Самостоятелното записване за Office 365 Education: Често задавани технически въпроси

Office 365 Education предоставя самостоятелно записване за учениците/студентите, преподавателите и служителите ви чрез техните имейл адреси от учебното заведение. След като се запишат, учениците/студентите или преподавателите ще могат веднага да направят първите стъпки в Office 365. Прегледайте често задаваните въпроси по-долу, за да научите повече за ползите от Office 365 Education за ученици/студенти, преподаватели и служители за вашите ученици/студенти, преподаватели и служители.

В тази статия

Как улеснявате записването на моите ученици/студенти, преподаватели и служители за Office 365?

Учениците/студентите, преподавателите и служителите, които имат валидни имейл адреси от учебното заведение, могат да се запишат и да използват услугите на Office 365, включително в някои случаи Office 365 ProPlus и OneDrive за бизнеса. Microsoft ще разреши възможността за ученици/студенти, преподаватели и служители, така че те да могат да се запишат за Office 365 просто като използват своя имейл адрес от учебното заведение.

Office 365 Education включва 1 терабайт (ТБ) място за съхранение в OneDrive за бизнеса на потребител за файлове, свързани с учебното заведение, Office Online, SharePoint Online и Yammer.

Някои учебни заведения отговарят на условията за Office 365 Education Plus, който включва Office 365 ProPlus и позволява на учениците/студентите, преподавателите и служителите да инсталират най-новата версия на Office на до пет компютъра PC или Mac* и на други мобилни устройства, включително таблети с Windows и iPad.

*Access и Publisher са налични само за компютър PC. OneNote for Mac се предлага като отделен файл за изтегляне от Mac App Store.

Най-горе на статията

Какви са изискванията за изпълнение на условията, за да получат учениците, студентите, преподавателите и служителите Office 365 Education?

Учебните заведения отговарят на условията за Office 365 Education Plus, когато лицензират Office за преподавателите и служителите в цялата институция чрез решенията за записване за образованието, решенията за образованието чрез абонамент с Open Value или договор с учебното заведение. След като стане ясно, че дадено учебно заведение отговоря на изискванията, всички активни редовни или задочни ученици/студенти и преподаватели и служители на пълно работно време или с почасова заетост също отговарят на условията и могат да получат плана директно от Microsoft в Office 365 за образование, ако освен това отговарят на всяко едно от следните три изисквания:

 • Имат имейл адрес, предоставен им от учебното заведение (например viara@contoso.edu), който може да получава външни имейли.

 • Навършили са определената от закона възраст, за да могат да се записват самостоятелно за онлайн предложение (13-годишна възраст).

 • Имат интернет достъп.

Най-горе на статията

Какво означава това за моята институция?

Ако вашата академична институция е декларирала, че позволява на учениците/студентите, преподавателите и служителите в нея да се записват директно при Microsoft, има три сценария, които има възможност да се прилагат за ученици/студенти, преподаватели и служители, които отговарят на условията и посещават вашата институция:

 • Сценарий 1: Вашето учебно заведение вече има съществуваща среда на Office 365 с акаунти за ученици или студенти.    При този сценарий, ако ученик/студент, преподавател или служител вече има служебен или учебен акаунт в клиента (например contoso.edu), но все още няма Office Education Plus, Microsoft просто ще активира плана за този акаунт и ученикът/студентът, преподавателят или служителят автоматично ще бъде уведомен за допълнителните услуги, включително възможността да изтегли Office 365 ProPlus. Ако ученикът/студентът, преподавателят или служителят вече има акаунт за Office 365 Education Plus или даден друг лиценз за ProPlus от вашето учебно заведение, той ще бъде пренасочен да влезе със своите съществуващи идентификационни данни и ще получи известие, което включва подкана Инсталирай сега.

