Свойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте свойства по избор, за да персонализирате изгледа, оформлението, лентата с инструменти и интерактивност на уеб част Microsoft Office Excel Web Access. Следващите раздели съдържат справочна информация за всяко свойство.

В тази статия

Разделът "Показване на работна книга"

Лента с инструменти и заглавие на раздел

Навигация и интерактивност секция

Раздел "Показване на работна книга"

Работна книга (WorkbookUri)

Въведете в текстовото поле URL или UNC на работната книга, която искате да покажете в Excel Web Access.

За да намерите лесно работна книга, щракнете върху Изберете връзка Бутон на конструктор и след това използвайте прозореца Изберете връзка – диалог на уеб страница , за да намерите работната книга.

За повече информация вижте Показване на работна книга на Excel в Office Excel Web Access.

Наименуван елемент (VisibleItem)

Въведете наименувания диапазон, име на работен лист, таблица, диаграма, отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма, които искате да покажете в Excel Web Access.

За да го направите по-лесно да редактирате дълги низове, щракнете върху Изберете връзка Бутон на конструктор и използвайте прозорец на Конструктора на текст – диалог на уеб страница , за да редактирате низ.

Забележка: Можете да използвате това свойство, ако сте избрали конкретни работни листове или наименувани елементи, когато сте записвали работната книга в Excel Services.

За повече информация вижте Преглед на наименуван елемент в Excel Services.

Редове (RowsToDisplay)

Въведете броя колони, които да се показват, когато разлиствате страница нагоре, надолу, наляво или надясно. Валидните стойности са от 1 до 500. Стойността по подразбиране е 75. По-голяма стойност може да създаде по-малък размер на шрифта.

За повече информация вижте навигиране в работна книга в Excel Services.

Тази стойност може да бъде персонализирана. За повече информация за персонализирането на уеб компонент вижте помощта за Microsoft Windows SharePoint Services.

Колони (ColumnsToDisplay)

Въведете броя колони, които да се показват, когато разлиствате страница нагоре, надолу, наляво или надясно. Валидните стойности са от 1 до 500. Стойността по подразбиране е 75. По-голяма стойност може да създаде по-малък размер на шрифта.

Тази стойност може да бъде персонализирана. За повече информация за персонализирането на уеб компонент вижте помощта за Microsoft Windows SharePoint Services.

За повече информация вижте навигиране в работна книга в Excel Services.

Най-горе на страницата

Раздел лента с инструменти и заглавия

Заглавна лента:   

Автоматично генериране на заглавие на уеб част (AutoGenerateTitle)

Поставете отметка в това квадратче, за да създадете автоматично заглавие на базата на името на файла на работната книга, зададено в свойството Заглавие в раздела Външен вид, а след това добавете това заглавие към заглавната лента на уеб компонента. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче или за да използвате текущата стойност, въведена в свойството Заглавие, или за да скриете заглавие, ако това свойство няма стойност.

Автоматично генериране на уеб част за URL адрес на заглавие (AutoGenerateDetailLink)

Поставете отметка в това квадратче, за да създадете автоматично хипервръзка в заглавната лента на уеб компонента, която при щракване от потребителя показва работната книга в прозорец на браузъра. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да използвате друга стойност, въведена в свойството URL заглавие в раздела Разширени, което може да бъде някакъв валиден URL или да няма стойност, след като това квадратче отметка се изчисти. Изчистването на това квадратче отметка премахва също така текущата стойност в свойството URL заглавие.

Тип лента с инструменти (ToolBarStyle)

Изберете една от следните опции, за да покажете или скриете команди и бутони в лентата с инструменти:

Пълна     Показва пълната лента с инструменти. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Цяла лента с инструменти включва следното: меню за отваряне ("Отвори в Excel " и Отвори снимка в Excel командата), актуализиране меню (командаОбнови избраната връзка , Обнови всички връзки команда, Изчисляване на работната книга команда и командата Презареждане на работна книга ), Намерете Изображение на бутон бутон, изглед на падащия списък в изглед на наименувани елементи и помагат.

Можете да използвате изглед на пълна лента с инструменти, когато показвате Excel Web Access отделно в страницата на уеб компонента и когато искате потребителят да има достъп до налични команди и бутони.

Резюме     Показва само следните: менюто Отваряне (Отвори в Excel и Отвори снимка в Excel), Менюто "Актуализиране" (Обнови избраната връзка и Презареди работната книга), падащия списък Изглед, когато е в "Изглед на наименуван елемент", бутоните за навигация, ако са необходими и Помощ.

