Свойства на връзката

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте диалоговия прозорец Свойства на връзката, за да контролирате разнообразните настройки за връзки към външни източници на данни и за да използвате, да използвате повторно и да превключвате файлове за свързване.

Важно : Връзките с външни данни може да са понастоящем забранени на вашия компютър. За да се свържете с данни при отварянето на работна книга, трябва да разрешите връзките с данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или поставяйки работната книга в надеждно местоположение. За повече информация вж. следните статии:

Полета Име на връзкаи Описание
Показват името на връзката и незадължително описание. За да промените името и описанието, щракнете върху текста в полето и след това редактирайте текста. Името и описанието на връзката се показват в диалоговия прозорец Връзки на работна книга. (В раздела Данни, в групата Връзки, щракнете върху Връзки.)

В тази статия

Опции на раздела "Употреба"

Опции на раздела "Дефиниция"

Опции на раздела "Употреба"

Настройките на раздела Употреба контролират начина, по който информацията за свързване се използва в работната книга.

Управление на обновяването

Разреши обновяването на фона    Отметнете това квадратче, за да изпълните заявката във фонов режим. Изчистете това квадратче, за да изпълните заявката, докато чакате. Изпълнението на заявка във фонов режим позволява да използвате Excel, докато заявката се изпълнява.

Обновявай на всеки n минути    Отметнете това квадратче, за да позволите автоматично обновяване на външните данни на равномерни интервали от време, и след това въведете броя на минутите между последователните операции за обновяване. Изчистете това квадратче, за да забраните автоматичното обновяване на външни данни.

Обновявай данните при отваряне на файла    Отметнете това квадратче, за да обновявате автоматично външните данни при отварянето на вашата работна книга. Изчистете това квадратче, за да отваряте работната книга незабавно, без обновяване на външните данни.

Премахвай данните от диапазона с външните данни преди записване на работния лист    Отметнете това квадратче, ако искате да запишете работната книга с дефиницията на заявката, но без външните данни. Изчистете това квадратче, за да запишете дефиницията на заявката и данните заедно с работната книга. Това квадратче за отметка става достъпно само след като отметнете квадратчето Обновявай данните при отваряне на файла.

Форматиране на OLAP сървър

Контролира дали следните формати на OLAP сървър се извличат от сървъра и се показват с данните.

Формат на числата    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните форматирането на числа, като например валута, дата или час.

Шрифтов стил    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните шрифтови стилове, като например получер, курсив, подчертан или зачеркнат.

Цвят на запълване    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните цветове на запълване.

Цвят на текста    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните цветове на текста.

OLAP обучение

Максимален брой записи за извличане    Въведете число от 1 до 10 000, за да определите максималния брой записи за извличане, когато увеличавате нивото на данните в йерархия.

Език

Извличай данните и грешките на езика, на който се показва Office, когато е възможно    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните извличането на преведени данни и грешки, ако има такива, от OLAP сървъра.

Най-горе на страницата

Опции на раздела "Дефиниция"

Настройките в раздела Дефиниция контролират как се дефинира информацията за свързване и източника на информацията за свързване – или работната книга, или файл за свързване.

Тип връзка    Показва типа на връзката, която се използва, например Office връзка с данни или База данни на Microsoft Access.

Файл за свързване    Показва текущия файл за свързване, който се използва за съхраняване на информацията за свързване, и позволява превключване към коригиран или нов файл за свързване. Ако това поле е празно, никога не е използван файл за свързване или такъв е използван и след това модифициран, така че връзката към файла за свързване е прекъсната.

За да възстановите връзката към файла за връзка, например защото е бил актуализиран, и искате да използвате новата версия или да промените текущата връзка и да използвате различен файл за връзка, щракнете върху Преглед, което показва диалоговия прозорец Избор на източник на данни. След това можете да изберете коригирания файл за връзка, различен файл за връзка или да създадете нов файл за връзка, като щракнете върху Нов източник, с което се стартира съветникът за връзка с данни.