 • Сценарий 2: Вашето учебно заведение има съществуваща среда на Office 365 без акаунти за учениците/студентите.    При този сценарий ученикът/студентът, преподавателят или служителят все още няма достъп до някоя от услугите на Office 365. В този случай той може да се запише в Office 365 Education и автоматично ще му бъде даден акаунт. Това дава на ученика/студента, преподавателя или служителя достъп до услугите, включени в Office 365 Education. Например ако ученичка на име Вяра използва своя училищен имейл адрес (например viara@contoso.edu), за да се запише, Microsoft автоматично ще добави Вяра като потребител в средата на Office 365 с contoso.onmicrosoft.com и ще активира Office 365 Education за този акаунт. Ако Вяра посещава учебно заведение, което отговаря на изискванията за полза, която може да се използва от ученици/студенти, на нея ще й бъде предоставен лиценз за Office 365 Education Plus, което ще й позволи да инсталира Office 365 ProPlus.

 • Сценарий 3: Вашето учебно заведение няма среда на Office 365, която да е свързана с домейна ви за имейл.    Ако Вяра се запише за Office 365 Education, но институцията й все още не е записана за услугите на Office 365, Microsoft ще създаде среда на Office 365 с този домейн за имейл, ще добави Вяра като потребител и автоматично ще предостави услугите за нейния акаунт. Всички следващи потребители със същия домейн за имейл ще бъдат добавени към тази среда и ще им бъдат предоставени съответните услуги. По всяко време в този сценарий, ИТ отделът или администраторът на домейна на учебното заведение може да се запише за Office 365 Education и да започне да управлява съществуващите потребители и услугата.

Най-горе на статията

Как това се отразява на защитата и съответствието ми?

При OneDrive за бизнеса, както и при всички услуги на Office 365, управлението е в ръцете на ИТ администраторите. Център за администриране на Office 365 предоставя едно-единствено място, от което администраторите могат да управляват всички аспекти на OneDrive за бизнеса, включително управление на колекцията от сайтове и потребителските профили, конфигуриране на търсенето и откриването, управление на разрешенията и отчитането и др. В допълнение към централизираното управление администраторите могат да управляват много аспекти на потребителите и съдържанието, включително управление на достъпа, разпределяне на мястото за съхранение и задаване на ограничения за споделянето на съдържание.

Опциите за управление на съответствието включват избрани проверки, откриване на електронни данни и резюмета на текущото използване, които могат да се използват за управление на съответствието и проучвания във всички области. За да научите повече за управлението на защитата и съответствието с OneDrive за бизнеса, вижте OneDrive за бизнеса.

Какви стъпки трябва да предприемем, за да направим този продукт достъпен за учениците/студентите, преподавателите и служителите?

В повечето страни няма административни действия, които вашата институция да трябва да предприеме, за да се запише. (В някои страни ще трябва да се включите, като следвате стъпките по-долу под Стъпки за включване, необходими за някои страни.) Можете просто да съобщите за наличието на Office 365 Education или Office 365 Education Plus на своите ученици/студенти, преподаватели и служители, като използвате съдържанието от Комплект с маркетингови инструменти за учебни заведения на Office 365. Комплектът с инструменти съдържа шаблони на имейли, плакати, уеб банери и др, които да ви помогнат да увеличите информираността на учениците/студентите, преподавателите и служителите. Обърнете се към вашия представител на Microsoft с конкретни въпроси за стъпките, които трябва да предприеме вашето учебно заведение.

Важно:  Ако вашата институция има повече от един домейн за имейл, може да искате всички разширения на имейл адреси да са в един и същ клиент. За да направите това, преди някой от учениците/студентите, преподавателите и служителите да се запише за Office 365 Education, създайте своя основен клиент на Office 365 и добавете домейните на всички ваши имейл адреси към този клиент. Важно е да направите първо това, защото няма автоматичен начин за преместване на потребители между различни клиенти, след като бъдат създадени.

