Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато искате да въведете ръчно данни в Excel, имате няколко възможности за избор. Можете да въведете данни в една клетка, в няколко клетки едновременно или в повече от един работен лист едновременно. Данните, които въвеждате, могат да се числа, текст, дати или часове. Можете да форматирате данните по различни начини. А има и няколко настройки, които можете да регулирате, за да улесните въвеждането на данните.

Тази тема не обяснява използването на формуляр за данни за въвеждане на данни в работен лист. За повече информация относно работата с формуляри за данни вж. Добавяне, редактиране, търсене и изтриване на редове с формуляр за данни.

Важно : Ако не можете да въвеждате или редактирате данни в работния лист, той може би е защитен от вас или някой друг, за да не се променят случайно данните. В защитения работен лист можете да избирате клетки за преглед на данните, но не можете да въвеждате информация в клетките, които са заключени. В повечето случаи не трябва да премахвате защитата от работния лист, освен ако имате разрешение от този, който го е създал. За да свалите защитата на работен лист, щракнете върху Премахване на защитата на лист в групата Промени на раздела Преглед. Ако при прилагането на защитата е била зададена парола, трябва първо да въведете паролата, за да премахнете защитата на работния лист.

Какво искате да направите?

Въвеждане на текст или число в клетка

Въвеждане на число, което има фиксиран десетичен знак

Въвеждане на дата или час в клетка

Въвеждане на едни и същи данни в няколко клетки едновременно

Въвеждане на едни и същи данни в няколко работни листа едновременно

Регулиране на настройките на работния лист и форматите на клетките

Промяна на посоката за клавиша Enter

Промяна на ширината на колона

Текст на повече редове в клетка

Промяна на формата на число

Форматиране на число като текст

Въвеждане на текст или число в клетка

 1. Щракнете върху клетка в работния лист

 2. Въведете желаните от вас числа или текст и след това натиснете клавиша Enter или Tab.

  За да въведете данни на нов ред вътре клетка, въведете нов ред с натискане на Alt+Enter.

Най-горе на страницата

Въвеждане на число, което има фиксиран десетичен знак

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране отметнете квадратчето Автоматично вмъкване на десетичен знак.

 3. В полето Позиция въведете положително число за цифрите, вдясно от десетичния знак, или отрицателно число за цифрите, вляво от десетичния знак.

  Ако например въведете 3 в полето Позиция и след това въведете 2834 в клетка, стойността ще се покаже като 2,834. Ако въведете -3 в полето Позиция и след това въведете 283, стойността ще бъде 283 000.

 4. Щракнете върху клетка в работния лист и след това въведете желаното от вас число.

  Данните, които сте въвели в клетки преди да изберете опцията С фиксиран десетичен знак, не се променят.

  За да игнорирате временно опцията С фиксиран десетичен знак въведете десетичния знак при въвеждането на числото.

Най-горе на страницата

Въвеждане на дата или час в клетка

 1. Щракнете върху клетка в работния лист

 2. Въведете дата или час както следва:

  • За да въведете дата, използвайте наклонена черта или тире, за да отделяте частите в датите. Въведете например 5/9/2002 или 5-сеп-2002.

  • За да въведете час, който се базира на 12-часов часовник, въведете часа, последвана от интервал и след това въведете или p след време; например, 9:00 p. В противен случай Excel поставя час.

   За да въведете текущите дата и час, натиснете Ctrl+Shift+; (точка и запетая).

 • За да въведете дата или час, които остават текущи, когато отворите отново работния лист, можете да използвате функциите TODAY и NOW.

 • Когато въведете дата или час в клетка, те се показват или в подразбиращия се формат за дата или час за компютъра ви, или във формата, който е приложен към клетката, преди да въведете датата или часа. Форматът по подразбиране на датата или часа се базира на на настройките на датата и часа в диалоговия прозорец Регионални и езикови опции (контролен панел, Часовник, език и регион). Ако тези настройки в компютъра ви са променени, датите и часовете в работните ви книги, които са форматирани с помощта на командата Форматиране на клетки, се показват според тези настройки.

