася се за

Обект CheckBox

Обект OptionButton

Обект ToggleButton

Всеки контрола в група опции има числова стойност, която можете да зададете със свойството OptionValue. Long за четене/запис.

израз. OptionValue

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се до".

Забележки

Когато се избере контрола, числото се задава на групата опции. Ако групата опции е обвързана с поле, стойността на избраното свойство OptionValue на контролата се записва в полето.

Например тази група опции Region е обвързана с полето Region в таблица. Бутонът Европа има свойство OptionValue с настройка 1, бутонът Азия е с настройка 2, а Африка има настройка 3. Когато се избере един от тези бутони, стойността на групата опции Region ще бъде същата като настройката на свойството OptionValue за избраната контрола. В този случай тъй като групата опции Region е обвързана с полето Region, стойността на това поле в таблицата също е равна на 2.

Забележка: Свойството OptionValue се отнася само до контролите квадратче за отметка, бутон за избор и превключващ бутон в дадена група опции.

Можете да зададете свойството OptionValue с помощта на списък със свойства на контролата, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Ако не промените сами свойството OptionValue, първата контрола, която поставите в дадена група опции, има стойност 1, втората контрола има стойност 2 и т.н.

Свойството OptionValue е налично само когато контролата се поставя в групата опции на контрола. Когато квадратче за отметка, бутон за избор или превключващ бутон не е в дадена група опции, контролата няма свойството OptionValue. Вместо това всяка контрола има свойство ControlSource и стойността на всяка контрола ще бъде или True, ако е избрана, или False, ако не е избрана.

Пример

Следващият пример задава свойството OptionValue за три бутони за избор в групата опции "Ship Method Group", когато се отвори формуляр. Когато в група опции е избран бутон за опция, показва се съобщение за присвоения на даден спедитор номер за идентификация.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×