Стъпки за включване, необходими за някои страни

Клиентите в определени страни трябва да се включат, за да позволят на нови потребители да се присъединяват към съществуващи клиенти на Office 365. В тези страни, за да предоставите Office 365 Education или Office 365 Education Plus на учениците/студентите и преподавателите, изпълнете следните стъпки:

Забележка: Тези стъпки изискват използването на Windows PowerShell. За да започнете с Windows PowerShell, вижте Първи стъпки в Windows PowerShell.

 1. Инсталирайте помощника за влизане на Microsoft Online Services за ИТ специалисти (бета-версия). (Изтеглете го оттук.)

 2. Ако още не сте го направили, инсталирайте най-новата 64-битова версия на модула на Azure Active Directory за Windows PowerShell.

  • След като щракнете върху връзката, изберете Изпълнение, за да стартирате пакета на програмата за инсталиране.

 3. Отворете Windows PowerShell и въведете следните команди:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. В диалоговия прозорец въведете името и паролата си за Office 365.

 5. Въведете следната команда на Windows PowerShell, за да разрешите на нови потребители автоматично да се присъединяват към вашия клиент на Office 365:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Най-горе на статията

Какво означава това за моите преподаватели и служители, които вече използват Office 365?

Няма да има никаква промяна за хората, които вече използват планове на Office 365 за преподаватели. Но тъй като нови потребители могат да се абонират за услугата по всяко време, трябва непременно да прегледате своите настройки за разрешенията за сайтове на SharePoint (ако е приложимо).

Важно: Ако учениците/студентите, преподавателите и служителите досега не са използвали вашата среда на Office 365, преподавателите и служителите трябва да осигурят подходящите групови разрешения за своите сайтове с достъп за четене и/или записване. За информация за задаването на разрешения вижте Споделяне на документи или папки в Office 365 и Разрешения в Office 365.

Най-горе на статията

Как това ще промени начина, по който управлявам самоличностите за потребителите в моята институция днес?

Ако вашето учебно заведение вече има съществуваща среда на Office 365 с акаунти за ученици или студенти, управлението на самоличностите няма да се промени.

Ако вашето учебно заведение вече има съществуваща среда на Office 365 без акаунти за ученици или студенти, ние ще създадем потребител в клиента и ще дадем лицензи въз основа на имейл адреса на учащия от учебното заведение. Това означава, че броят на потребителите, които управлявате в даден момент, ще нараства при записването за услугата на учениците/студентите, преподавателите и служителите.

Ако управлявате указателя си локално и използвате Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS), Microsoft няма да добавя потребители към вашия клиент, а всички ученици/студенти, преподаватели и служители, които се опитват да се присъединят към клиента ви, ще получат съобщение да се свържат с администратора на своята институция.

Ако вашето учебно заведение няма среда на Office 365, която да е свързана с домейна ви за имейл, няма да има промяна в начина, по който управлявате самоличността. Учениците/студентите, преподавателите и служителите ще бъдат добавени към нов указател, който е базиран само на облака, и ще имате възможност да изберете да поемете управлението като администратор на клиент.

Най-горе на статията

Какъв е процесът на управление на клиента, създаден от Microsoft за моите ученици или студенти?

Ако клиентът е създаден от Microsoft, можете да поискате да управлявате този клиент, като изпълните следните стъпки:

 1. Присъединете се към клиента с помощта на домейн на имейл адрес, съответстващ на домейна на клиента, който искате да управлявате. Например ако Microsoft е създал клиента contoso.edu, ще трябва да се присъедините към клиента с имейл адрес, завършващ на @contoso.edu.

 2. Поискайте контрол като администратор чрез проверка на собствеността върху домейна: щом сте в клиента, можете да повишите себе си в ролята на администратор чрез проверка на собствеността върху домейна. За да направите това, в Office 365 изберете Настройки Визуализация на аудиоклип , Настройки на Office 365 и след това Станете администратор. За още информация вижте Станете администратор в Office 365.

Най-горе на статията

Ако имам няколко домейна, мога ли да управлявам клиента на Office 365, към който се добавят учениците/студентите, преподавателите и служителите?

Ако не направите нищо, за всеки домейн и поддомейн за имейла на ученик или студент ще бъде създаден клиент.