Можете да използвате лентата с инструменти "Резюме", когато свързвате Excel Web Access с други уеб части на таблото или друга страница на уеб част и имате нужда само от това ограничено подмножество на команди и бутони.

Само навигация     В зависимост от следните обстоятелства, показва следните команди и бутони:

  • Ако Excel Web Access е в изгледа на работен лист, бутоните за навигация, ако са необходими, и Помощ.

  • Ако Excel Web Access е в "Изглед на наименуван елемент", падащия списък Изглед, бутоните за навигация, ако са необходими, и Помощ

Няма     Скрива лентата с инструменти.

Можете да изберете Няма, когато сте избрали конкретен наименуван елемент, като наименуван интервал или диаграма, които искате да покажете, и потребителят не изисква някакво взаимодействие или помощ, например когато създавате табло в страница на уеб компонент.

Командите на менюто на лентата с инструменти:   

Отвори в Excel, отвори снимка в Excel (AllowInExcelOperations)

Поставете отметка в това квадратче, за да покажете командите Отвори в Excel и Отвори снимка в Excel в менюто Отвори на лентата с инструменти, така че потребителят да може да отвори работната книга в Microsoft Office Excel, ако Excel е инсталиран на този потребителски компютър. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете командата Отвори в Excel и командите Отвори снимка в Excel и да попречите на потребителите да отварят работната книга в Excel.

За повече информация вижте Отваряне на работна книга или снимка в Excel от Excel Services.

Обнови избраната връзка, Обнови всички връзки (AllowManualDataRefresh)

Поставете отметка в това квадратче, за да покажете командите Обнови избраната връзка и Обнови всички връзки в менюто Актуализиране на лентата с инструменти и да разрешите на потребителя ръчно да обновява всички избрани връзки към външни източници на данни. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете командите Обнови избраната връзка и Обнови всички връзки в менюто Актуализиране на лентата с инструменти.

Забележка: Може да възникне и операция на ръчно обновяване, когато се изпълнява взаимодействие, което изпълнява заявка за обработка на онлайн анализ (OLAP) в отчет с обобщена таблица.

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Изчисляване на работната книга (AllowRecalculation)

Поставете отметка в това квадратче, за да покажете командата Изчисли работна книга в менюто Актуализиране на лентата с инструменти. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете командата Изчисли работна книга от менюто Актуализиране на лентата с инструменти.

Забележка: Това свойство само влияе върху показването на командата и не оказва влияние върху текущата настройка на изчисленията в работна книга.

За повече информация вижте изчисляване и преизчисляване на данни в Office Excel Web Access.

Наименуван елемент от падащия списък (ShowVisibleItemButton)

Поставете отметка в това квадратче, за да покажете падащия списък Изглед в лентата с инструменти. По подразбиране в това квадратче има отметка. Excel Web Access трябва също да бъде в "Изглед на наименуван елемент"

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете падащия списък Изглед в лентата с инструменти. Може да желаете да забраните този падащ списък, ако сте в "Изглед на наименуван елемент", но не искате потребителят да променя елементи и искате конкретен елемент да бъде показан в таблото на страницата на уеб компонент.

За повече информация вижте Преглед на наименуван елемент в Excel Web Access.

Най-горе на страницата

Раздел "Навигация и интерактивност"

Навигация:   

Навигация в работната книга (AllowNavigation)

Отметнете това квадратче, за да разрешите на потребителите да се придвижват работната книга с помощта на бутоните на страницата и разделите на листовете за страница или преместване на различни листове и с помощта на намиране на Изображение на бутон . По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете отметката от това квадратче, за да попречите на потребителите да си движат из работната книга, използвайки бутоните "Страница", "Раздели на листа" и бутона "Намери". Можете да изчистите отметката от това квадратче, ако използвате Excel Web Access, за да покажете само конкретен наименуван елемент, като наименуван интервали или диаграма, или Excel Web Access е свързан към друг уеб компонент на таблото или страница на уеб компонент.

Хипервръзки (AllowHyperlinks)

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите активни хипервръзки към местоположения в работната книга или файлове и документи извън работната книга. Свойството Навигация в работната книга трябва също да бъде разрешено, за да се разрешат хипервръзки към местоположения в работната книга.

Изчистете отметката от това квадратче, за да забраните хипервръзките както към местоположения в работната книга, така и към файлове и документи извън работната книга. Хипервръзката се конвертира в неактивен текстов низ.

За повече информация вижте хипервръзки в работни листове в Excel за Windows.