 • За да приложите формата по подразбиране за дата или час, щракнете върху клетката, която съдържа стойността на датата или часа, и след това натиснете Ctrl+Shift+# или Ctrl+Shift+@.

Най-горе на страницата

Въвеждане на едни и същи данни в няколко клетки едновременно

 1. Изберете клетките, в които искате да въведете едни и същи данни. Клетките не е задължително да са съседни.

  Как да изберете клетките

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. Въведете данните в активната клетка и натиснете Ctrl+Enter.

  Можете също да въведете едни и същи данни в няколко клетки с помощта на манипулатор за запълване избирането на диаграма на лентата за автоматично попълване на данни в клетки на работния лист.

  За повече информация вижте статията Автоматично попълване на данни в клетки на работен лист.

Най-горе на страницата

Въвеждане на едни и същи данни в няколко работни листа едновременно

Чрез множество работни листове активен в същото време, можете да въведете нови данни или променете съществуващите данни в една от работните листове и промените, които се прилагат към едни и същи клетки на всички избрани работни листове.

 1. Щракнете върху раздела на първия работен лист, който съдържа данните, които искате да редактирате. След това задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите раздели на работните листове, в които искате да попълните данните.

  Бутони за превъртане на листовете

  Забележка : Ако не виждате желания раздел на работния лист, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да намерите работния лист, а след това щракнете върху неговия раздел. Ако все още не можете да намерите желаните раздели на работни листове, може да се наложи да увеличите прозореца на документа.

 2. В активния работен лист изберете клетката или диапазон , в която искате да редактирате съществуващи или да въведете нови данни.

  Как да изберете клетките

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 3. В активната клетка въведете нови данни или редактирайте съществуващи данни и след това натиснете клавиша Enter или Tab, за да преместите селекцията в следващата клетка.

  Промените се прилагат към всички работни листове, които сте избрали.

 4. Повтаряйте предишната стъпка, докато завършите въвеждането или редактирането на данните.

 • За да отмените селекцията на няколко работни листа, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако неизбраният работен лист не се вижда, можете да щракнете с десния бутон върху раздела на избрания работен лист, а след това да щракнете върху Разгрупирай листовете.

 • Когато въвеждате или редактирате данни, промените засягат всичките избрани работни листове и могат по невнимание да заместят данни, които нямате намерение да променяте. За да избегнете това, можете да прегледате всички работни листове едновременно, за да забележите потенциални конфликти на данните.

  1. В раздела Изглед, в групата Прозорец щракнете върху Нов прозорец.

  2. Превключете на новия прозорец и след това щракнете върху даден работен лист, който искате да прегледате.

  3. Повтаряйте стъпките 1 и 2 за всеки работен лист, който искате да разгледате.

  4. В раздела Изглед, в групата Прозорец щракнете върху Подреди всички, а след това щракнете върху желаната от вас опция.

  5. За да разгледате само листовете в активната работна книга, в диалоговия прозорец Подреждане на прозорци отметнете квадратчето Прозорците от активната работна книга.

Най-горе на страницата

Регулиране на настройките на работния лист и форматите на клетките

Съществуват няколко настройки в Excel, които можете да промените, за да улесните ръчното въвеждане на данни. Някои промени засягат всички работни книги, някои засягат целия работен лист, а някои засягат само клетките, които вие посочвате.

Промяна на посоката за клавиша Enter

Когато натискате клавиша Tab, за да въведете данни в няколко клетки на ред, и след това натиснете клавиша Enter в края на реда, по подразбиране селекцията се премества в началото на следващия ред.