Ако искате всички ученици/студенти, преподаватели и служители да са в един и същ клиент независимо от разширенията на техните имейл адреси:

 • Създайте предварително целеви клиент или използвайте съществуващ клиент и добавете всички съществуващи домейни и поддомейни, които искате да са обединени в рамките на този клиент. След това всички ученици/студенти, преподаватели и служители с имейл адреси, завършващи на тези домейни и поддомейни, автоматично ще се присъединяват към целевия клиент, когато се записват.

  Важно: Не се поддържа автоматизиран механизъм за преместване на потребители между различни клиенти, след като вече са създадени. За повече информация за този процес вижте Добавяне на вашите потребители и домейн към Office 365.

Най-горе на статията

Ако добавя домейн към Office 365, ще бъде ли засегнат имейл потокът? Какво става, ако домейнът задава Exchange Online като достоверен по подразбиране?

Поддомейните се добавят към Exchange Online, като "достоверни" приети домейни, ако основният домейн в Office 365 е зададен за имейл в Exchange Online. Трябва също така да зададете за домейна недостоверно, вътрешно предаване. Модифицирайте конекторите за изпращане според случая. За повече информация вижте Управление на приети домейни в Exchange Online.

Имам лицензи както за Office 365 Education, така и за Office 365 ProPlus, които са поръчани преди това в моя клиент. Сега има и голям набор от лицензи за Office 365 Education Plus. Какъв набор от лицензи да използвам в бъдеще?

Всеки от двата набора от лицензи ще свърши работа. Възможно е за улеснение да използвате само един набор от лицензи за учениците/студентите и друг – за преподавателите и служителите.

Как мога да предотвратя присъединяването на учениците или студентите към моя съществуващ клиент на Office 365?

Има стъпки, които можете да предприемете като администратор, за да предотвратите присъединяването на учениците/студентите, преподавателите и служителите си към своя съществуващ клиент на Office 365. Ако блокирате това, опитите на учащите за влизане ще са неуспешни, а те ще бъдат насочени да се свържат с администратора на своята институция.

Тези стъпки изискват използването на Windows PowerShell. За да започнете с Windows PowerShell, вижте Ръководство "Първи стъпки" за PowerShell.

За да изпълните следващите стъпки, трябва да инсталирате най-новата 64-битова версия на модула на Azure Active Directory за Windows PowerShell.

След като щракнете върху връзката, щракнете върху Изпълнение, за да стартирате пакета на инсталиращата програма.

Забраняване на автоматичното разпределение на лицензи   : Използвайте този скрипт на Windows PowerShell, за да забраните автоматичното разпределение на лицензи за съществуващи потребители.

За да забраните автоматичното разпределение на лицензи за съществуващи потребители:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

За да разрешите автоматичното разпределение на лицензи за съществуващи потребители:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Забраняване на автоматичното присъединяване към клиент   : Използвайте тази команда на Windows PowerShell, за да предотвратите присъединяването на нови потребители към управляван клиент:

За да забраните автоматичното присъединяване на нови потребители към клиент:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

За да разрешите автоматичното присъединяване на нови потребители към клиент:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Забележка: Ако предприемете тези стъпки за блокиране на присъединяването на потребители, текущият процес на осигуряване на Student Advantage ще продължи. За повече информация вж. Office 365 Education.

Най-горе на статията

Как мога да проверя дали блокирането е включено в клиента?

Използвайте следния скрипт на PowerShell: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Как мога да изключа изскачащите прозорци с известия за изтегляне на Office 365 ProPlus за моите потребители?

Ако забраните автоматичното лицензиране в клиента, това ще забрани и изскачащите прозорци с известия за вашите потребители. За да забраните автоматично лицензиране, вижте Забраняване на автоматичното разпространение на лицензи в Как мога да предотвратя присъединяването на учениците/студентите, преподавателите и служителите към моя съществуващ клиент на Office 365?

