Свойство Format – тип данни за дата и час

Можете да зададете свойството Формат на предварително зададени формати за дата и час или са използвате потребителски формати за данни от тип дата/час.

Настройка

Предварително дефинирани формати

Следващата таблица показва предварително зададени настройки на свойството Formatза данни тип Date/Time.

Настройка

Описание

Общ формат за дата

(По подразбиране) Ако стойността е само дата, не се показва час; ако стойността е само час, не се показва дата. Тази настройка е съчетание от настройките на "Кратка дата" и "Дълга дата".

Примери: 3.4.93 17:34:00 ч. и 3.4.93 17:34:00 ч.

Дълга дата

Същото като настройката за "Дълга дата" в регионалните настройки на Windows.

Пример: Събота, 3 април 1993 г.

Междинна дата

Пример: 3-Apr-93.

Кратка дата

Същата като настройката "Кратка дата" в регионалните настройки на Windows.

Пример: 3/4/93 г.

Предупреждение: Настройката "Кратка дата" предполага, че датите между 1.1.00 и 31.12.29 са дати от 21 век (т.е. годините се приемат за 2000 до 2029). Датите между 1.1.30 и 31.12.99 се смятат за дати от 20 век (т.е. годините се приемат за 1930 до 1999).

Дълъг час

Същата като настройката в раздела Час на регионалните настройки на Windows.

Пример: 17:34:23 ч.

Среден час

Пример: 17:34 ч.

Кратък час

Пример: 17:34.


Формати по избор

Можете да създавате формати по избор за дата и за час, като използвате следните символи.

Символ

Описание

: (двоеточие)

Разделител за час. Разделителите са зададени в регионалните настройки на Windows.

/

Разделител за дата.

c

Същото като предварително дефиниран формат "Обща дата".

d

Ден от месеца с една или две цифри според нуждите (от 1 до 31).

dd

Ден от месеца с две цифри (от 01 до 31).

ddd

Първите три букви на деня от седмицата (от "пон" до "нед").

dddd

Пълното име на ден от седмицата (от "понеделник" до "неделя").

ddddd

Същото като предварително зададен формат "Кратка дата".

dddddd

Същото като предварително зададен формат "Дълга дата".

w

Ден от седмицата (от 1 до 7).

ww

Седмица от годината (от 1 до 53).

m

Месец от годината с една или две цифри според нуждите (от 1 до 12).

mm

Месец от годината с две цифри (от 01 до 12).

mmm

Първите три букви на месеца (от янр до дек).

mmmm

Пълното име на месеца (от януари до декември).

q

Датата като тримесечие от годината (от 1 до 4).

y

Номерът на деня от годината (от 1 до 366).

yy

Последните две цифри на годината (от 01 до 99).

yyyy

Пълната година (от 0100 до 9999).

ч

Час с една или две цифри според нуждите (от 0 до 23).

чч

Час с две цифри (от 00 до 23).

м

Минута с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

мм

Минута с две цифри (от 00 до 59).

с

Секунда с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

сс

Секунда с две цифри (от 00 до 59).

ttttt

Същото като предварително зададения формат "Дълъг час".

AM/PM

12-часов часовник с главните букви "AM" или "PM" според часа.

am/pm

12-часов часовник с малки букви "am" или "pm" според часа.

A/P

12-часов часовник с главна буква "A" или "P" според часа.

a/p

12-часов часовник с малка буква "" или "p" според часа.

AMPM

12-часов часовник с подходящия индикатор за сутрин или следобед, както е дефинирано в регионалните настройки на Windows.


Форматите по избор се показват според настройките, зададени в регионалните настройки на Windows. Форматите по избор, несъответстващи на настройките, зададени в регионалните настройки на Windows, се игнорират.

Забележка: Ако искате да добавите запетая или друг разделител във формат по избор, поставете разделител в кавички по следния начин: mmm d", "yyyy..

Пример

Следват примери за формати по избор за дата/час.

Настройка

Показване

ddd", "d mmm", "yyyy

Пон, 2 юни, 1997

mmmm dd", "yyyy

юни 02, 1997

"Това е седмица с номер "ww

"Това е седмица с номер" 22

"Днес е "dddd

Днес е вторник


Можете да използвате формат по избор за показване на "н.е." или "пр.н.е." след дадена година – в зависимост от това дали е въведено положително, или отрицателно число. За да видите как работи този формат по избор, създайте ново поле в таблица, задайте типа му на Number и въведете формат по следния начин:

# " н.е."; # " пр.н.е."

Положителните числа се показват като години с "н.е." след годината. Отрицателните числа се показват като години с "пр.н.е." след годината.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×