Натискането на клавиша Enter премества селекцията с една клетка надолу, а натискането на клавиша Tab премества селекцията една клетка надясно. Не можете да променяте посоката на преместване за клавиша Tab, но можете да зададете друга посока за клавиша Enter. Промяната на тази настройка засяга целия работен лист, всички други отворени работни листове и всички нови работни книги.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. В категорията Разширени под Опции за редактиране отметнете квадратчето След натискане на Enter премести селекцията, а след това щракнете върху желаната от вас посока в полето Посока.

Промяна на ширината на колона

В някои случаи клетка може да се показват #. Това може да възникне, когато клетката съдържа число или дата и ширината на колона му не може да покаже всички знаци, които му формат изисква. Например клетка с формата за дата "mm/dd/yyyy" съдържа 12/31/2015 г. Въпреки това колоната само е достатъчно широка, за да покажете шест знака. Клетката ще се показва #. За да видите цялото съдържание на клетката с текущия му формат, трябва да увеличите ширината на колоната.

 1. Щракнете върху клетката, за която искате да промените ширината на колоната.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  Групата "Клетки" в раздела "Начало"

 3. Под Размер на клетка направете едно от следните неща:

  • За да поберете целия текст в клетката, щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

  • За да зададете по-голяма ширина на колона, щракнете върху Ширина на колона, а след това въведете желаната от вас ширина в полето Ширина на колона.

Забележка : Като алтернатива на увеличаването на ширината на колона, можете да промените формата на тази колона или дори на отделна клетка. Можете например да промените формата на датата, така че датата да се показва само с месеца и деня (формат "дд/мм"), например като 31/12, или да представя число в научен (експоненциален) формат, например 4E+08.

Текст на повече редове в клетка

Можете да покажете няколко реда текст в клетка чрез пренасяне на текста на повече редове. Пренасянето на текст на повече редове в дадена клетка не засяга другите клетки.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете текст на повече редове.

 2. В раздела Начало, в групата Подравняване щракнете върху Текст на повече редове

групата "подравняване" в раздела "начало"

Забележка : Ако текстът е дълга дума, знаците няма повече редове (думата няма да се раздели); Вместо това можете да разширите колоната или намалите размера на шрифта, за да видите целия текст. Ако целият текст не се вижда, след като обтичане на текста, трябва да настроите височината на реда. В раздела Начало , в групата клетки щракнете върху формати след това под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране ред.

За повече информация относно пренасянето на текст на повече редове вижте статията Текст на повече редове в клетка.

Промяна на формата на число

В Excel форматът на дадена клетка е отделен от данните, които се съхраняват в нея. Тази разлика в показването може да има значими последици, когато данните са числови. Например когато въведеното от вас число се закръглява, обикновено се закръглява само показваното число. При изчисленията се използва действителното число, което е съхранено в клетката, а не форматираното число, което се показва. Следователно изчисленията може да изглеждат неточни поради закръгляването в една или повече клетки.

След като въведете числа в клетка, можете да промените формата, с който те се показват.

 1. Щракнете върху клетката, съдържаща числата, които искате да форматирате.

 2. В раздела Начало, в групата Число, щракнете върху стрелката до полето Формат на числата, след което щракнете върху желания формат.

  полето "форматиране на числа" в раздела "начало"

  За да изберете числов формат от списъка с наличните формати, щракнете върху Още формати за числа и след това щракнете върху формата, който искате да използвате, в списъка Категория.

Форматиране на число като текст

За числа, които не трябва да се пресмятат в Excel, например телефонни номера, можете да ги форматирате като текст, прилагайки текстов формат към празни клетки, преди да въведете числата.

 1. Изберете празна клетка.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до полето Числов формат и щракнете върху Текст.

  полето "форматиране на числа" в раздела "начало"

 3. Въведете желаните числа във форматираната клетка.

  Числата, които сте въвели, преди да приложите формата "Текст" към клетките, трябва да се въведат отново във форматираните клетки. За бързо повторно въвеждане като текст изберете всяка една клетка, натиснете клавиша F2, а след това натиснете клавиша Enter.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×