Могат ли учениците или студентите в моята институция да се възползват от това предложение, ако блокираме външните имейли?

Изисква се проверка на имейла за самостоятелното записване на учениците/студентите, преподавателите и служителите, които все още нямат акаунт. Тъй като това е най-лесният начин за проверка дали ученикът или студентът отговаря на изискванията, ако създадете клиент с потребителски акаунти (например направили сте това с помощта на CSV файл, кратка команда на PowerShell или DirSync), вашите ученици/студенти, преподаватели и служители могат да се възползват от функцията за автоматично лицензиране, за да получат достъп до услугите, които предоставяме.

Най-горе на статията

Мога ли да комбинирам няколко клиента на Office 365?

Не. Както винаги, не можете да комбинирате клиенти.

Най-горе на статията

Учениците/студентите, преподавателите и служителите в моята институция съобщават за трудности при изтеглянето на Office чрез тази програма. Какви ресурси са налични, които да им помогнат в това?

Ако вашите ученици/студенти, преподаватели и служители имат проблеми с инсталирането на Office, могат да намерят инструкции за инсталиране в Инсталиране на Office на компютър PC или Mac с Office 365 за фирми.

Най-горе на статията

Как да разбера кога нови потребители са се присъединили към клиента ми?

На учениците/студентите, преподавателите и служителите, които са се присъединили към вашия клиент като част от тази програма, се дава уникален лиценз, който можете да филтрирате в екрана с вашите активни потребители в таблото за администратори.

За да създадете този нов изглед, в центъра за администриране на Office 365 отидете на Потребители > Активни потребители и в менюто Изберете изглед изберете Нов изглед. Дайте име на новия изглед и под Даден лиценз изберете Office 365 Education Plus за ученици и студенти или Office 365 Education Plus за преподаватели. След като новият изглед бъде създаден, ще можете да видите всички ученици/студенти, преподаватели и служители във вашия клиент, които са се записали в тази програма.

Най-горе на статията

Променя ли това начина ми на управление на защитата на OneDrive и SharePoint?

Трябва да прегледате настройките за разрешения и правила за потребители за своя сайт на SharePoint (ако е приложимо). Ако учениците/студентите, преподавателите и служителите досега не са използвали вашия клиент на Office 365, преподавателите и служителите трябва да осигурят подходящите разрешения за сайтовете и OneDrive на учениците или студентите. За информация за задаването на разрешения вижте Споделяне на документи или папки в Office 365 и Разрешения в Office 365.

Най-горе на статията

Аз съм клиент на SAML/Shibboleth. Мога ли все пак да използвам самостоятелното записване, за да получа клиента на ProPlus?

Клиентът на Office 2016 в момента поддържа SAML/Shibboleth. Това ще стане наличният клиент по подразбиране през февруари 2016 г. Преди това обаче, като администратор, можете да включите първото издание за вашата организация, ако искате да използвате функции в Office 2016.

Има ли някакви допълнителни неща, за които трябва да бъда подготвен?

 • Възможно е да се сблъскате с увеличение на исканията за нулиране на пароли. За информация за този процес вж. Нулиране на потребителска парола.

 • За ученици, които са под 13-годишна възраст, ще трябва да продължите да осигурявате лицензи за ученици чрез стандартния процес за лицензиране на Student Advantage.

 • Можете да премахнете даден потребител от своя клиент чрез стандартния процес в центъра за администриране на Office 365. Обаче ако потребителят все още е активен ученицик/студент, преподавател или служител с активен имейл адрес от вашата организация, този потребител ще може да се присъедини отново, освен ако не блокирате присъединяването на всички ученици/студенти, преподаватели и служители.

Най-горе на статията

Общ преглед на лицензирането на Office 365

Лиценз за Office 365 Education или Office 365 Education Plus се присвоява автоматично, когато ученик/студент, преподавател или служител използва процеса на самостоятелно записване. Администратор на Office 365 също може да присвоява лицензи, като използва стандартния процес на присвояване. Наличието на тези лицензи не оказва влияние върху предпочитанията, които са зададени предварително за присвояването на лицензи.