Интерактивност:   

Интерактивност на работната книга (AllowInteractivity)

Поставете или изчистете отметката от това квадратче, за да разрешите или забраните взаимодействие с работната книга. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Взаимодействието с работната книга включва следните операции: ръчно, периодично и автоматично обновяване на външни данни, задаване на стойности на параметри, сортиране, филтриране, структуриране и разширяване или свиване на нивата на данни в отчет с обобщена таблица.

Модификация на параметри (AllowParameterModification)

Поставете отметка в това квадратче, за да покажете прозореца на задачите Параметри и да разрешите възможността да се променят стойностите на параметри, ако са били дефинирани за работната книга. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете прозореца на задачите Параметри и да попречите на преглеждането и променянето на стойности на параметри, ако са били дефинирани за работната книга.

Забележка: Ако отметка от квадратчето Интерактивност на работната книга се изчисти, свойството Модификация на параметри избледнява и не можете да го изберете или изчистите.

За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services.

Показване на прозореца на задачите на параметри (ShowWorkBookParameters)

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите преглеждането на прозореца на задачите Параметри, ако параметрите са били дефинирани за работната книга. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите преглеждането на прозореца на задачите Параметри, дори ако параметрите са били дефинирани за работната книга. Можете също така да изчистите отметката от това квадратче, за да попречите на потребителя да променя параметри, защото вие искате вместо това параметрите да се променят, като се използва "Филтриране на уеб компоненти"

Забележка: Ако отметката от квадратчето на свойството Модификация на параметри е изчистено, свойството Показване на прозореца на задачите "Параметри" избледнява и вие не можете да го изберете или изчистите.

За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services.

Сортиране (AllowSorting)

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите сортиране на диапазон от клетки, Excel таблица и отчет с обобщена таблица. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите сортиране на диапазон от клетки, Excel таблица и отчет с обобщена таблица. Обаче сортиране, което е вече приложено към работната книга, все още се поддържа.

За повече информация вижте сортиране на данни в Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите филтрирането на диапазон от клетки, Excel таблица и отчет с обобщена таблица и да разрешите структуриране. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите филтриране на диапазон от клетки, Excel таблица и отчет с обобщена таблица и да предотвратите структуриране. Обаче филтриране, което е вече приложено към работната книга, все още се поддържа.

За повече информация вижте филтриране на данни в Excel Services.

Всички интерактивност на обобщена таблица (AllowPivotSpecificOperations)

Поставете или изчистете отметката от това квадратче, за да разрешите или забраните следните интерактивни операции с обобщени таблици: разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране и филтриране. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Периодично обновяване, ако е разрешено в работна книга (AllowPeriodicDataRefresh)

Поставете отметка в това квадратче, за да управлявате и показвате съобщения на операции по периодично обновяване в долната част на уеб компонента на Excel Web Access. По подразбиране в това квадратче има отметка.

Изчистете отметката от това квадратче, за да предотвратите периодичното обновяване на външни данни от работната книга и да предотвратите появата на някакви съобщения за операции по периодично обновяване в долната част на уеб компонента на Excel Web Access.

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Подкана за обновяване на показване периодични данни (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Изберете една от следните опции, за да управлявате автоматичното периодично обновяване:

Винаги    Показване на подкана за периодично обновяване без винаги опция. По подразбиране е избрана тази опция. Използвайте тази опция, за да разрешите на потребителя да решите дали да обновите данните на всеки планирано интервал, но без възможност да изберете винаги.

Незадължително    Показва подканата за периодично обновяване с опцията Винаги. Използвайте тази опция, за да разрешите на потребителя да реши дали да обновява данните на всеки планиран интервал, както и да реши дали автоматично да ги обновява на всеки планиран интервал без последваща подкана.

Никога     Скрива подканата за периодично обновяване и опцията Винаги. Използвайте тази опция, за да обновявате данните на всеки планиран интервал без подкана.

Забележка: За да зададете това свойство, квадратчето в Периодично обновяване, ако е разрешено в работната книга трябва да бъде отметнато.

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Затворете сесията преди отваряне на нов такъв (CloseWorkbookSessions)

Поставете отметка в това квадратче, за да затворите текущата работна книга, след като отворите нова работна книга. Можете да поставите отметка в това квадратче, за да подобрите производителността, когато много потребители преглеждат една и съща работна книга.

Изчистете отметката от това квадратче, за да запазите текущата работна книга отворена, след като отворите нова работна книга. По подразбиране в това квадратче има отметка. Можете да изчистите това квадратче отметка, за да запазите взаимодействието с текущата работна книга, като филтри, сортиране или настройки на стойности на параметри, след като отворите друга работна книга

За повече информация вижте сесии за изчакване на сесия и в Excel Services.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×