Забележка : Уверете се, че новият файл за свързване е съвместим с обекта, притежаващ връзката към данните. Можете да промените връзката, но не можете да превключвате връзки между следните обекти:

 • Отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма на OLAP

 • Отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма не на OLAP

 • Таблица на Excel

 • Текстов файл

 • XML таблица

 • Уеб заявка към уеб страница

Винаги използвай файл за свързване    Отметнете това квадратче, за да гарантирате, че винаги когато данните се показват или обновяват, ще се използва най-актуалната версия на файла за свързване. Изчистете това квадратче, за да използвате информацията за свързване в работната книга на Excel.

Важно : Ако файлът за свързване не е достъпен, Excel се обръща към информацията за свързване, която е записана в работната книга. Ако искате да гарантирате, че винаги ще се използва най-актуалната версия на файла за свързване, уверете се, че файлът за свързване е достъпен и наличен.

Низ за връзка    Показва текущата информация за свързване във формата на низ за връзка. Използвайте низа за връзка, за да проверите цялата информация за свързване и да редактирате конкретна информация за свързване, която не можете да промените чрез диалоговия прозорец Свойства на връзката.

Запиши паролата    Отметнете това квадратче, за да запишете потребителското име и парола във файла за свързване. Записаната парола не е шифрована. Изчистете това квадратче, за да влезете в източника на данни при първия ви достъп до него, ако се изискват потребителско име и парола. Това квадратче отметка не се прилага за данни, извличани от текстов файл или от уеб заявка.

Забележка относно защитата : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Тип на командата    Изберете един от следните типове на команди:

 • SQL

 • Таблица

 • По подразбиране

Ако връзката е към OLAP източник на данни, се показва Куб, но не можете да промените типа на командата.

Текст на командата     Задава данните, върнати на базата на типа на командата. Например, ако типът на командата е Таблица, се показва името на таблицата. Ако типът на командата е SQL, се показва SQL заявката, използвана за задаване на върнатите данни. За да промените текста на командата, щракнете върху текста в полето и след това редактирайте текста.

Excel Services    Щракнете върху бутона Настройки за удостоверяване, за да покажете диалоговия прозорец Настройка за удостоверяване на Excel Services и да изберете метод на удостоверяване, когато осъществявате достъп до източника на данни, който е свързан към работна книга и който е показан в Excel Services. Изберете една от следните опции, за да влезете в източника на данни:

 • Удостоверяване на Windows    Изберете тази опция, за да използвате потребителското име и парола в Windows на текущия потребител. Това е най-сигурният метод, но той може да повлияе на производителността, когато има много потребители.

 • SSS    Изберете тази опция, за да използвате услугата за защитено място за съхранение и след това въведете съответните идентификационен низ в текстовото поле SSS ИД . Администратор на сайта да конфигурирате сайт на SharePoint за използване на услугата за защитено съхранение база данни, където могат да се съхраняват потребителско име и парола. Този метод може да бъде най-ефективен, когато има много потребители.

 • Няма    Изберете тази опция, за да използвате информацията, записана в низа на връзката за удостоверяване, например когато отметнете квадратчето Запомни паролата.

  Забележка относно защитата : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Забележка : Настройката за удостоверяване се използва само от Microsoft Excel Services, а не от настолната програма на Excel. Ако искате да гарантирате, че се осъществява достъп до едни и същи данни при отваряне на работната книга в Excel или Excel Services, уверете се, че настройките за удостоверяване за връзката в Excel и Excel Services са еднакви.

Редактиране на заявка    Щракнете върху този бутон, за да промените заявката, която се използва за извличане на данни от източника на данни. В зависимост от типа на източника на данни, се показва едно от следните неща:

 • Съветникът за връзка към данни за OLEDB връзка на файл за свързване към данни на Office (ODC) (.odc).

 • Microsoft Query за връзка с ODBC.

 • Диалоговият прозорец Редактиране на уеб заявка за уеб страница.

 • Съветникът за импортиране на текст за текстов файл.

Забележка : Не можете да редактирате заявката, ако информацията за свързване е понастоящем свързана към файл за свързване.

Параметри    Щракнете върху този бутон, за да покажете диалоговия прозорец параметри и да редактирате информацията за параметър за връзка с Microsoft Query или уеб заявка.

Експортиране на файл за свързване    Щракнете върху този бутон, за да покажете диалоговия прозорец Записване на файл и да запишете текущата информация за свързване във файла за свързване.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×