Следват отговори на допълнителни въпроси за лицензирането.

 • Защо в моя клиент на Office 365 се показваше неограничен брой лицензи за Office 365 Education?

  Ние сме ви дали тези лицензи във вашия клиент на Office 365, за да ви улесним в предоставянето на тези предимства за учениците/студентите, преподавателите и служителите ви. За учебни заведения, които позволяват на учениците/студентите, преподавателите и служителите да се осигуряват самостоятелно – можете да ги насочите към страницата за влизане и след проверка автоматично ще им бъде даден един от тези лицензи. Можете също така да изберете да присвоявате тези лицензи чрез своите стандартни процеси от портала за администриране на Office 365.

 • Би ли трябвало все още да виждам лицензите за Office 365 Education в моя клиент, ако съм изключил самостоятелното записване?

  Да. Наличието на тези лицензи няма да окаже влияние върху възможността ви да управлявате процеса на осигуряване. Ако вашата институция е избрала да блокира самостоятелното осигуряване, няма да има автоматично присвояване на лицензи.

 • Тъй като Microsoft е добавил тези лицензи, това означава ли, че сега ще виждам как се появяват нови акаунти за учениците/студентите, преподавателите и/или служителите в моя клиент?

  Не. Имате възможност да управлявате дали учениците/студентите, преподавателите и служителите могат самостоятелно да се присъединяват към клиента. Ако искате да изключите самостоятелното осигуряване, прегледайте информацията по-горе.

 • Кой управлява проверката за това дали са спазени изискванията за тези лицензи?

  • При неуправлявани клиенти Microsoft носи отговорност за проверката. Отделните ученици/студенти, преподаватели и служители ще получат имейл до акаунта на институцията, който са използвали, за да заявят правото си да се възползват от предложението, за да се определи дали продължават да отговарят на условията.

  • За клиенти, управлявани от ИТ на учебното заведение, вие носите отговорност за управлението на текущия достъп до абонаментите и за гарантирането, че учениците/студентите, преподавателите и служителите отговарят на условията за предложението за Office 365 Education за ученици, студенти, преподаватели и служители, включително спазването на условията след завършване, промяна на статута на редовен студент и др.

 • Ако ученик/студент, преподавател или служител от моята институции се запише с домейн с разрешен имейл, който още не е свързан с моя основен клиент, ще получи ли новосъздаденият клиент лицензи?

  Новосъздаденият клиент също ще има осигурени лицензи, за да се гарантира, че всеки допълнителен ученик/студент, преподавател и служител от този поддомейн ще има незабавен достъп до Office 365.

 • Какви условия на използване се отнасят за лицензите за Office 365 Education Plus в управляван клиент?

  Лицензите за Office Education Plus се предоставят като част от ползата, която може да се използва от ученици/студенти и за която вашата организация отговаря на изискванията посредством споразумението ви за решенията за записване в образованието (EES), и използването на тези лицензи се управлява като част от това споразумение. Споразумението за програмата, с което потребителите се съгласяват по време на процеса на самостоятелно записване, е съответното споразумение за нови потребители в нов, неуправляван клиент и администратори, които предявяват права към неуправляван клиент. След като администратор е проверил собствеността върху домейна за нов, неуправляван клиент, този клиент вече се свързва с институцията и условията на решенията за записване в образованието на институцията също ще се прилагат за тези лицензи.

 • Какво става, ако моята институция спре да отговаря на условията за ползата, която може да се използва от ученици/студенти?

  В случай че вашата организация спре да отговаря на условията за ползата, която може да се използва от ученици/студенти (изискванията за изпълнение на условията на програмата), ИТ администраторът на институцията ще бъде отговорен за анулиране на достъпа на учениците/студентите и преподавателите. Това включва премахване на лицензи на потребители в тези акаунти и управление на съобщенията към учениците/студентите и преподавателите за премахването на потребителските данни и на осигуряването на достъп до тези услуги.

