Свойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Можете да персонализирате някои аспекти на уеб част Excel Web Access, като например оформлението и опциите, които се показват в лентата с инструменти. Можете също да конфигурирате опциите, които управляват начина, по който потребителите могат да взаимодействат с работната книга в уеб частта, като например позволяване на използването на параметри от работната книга.

Екранът с инструменти на Excel Web Access съдържа два вида свойства: свойства, които са уникални за уеб частта Excel Web Access, и общи свойства, които се отнасят за повечето уеб части. Свойствата, които са уникални за уеб частта Excel Web Access, се показват в секциите "Показване на работна книга", "Лента с инструменти и заглавна лента" и "Навигация и интерактивност".

Тази статия съдържа само справочна информация за свойствата, които са уникални за уеб частта на Excel Web Access.

В тази статия

Свойства на секцията "Показване на работна книга"

Свойства на секцията "Лента с инструменти и заглавна лента"

Командите на менюто на лентата с инструменти

Свойства на секцията "Навигация и интерактивност"

Настройки за интерактивност

Свойства на секцията "Показване на работна книга"

В секцията Показване на работна книга трябва да въведете информация, която определя работната книга, и ако се използва, наименувания елемент, който ще показва уеб частта на Excel Web Access.

Свойство

Описание

Работна книга

В текстовото поле въведете URL или UNC на работната книга, която искате да се показват в Excel Web Access. Можете да въведете URL адреса в полето, или щракнете върху изберете връзка Бутон на конструктор и след това използвайте прозореца избор на актив – уеб страница диалогов прозорец , за да намерите работната книга.

Наименуван елемент

Въведете името на елемента (наименуван диапазон от клетки) или името на работен лист, таблица, диаграма, отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма, която искате да се показват в Excel Web Access. За да зададете наименуван елемент, авторът на работната книга трябва да дефинирате елемента в работната книга източник в Excel и след това запишете работната книга в сайт. За да редактирате дълги низове, щракнете върху Избери връзка Бутон на конструктор и използвайте прозореца на Редактора на текст – диалог на уеб страница за редактиране на низа.

Най-горе на страницата

Свойства на секцията "Лента с инструменти и заглавна лента"

Excel Services разрешава автоматично тези свойства вместо вас. За да забраните едно или повече свойства, изчистете съответното квадратче за отметка.

Свойство

Описание

Автогенериране на заглавието на уеб частта

Изберете това квадратче за отметка, за да накарате Excel Services автоматично да създаде заглавие. Excel Services генерира заглавие, което обединява името на файла на работната книга със стойността на свойството Заглавие в секцията за свойства Облик за тази уеб част. Ако изчистите това квадратче за отметка, Excel Services използва текущата стойност на свойството Заглавие.

Автогенериране на заглавен URL адрес на уеб част

Поставете отметка в това квадратче, за да създадете хипервръзка в заглавната лента на уеб частта. При щракване от потребителя Excel Services отваря свързаната работна книга в прозорец на браузъра. Ако изчистите това квадратче за отметка, Excel Services премахва и текущата стойност от свойството URL адрес на заглавие в секцията Разширени. За да използвате URL адрес по избор, изчистете това квадратче за отметка и след това въведете хипервръзката, която искате да използвате, в текстовото поле на свойството URL адрес на заглавие.

Изберете една от следните опции, за да покажете или скриете команди и бутони в лентата с инструменти:

Свойство

Описание

Пълен (По подразбиране опция).

Лентата с инструменти на Excel Web Access, показваща бутоните "Отвори", "Данни", "Търсене" и "Помощ" Следващата илюстрация показва пример уеб част Excel Web Access с цяла лента с инструменти. Този пример показва работната книга в изглед на работен лист и включва менюто за отваряне на менюто " данни " и бутона за намиране на Изображение на бутон . Ако работният лист е показана в изглед на наименуван елемент, изглед се появява на лентата с инструменти.

