Свойства на поле или група

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Диалоговия прозорец поле или група свойства е мястото, където можете да видите или да зададете свойствата за поле или група във вашия шаблон на формуляр източник на данни. Можете да използвате този диалогов прозорец, за да укажете кой проверка на данниправила, или обединяване поведение и XML схемата подробните данни за поле или група.

Забележка : Ако виждате това заключена поле икона Изображение на икона или така заключени група икона Изображение на икона в прозореца на задачите източник на данни , не можете да промените полето или групата. Можете да промените стойностите в тези свойства, само ако сте добавили поле или група към шаблона на формуляр основния източник на данни. Не можете да променяте свойствата за полета или групи, които се базират на база данни, уеб услуга, XML схема, XML документ или полета или групи в вторичен източник на данни.

" Данни "

Използвайте настройките в този раздел, за да виждате и променяте свойствата за полетата и групите в източника на данни на вашия шаблон на формуляр.

Свойства

Име      Въведете име за полето или групата в това текстово поле. Имената не могат да съдържат интервали. Те трябва да започват с буква от азбуката или долна черта (_) и могат да съдържат само буквено-цифрови знаци, долни черти, тирета (-) и точки (.). Използвайте име, което описва съдържанието на полето или групата. Например ако имате група, която съдържа подробни данни във вид на списък за всички разходи, наименувайте групата Списъчни разходи. За поле в групата, което съдържа общата сума на разходите, наименувайте полето Разход.

Тип      Това определя дали избраният елемент в източника на данни е поле, или група. Въпреки че полето има уникална стойност, групата може да съдържа други полета или групи.

Тип на данните      Използвайте това списъчно поле, за да изберете вида на данните, които полето може да съдържа. Това списъчно поле е забранено за групи. Следващата таблица показва типовете данни, които можете да изберете за едно поле.

Data type

Кога да се използва

Текст

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа числа без десетични стойности.

Decimal

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа стойности за валута или числа с десетични стойности.

Истина/неистина

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа данни, които могат да бъдат само една от две стойности.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа календарна дата.

Час

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа 24-часов час.

Дата и час

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа и календарна дата, и 24-часов час.

Прикачена картина или файл

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Забележка : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Пространство на имената на данни      Използвайте това текстово поле, за да дефинирате единни идентификатор на ресурс (URI) за потребителски тип данни или потребителска контрола. Това свойство е налично само за полетата на елемент с тип на свойството по избор (complexType) данни. Когато добавяте потребителска контрола във вашия шаблон на формуляр, това свойство съдържа стойност от тази потребителска контрола.

Повтарящ се      Отметнете това квадратче, ако поле на елемент или група могат да възникнат повече от веднъж във формуляр. Списъчни контроли, повтарящи се секции, повтарящи се таблици и контроли, които са част от повтаряща се секция или повтаряща се таблица, обвързана с повтарящи се полета и повтарящи се групи.

Не може да е празно      Това свойство е налично само за полета и не е налично за групи. Отметнете това квадратче, ако полето трябва да съдържа стойност. Ако полето няма стойност, контролата, обвързана с това поле, е маркирана с червена звездичка. За някои типове контроли вместо червена звездичка се използва пунктирана червена граница.

Стойност по подразбиране

Стойност      Въведете стойност или щракнете върху Вмъкване на формула Изображение на бутон , за да добавите формула, която ще генерира първоначалната стойност на полето, когато потребителят отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр. Това поле е забранено за групи. Връзки към повече информация за стойностите по подразбиране и формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

Актуализирай тази стойност, когато резултатът от формулата се пресмята повторно      Отметнете това квадратче, за да се актуализира автоматично стойността в това поле всеки път, когато формулата се изчислява.

Проверка на раздел

Използвайте настройките в този раздел, за да добавяте, модифицирате или премахвате поле или за да променяте реда на проверка на данни за поле. Съдържанието на този раздел е забранено за групи. Връзки към повече информация за проверка на данни можете да намерите в раздела Вж. още.

Условия с проверка на данни      Този списък показва всички условия за проверка на данни, указани за това поле. Всяко условие започва с текста на екранно пояснение, което се показва, когато проверката на данни, показана в скоби, започне. Всяко условие в този списък се прилага в реда, в който е показано. Изберете условието за проверка на данни, което искате да модифицирате, премахнете или подредите повторно.

Добавяне      Щракнете върху този бутон, за да добавите ново условие за проверка на данни за полето.

Модифициране      Щракнете върху този бутон, за да модифицирате избраното условие за проверка на данни.

Премахване      Щракнете върху този бутон, за да премахнете избраното условие за проверка на данни.

Премести нагоре      Щракнете върху този бутон, за да преместите избраното условие за проверка на данни нагоре в списъка, така че да се прилага за полето преди всички условия, които се появяват след него в списъка. Този бутон е забранен, ако има само едно условие за проверка на данни в списъка.

Премести надолу      Щракнете върху този бутон, за да преместите избраното условие за проверка на данни надолу в списъка, така че да се прилага за полето след всички условия, които се появяват преди него в списъка. Този бутон е забранен, ако има само едно условие в списъка.

Раздел " правила и обединяване "

Използвайте настройките в този раздел, за да добавяте, модифицирате или премахвате правилата, приложени за това поле, или за да променяте реда на правилата. Можете да използвате този раздел и за да укажете действията, които се извършват, когато потребителят обединява формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, с други формуляри. Можете да използвате правила, за да показвате съобщения, да задавате стойности по подразбиране и да прилагате други действия, базирани на условията, които се появяват, когато потребителят отвори формуляр, който е базиран на този шаблон на формуляр. Връзки към повече информация за правилата и обединяването на формуляри можете да намерите в раздела Вж. още.

Правила

Правило     Този списък показва всички правила за полето или групата. Едно правило може да се появи или всеки път, когато формулярът се отвори, или когато има условие или набор от условия, показани в скоби. Изберете правилото, което искате да промените, премахнете или подредите повторно.

Добавяне      Щракнете върху този бутон, за да добавите ново правило към това поле или група.

Модифициране      Щракнете върху този бутон, за да модифицирате избраното правило.

Премахни      Щракнете върху този бутон, за да премахнете избраното правило.

Премести      Щракнете върху този бутон, за да преместите избраното правило нагоре в списъка, така че да се прилага за полето или групата преди всички други правила, които се появяват след тях в списъка. Този бутон е забранен, ако има само едно правило в списъка.

Премести надолу      Щракнете върху този бутон, за да преместите избраното правило надолу в списъка, така че да се прилага за полето или групата след всички други правила, които се появяват преди тях в списъка. Този бутон е забранен, ако има само едно правило в списъка.

Обединяване на формуляри

Настройки на обединяване     Щракнете върху този бутон, за да зададете действието, което искате да се изпълни, когато един потребител комбинира данните във формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, с други формуляри.

Подробни данни за

Този раздел показва XML схемата за полето или групата.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×