Най-горе на статията

Office 365 Education и Законът за семейните образователни права и поверителността (FERPA)

FERPA налага изисквания на образователните организации в САЩ по отношение на употребата и разкриването на образователните записи на учащите, включително имейли и прикачени файлове. Microsoft приема ограниченията за употреба и разкриване, наложени от FERPA, които ограничават използването на образователните записи на учащите от Microsoft, включително се приема да не се сканират имейли или документи в услугите на Office 365 за рекламни цели.

По-долу са дадени отговори на често задавани въпроси.

 • Създава ли възможността за самостоятелно записване за Office 365 проблеми със спазването на FERPA, когато учебното заведение вече е създало клиент на Office 365?

  Спазването на FERPA не е проблем, когато учебното заведение има съществуващ управляван клиент. FERPA се отнася за образователни организации в САЩ и изисква в учебното заведение да е внедрен процес за родителско съгласие. Този процес за съгласие ще важи и за новите ученици/студенти, преподаватели и служители, които се присъединяват към съществуващ клиент.

 • Създава ли възможността за самостоятелно записване за Office 365 проблеми със спазването на FERPA, когато учебното заведение все още не е създало клиент на Office 365?

  Спазването на FERPA не е проблем, когато училището не управлява клиента на Office 365. В този случай училището няма административен контрол и не се очаква да има достъп до или да използва образователните записи на учениците/студентите, преподавателите и служителите – следователно FERPA не е приложим.

  Независимо от това, Microsoft се ангажира със сигурността и поверителността на данните на новите потребители в неуправляван клиент на Office 365, както го прави с всички съществуващи клиенти на Office 365.

 • При сценарий, в който учебното заведение не е създало клиент на Office 365, е възможно имейл адресите да станат видими в неуправляваните домейни при споделянето на документи между тях. При този сценарий учебните заведения нямат възможност да контролират това. Това влияе ли върху съответствието с FERPA на учебното заведение?

  При този сценарий, в който учебното заведение не управлява клиента на Office 365, то не е администратор на клиента. Microsoft е администратор на клиента на Office 365. В резултат на това не възниква въпросът за съответствието с FERPA на учебното заведение.

 • При сценарий, в който учебното заведение поема контрола върху неуправляван клиент, как може училището да продължи да спазва FERPA?

  Съгласно FERPA, учебните заведения могат да разкриват без съгласие справочна информация, като например име, адрес, телефонен номер, дата и място на раждане, поощрения и награди и дати на присъствие на ученика/студента. Учебните заведения обаче трябва да уведомят родителите и отговарящите на изискванията ученици/студенти, преподаватели и служители за справочната информация и да дадат на родителите и отговарящите на изискванията ученици/студенти, преподаватели и служители разумен период от време, за да подадат искане до учебното заведение справочната информация за тях да не бъде разкривана.

Най-горе на статията

Страни, които изискват стъпки за включване, за да бъдат добавяни нови потребители към съществуващи клиенти на Office 365

Пакистан, Обединени арабски емирства, Казахстан, Турция, Йемен, Азербайджан, Кувейт, Йордания, Катар, Бахрейн, Оман, Ливан, Кипър, Саудитска Арабия, Израел, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Украйна, Швейцария, Швеция, Свалбард, Испания, Словения, Словакия, Сърбия, Сан Марино, Руска федерация, Румъния, Португалия, Полша, Норвегия, Нидерландия, Черна гора, Монако, Молдова, Малта, Македония, Люксембург, Литва, Лихтенщайн, Латвия, Джърси, Италия, Остров Ман, Ирландия, Исландия, Унгария, Светия престол (Ватикан), Гърнси, Гърция, Гибралтар, Германия, Финландия, Финландия, Фарьорски острови, Естония, Дания, Чешка република, Хърватия, България, Босна и Херцеговина, Белгия, Беларус, Австрия, Андора, Албания, Оландски острови

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×