Резюме

Лента с инструменти на уеб част Excel Web Access, която показва падащия списък за избор "Изглед" на "Наименувани елементи" Тази илюстрация показва пример уеб част Excel Web Access, която има лента с инструменти за Резюме . Работната книга за тази уеб част е в изглед на наименуван елемент и показва менюто за отваряне на менюто данни и изглед на падащия списък. Падащия списък изглед се показва в най-дясната част на лентата с инструменти и показва наименувани елементи, които са дефинирани в работната книга. Ако работната книга е показана в изглед на работен лист, Преглед на списък не се показва.

Само навигация

Оформлението на Само навигация на лентата с инструменти зависи от изгледа на работната книга в уеб частта Excel Web Access. Следващата таблица описва тези различия. В изгледа "Работен лист" се показват само бутони за навигация. В изгледа "Наименуван елемент" се показва и падащият списък Изглед.

Няма

Ако изберете Няма за лентата с инструменти, Excel Services скрива лентата с инструменти. Това може да е полезно, когато не искате потребителят да взаимодейства с работната книга. Например когато показвате уеб част на Excel Web Access в табло, бихте могли да решите да скриете лентата с инструменти на уеб частта.

Най-горе на страницата

Команди от менюто на лентата с инструменти

Excel Services разрешава тези команди автоматично. За да забраните една или повече команди, изчистете квадратчетата за отметки за тези команди.

Команда

Описание

"Отвори в Excel", "Отвори снимка в Excel"

Когато е избрана, тази команда разрешава на уеб частта да показва командите Отвори в Excel и Отвори снимка в Excel в менюто Отваряне на лентата с инструменти. Ако на компютъра на потребителя е инсталиран Excel, този потребител може да отвори работната книга в Excel за редактиране. За да скриете командите Отвори в Excel и Отвори снимка в Excel и да попречите на потребителите да отварят работната книга в Excel, изчистите това квадратче.

Важно: Това свойство засяга само показването не елементите на менюто Отваряне. То не засяга разрешенията на потребителите по никакъв начин. За управление на защитата администраторът трябва да присвои потребителски разрешения.

"Обнови избраната връзка", "Обнови всички връзки"

Когато е избрана, тази команда разрешава на уеб частта да показва командите Обнови избраната връзка и Обнови всички връзки в менюто Данни на лентата с инструменти. След това потребителят може да обновява ръчно всички избрани връзки към външни източници на данни.

 • Изчистете това квадратче за отметка, за да скриете тези команди в менюто Данни на лентата с инструменти.

Изчисли работната книга

Когато е избрана, тази команда разрешава на уеб частта да показва командата Изчисли работната книга в менюто Данни на лентата с инструменти.

 • За да скриете командата за Изчисляване на работната книга в менюто " данни " на лентата с инструменти, изчистете това квадратче. Това свойство само влияе върху показването на командата и не се отразява на текущата настройка на изчисленията в работна книга.

Падащ списък "Наименуван елемент"

За да използвате това свойство, работната книга, която искате да покажете, трябва да се появи в изглед "Наименуван елемент". Когато работната книга е показана в изглед "Наименуван елемент" и това квадратче за отметка е избрано, уеб частта показва падащия списък Изглед в лентата с инструменти.

 • Изчистете това квадратче за отметка, за да скриете падащия списък Изглед в лентата с инструменти. Ако например искате уеб частта да показва само точно определен наименуван елемент и не желаете потребителят да има възможност да променя елемента, изчистете това квадратче за отметка.

Най-горе на страницата

Свойства на секцията "Навигация и интерактивност"

С изключение на местата, където е отбелязано друго, Excel Services разрешава автоматично тези свойства вместо вас. За да забраните едно или повече от тези свойства, изчистете съответното квадратче за отметка.

Свойство

Описание

Хипервръзки

Това свойство разрешава хипервръзки за свързване с местоположения вътре в работната книга или към файлове и документи извън работната книга. За да разрешите свързването към местоположения вътре в работната книга, трябва също така да изберете квадратчето за отметка на свойството Навигация в работната книга. Изчистете отметката от това квадратче, за да забраните всички хипервръзки – както към местоположения в работната книга, така и към файлове и документи извън работната книга.

