Свойство Format – типове данни за текст

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате специални знаци в настройката за свойството Format , за да създадете формати по избор за текстови полета.

Настройка

Таблицата по-долу обобщава знаците за форматиране на текст и как те работят.

Символ

Описание

@

Използва се, за да покаже всеки наличен знак за своята позиция във формата на низ. Ако Access постави всички знаци в съответните данни, всички останали контейнери се показват като празни интервали.

Например, ако низът за форматиране е @ @ @ @ @, а базовият текст е ABC, текстът се подравнен отляво с два водещи празни интервала.

&

Използва се, за да покаже всеки наличен знак за своята позиция във формата на низ. Ако Access постави всички знаци в съответните данни, всички останали контейнери не показват нищо.

Например, ако низът за форматиране е &&&&& и текстът е ABC, се показва само ляво подравненият текст.

!

Използва се, за да принуди знаците за контейнери да бъдат запълнени отляво надясно вместо отдясно наляво. Трябва да използвате този знак в началото на произволен низ за форматиране.

<

Използва се, за да принуди целия текст да е с малки букви. Трябва да използвате този знак в началото на низ за форматиране, но можете да го предшествате с удивителен знак (!).

>

Използва се, за да принуди целия текст да е с главни букви. Трябва да използвате този знак в началото на низ за форматиране, но можете да го предшествате с удивителен знак (!).

*

Когато се използва, знакът веднага след звездичката (*) става знак за запълване – знак, използван за запълване на празни интервали. Access нормално показва текста като подравнен отляво и запълва всяка област отдясно на стойността с празни интервали. Можете да добавяте знаци за запълване навсякъде във форматен низ. Когато направите това, Access запълва празните интервали със зададения знак.

Празно място, +-$ ()

Използва се, за да вмъква празни интервали, математически знаци (+-), финансови символи (£ ¥), и кръгли скоби, ако е необходимо, където и да е във форматните низове. Ако искате да използвате други често използвани математически символи, като например наклонена черта (\ или/) и звездичка (*), обединете ги с двойни кавички – имайте предвид, че можете да поставите тези знаци навсякъде във формата на низ.

"Буквален текст"

Използвайте двойни кавички, за да обедините всеки текст, който искате да се покаже на потребителите.

\

Използва се за принудително въвеждане, за да се покаже знакът, който веднага следва. Това е същото като околните знаци с двойни кавички.

[цвят]

Използва се за прилагане на цвят към всички стойности в част от вашия формат. Трябва да поставите името в скоби и да използвате едно от следните имена: черно, синьо, циан, зелено, магента, червено, жълто или бяло.

Забележки

Форматите по избор за текстови полета могат да имат до две секции. Всяка секция съдържа спецификация за формата за различните данни в полето.

Секция

Описание

Първа

Формат за полета с текст.

Втора

Формат за полета с низове с нулева дължина и празни стойности (Null).

Например ако имате текстово полеконтрола, в която искате да се показва думата "няма", когато няма низ в полето, можете да въведете формат по избор @; " Няма " като настройката на свойСтвото формат на контролата. Символът @ кара текста от полето да се показва; Втората секция кара думата "няма" да се показва, когато има низ с нулева дължина или нулева стойност в полето.

Можете също да използвате функцията Format , за да се върне една стойност за низ с нулева дължина и друга за нулева стойност

Примери

Таблицата по-долу показва примери на текстови формати по избор.

Настройка

Данни

Показване

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

маринова
МАРИНОВА
Маринова

МАРИНОВА
МАРИНОВА
МАРИНОВА

<

маринова
МАРИНОВА
Маринова

маринова
маринова
маринова

@;"Неизвестно"

Стойност Null

Няма информация

Низ с нулева дължина

Неизвестно

Какъвто и да е текст

Показва се същият текст като въведения

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×