Интерактивност на работната книга

Поставете или изчистете отметката от това квадратче, за да разрешите или забраните взаимодействие с работната книга. Взаимодействието с работната книга включва следните операции:

 • Ръчно, периодично и автоматично обновяване на външни данни

 • Въвеждане от потребителя на стойности за параметри, които са зададени в работната книга източник

 • Операции за сортиране и филтриране

 • Разширяване или свиване на структура

 • Разширяване или свиване на данни в отчет с обобщена таблица

Настройки за интерактивност

Тези настройки управляват конкретни опции за интерактивност. Ако изчистите отметката от квадратчето Интерактивност на работната книга, Excel Services забранява всички настройки за интерактивност и потребителите не могат да избират или изчистват тези опции.

Настройка

Описание

Модификация на параметри

Изберете това квадратче за отметка, за да покажете прозореца Параметри и да разрешите на потребителите да въвеждат стойности за параметрите, които са дефинирани в работната книга източник.

 • Изчистете това квадратче за отметка, за да скриете прозореца Параметри. Това забранява на потребителите да въвеждат параметри в работната книга. Може да пожелаете да скриете прозореца Параметри, ако например искате да осигурите стойности за параметри, като използвате връзка към друга уеб част вместо въвеждане от потребителя. Ако изчистите квадратчето за отметка на Модификация на параметри, услугите на Excel забраняват свойството Покажи прозореца на задачите за параметри.

Покажи прозореца на задачите за параметри

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите преглеждането на прозореца на задачите Параметри, ако параметрите са били дефинирани за работната книга.

 • Изчистете това квадратче за отметка, за да скриете прозореца на задачите Параметри, дори ако работната книга има дефинирани параметри. Може например да поискате да скриете прозореца "Параметри", ако друга уеб част предоставя стойността за параметъра вместо потребителя.

Сортиране

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите сортиране на диапазони от клетки, таблици на Excel и отчети с обобщена таблица. Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите сортиране на диапазони от клетки, таблици на Excel и отчети с обобщена таблица. Обаче сортирането, което е вече приложено към работната книга, се поддържа.

Филтриране

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите филтриране на диапазони от клетки, таблици на Excel и отчети с обобщена таблица и да разрешите структуриране. Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите филтриране на диапазони от клетки, таблици на Excel и отчети с обобщена таблица и да предотвратите структуриране. Обаче филтрирането, което е вече приложено към работната книга, се поддържа.

Интерактивност за всички обобщени таблици

Поставете или изчистете отметката от това квадратче, за да разрешите или забраните следните интерактивни операции с обобщени таблици: разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране и филтриране.

Периодично обновяване, ако е разрешено в работната книга

Поставете отметка в това квадратче, за да управлявате показването на съобщения за операции по периодично обновяване в долната част на уеб частта Excel Web Access. Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите периодичното обновяване на външни данни от работната книга и да предотвратите появата на всякакви съобщения за операции по периодично актуализиране в долната част на уеб частта Excel Web Access.

Показване на подкана за периодично обновяване на данни

За да зададете това свойство, трябва да изберете квадратчето за отметка Периодично обновяване, ако е разрешено в работната книга . Изберете една от следните опции, за да контролирате автоматичното периодично обновяване:

Винаги    Показване на подкана за периодично обновяване без винаги опция. Използвайте тази опция, ако искате потребителят да може да обновите данните на всеки планирано интервал, но да не можете да изберете винаги.

По желание    Показване на подкана за периодично обновяване с опцията винаги . Използвайте тази опция, за да разрешите на потребителя да решите дали да обновите данните на всеки планирано интервал без последователни запитване.

Никога не    Скриване на подкана за периодично обновяване и опцията винаги . Използвайте тази опция, за да разрешите обновяване на данните на всеки планирано интервал без всяко запитване.

Затваряй сесията преди отваряне на нова

Поставете отметка в това квадратче, за да затваряте текущата работна книга, след като отворите нова работна книга. Можете да поставите отметка в това квадратче, за да подобрите производителността, когато много потребители преглеждат една и съща работна книга.

 • Изчистете отметката от това квадратче, за да запазите текущата работна книга отворена, след като отворите нова работна книга. Изчистете това квадратче за отметка, ако искате да можете да отворите нова работна книга в същото време, но да запазите настройките при взаимодействие с текущата работна книга, като филтри, сортиране или настройки на стойности на параметри, след като отворите друга работна книга.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×